Etikettarkiv: schizofreni

Prekonditionering Schizofreni och hypoxia – syrebrist

Schizofreni Orsaker – Hypoxia Syrebrist

Uppdaterad version på adressen ovan.

Komplikationer innan eller vid förlossningen var antagligen en av de tidigaste tidigaste faktorer som verkade kunna öka frekvensen schizofreni och det är vanligare förekommande hos personer som senare utvecklar schizofreni än hos övriga delar av befolkningen. Det förefaller också vara en högre risk hos personer som har schizofreni i släkten för att de ska råka ut för komplikationer vid födseln. De som drabbats av förlossningskomplikationer förefaller oftare  ha en mindre hippocampus volym. Tidiga komplikationer som syrebrist kan påverka dopaminsystemet hos flera djurarter, råttor med småskador i hippocampus hade senare i puberteten ökade dopaminnivåer i striatum. Djurstudier indikerar att skador innan födseln ger ett instabilare dopaminsystem som är mer känsligt för påverkan av stress.  Hos råttor som tidigt fick syrebrist tenderar catecholaminerna att vara uppreglerade.

När en systematisk genomgång av hur miljön påverkat generna inblandade i schizofreni så pekade studien mot att  50% av genförändringarna speciellt AKT1, BDNF, CAPON, CCKAR, CHRNA7, CNR1, COMT, DNTBP1, GAD1, GRM3, IL10, MLC1, NOTCH4, NRG1, NR4A2/NURR1, PRODH, RELN, RGS4, RTN4/NOGO och TNF att de kunde regleras från hypoxia och/eller är uttryckta i vaskulaturen. Vid schizofreni finns en långsammare reaktion på syrebrist vilket visats sig som en lägre co2 reaktivitet.  Ur den aspekten förefaller inte carbon disulfid (CS2) vara speciellt gynsamt, eftersom CS2 hämmar Carbonic Anhydrase Catalysis och därmed är en s.k. CAC-hämmare.

Jag tolkar det som att den som får problem som väldigt liten rustar sig för att bli starkare och att alla rustningar är tunga att bära.

Referenser

Cannon M, Jones PB, Murray RM (2002). Obstetric complications and schizophrenia: historical and meta-analytic review. American Journal of Psychiatry, 159, 1080–1092.

Nicodemus KK, Marenco S, Batten AJ, Vakkalanka R, Egan MF, Straub RE, Weinberger DR. (2008). Serious obstetric complications interact with hypoxia-regulated/vascular-expression genes to influence schizophrenia risk. Mol Psychiatry 13:873–7.

Schmidt-Kastner R, van Os J, Steinbusch HWMS, Schmitz C. (2006). Gene regulation by hypoxia and the neurodevelopmental origin of schizophrenia. Schizophr Res 84:253–71.

Schulze K, McDonald C, Frangou S, Sham P, Grech A, Toulopoulou T, Walshe M, Sharma T, Sigmundsson

T, Taylor M, Murray RM (2003). Hippocampal volume in familial and non-familial Schizophrenic probands and their unaffected relatives. Biological Psychiatry, 53(7), 562–570.

Stefanis N, Frangou S, Yakeley J, Sharma T, O’connell P, Morgan K, Sigmundsson T, Taylor M. Murray RM (1999). Hippocampal volume reduction in schizophrenia: effects of genetic risk and pregnancy and birth complications. Biological Psychiatry, 46, 697–702.

Schizofreni Orsaker

Schzophrenia Carbonic Anhydrase – H2S och CO2

Schizofreni Orsaker

I korthet

Schizofreni beror på brist på tillgänglig näring, det är vad CAC-hålet teorin säger i korthet. Steg 1 blir därför att visa hur näringsbristen uppstår. Då människan drivs av protonmotivkraften så varför inte följa koncentrationen av protoner? Den brukar sägas stå i jämnvikt med halten Koldioxid i blodet. Att gruppen snabbt kan få ett bristtillstånd av oxygen visar sig mycket tydligt i BOLD, vilket i sin enklaste förklaring innebär att man snabbare får slut på luft framförallt i prefrontala cortex. (Blood-oxygen-level dependence = BOLD)

Sedan är det en helt annan sak om det finns både syre och näringsämnen i blodet om de inte kan tas upp. Vi kommer nu steg för steg att visa vad som mycket väl kan vara lösningen på en av vår tids största medicinska gåtor.

CAC styr andningen via CO2 – Carbonic Anhydrase Catalysis

En av de mest grundläggande funktionerna i biologin är hanterandet av kolatomer och i sin mest grundläggande form innebär det att flytta en enda kolatom, t.ex. från CO2 så att O2 blir fritt att använda. Personer med schizofreni avviker när det gäller att hantera ”One carbon transfer” vilket är anledningen till att en ökning av Co2 nivån i inandningsluften hanteras långsammare. Uppgiften att skilja C från O2 brukar tillskrivas Carbonic Anhydrase Catalys eller CAC. Faktum är att vi alla har en trög reaktion på Koldioxid emellanåt, men oftast bara när vi sover och tidigt på morgonen, personer med Schizofreni tenderar att ha det dygnet runt. Som vi skrivit om flera gånger så har nivån CO2 och hur man reagerar på förändringar i nivån en ganska stor betydelse, speciellt för de som har svårt att få luft. Kommer sedan en oreglerad CAC hämmare till systemet blir det inte lättare.

Schizofreni Orsaker – Hypoxia Syrebrist

CS2 – COS och H2S är CAC-Hämmare

Eftersom andningen styrs i stor grad av CAC-reaktion är det synnerligen allvarligt då processen redan går långsamt och nu hämmas ytterligare av H2S som är en metabolit till CS2 men som nu tagit sig till en plats där den inte borde vara i ett av biologins kanske mest välreglerade system, NO-systemet eller Kväveoxidsystemet och Heme oxidase ett som hanterar Kolmonoxid och så H2S systemet som också är en naturlig substans i kroppen med en mycket stor spännvidd.

