Etikettarkiv: schizofreni

Schizofreni: Global Epidemiologi en massa Tyckanden och Tro!

Schizofreni Orsaker

Den gamla hållningen kring Schizofreni verkade gått ut på att Schizofreni var en sjukdom som var jämt fördelad mellan kön och länder och en massa annat som inte verkar höra vetenskapen till, utan var bara en massa pretentiöst flummande. Är de inte lite väl kategoriserade och dömande epdidemiolog jävlarna.

Vem har Hallucinationer?

Några forskare  föreslog att det kanske skulle vara dags att sluta tro och flumma. Jag är verkligen tacksam för det, för det är sannerligen inte lätt att hitta och sortera vad som kan vara adekvat epidemiologisk information har jag förstått. Här kanske någon idiotisk besserwisser tycker att jag går till hårt angrepp mot epidemiologin. Den som tycker det förstår inte att det i själva verket epidemiologer som gått till angrepp mot epidemiologins grundtanke och kontaminerat den med sitt smetiga tankeslem, till råga på allt sedan påstått att det är vetenskap de sysslar med.

Over the last decade, we have learned a great deal about the epidemiology of schizophrenia. New data have accumulated, and systematic reviews have enabled us to reevaluate older data. Some of the basic tenets of schizophrenia epidemiology have been questioned. For example, the dogmatic belief that the incidence of schizophrenia varies little between sites has been questioned (1, 2), as has the belief that schizophrenia affects men and women equally (3, 4). A lack of rigorously compiled data on the incidence of schizophrenia may have contributed to a degree of confusion within the research community. For example, Jablensky (5) concluded that, “according to the great majority of studies, the prevalence and incidence rates of schizophrenia are similar across populations” (6, p. 212). Other reviewers (7) have reached similar conclusions with respect to prevalence studies. In contrast, Torrey (8, 9), Eaton et al.

Tänk om ambulansförarna ställer bajshoroskop för att hitta gatuadressen där den förolyckade finns, Eller varför inte har psykoterapi med lyktstolpar?  Jag är mycket positiv till sagor och fabler men det finns tillfällen då de är mindre lämpliga. Att sortera ut fabulerandet och mytologin ur etiologin är synnerligen nödvändigt i fall det ska kallas vetenskap. Vilket jävla helvete för den som presenterar den verkliga orsaken att göra det mot bakgrund av den felaktiga epidemiologin byggd på dåliga sagor.

Nedan WHO sammanställning över schizofrenins globala epidemiologi

Förutom de uppenbara felkällorna att sjukdomen i sig inte känner till gränserna vilket man lätt kan tro om man bara läser kartan. Samt att vissa länder underdiagnostiserar, eller det finns helt enkelt inga läkare i en del länder osv.  Vilka faktorer tror ni globala olikheterna kan bero på?

Nedan endast för de som vördar CAC högre än allt.

CAC-hålets varning och sanningen

CAC-hålet har varnat oss, den som säger sanningen kommer att bli misstrodd och hånad knappast rimligt uppskattad för sin insats. Ändå så kunde i princip varenda en av människorna löst uppgiften säger CAC-hålet. Att sprida sin otro och gravitera runt med sin otro är lätt, men löser det uppgiften? Att ställa frågor är lätt men är det lika lätt att komma med svaren? Att låta sitt handlande skapa frågor är lätt men är det lika lätt att uppskatta de korrekta svaren?

Trotts att miljarder efter miljarder pumpats in i forskningen finns ingen förklaring till den epidemiologiska fördelningen av sjukdomen. Elitforskningen ger allt men kommer ingenstans. CAC-Hålet har därför utsett några troende att förklara några av avvikelserna i den globala distributionen inom 1 månad utan en jävla krona i ersättning.

Gud må förlåtare er för jag gör det inte,  för svaret finns i the Ring of fire. Ty där är det mer tryck än annorstädes. CAC- hålet har också sagt att de evolutionära replikationsbärarna ska drabbas mildare, nu återstår bara att ta reda på vad det betyder.

Gravitationen i forskningen kring schizofreni

Schizofreni Orsaker

The tide of light - CAC hålets värmepanna som ying och yang

Vi har nu beskrivet vad vi anser mycket väl kan vara den reaktiva faktorn i schizofreni och går nu vidare in i epidemiologin via:

Schizofreni och Co2 Transienter

Schizofreni CO2 och pCO2

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod

Forskningens gravitativa kärna

Det är egentligen inte så mycket vi vet om schizofrenins epidemiologi förutom att det tidigare förelegat en massa trosuppfattningar som har andra ursprung än vetenskapliga men så mycket verkar klart att det flesta verkar anse att de blev en ordentlig puckel i statistiken 1945 i Nederländerna på grund av svält. Förvisso är det en intressant och tankeväckande statistisk värdering, det kanske finns fler faktorer än så, för om det bara är ren svält så lär ju vissa årskullar ibland annat Etiopien och några länder till vara fullständigt överrepresenterade med personer som har schizofreni, vi håller oss en anings tveksamma till just det. Det bör finnas flera förklaringsgrunder än just denna, även om det kan vara en tänkbar delförklaring.

Så vad säger forskningen, är det samma tystnad som vanligt förutom när man ska försöka hova in forskningspengarna? Man verkar gång på gång ha löst på gåtan med ADHD, Schizofreni och Multipel Skleros, det senare sjukdomstillståndet har år efter år fått utropa – att vi äntligen hittat viruset som orsakar MS, så frågan är väl vart fan är viruset då? Eller är det bara jakten på pengar som är den egentliga infektionen.

