Mediciner

Vid ADHD och ADD

-Information om ett hjälpmedel som fungerar för flera men inte alla-

Att centralstimulerande medicineringar fungerar på en del barn ungdomar och vuxna med ADHD stod klart redan 1937 då Charles Bradley gjorde de första försöken. Vad som hände sedan förvånade många, de stökiga barnen blev en anings paradoxalt faktiskt lugnare och inte stökigare som man kanske skulle kunnat tro. Symtomen på hyperaktivitet föreföll försvinna på en del av barnen, men de fick också en bättre förmåga att hålla sin koncentration över tid.

Familjefoto: ADHD medicinerna Ritalin Concerta och Metamina
ADHD Ritalin 10 Mg
ADHD Concerta 54 Mg
ADHD Metamina 5 Mg

Ritalin Concerta Metamina

Allmän Fakta  ADHD Medicin

En sida som tar upp de vanligaste medicinerna mot negativa ADD och ADHD symptom, dvs Concerta, Ritalin och alla de andra medlen som har Metylfenidat som verksam beståndsdel.

Avancerad ADHD Medicin

Specialavsnitt mera för läkare eller den vetgirige som önskar information kring ADHD mediciner som idag inte används i Sverige, men används i tex USA. Mesta delen av hänvisningstexterna är på engelska.


Fakta om Metamina

Den mest omfattande beskrivningen av Metamina som finns på nätet, med ett uppdaterat interaktionsavsnitt vilket även  föreslagit läkemedelsverket att informera sig kring.  Den verksamma beståndsdelen i Metamina är D-Amfetamin. Metamina förskrivs inte så ofta som alla andra preparaten.

Metamina + Alkohol=Nej!

Concerta + Alkohol = Nej

Vare sig Metylfenidat eller D-Amfetamin är lämpligt att kombinera med alkohol, anledningen är lika enkel som fundamental. Biverkningsrisken ökar, hos en del personer ganska dramatiskt.

Metamina Dexmfetamin under Graviditeten?

Concerta under graviditeten?

Speciella länkar för kvinnor

Adderall

Tar upp frågan om vad Adderall är vilket många verkar undra, samt vad som egentligen skiljer det från övriga preparat på marknaden.

Fakta:Mänskliga rättigheter & Essentiell medicinering

Vad säger WHO om medicinering mot ADHD eller ADD problematik?  De kallar medicineringen för essentiell medicinering.  Att inte unna människor den medicin de ibland så väl kan behöva är självfallet att ta ifrån de människorna en av de vitalaste delen av sitt liv nämligen sin hälsa.

Varför vill en del grupper ta ifrån män kvinnor och barn sina grundläggande mänskliga rättigheter?ADHD Test ADD Schizofreni orsaker