Både Aspiration och Respiration hämmas av metaboliterna

Metabolitbilden CS2, COS hämmar aspirationen H2S har dessutom en stor kapacitet att hämma respiration då H2S binder aningens bättre till mitokondrien än välkända gifter som tex Cyanid. Vilket i ett redan understyrt system kommer att få stegrade effekter.

Blogggen: Science & Nuts, där den Engelska versionen av The CAC-Hålet Theory ligger på har nu klättrat in bland topp 100 av science bloggarna på Technorati, men det brukar hoppa upp och ned en hel del där.  För en del uttryck används här den Engelska stavningen för att underlätta de vill söka visare och bilda sig en bredare uppfattning eller bara byta mellan sidorna.

Övriga Referenser:

Chengelis CP, Neal RA. 1980. Studies of carbonyl sulfide toxicity: Metabolism by carbonic anhydrase.
Toxicol Appl Pharmacol 55:198-202.

The Missing Link in COS Metabolism: AModel
Study on the Reactivation of Carbonic
Anhydrase from its Hydrosulfide Analogue
Johannes Notni,[a] Stephan Schenk,[b] Gabi Protoschill-Krebs,[c]
Jurgen Kesselmeier,[c] and Ernst Anders

Schizofreni och H2S – Vätesulfid

Väte sulfid och konsten att angöra en brygga

Vi har nu visat på att  Carbon disulfide – CS2  kan påverka många centrala funktioner i kroppen, tack vare det har vi också visat en väg för H2S att finnas i kroppen, antagligen på andra sätt än tidigare. att Även om CS2 är ett ganska potent ämne kommer vi se att H2S är mer potent i sin effektutövning, men här talar vi inte om för mycket eller för lite H2S utan både för mycket och för lite samtidigt, dvs nivåerna av H2S kommer att vara rubbade,  måhända på grund av att det CS2 vilket omvandlas till H2S kommer att ha sin primära verkan på andra platser och tidpunkter än det endogena H2S men likaväl återverka på den naturliga kroppsegna H2S funktionen. Något som antagligen kan vara betydelsefullt vid Methionine och Homocysteine omvandlingen. Två enzymer står annars för delar av den kroppsegna produktion av vätesulfid, Cystathionine beta-synthase  och Cystathionine gamma-lyase  i hjärnan verkar det mest finnas CBS mRNA, speciellt i hippocampus. En del menar att H2S-molekylen är så lik Co2 att den kan passa in just där Co2 brukar agera, kanske är H2S  mer likt H2O2 eller  2*8 är inte sällan 16 vilket i detta fallet kan ha en viss betydelse och gestaltas som syre O och svavel och ge en svavelosande understyrning av flera centrala funktioner.

The CAC-hålet teorin om Schizofreni: Det beror på fundamental näringsbrist

Syrebrist. Energibrist och brist på djupsömn. Eller för den som vill låtsas vara låtsas lite avancerad  brist på: ATP , O2 och brist på NREM sömn, vi kommer att visa hur en tänkbar rutt ser ut och gå ytterligare ett steg in i CAC-Håls teorin från CS2 som redan uppmätts hos gruppen personer med Schizofreni och som kunnat ge flera av de centrala symptomen hos personer som exponeras för det, hallucinationer, personlighetsförändringar och paranoia till de mera centrala stopparna av ämnesomsättningen. Transittillstånden kan ha en del att göra med H2S, H2O2 och det gamla kära superavancerade vattnet H2O, den minst förstådda transmittorn. För allvarligt talat vad kan sägas inte vara en transmittor i ett komplext system och varför skulle vatten inte vara det? En mycket bisarr tanke, speciellt hos organismer som drivs av ”proton motiv kraft”.  Problematiken kan antagligen komma ur ett felreglerat H2S, jag tänker fragment att försöka påvisa hur, samt sätta fram ett orsakshjul med flera möjliga vägar in i den symptomatologiska rotundan.

Näringsbrist under stress är en av ingångarna till symptomatologin.

Schizofreni och Biomarkörerna

Några av de biomarkörerna som brukar hittas i ryggmärgsvätskan vid början av en psykos är  Transthyretin och VGF. VGF förefaller ha en hel del med energireglering att göra, följaktligen också en del med den synaptiska plasticiteten. VGF ökas  av  BDNF, träning förefalller öka på mängden av VGF i hippocampus hos möss. Förändringar i VGF hittas vid en rad neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Transthyretin är ett transportprotein vilket transporterar retinol och thyroxin i blod och ryggmärgsvätskan. VGF  och Transthyretinvärdena kan sägas ge en bild av näringsstatus, eller så här uttrycks delar av prenumerationerna av näringsämnen i en väv av hydrerat kol och lipider.

Men man ska komma ihåg att dessa markörer kan tala om ett tillstånd som varit en längre tid. Tänk nu om tillståndet i stället beror på oreglering av ett centralt ämne vars summa kan vara desamma i slutänden.  Man har länge trott att andningen styrs av Co2 detektion men faktum är att på möss har H2S en funktion som O2 sensor, frågar mig om inte H2S har samma funktion på människor. Dvs livsfarligt giftigt och antagligen helt livsnödvändigt ungefär som Kolmonoxid, kväveoxid – NO.

Tänker försöka påvisa några möjliga vägar som ett obalanserat H2S kan ta sig. Samt hur det kan anknyta till symptomen på psykos och det som i dagligt tal kallas schizofreni.