Hjärnans immunsystem var aktivt vid schizofreni skriver Dagens medicin. Vi kan bara säga grattis, hade immunsystemet inte varit aktivt hade man dött ganska snabbt. Norska TV2 meddelar att 20 miljoner gått till ytterligare forskning och pengarna fortsätter rulla. De riktigt riktigt stora beloppen ser vi dock inte, det talas kanske heller inte så mycket om de heliga kossor som år efter år tjänar storkovan på en mycket allvarlig sjukdom. DN skriver om nya rön utan att presentera en endaste nyhet. Sic! SVT berättar att en infektion i hjärnan är trolig orsak till schizofreni, jahapp bara för att kroppen reagerar behöver det inte vara en infektion. SVT fortsätter är berätta om nytt hopp för nya mediciner. Men inte någonstans ser eller hör vi talas om hur ett förebyggande mot att sjukdomen inträffar kan ske. Kanske är det så enkelt att vad som håller människor friska är inte värt att forska om för det kan man inte tjäna pengar på. Att forska kring sjukdomsfaktorer är viktigt och precis lika viktigt borde det väl ändå vara att forska kring friskhetsfaktorer. För vad som håller en människa frisk trots att den varit med om precis samma saker som den som blir sjuk är kanske inte alls intressant att forska kring, trotts att det i all egentlighet är grunden till människans egen evolution.

Forskningen kring schizofreni är en dröm

Dags att vakna snart kanske? DN skriver också i sin faktaruta om schizofreni att personerna”En människa med schizofreni tappar förmågan att känna glädje, lust och förväntan. Hon förlorar ofta förmågan att känna empati och kan även sluta bry sig om sig själv och sin personliga hygien. (vad händer med partiklarna som samma artikel skrek ut?  Det hallucinerande sambandens salut? Eller var det bara behovet av mer stålar som tog sig bakut?)

Det är återigen bara att gratulera, om nu någon tror på detta så kommer de att behandla personen med schizofreni som om denne inte var förmögen att uppleva empati. (dvs den normala “jagvetalltpsykopatin” inom ramen för att låtsas vara förstående och bry sig) Jag har svårt att tänka mig något mycket mer förödande än att dessutom bli betraktad som empatilös i ett utsatt läge. Hallucinationer hos forskarna har gjort att de inte velat se verkligheten och därför hindrat sig själva från att förstå den. Tillståndet schizofreni i sin rena form är brutalt allvarligt och rör de primära energikedjorna, vem prioriterar sin hygien när det handlar om att överleva? För att vara så oerhört utsatt måste man nog säga att personer med schizofreni är bland de lugnaste och mest empatiska människorna som vandrar bland er, jordmänniskor. -De har helt enkelt inte råd med så mycket annat. För den som nu råkar vilja veta sanningen är det att de som forskarna och många andra kallar hallucinationer är något de själva gör varje natt, något som de flesta faktiskt gör, skillnaden är att personer med schizofreni ibland kan vara vakna och drömma samtidigt.

De gör att de är människor som tvärtemot vad många verkar vilja tro är mer i verkligheten än de flesta andra. Verkligheten är jobbig, påfrestande och verkligen ojämförligt enerverande, de vet de flesta som sett den utan de automatiserade skyddsmekanismerna. Verkligheten är också det mest energikrävande människan känner till. Det är just därför en del personer som vistas där försätts i det första naturliga energisparläget Homo Sapiens på planeten jorden i vintergatan har utrustats med, det heter sömn. Har du en dröm?

kermitinol

Men visst är sökandet efter Kermitol och andra magiska substanser en groda, synd att kvackandets resultat är så klena bara?

Panta PET-flaskorna,  Schizofrenia, Forskning, livskvalitet, död, bipolär sjukdom.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod

Det pågår en ganska intensiv debatt i samhället i övrigt om klimatet, CO2 förändringar, några aspekter på detta tar vi upp i avslutningen på artikeln.

CO2 & Protonerna i Ditt Blod

Mängden CO2 i ditt blod (Bohring va?) står i direkt ekvilibrium till ditt blods koncentration protoner. (japp det gäller dig och kan inte vara mer personligt) En del framsynta personer kanske kan förstå att det inte är helt oviktigt, fastän det inte rör sig om någon fin transmittosubstans eller någon nyupptäckt exotisk signalsfär … utan CO2 är i grund och botten bara sådandär enkel skit som får dig att andas. Vad kan egentligen vara oviktigare?

Har du för mycket av CO2 som foster (din historia, baby) kommer de att bli ganska surt först och främst, vilket gör att syret kommer att få mindre bindningskraft till hemoglobin om det går för långt. Eftersom fostret har ett annat hemoglobin än du med över 10% högre känslighet för kolMonoxid finns det här en del potentieringar som kan börja gå snett, speciellt om stress kommer med in i bilden. Att vara utan syre i ett utsatt läge är förvisso en enormt stor stressfaktor, men att dessutom få ett högre behov av att andas genom ökad Co2 nivå är nog den ultimata stressen för ett foster. Din stress ökar och kortisol börjar tränga in i cellerna, vilket kommer att leda till ganska stora förändringar i hur Kalium och Natrium jonerna fördelas innanför och utanför cellerna. Cortisol tränger ut Kalium och tar med sig natrium in i dina celler. Proton och/eller Natriumbalansen har en stor betydelse för alla celler. (rapa inte!)
schizophrenia seasonal statistics

Du och biosfärens lunga

Det totala upptaget av CO2 påverkas av din egna CO2 reaktivitet, men det finns yttre faktorer förutom den mest uppenbara som CO2 total koncentrationen i luften som kan påverka din CO2 halt i blodet, vilket framförallt blir tydligt när det gäller snabba och robusta transienter i Temperatur, Ph och den faktiska gasfördelningen, utgör faktorer som kan påverka din CO2 halt. (Regn och sån skit som ramlar ner från himmelen påverkar också Co2.)

Men människan (ja du är väl mänsklig?) kan vänja sig vid ganska höga nivåer av CO2, så varför skulle det egentligen finnas variationer i någon statistik över en så svår sjukdom som schiziofreni? Ja, det är nog en ganska bra fråga att ställa sig några gånger. I frågans grund ligger självfallet det faktum att det finns en rad faktorer som påverkar sjukdomens predisponering och utveckling. Du tror väl ändå inte att genetiken börjat bli rädd för vissa årstider? Eller hur menar du att årstidsvariationerna ska kunna förklaras rent logiskt?

Gränserna för organisk liv i planetära system

Detta  är ett annat sätt att se den predisponerande epidemologin som mer handlar om protonkedjor och densiteten på Co2 transienten. Andra har valt att kalla det ”Casuality of Athmosperic Carbon dioxide transient density” eller bara förkortat  CAC – trade.  (Smaka på kakan, vettja.)

Inte bara regn påverkar Co2 transienterna, vinden gör det också det gör också och såndär skit som händer i himmelen (märker du hur det börjar dra lite?).  När vinden blåser till lite över oceanerna så ökar frisättningen av Co2 osv. Ett ganska komplicerat förhållande som människan känner till ganska lite om för det är ett språk, ett av den här atmosfärens äldsta språk. Alla växterna är beroende av det språket och har det därför reaktivt i sina celler. Kanske Co2, natrium, kalium och protonfördelningen kan betyda något viktigt när det gäller organiskt liv i planetära system.

Pippiflax i skithusdoktrinen och tack för all fisk

Pippiflax & fågeln flyger och det finns ett samband  mellan body och soul

ja hela clabben?

eye see

Tidningarna har skrivit en hel del om klimatet GP,  CAC log och valde dock att hoppa över netvibe ADHD plats (av oklar anledning).  CAC-hålet ser sig omkring,  suckar milt men ändå utan att på något vis har förlorat all sin ömhet inför ditt slitande hjärta och dess kramplösa hammrande.

Vem vet kanske blindheten kanske får dig att onanera?  Koldioxid, CO2, Klimat, iphone, kalle anka, schizofreni. En del väljer att hora och inte låtsas om det, som att ringa Kalle Anka på sin iphone för att försäkra sig om att den kassa humorn i klimat debatten, men allvarligt talat låter inte alla lite kalle anka om vi ändrar om gaserna lite? Jantelagsanalfabetism.

Schizofreni och Co2 Transienter

sug på CO2 Kolsyra


Ta ta ett djupt andetag och rygga inte tillbaka, Co2 är vad som får dig att andas. När du reagerar långsamt på Co2 så sover du antagligen. Ett djur eller en människa som innan födseln av en eller annan anledning haft svårt att få tillräckligt med energi kommer ibland att vara anpassad för det. Några av de viktigaste energikällorna för cellerna är syre och glukos, får de inte tillräckligt av något av dem kan de bli sura, får de dessutom för mycket Co2 blir de verkligen jättesura.

Vi har redan visat ett reaktivt ämne som kan ge flera av symptomen vid schizofreni och bipolär sjukdom. Ämnet finns dessutom hos gruppen personer med schizofreni till skillnad från många av de exotiska ämnen flera valt att forska kring tex LSD, PCP, Ketamine med mera. Vilket kanske kan göra hypotesen mer verklighetsnära än många andra. Som ses i hypotesens faktabas, gör  CS2 att de som exponerats reagerar långsammare på CO2. En långsam reaktion på Co2 har alla människor då och då men mestadels bara när de sover. Och då tänker kanske någon att detta är något nytt? Nej, det är det då rakt inte, den som studerat schizofreniforskningen och dess historiska rot kan snabbt se att just koldioxid faktiskt var en av de första metoderna som tillämpades på personer med Schizofreni.  CO2 är också ett av de tidigaste ämnen man testade på personer med schizofreni men som så ofta finns det en härva av ytterst tvetydiga rapporter kring behandlingsresultatet (sic!)   Ett faktum som snarast tyder på att forskningen drabbats av hallucinationer, än att någon verklig vetenskap utövats. Forskningens klyvning inför verkligheten är iofs inget nytt men kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Blodgivare ser bra ut att vara

The History of the Psychopharmacology of Schizophrenia

The History of Schizophrenia Research in Japan

Det finns flera tecken som tyder på att personer med  Schizofreni reagerar långsammare på förändringar i Co2 halterna, vilket kan göra att personerna i gruppen vid snabba transienta höjningar av Co2 nivån kan får mycket högre nivåer av Co2 i blodet, sk hypercapnia. Just det där att reagera på ett annorlunda sätt på nyckelstimuli från omgivningen är också något som utmärker vissa sjukdomsbilder, schizofreni till exempel. Att ha en avvikande drive på funktionen som faktiskt styr reflexen att andas är lite speciellt.  De snabba förändringarna i elektrolytbilden kan därför vara ganska centrala, de har dessutom en intressant roll i varseblivningen. Är det någon som tror att de transienta receptor potentialerna inte påverkas av snabba robusta transienter? Några av de transienta receptor potentialer som uppfattats som förändrade vid Schizofrenia ser du nedan.