Schizofreni och tidigare upptäckter

Schizofreni Orsaker

 

Schizofreni OrsakerCAC-håls teorin säger att tillståndet orsakas av fundamental näringsbrist.

Vi kommer nu gå ytterligare ett steg in i CAC-Håls teorin (lätt sammanfattning) från CS2 som redan uppmätts hos  personer med Schizofreni och som kan ge flera av de centrala symptomen hos personer som exponeras för det, hallucinationer, personlighetsförändringar och paranoia. Senaste sammanfattningen på engelska av The CAC-Hålet theory.  Men innan dess kanske vi ska titta tillbaka ytterligare på den s.k Schizofrenins historia. Man har flera gånger under årens lopp funnit en del märkliga substanser som man tillskrivit en del egenskaper, det vanligaste försöket verkar vara att hitta den substans som utlöser schizofreni varför många jämförelser har varit med LSD-25, bufotenin etc, på senare år även PCP eller ängladam och Ketamine, båda två mycket starka Glutamat-hämmare.

The Mauve Factor – The Malvarians och det gråblå pisset

En faktor i urinet upptäcktes hos personer med Schizofreni vilket stolt kablades ut över världen, samtliga personer vid en undersökningsfacilitet hade ”the mauve facotor” i sitt urin. Något som senare identifierades som ämnet kryptopyrrole av entusiastiska forskare. En slutsats som antagligen var felaktig.

Lukten av Schizofreni – Så här luktar Schizofreni
Många är de äldre sjuksköterskor som kan tala om schizofrenins lukt eller lukten från de schizofrena. Oklart är om denna lukt plötsligt upphört eller varför man ännu inte längre talar om den. Vetenskapen har dock gjort en hel del försök att klarlägga luktkällan någon man av oklar anledning inte talar så mycket om idag. Ett ämne som till slut hittades i jakten på de Schizofrenas lukt är Trans-3-methyl-2 hexenoic acid, rapporterades det av stolta forskare.

Vetenskaplig forskning om relationen mellan avvikelser i pissfärg och Schizostanken
Söksträngar som ”Biochemical relationship between kryptopyrrole (mauve factor and trans-3-methyl-2-hexenoic acid (schizophrenia odor)” kan avslöja just hur forskningen arbetat med korrelationen mellan den schizofrena odören och de som har ett mer blågrått piss. Om någon undrar vart den forskningen tog vägen kanske en del av svaren kan finnas i andra undersökningar som visar att den schizofrena odören minsann inte är unik för personer med schizofreni utan tydligen finns hos de flesta människor.

Samtidigt bakom scenen
Några gammalmodiga och extremt kemikunniga personer såg med höjda ögonbryn hur Mauve faktorn växte till sig, något de hade ringa förståelse för. De förstod nästan ingenting och testade sig fram för att kunna återupprepa testresultatet, vilket gång på gång visade sig vara omöjligt tills en av dem Dr. A Shulgin fick snilleblixten och antog att ”the mauve factor” antagligen kom från medicineringen som utdelades på faciliteten där the Mauve factor rapporterades. Sagt och gjort Dr. Shulgin tog lite Clorpromazine och testade sig dagen därpå och se! – han hade blivit en Malvarian även han.

Den metabola stoppfaktorn i blodet från personer med Schizofreni

Gång efter gång kan vi alla läsa nyheterna om att gåtan med ADHD eller Schizofreni nu är löst och historiskt är det ingen nyhet heller, ska man tro löpsedlarna är problemen lösta flera gånger om. En nyhet som det forskades en del kring för några decennier sedan verkar mer eller mindre glömd idag. Men själva funktionen är intressant så den kan vi gärna repetera. När råttor eller andra fick blod från personer med schizofreni så hände flera saker med råttorna. Vilket gav upphov till en hel rad sagolika ämnen, Taraxein är ett utav dem, en såvitt jag vet ännu inte identifierad substans vilken dock utvunnits ur blodet på personer med schizofreni och getts till andra med skiftande resultat. Svenska Militär Psykologiska instutitet skriver i rapport E 012 1967:

Emellertid har Hoffer et al (157) kunnat visa, att serum från schizofrena patienter omvandlar adrenalin till adrenolutin, vilket utgör den biprodukt, som Leach & Heath (214) tidigare hade observerat, men ej kunnat identifiera. Heath (149) har f o isolerat en protein fraktion från schizofreni-serum, vilken framkallade schizoida symptom hos normala individer. Han kallade denna fraktion ’taraxein’ och antog att den utgjorde en alfa globulin. I Sverige har Mårtens et al (269) jämfört taraxein med LSD och meskalin, och funnit att taraxein-reaktionen uppvisade de flesta likheterna med tidig schizofreni (t e ångest, katastrofkänslor, tankeblockeringar, perseverationer, ambivalens, depersona-lisation).

Ligger det någon sanning i en sådan metabolisk stoppfaktor så ska vi försöka förklara hur och på något sätt kunna föra den moderna forskningen på rätt väg igen ungefär där den körde av vägen någon gång för mycket mycket länge sedan, det låter väl bra?

Mannen som stack hål på bubblan om ”the Mauve factor” var Exctasyns fader Alexander Shulgin vilket kan vara intressant att veta, men den enda bil som har the spirit of ectasy vid fronten är Rolls Royce.

Cool eller hot?
Ovanför de kylande elementen står hon, the spirit of Exctacy, en kvinna som aldrig fick erkännande för sin insats. För Eleanor Thornton dog när båten S/S Persia torpederades av en Tysk U-båt. Statyns skapare  Lord Montagu var med på samma båt, han räddades och hann tillbaka till London för att hinna läsa rubrikerna om sin egen död. Nu rullar hon runt på gatorna som en bevingad gestalt ovanför några automobilers kylrum och kröner gatorna med detta märkliga signum.