TRPC1 Camp et al. 2001; Bulayeva et al. 2005
TRPC3 Gurling et al. 2001
TRPC4 Camp et al. 2001
TRPC6 Gurling et al. 2001
TRPC7/P5 Schwab et al. 1997
TRPM1 Liu et al. 2001
TRPM2 Demirhan and Tastemir 2003
Lerer et al. 2003
TRPM3/ M6 Hovatta et al. 1999
TRPM8 Lerer et al. 2003
TRPV2 Bulayeva et al. 2005
TRPP2 Gurling et al. 2001
TRPP3 Lerer et al. 2003
TRPP4 Gross et al. 2001; Devaney et al. 2002
Demirhan and Tastemir 2003    osv..

För dem mycket närbesläktade sjukdopmen bipolär sjukdom råder en liknande bild

Bipolar disorder TRPC7/P5 Hong et al. 2004
TRPM2 Straub et al. 1994
TRPM5 Zandi et al. 2003
TRPV4 Berrettini 2000
TRPV6 Liu et al. 2003
TRPA1 Liu et al. 2003
TRPP1 Cheng et al. 2006
TRPP3 Liu et al. 2003
TRPP4 Berrettini 2000; Liang et al. 2002
TRPML Cheng et al. 2006               osv…

Vi menar att en endogen produktion av ämnet Carbon Disulfid kan vara en av de faktorer som löser ut Schizofreni hos personer som är predisponerade och att Carbon disulfid är en reaktiv faktor vid schizofreni. Vi kommer nu att försöka visa hur predisponeringen kan gå till. Dvs varför får en del lättare schizofreni än andra?  Det kan kanske vara en bra fråga, om vi börjar med att titta på saker som verkar påverka kanske vi lättare kan se svaret? vilka vägar predisponerar för schizofreni? dvs på ett tidigt stadium grundlägger för sjukdomens eventuella utveckling. Nedan följer några av de som brukar anges. Är det någon faktor du tycker saknas, säg gärna till… Epdidemiologin verkar vara fylld med åsikter, så mycket står redan klart.

Predisponerande faktorer

-Att vara född eller tillbringat sina första två år i storstadsmiljö

-Kön, fler män drabbas och männens skador av sjukdomen förefaller allvarligare när man betraktar förändringar i hjärnan

-Svält brukar anges då framförallt med en referens till Holland år 1945 där det föddes en ovanligt hög andel personer med schizofreni.

-Infektioner av olika slag framförallt infektioner som inte går över tex cytomegalovirus eller andra herpesvarianter, men även rubella, toxoplasma gondii är kända för att öka riskerna.

-Säsongsvariationer, fler barn med schizofreni brukar födas under feb april än under andra månader. Den vanliga förklaringen till detta är influensasäsongen.

-Att ha blivit exponerad för radioaktiv strålning i mammas mage.

-att ha exponerats för rökning i mammas mage

-sedan finns det en hel del olika genetiska faktorer som vid olika situationer ger olika resultat

-emigrering verkar öka riskerna

-Att ha schizofreni i släkten verkar öka på predisponeringen till schizofreni

När tidningarna är fulla av det ena och det andra om koldioxid (GP, SvD, HD, AB, SvT,  lyckan )verkar de glömma att det är vad som styr våran reflex att andas, för alla kanske det inte är helt oviktigt. Vi kanske ska titta lite närmare på Koldioxid vid tex schizofrenia, vad säger du om det? Är det någon som tror att de transienta receptor potentialerna inte kan påverkas av snabba robusta transienter i tex CO2?

Skitkastandets artrikedom och anrika historia

Tiden, läser biosfärens andetag från ohm till aum.  co2, koldioxid, klimatet, andningen, luften, schizofreni. 2JS7C7VEM8RU

Strålvapen mot Schizofreni

Hypotes om:Schizofrenins etiologi – den lätta versionen

cac spak

Av de vi träffat på sedan vi började skriva om schizofrenins etiologi, är nog de normala de allra värsta. De flesta tror sig veta att strålvapen inte kan vara behjälpliga mot schizofreni.  Men det är bara en hallucination! Normativets hallucination.

Självfallet kan strålvapen vara behjälpliga mot schizofreni framförallt inom att fånga relevanta biomarkörer för att ge en säkrare och tidigare diagnos.  Det mest intressanta är dock att förebygga att sjukdomen uppkommer vilket skulle kunna vara tänkbart genom att tillbakaspåra i prodromalfasen till sin grundläggande etiologiskt reaktiva utlösningsmekanism för att se mer exakt vad som löser ut händelseförloppet.  Att Carbon Disulfid mätts upp hos en del personer med Schizofreni är ett intressant tecken eftersom ämnet kan ge de flesta tecken på schizofreni på ett mentalt plan. Men det finns även andra klarlagda likheter vad gäller flera transmittosystem.