-Sticker du själv aldrig upp periskopet och ser dig själv i en konstig värld? – Tja, gör du inte det har du nog inga drömmar. Språket och vetenskapen är allt långt bra ute och seglar ibland, kanske skulle de behöva en rejäl avknullning, hur ska de annars kunna befruktas? Har du några bra förslag eller vill du bara gnälla och ställa frågor?

Science 17 October 1969:
Vol. 166. no. 3903, pp. 398 – 399DOI: 10.1126/science.166.3903.398
Sweat in Schizophrenic Patients: Identification of the Odorous Substance
Kathleen Smith 1, Geoffrey F. Thompson 1, and Harry D. Koster 1

Individual Comparisons of the Levels of (E)-3-Methyl-2-Hexenoic Acid, an Axillary Odor-Related Compound, in Japanese.
T. Akutsu, K. Sekiguchi, T. Ohmori, and K. Sakurada (2006)

Altern Ther Health Med. 2008 Mar-Apr;14(2):40-50.
Discerning the Mauve Factor, Part 1.
McGinnis WR, Audhya T, Walsh WJ, Jackson JA, McLaren-Howard J, Lewis A, Lauda PH, Bibus DM, Jurnak F, Lietha R, Hoffer A.

Mauve Factor re-identified as 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole and its Sedative Effect on the CNS
ARTHUR SOHLER, RAYMOND BECK & JOSEPH J. NOVAL

Schizofreni immunsystem och sömn

Schizofreni Orsaker

 

(japp nu åker den halvfärdiga artikeln ut – flera månader senare)

En mer och mer utbredd uppfattning är att immunsystemet har en ganska god roll i att introducera sömn, något som också sker när systemet är utmattad, behöver bearbeta infektioner via feber etc, då kan den generella vakenhetsnivån sänkas till förmån för att kunna bekämpa infektionen eller inflammationen effektivt. Jag tycker det finns mycket som tyder på att sömn kan betraktas som ett naturligt hiberneringsläge som också kan introduceras av andra orsaker tex inflammation, allvarliga skador, syrebrist, svält, sömnderivering. Eller bara följderna av en helt vanlig upercut.

Det centrala ledordet är egentligen protonmedvetandet

Det finns så många sagor om så mycket annat men människan har helt enkelt en massa sinnen som det sällan talas om, den som inte förstår att människan till och med på tungan har protondetektorer kanske har ett surt efterspel att räkna med. Men vi har gravitationsreceptorer osv och ja de är sinnen. Några centrala sinnen torde rimligtvis vara temperatur och gasregleringssinnet,det är inte helt o-avancerade sinnen och de fungerar ofta så bra att du kan strunta i dem som allt annat som fungerar bra, det kanske är därför du bryr dig så mycket om dig själv? Själva ordet gas kommer från ordet chaos och det kan vara lätt att förstå för den som tittar närmare på det.

Den dagliga diskrimineringen – motsatsen till koncentreringen

Vad sinnena egentligen gör att att lämna underlag för den dagliga diskrimineringsprocessen. Ja, människan diskriminerar och gör det hela tiden. Det kan vara motsatsen till att koncentrera något, eller rättare sagt för att kunna koncentrera dig på en speciell sak så måste du diskriminera alla andra stimuli som du likförbaskat ändå har i din närhet – det är lagen om diskriminering – Personer med Schizofreni är inte alls lika diskriminerande som de flesta andra. De går inte i cirklar lika lätt som andra och är mer gränslösa när det gäller den vanliga cirkelgången i det planetära systemet. Det cirkadiska livets allmänhet.

Gasregleringen under sömn

Jag tycker det finns mycket som tyder på att sömn kan betraktas som ett naturligt hiberneringsläge som också kan introduceras av andra orsaker tex inflammation, allvarliga skador, syrebrist, svält, sömnderivering. Det finns väldigt många pilar som pekar i riktning mot att Schizofreni har sitt ursprung i en djup hibernering. Det förefaller vara reaktionen på en inflammation som försämrar allmäntillståndet såpass att det loopar. Gasregleringen är sämre hos de flesta under sömnen, en intressant fråga är när skulle immunsystemet tycka att sömn inte är ok, antagligen under tillstånd där det föreligger obalans i gasbilden eller under svält, vid bägge tillstånden kommer en hibernerande halvdvala att introduceras, något som också kan ske vid det mer systematiska inflammationstillståndets sepsis.

Funktionsalgoritmen i drömtillståndens anatomi

När du ska byta motorn på en bil, så står oftast bilden still på en verkstad, när du byter minne på en dator så slår du kanske av strömmen?  När du laddar batterierna så använder du kanske inte så ofta batterierna samtidigt. När din dator har varit avskärmad från aktivitet en tid så kanske det går igen en så kallad skärmsläckare?

Precis så kan grunderna till sömnanatomin se ut. Den generella medvetandenivån kan anses skifta stort under dygnet på flera sätt, men gör den verkligen det? Eller är det snarare så att den styrbara delen av medvetandet ändras men den generella verklighetsbilden ständigt har samma storlek?  I så fall så skulle en hand som kapats av i en olycka fortfarande kunna klia, eller signalen om att den kliar fortfarande gå fram. I så fall så skulle den som berövas på alla sina sinnesintryck efter en tid börja producera egna och i dag vet vi att så är fallet. Som vi skrev lite mer mytologiskt tidigare så är det just ensam i dödskallegrottan som de gamla historierna finns, där ligger minnenas funktionella anatomi lagrad som släktkrönikor från en tid till en annan.  När intrycken sina vaknar fantomsinnet.