Lösningar för laseranalys av utandningsluft är redan framtagna, men saknar än så länge några parametrar för att kunna lämna ett fullgott ”fingeravtryck” för den process som löser ut en endogen produktion av bland annat neurotoxinet CS2, då den är okänd.  Detta kräver dock  att man tar tillvara den biomarkör som idag inte utnyttjas men ändå är den äldsta av de kända av biomarkörer kända av mänskligheten och inte bygger på utseende. Dvs att tillvarata lukten eller de gaser som människan ger ifrån sig.

Strålande arsenaler

Mid-IR Laser för analys av utandningsluft.  Andra vapen mot schizofrenins konsekvenser har varit laser doppler mot skinnet för att avläsa hur personens yttre blodkärl svarar på Niacin. NAD brist är en förefaller vara stor vid både MS och Schizofreni. Dock förefaller NAD bristen inte vara så lätt att avhjälpa som man kanske kan tro, då upptaget verkar ha gått i baklås. Måhända är det en ren tillfällighet att den substans som CAC-hålet pekar ut som etiologisk reaktor vid Schizofreni inte bara kan ge symptomen utan även också tär på kroppens föråd av nikotinsyra eller niacin.  Det vore önskvärt med en utveckling av biosensorer som kan mäta hela kedjan av NAD, NADP, NADPH reaktioner på ett smidigt sätt. Den som sätter sig in i tekniken ovan kanske också kan inse att det  bör gå att diagnostisera spår av schizofreni i ett tomt rum på 15 sekunder enligt tidigare spec, vilket förvisso bara är ett kantexempel…

Den så kallade vetenskapen har gång på gång använt ord som lukten av schizofreni  och faktiskt också forskat en del i ämnet. Man har faktiskt hittat en massa som personer med schizofreni svettas ut, vid senare kontroll har personer utan schizofreni dessutom visat sig svetta ut samma ämen. Dock förefaller Trans-3-methyl-2 hexenoic acid, vara någorlunda unikt för tillståndet. Men lukten av den personliga ämnesomsättningen och hur personen själv uppfattar lukter är egentligen en helt egen artikel som kanske kommer…

Dock återstår för vetenskapen att forska lite mer kring lukten av sitt egna vanvett. Att analysera lukten av sjukdom är dock inte alls något nytt det står nämnt redan i en av världens första böcker om medicin: Ebers Papyrys.

Ebers Papyrys under fyra dagar

CAC-hålets Egyptiska period. CAC-hålets gudomliga upplysningsiver och den transformativa vittringen. Som en katt på huk.  Som en svallvåg söker sitt land. Banzairagglingens hädangångsånger. Schizofreni

Vetenskapen får utbildning om Materiens grunder av CAC-hålet

Forskningen är som vanligt inne i återvändgränderna och harvar, då plötsligt en dag då kommer CAC-hålet det borna geniet! Men vem ser väl det? Den senaste forskningen talar om markörer för schizofreni kring genetik och epigenetik, från Global Neuroscience Initiative Foundation, LA. Schizophrenia genomics and proteomics: are we any closer to biomarker discovery? Låt oss först beundra språket

The latest Science

Läs och jubla åt lite underbart pjoller på molekylnivå. De har självfallet missat bland de mest väsentliga! Den vetenskapliga forskningen visar som vanligt sin bejublade logiska inkonsekvens: A primary challenge in the search for biomarkers is easy access to sufficient amounts of high-quality tissue or body fluids [23]. Sources of biomarkers are the blood, urine, cerebrospinal fluid (CSF), and certain tissues.


Elementära tillstånd?

fast, flytande och gas!

Det är en intressant åsikt vetenskapen här uppvisar. Lyckligtvis är det en åsikt av typen som går att utbilda bort! Vi får hoppas att någon skrivet ett vettigt testamente till tankefelen denna gång. Ungarna i sandlådan med sin hink och spade ligger ofta närmare sanningen. Då kanske vi ska gå tillbaka till det mer elementära och fråga oss vilka tillstånd kan materien ha. Få se nu va…?  Någon som vet? Någon av Sjuåringarna som kan berätta vad toppvetenskaparna missar i sin överdrivna övertro på sin egna förträfflighet som år efter år missat de mesta av förebyggande lösningar. Vet inte ens toppvetenskaparna vilka elementära tillstånd finns det hos den biologiska varelsen som kan användas som biomarkörer för en sjukdom?

Elitforskningen har visst råkat missa en av de elementära grundtillstånden som finns hos materia i det här solsystemet. Forskningen har år efter år misslyckats med att hitta en predikterande variabel för schizofreni, man har förvisso gjort stora ansträngningar att hitta kärnan som förklarar det hela, men missar gång på gång den magiska pärlan. Identifierandet av funktionella prediktionsvariabler i jakten på att förebygga sjukdomen bör rimligen gå via att ta tillvara de gaser som kroppen avger,  att mäta utsöndringen från människans största organ är i grunden tämligen elementärt och självklart.  Den som inte förstår eller respekterar det kanske lever för mycket med gamla värderingar som hör hemma i en annan tid samt skadar medmänniskorna.