Vikten av protonuppladdning-orkestreringen av joner  i hjärnans olika delar, varför skulle du drömma mardrömmar i anknytning till speciella händelser om det inte hade en funktion? Råttor som berövats sömn dör efter en tid i ett stereotyp symtomatisk effektkaskad där temperaturregleringen och kolhydratkontrollen är satta ur spel, råttorna gick ned i vikt trotts att de åt mer osv.

Schizofreni och mitokondrier

Det finns dock en annan tänkbarhet. Mitokondrierna kommer från början för flera hundra miljoner år sedan från en främmande organism men  är nu inbyggda i cellerna, celler begår regelbundet självmord s.k. apoptosis. Men vad skulle hända om cellernas apoptosmönster avviker från det gängsle, eller om cellernas konnektivitet avviker från det gängse? Kanske så skulle yttre påfrestningar på cellen få ett annat resultat och cellväggen lättare brista med följden att hela eller delar av mitokondrien åker ut i kroppen.

Hur skulle då immunsystemet uppfatta en mängd lösa mitokondrier som visar sig lite här och där? Sannolikt så skulle de uppfattas som ganska likt den främmande infektion de en gång i tiden faktiskt också var, eller precis som systemet skulle uppfatta en allvarlig muskelskada tex en hjärtattack. Skadan uppfattas som så allvarlig för att ämne som inte ska finnas i blodet nu finns där.

Fåglar och drömmar

Fåglar tillhör de djur som har extrema krav på sin gasreglering, under maximal ansträngning högt uppe i atmosfären ska de suga i sig luft som är extremt tunn, syrefattig och väldigt kall.  Fåglar är också de enda förutom däggdjuren som sover REM-sömn.  REM-Sömnen hos både däddjur och fåglar har det gemensamt att just temperaturregleringen återuppbyggs så starkt under REM-Sömnen, något som  visar på att den har strikt funktionella grunder.

Vid sömn är inte temperatur och gaserna lika reglerade

Vad har nu då detta med REM-sömn  att göra med NREM-sömn? Tja sömen har flera bitar och om sömnen bara skulle vara enkelt som ett enda ord så skulle meningen av varenda del och totala betydelse förändras om en bokstav försvann, eller hur? Har du bara några bitar kvar kommer du att ha brist på ordets hela mening även efter att punkten är avslutat, eller hur ers excellens?

Tillåter ni mig att jag tillstår att påstå att den som inte fått en ordentlig djupsömn kommer att uppvisa brister på många sätt och försöka ta igen detta på alla sätt.Vid schizofreni är termoregleringen och CO2 reactiviteten betydligt långsammare än annars. Två väldigt grundläggande egenskaper för att kunna följa med cirkelgången i planetära system.

https://www.schres-journal.com/article/S0920-9964%2803%2900222-6/abstract

REM sömnens evolution hos däggdjur och fåglar orkestrerades från samma stamträd för flera miljoner år sedan.  Både fåglar och däggdjur försöker ha  samma temperatur oavsett var de befinner sig , och båda fåglar och däggdjur  har en märkbar kognitiv kompetens. Restaurering av värmeregleringssystemen kapacitet är ett starkt bevis funktion av REM-sömn. När det gäller eventuell förbättring av kognitiv förmåga av REM, är det betecknande att både fåglar och däggdjur kan lösa problem och att båda kan skapa former för verbal kommunikation (”primitiva språk”) ((Bara myten om att det skulle finnas något annat än primitiva språk är intressant. Och det bör vara den renaste definitionen av fundamentalt inavlad kackafoni.)) när något måste överföras beror det väl vanligtvis på en brist? Vad fan trodde du egentligen språk handlade om?

López-Barneo: Why doesn’t the high affinity pathway contribute to the membrane
potential, whereas the low affinity pathway does?
Acker: The electrical potential between mitochondrial complex I and complex IV
establishes the proton motive force and hence the MMP. The unique a592 would
according to our model make complex IV more negative even at high pO2 levels
and would therefore lower the mitochondrial membrane potential and impair Ca2+
buffering.

. With respect to the possible enhancement of cognitive skills by
REM, it is significant that both birds and mammals are capable of problem solving and
both can generate forms of verbal communication (‘primitive language’)

Ja, så här hackat blir det ibland, vi kommer antagligen att återkomma till många av områdena senare.

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 1

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 2

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 3

Schizofreni Immunsystem och sömn

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 3

Schizofreni Orsaker

 

Sömn och immunsystemet

Länken mellan sömn och immunsystemet identifierades först 1970, det var den då mystiska factor S som äntligen fick ett namn och en känd molekylstruktur, den mystiska factorn är DSIP men heter också Muramyl peptide.

En mer och mer utbredd uppfattning är att immunsystemet har en ganska god roll i att introducera sömn, något som också sker när du är utmattad, behöver bearbeta infektioner, vid feber etc då kan den generella vakenhetsnivån sänkas till förmån för att kunna bekämpa infektionen eller inflammationen effektivt.

Schizofreni immunsystemet och bakteriernas skal

Vid schizofreni är immunsystemet kraftigt aktiverat utan att det förefaller finnas en enda infektion, dock vet man att infektioner kan predisponera för Schizofreni, antagligen mestadels genom en sekundär reaktion. Men då bör ju också alla de infektioner som anses öka på sannolikheten för schizofreni ha en sak gemensamt. Bakterierna är väldigt känsliga organismer men de har ett kraftigt skal, skalet består av bland annat muramylpeptider. (DSIP’) Antagligen kan cellerna bli skitsura på det efter ett tag och helt enkelt bli allergiska mot muramyl peptider, något vi kan se hos en del personer. Men eftersom Schizofreni kan triggas av flera olika bakteriella infektioner men också virusinfektion så bör orsaken kanske ligga i något de har gemensamt och det är inte skalet på bakterierna men kan vara något som liknar det, skalet på dina egna mitokondrier är nog ett bra exempel, vad skulle dina egna antikroppar tycka om att få se sina egna kraftverk komma åkande tillsammans med mtDNA? Antagligen så skulle de tolkas som främmandekroppar och utlösa en autoimmun reaktion, men också som tecken på djup skada.

Antikroppar och omregleringar

Antagligen är medvetanderegleringen hårdreglerad och en mätning av DSIP halter säger inte så mycket om man inte samtidigt registrerar antikoppar mot DSIP och deras distribution, sannolikt finns det flera medspelare i en så central funktion.

Här har vi ett hiberneringspåslag med selektiv verkan. Systemet försöker skydda sig själv mot den allvarliga inflammationen men nu har redan komplex 1 i mitokondriekärnan byggts om och då regulatorn är O2 som det nu dessutom råder brist på ser immunsystemet ingen rimlig anledning att låta delar av systemet sova.  Ju länge tiden går från denna händelse desto mer kommer en O2 regleringen av komplex 1 i mitokontrien att påverkas. En effektkaskad kommer att söka sig mot andra delar i mitokondrien.  De tecken som tyder på att complex IV i mitokondrien är syresensor blir här intressanta. För det är spänningsskillnaden mellan complex I och complex IV i mitokondrien som skapar proton motiv kraften och därmed liv som vi känner till det.

Syrebrist Immunsystemet, IL-1b och DSIP

IL-1b är en av de mest neurologiskt aktiva molekylerna kända men också en mycket potent sömngivare. Reaktion mellan DSIP och  IL-1b blir således ganska komplext och väldigt okänta konsekvensmönster. Vad som dock är ganska klart är att IL-1b halterna varierar under dygnet och har som högsta nivå precis innan NREM. (Obal and Krueger 2005)

IL-1b is released from macrophages/microglial cells during inflammation. It activates T cells, and is the principal cytokine involved in induction of the so-called “sickness behavior,” i.e., sleepiness, loss of appetite, and fever. IL-1b s a very potent somnogen and when administered at the anterior preoptic area, which includes the VLPO, IL-1b  activates sleep-related neurons in the VLPO; this may, therefore, mediate, at least in part, the non-REM sleep-inducing properties of this cytokine (Alam et al. 2004). In addition, blocking of IL-1b with neutralizing antibodies inhibits spontaneous non-REM sleep in normal rats, indicating that this cytokine is endogenously produced in the brain and affects its normal function.

Neuroimmunology of Sleep

Hypoxia omreglerar organismen så att den blir bättre på att hantera syrebristen, men påfrestningen som syrebrist skapar tillsammans med ett Co2 överskott tillhör nog den maximala stressen, speciellt för någon som inte kan röra sig så bra, tex ett foster. Upprepar sig den stressen så sker den vanliga flykten av kalium från cellerna och natrium åker in med cortisol. Ett intressant faktum, man kan bara fundera på vilken funktion detta får på ether a-go-go gener som KCNH2 under fetal hypercapnisk adaption med tidigt inslag av metabol hibernering. För den som börjar med låg funktion på KCNH2.

Är det egentligen så konstigt att den som inte får djupsömn på natten, automatiskt drömmer mer på dagen?

För den intresserade

Boken: Neurochemistry: cellular, molecular, and clinical aspects, finns nu lättillgänglig på Goolge book. Där ser man kanske än tydligare hur extremt viktigt djupsömnen är och hur systemets förmåga till självläkning och kontroll av vitala funktioner ökas av djupsömn. Frågan man kan ställa sig är hur effektiv REM-sömnen egentligen kan bli utan djupsömn. Tänk om en del är vakna och drömmer?

Delta sleep inducing peptide (DSIP): effect on respiration activity in rat brain mitochondria and stress protective potency under experimental hypoxia,

Platoshyn O, Yu Y, Golovina VA, McDaniel SS, Krick S, Li L, Wang JY, Rubin LJ, Yuan JX. Chronic hypoxia decreases Kv channel expression and function in pulmonary artery myocytes. Am J Physiol. 2001;280:L801–L812.

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 1

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 2

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 3

Schizofreni Immunsystem och sömn

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 2

Schizofreni Orsaker

 

Påverkar DSIP hormonerna

Ja, allt som påverkar sömnen i större mening bör nog också kunna påverka hormonerna. Just DSIP förefaller påverka tillväxthormonet GH genom att öka sömnkvaliteten och därmed också GH insöndringen.

Kan man bli hög på DSIP

Nej, du kan inte bli hög på substansen, För de som inte har en bra nivå förefaller dock de naturligt sömngivande och sömnåterställande substanserna vara mirakulösa och förefaller heller inte ge någon typ av beroende. Tvärtom så ger de ett ökat oberoende. tvärtemot skulle den som sover bättre få ett ökat välbefinnande och därmed också vara mindre benägen att ta droger.

Depression och DSIP

Personer som är deprimerade förefaller ha en annan respons till stressgivare som cortikotropin releasing hormone CRH, de visar en markant minskning av DSIP medan friska uppvisar en liten ökning till följd av kortison stimuli. Något som mycket tydligt visar på baklåset i en depression, när en strukturlös sorg vältrar sig framåt i en melankolisk högborg och likt en svallvåg på kryss, hittar alltid en ny vik som du inte kan få bukt med. Ett plötsligt tigersprång och du förstår imbecill, en ny våg har börjat svepa mot en annan strand.

S och depp vad är egentligen problemet?