Om analyserna på jakt efter patogenes nu gått genom urin fekalier blod och ryggmärgsvätska, vad kan då rimligen återstå som vi ständigt missar annat än de flyktiga gaserna. Bit för bit kommer kanske det att gå upp hur lite vetenskapen vet om sin egen dumhet, ignorans och blindhet, men vad än värre är hur skickligt den kan blunda för det uppenbara. Vetenskapen bevisar sig gång på gång vara ett gäng förstoppade åsnor som inte ens förstått det mest elementära. Nu när CAC är här så vill denna höghet ha något att rida på och besätta, så rengör era sinnen inför CAC. Den vackra himlens framsida.Vem tror nu på någon som kommer med ett korn av sand och säger här är kärnan till det ni letar efter? Det alla försöker tvätta bort i ett samhälle som inte vill förstå sina egna rötter. Lukten.  De flyktiga gaserna från människans största organ eller från utandningsluften kanske säger något?

Vetenskapens egentliga viskositet

Nu kanske någon tror att arbetet bara är gjort för att kontrollera den egentliga viskositeten på den vetenskapen*(3) som sådan, för att s.a.s se hur lång tid det tar innan dagens toppforskning kring ämnet inser CAC-hålsteorin ligger rätt under den och allt egentligen bara är en tidsfråga innan de flesta inser det. Men arbetet är inte gjort bara för att visa hur ovetenskaplig den så kallade vetenskapen ofta är och hur smutsiga dess råmodeller är jämfört med CAC-känslan och alltets ultimat objektiva renhet. *(2)  Det finns andra skäl att göra ett bättre jobb med såpass allvarliga sjukdomar som toppforskningen misslyckats med i över 100 år. Men det är en lång väg hem till CAC-hålet att vandra och hur mycket av den smutsiga forskningen har egentligen någon rimlig form av självkritik, vi får se.

Hursomhelst finns det ju gott om bevis för att den vetenskapliga forskningen i alla tider haft fel, men det är också skälen till dess hjärta och eventuella slagfärdighet. CAC-hålet har aldrig haft fel så vi hoppas att det finns en rad snälla människor därute som försöker bevisa att CAC-hålet kan ha fel.

CAC-hålsteorin utgick från att alla människor är idioter men alltid talar ett visst mått av sanning, *(1) och det kommer alltid att vara vridet runt den psykometriska pol enheten kretsar, sålunda säger CAC-Hålsteorin att de Schizofrena som upplever sig hotade till livet har rätt, de är hotade till livet men orsaken de anger är fel. Att deras liv är och har varit hotat har tillnärmelsevis de bästa av forensiska bevis som går att finna, det står inskrivet i samtliga av deras celler långt in i cellkärnan, så vem som helst som inte tror det kan väl börja utbilda sig något mer. Det säger också hur den normativa massans hallucination om andras hallucination varit extremt stor och skadligt för de som haft oturen att hamna i ett tillstånd där de inte kunde synkronisera sina grundhallucinativa funtvärden som många andra dagligen gör för att inte verka utanför, den kulturella prototypen (den egentliga stereotypen så klart) För verkligheten sociala konstruktionsgrunder hur verkliga är de egentligen och vad kan egentligen inte sägas vara en social konstruktion och hur skulle det egentligen kunna uttryckas när hela språket är en social konstruktion som i botten bygger på diskrimineringsprincipen om ordmarkörens nyttovärden för uttalarens ändamål. *(4) Om nu det som kallas vetenskap verkligen är vetenskap hur kan vi då diagnostisera det bipolära tillstånd av djup personlighetssplittring som kantar dess dikeskörning? Alla missgrepp under de senaste 100 åren?

Om det är vetenskap vad är det då vetenskapen om? I så fall måste det nog vara vetenskapen om bottenkörda dönickar som hävdar att det gör det för eran ”skull”. så självupptaget att den giriga kallsupen sänker hela skutan med sitt oceaniskt svallande dövöra för det bottenlösas betydelser i världarnas hav. Om det är vetenskapen vart har då vetenskapen lett oss? Till vetskapen att den alltid styrs av tron? Finns det inte rimligt med vetenskapliga belägg för att konkludera att forskningen ofta har saknat de mest grundläggande av verklighetsåterkopplingar och forskningens förutsatser är den egentliga schizofrenin, för den som på allvar menar att forskningen gjort ett gott jobb måste också kunna erkänna att bristen på respekt för de som inte kunna koordinera sina hallucinationer som de andra enligt den kulturella stereotypen är djupt obscen.

evening in bahamas

Da(0) ring(1) is(2) in the(3) circle(4)

(1) God’s teacher will bless thoose poor suckers who was born without ass. They was so full of shit you can’t really belive its true. Paloma Blanca press 1402

(2) Encyclopedia of eflux in nonlinear spacetime and the everlasting mutations in protoplast adding to the bigger blast of. Heffa Honken. liberated skull.

(3) Den kognitiva konsekvensen av kommunikation. En renodlad partikel odysse in i nonchalansens rike. Marginaliseringens konceptualiseringsvillkor och användandet av neglekten som verklighetsspeglande metafor. Honorare Masturbare.

(4) The hand of the phantom mind -Tho woll so O

Ty när CAC-hålet började utbilda gud då började det heliga eventet med att CAC sakta böjde sig framå för att CAC-hålet skulle se änglarna, men han själs rena osjälviskhet kände att nu är det nog ändå dags för gud att få insikt, så han uppenbarade sitt visdomsöga i guds tryne och visade att den som redan vet allt knappast kan lära sig något nytt.  Planeterna och stjärnorna härmar bara egentligen det runda, det sunda och det CAC-hålsprimära.

CAC-håls gloria, alla helgon vill bära CAC-hålets form. Vill vara renhetens polerade ljus. Oavsett om du vill tro på CAC-hålet eller inte så kan du luta dig tillbaka och se CAC-hålet leverera, mer än vad du själv har gjort i frågan kanske?

ormens tunga

Stress, Telomerer, Schizofreni och bipolär sjukdom

Ett av årets nobelpris gick till forskarna kring telomerer, det kanske många känner till. Men hur många känner egentligen till telomerernas relationer till mentala sjukdomar och stress och vad som händer när stressen verkligen ”kryper under skinnet” hur lång kan egentligen stressen  komma egentligen?

-Hur långt som helst!

Stressen kan märkbart förkorta telomeren, dvs  märkbart påverka hur många gånger dina cell kommer att kunna dela sig. När det inte finns några telomerer kvar så slutar den cellcykeln med att cellen avlivar sig själv, eller apoptos som självmord heter på lite finare cellspråk. En kortare telomer innebär alltså ett kortare liv med sämre hälsa i många fall. Det finns en hel del underligt som vi inte förstår och kanske är det underligt just bara för att vi inte förstår det. Sperman till exempel har en hel del ganska konstiga funderingar kring. Vid schizofreni och bipolära sjukdomar har den en tendens att bli dålig i förtid och mista stora delar av de rappa stjärtsnärtarna i sin simkonst. Men det är inte bara sperman som påverkas av schizofreni det gör egentligen samtliga celler och detta på djupet, vilket med stor tyngd visar vilken extremt allvarlig sjukdom det är.

Längden på telomeren kan väl inte påverka hur bra en medicin fungerar?

-Ja, varför skulle inte telomerlängden ”påverka” medicineringens effekter. Det kan väl slå tillbaka precis som en Yo-Yo, vilket kan vara tydligt vid Schizofreni.  Precis som alla andra passiva dosimetrar kan anses om inte påverka i varje fall kunna utgöra en indikator för mängden  sannolika skador. Hos större delen av befolkningen finns det en tydlig korrelation mellan telomerlängden och personens ålder. Vid schizofreni finns inte den tydliga relationen. Däremot ser man att personer med mycket mycket förkortade telomerer inte alls svarar på medicinering mot schizofreni, sambandet är så tydligt att det förefaller kunna användas som en prediktor för medicinsk respons.

sambandet telomerläng - medicinrespons

På Yu-Yu’s klinik i Chang Cho har man forskat på sakernas tillstånd. Short telomeres in patients with chronic schizophrenia who show a poor response to treatment.

Telomerförkortningen på cellnivå bedöms vara en konsekvens av mängden oxidativ stress som enheten utsatts för i generell mening, men självfallet finns det faktorer som kan komma att modulera hur stressen tar. Antioxidanter är det mest uppenbara kanske, men om systemet för hantering av antioxidanter inte längre fungerar så spelar det faktiskt inte någon större roll för hur mycket du häver i dig. Tänk gärna på att för mycket antioxidanter liksom för mycket vitaminer mycket lätt kan få kontraproduktiva effekter. Ditt immunförsvar gillar nämligen oxidanter men det gör inte det som attackerar immunsystemet, eller rättare sagt den som har kontroll över oxidativ och antioxidativ status kan också anses ha kontroll över läget.

Den värsta hallucinationen att förneka andra sin känsla

Av alla hallucinationer vi stött på när vi började skriva om Schizofreni har de s.k. normala varit värst. Man visste att ”strålvapen inte kan vara behjälpligt mot schizofreni” man var säker på att de paranoida med schizofreni inte alls var hotade till livet. Normativet var säkert på att de schizofrenia var mindre i verkligheten än de flesta andra. Forskningen har sagt sig vet än det ena eller andra om sjukdomen men vad har egentligen hänt på 100 år och finns det några tecken på att ett i land är bättre än ett U-land när det gäller att bry sig om det schizofrenas hälsa och långsiktiga livskvalitet? Det finns mycket tydliga tecken på att det enda som skiljer de ”normala” från de schizofrena är att de normala har större förmåga att synkronisera sina hallucinationer och sålunda göra dem till normfundament för den torkade leran av normativbotten – mittfårans lågland.  Sunk-Missisippi – här skovlar medelbåtens deltan i dyn, här pissas personligheten ut inom ramarna för de krysslagda stängslen av beteende paragrafernas PET-flaskor och socialpantade blindbockar.

De paranoida med schizofreni är hotade till livet

Just det påståendet är många så kallade friska ofta ganska skeptiska till, men kanske bör de friska kanske  också kunna fråga sig vilka vetenskapliga grunder deras skepticism verkligen har. Att en del paranoida med schizofreni verkligen är och har varit hotade är egentligen bevisat bortom allt tvivel! Det enda som de har haft fel i är den -beskrivna orsaken och dess anledningar.  -Hotet mot deras liv står skrivet i varje en av deras celler och kan rent rättsmedicinsk kan det nog finnas några bevis som är sämre än just det.