Kanske finns en del av svaret till att Schizofreni uppkommer i att djupsömnen varit dålig. Och att djupsömnen varit dålig kan bero på något så enkelt som brist på syre, vad tror du egentligen? Gillar du alla knepiga lösningar med en massa svåra ord? Eller tillhör du dem som också kan förstå att just hypoxia kan ha en hel del att göra med s? Enligt CAC-hålet så är över 14% av generna vid pekande mot hypoxia, enligt vetenskapen är över 50% av det epigenetiska gensvaret pekande mot en hypoxiainblandning. Kanske beror det på att vetenskapen är mer okritiskt och har fler metodologiska brister än den heliga?

Sleep from alpha to delta and the cryptonite in smalwille

Bra sätt att minska ned DSIP halten

Alkohol kan fungerar förträffligt när det gäller att minska ned halten och funktionen på DSIP, många vet att man somnar lättare med alkoholens hjälp men alla kanske inte vet att sömnen alltid blir sämre. Dock kan alkohol i smärre mängder vara bra, tex mängden som finns naturligt i  yoghurt har  visat sig vara riktigt hälsosamt.

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 1

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 2

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 3

Schizofreni Immunsystem och sömn

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 1

Schizofreni Orsaker

Schizofreni Orsaker
Personer med Schizofreni sover mindre delta sömn och har en lägre funktion på Delta Sömn Inducerande Peptid (DSIP)  Något som gör att sömnen blir försämrad när det gäller NREM sömn i stadie 3 och 4 det som i dagligt tal kallas djupsömn.

Det finns en del studier som indikerar att även REM sömnen är störd vid Schizofreni men resultaten är dock inte entydiga och verkar variera från person till person, det är heller inte vad detta ska handla om, eller  olika olikheter hos olika personer och en massa spekulationer om varför. Här ska beskrivas effekten av DSIP och vid tillståndet som av någon sjuk anledning kallas schizofreni.

Vad är DSIP

Delta Sleep induction Peptide är som namnet berättar en peptid som kan påverka djupsömnen genom multipla reaktioner på flera nivåer, resultaten vid forskningen kring DSIP har inte alltid varit så lätta att tolka vilket kan indikera att peptidens verkan är komplex och rymmer flera steg av effektkaskader än man från början väntade sig. Man har länge sökt efter en kroppsegen hypnotisk faktor i ryggmärgsvätskan men har haft svårt att isolera den exakta faktorn, DSIP har många av effekterna men förefaller vara involverad i ett effektmönster mycket komplexare än man från början förväntade sig. Till exempel kan DSIP inte bara öka på mängden djupsömn utan även minska den vid tex narkos, vilket skulle kunna indikera att DSIP levererar ett extremt exakt budskap till mottagarstationen. Dock är fortfarande ganska lite känt om vart DSIP tillverkas och vilken som är mottagaren av ämnet.

Det har spekulerats i att det finns en familj med DSIP liknande peptider som styr delar av vakenhetsnivåerna, oavsett hur det är med den saken så är effekterna och effektvariationerna av DSIP kombinerat med tex immunologiska faktorer tillräckligt stora för att inte kunna nonchaleras, det är fortfarande mycket vi inte vet.

Vi vet dock att personer med Schizofreni har lägre funktion av DSIP än andra, vilket kanske kan vara med och förklara den fundamentala skillnaden i sömnmönstret som visar en sämre djupsömn än de flesta andra, något som också kan ses vi depression.

Vad leder brist på DSIP funktion till?

Personer med Schizofreni har mindre delta sömn samt ofta mindre DSIP. På längre sikt är det mycket svårt att säga vad det leder till, men den som berövats på stora delar av sin djupsömn lär inte alltid fungera så bra i vakentillståndet. Man behöver inte ha speciellt bra fantasi för att inse att den som inte sover så bra kommer ha lättare att vara vaken och drömma, eller befinna sig någonstans där mittemellan, vilket man ser på personer som inte sovit ordentligt på länge.

DSIP påverkar inte bara sömnen utan även immunsystemet, magfunktionen och aptitregleringen. Liksom med Serotonin så finns den största delen av DSIP i magen.

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 1

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 2

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 3

Schizofreni Immunsystem och sömn

Döden och det flashiga ljuset i tunneln – CO2

Schizofreni Orsaker

The BOLD undershot

När främlingar på gatorna ter sig hotfulla och vill skada finns det faktiskt en hel del rätt i just det. När du möter något främmande eller börjar med en ansträngning kommer syrenivån i din hjärna att sjunka, men det spelar inte så stor roll för det kommer snabbt mer. Men om du har en mycket låg syrenivå innan ansträngningen börjar då kan vi börja tala om att andra människor faktiskt kan påverka din medvetandenivå, för varje ansträngning gör egentligen alla svagare först innan vi kan bli starkare.

Utifrån den kunskapen är fullständigt logiskt denne personens erfarenhet att känna att andra personer upplevs som hotfulla, för faktum är att de sänker individens egna syrenivå lokalt i hjärnan liksom alla sinnesintryck gör, men finns det gott om syre och energi så kommer detta inte att märkas. Vilket BOLD tydligt visar, så lägger man samman ett och ett kanske man kan förstå varför intrycket uppstår och att det faktiskt är ett i grunden korrekt intryck som ska tolkas med stor försiktighet.  Precis som om du går runt med blod i ansiktet och inte vet om det, kan du få upplevelsen att alla glor förskräckt på dig, eller än värre du har utvecklat allergi mot människor och bor i New York – alla verkar liksom göra dig sjuk på något konstigt sätt som ingen verkar vilja erkänna eller förstå.

BOLD står för blood oxygenation level dependence, och är ett fackuttryck som används vid fMRI, vilket kortfattat står för syrgasnivån, eller nivån av oxyhemoglobin. Mera om BOLD och fMRI från wikipedia

BBC rapporterar om effekten av en simpel molekyl vi skrivit om: CO2 och antyder att kanske är det höga nivåer av CO2 i kroppen som de flashiga blixtarna i nära döden-upplevelser och inte alls liemannens stålskära eller Jesus som man tidigare trodde, utan precis samma gamla ämne som håller vår andningsreflex igång. Vilket kanske trotts allt inte är så speciellt långsökt.

BBC: New light on near-death flashes.

GDNF – BDNF Flashes of Death

NY Daily News: Near-death experiences may result from elevated carbon dioxide levels in the blood: study

Kan du tänka dig något mer stressande än att ha en speciellt typ av syrebrist och sedan få mer och mer CO2 utan att kunna kompensera den, till slut så mycket att du bara har ett val om du vill överleva, du måste hibernera eller gå i dvala som det också heter. Det finns en del tecken som tyder på att personer med Schizofreni lider av konsekvenserna att ha fått för lite luft och inte kunna reagera adekvat på CO2. Det förefaller vara uppenbart att personer vilka redan som foster eller i anknytning till födseln måste hibernera för att överleva också kommer att bli snabbare på det som vuxna, låter det ologiskt?

 

Schizofreni och Co2 Transienter
som tar upp några av de faktorer som brukar anges som epidemiologiska.

Schizofreni CO2 och pCO2 Kort om hur reaktiviteten och mängden CO2 i ditt blod också kan påverka partialtrycket från hjärtat pCO2 och därmed också blodfördelningen i hjärnan CBR.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod Om hur mängden CO2 i ditt blod står i direkt relation till mängden protoner i ditt blod.

Schizophrenia och plötslig spädbarnsdöd SIDS Plötslig spädbarnsdöd förefaller ha säsongsmässiga samvariationer med Schizofreni.

Intressant läsning för den intresserade

Cerebral activity associated with auditory verbal
hallucinations: a functional magnetic resonance
imaging case study Lahcen Ait Bentaleb, MD, MSc; Mario Beauregard, PhD;Peter Liddle, MD; Emmanuel Stip, MD, MSc

Functional MRI BOLD response to Tower of London performance of first-episode schizophrenia patients using cortical pattern matching. Rasser PE, Johnston P, Lagopoulos J, Ward PB, Schall U, Thienel R, Bender S, Toga AW, Thompson PM.

The Negative BOLD Signal Unmasked. Alex R. Wade

fet, BOLD, , CO2, Hallucinationer, Schizofreni, Nära döden upplevelser, Syresättningen, oxyhemoglobin, Ljusblixtar

CO2, Utpressning och Schizofreni för barn

CAC

Schizofreni: Säsongsvariationer CO2 för voxna. CAC

Hej barn

En del vuxna förstår inte viktiga saker. När det blir för enkelt så bajsar de ned sig, varför är det så?

-Jag tycker det luktar skit, när de gör så.

Människans skorsten sitter mitt i huvudet och kallas näsan, men näsan är väldigt dubbeltydig och har två hål. CO2 kommer det ur hålen.

CO2 säsongsvariation – Schizofreni och födelsedatum

(finns det några likheter tro?)

Evolutionär utpressning

En del människor som också bajsar är väldigt skickliga på att inte förstå, de vill bara göra tråkiga saker och inte förstå hur roligt det kan vara att förstå varför en människa kan gå.Ska man göra framsteg måste man väl ta fram den foten som är längst bak?

Kan man inte andas så bra blir det surt. En del voxna skulle kalla det posthypercapnisk adaption, men man kan också säga: – Den som varit riktigt sur blir surare i grunden för att slippa bli det i stunden. Många av de duktiga barnen  kommer  säkert ihåg våran strålande  saga om barnen som föddes på en atoll där det man sprängt en del atombomber. Det såg inte ut som alla andra barn, för de föddes utan skithål. Första dagen kändes det rätt ok, de hade liksom inte så mycket att jämföra med. Andra dagen kändes det liksom som om något var fel, men de kanske inte förstod riktigt vad som var fel.

På tredje dagen så visste de fortfarande inte vad som var fel, så ni barn som föds med ett skithål ska vara tacksamma för att veta vad ni lämnar ifrån er, men också försöka förstå de som inte kan bajsa, eller värst av allt de som har ett jättestort skithål men gör allt för att trolla bort det, där finns en verkliga schizofrenin. Bajs kan vara bra och göda blommorna, blir det för mycket bajs kan det verkligen vara skitjobbigt och svårt att andas. Schizofreni får man för att jorden inte är rund. Titta betyder att se.

Där jorden har sina lungor går det in och som mest, glöm inte bort att man kan bli brun utan sol. Sov gott snart kommer John Blund.

Schizofreni och Co2 Transienter
som tar upp några av de faktorer som brukar anges som epidemiologiska.

Schizofreni CO2 och pCO2 Kort om hur reaktiviteten och mängden CO2 i ditt blod också kan påverka partialtrycket från hjärtat pCO2 och därmed också blodfördelningen i hjärnan CBR.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod Om hur mängden CO2 i ditt blod står i direkt relation till mängden protoner i ditt blod.

Schizophrenia och plötslig spädbarnsdöd SIDS Plötslig spädbarnsdöd har säsongsmässiga samvariationer med Schizofreni.

SPLASH ! Bördig vågfunktionskollaps i omsättningskröken, from cell to soul. Inte bara flax. Från gravitativ självassembler till att kunna läsa vågspelet i sina egna tankar.

Ooh heliga CAC tecken

Thermodynamics don’t make sense!

-you do, and you are thermodynamics.

yoyo. -Vem som har den verkliga schizofrenin blir dock svårare att säga.

Det som inte läker ska är självfallet inte läkemedel även om patenten håller på att gå ut. Forskningens skådespel och genom-brott.  När inser forskningen att alla inte får tillräckligt med luft? Kan forskningen scanna av sig själv någon dag?