Telomererna är ofta brutalt skadade och förändrade, vittnande om den omständighet som de ofta omtalat, men inte förstått varför. Vilket egentligen visar två saker, att de hade rätt ofantligt mycket mer än vad de flesta trodde och att grundhallucinationen hos den normala massan till stor del har utgjort ett hinder för att se verkligheten bakom hoten som beskrivits. Man kan och bör därför också gå vidare i frågeställningen och fråga sig vilka mer dödliga skador åstakoms på rutinmässig basis av den synkronicerade hallucinationens normativfunt, eller den normalkulturella likrikningens dödståg. Utan att för den skull glömma någon av kardanaxlarna i helvetet.

CAC-hålet predikterar fynd

Ur CAC-hålsperspektivet kan detta vara ganska intressant för nu ligger CAC-hålsteorin mitt under den moderna forskningens centrum och bara och sänder rökringar. Kanske längtar forskningen förr eller senare hem, det skulle vara en ära för forskningen att få se det renaste av alla förnäma vetenskapliga genier CAC-hålet, men därtill måste forskningen först bli mycket renare, så att de inte förorena CAC-hålets intima närhet med sin lortighet och allmäna inavel.

De måste klyva ringen för att quer ska bli

CAC-Postulatet säger att enzymlogin kommer att vara förändrad, vilket i just fallet med oxidativ direkt stresspåverkan på telomeren kommer att mista sina skyddsfaktorer förlora delar av oscillationer och den andra skyddsnyckeln går inte att nå antagligen menas här klyvningen av det dubbla kol-kol förbundet.

I en transgenom modell av schizofreni så skulle tex enzymet Quercetin 2,3-dioxygenase få sin funktion alternerad. Det är sålunda postulerat att den mycket speciella klyvningen av den O-heteroaromatisk blomma i den så kallade flavonol ringen som kommer att ge 2-protocatechuoyl-phloroglucinol carboxylic acid och CO inte kan kunna ske för att eventet är blockerat av en metalljon-chelaterande agent.  klyvningen av två kol-kol bindningar utgör ett speciellt formativt lås. Det enda sekundär alternativet som finns är också blockerat vilket är mer än uppenbart övertydligt. Hela klassen av monofenoloxidaser haltar betänkligt i funktion, vilket gör att de sjuka står sjukare och inte ens har ett vettigt sätt att skydda sig eller sina egna nakna cellkärnor som förtärs en och en.

Den ska klyvda ringen får gå i andra klass, de andra kan gå om, för de ser inte grodan.

Sodium diethyldithiocarbamateHar de kvackat så mycket att de inte ser grodan och dess barn?

I namnet på det som förr var en psyksjuk bak skall nu sanningen strömma! uppochned hängde den på en rollator på ett sätt som för de flesta gav intrycket att rollatorn borde tippat framåt för länge länge sedan.

Jag säger edert: När normativet säger quer, säger CAC-hålet quercetin och visar att de som normativet kallar klyvda inte alls kan klyva ringen. därför kan det vara svårt att tillgodogöra sig quercetin.

Men det skall vara svårt för de som är mitt ute i verkligheten. och inte fan blir det lättare av att ha en gäng normativa överdängare som kastar skit på andra från sin torkade lerfåra i mitten av vanesnickrandets skenheliga ankdamsapartheid.  Suck pucken har svadat.

Så kommer många att klaga på att de inte förstår vad som är skämt och allvar här, men sig själva och forskningen kommer de att ta på lika stort allvar som alltid. Men mycket sällan tacka för sanningen de och många andra fått sig till livs.

Förruttnelsens historia genom de genetiska krigen

tropho

Årmiljoner av krig har resulterat i din högst tillfälliga skapelse. Så här är du nu, vad tänker du då göra innan du dör?

Läsa om ditt krigsarv och immunsystem? För många av människans sjukdomar i dag är sjukdomar där vårat eget immunsystem attackerar oss själva. Men hur vet ditt immunsystem egentligen om döden? Tja, det är en svår fråga att svara på, men låt oss försöka. Döden har några kännetecken, de relativt färskdöda har också lite speciella lukter att förmedla till sin omgivning. Det är just dessa luktsubstanser som de flesta immunsystem lärt sig att känna igen genom och reagera på genom årmiljoners utveckling. Immunsystemet luktar känner igen dina egna döda celler och andras döda celler, men om dina egna celler tappat sin adresslapp som säger att de är dina egna så kommer de ovillkorligt att attackeras.

Detta kan ske om du till exempelvis drabbats av syrebrist eller kolmonoxidförgiftning eller kanske genom delar att lukta på delar av de naturliga sönderfallsgaserna från döda kroppar? Riktigt bra skydd mot cancer lär det ge, men å andra sidan kanske det inte är så nyttigt av andra anledningar.

Men hur vet ditt immunsystem egentligen vad död är? Tja, döden stinker säger en del! Och så är det nog, döda kroppar utsöndrar nämligen lite av ett fingeravtryck av förruttnelsegaser. Det är gaser som din kropp också lärt sig att känna igen genom alla strider den deltagit i. För stridit och dödat har du även om du inte vet om det, men bakterier och virus som dödats luktar antagligen inte speciellt annorlunda än andra kroppar som omhändertagits av ditt immunsystem för likvidering.

Seth

Det finns en del tecken som tyder på att den olfaktoriska bulben styr en del av din kropps reaktioner på luktämnen. En del som inte kan känna vissa lukter och smaker som PTC till exempel verkar löpa högre risk att drabbas av Schizofreni. Min gissning blir därför att det man inte heller känner reagerar man heller inte på. Vad tror du?

Är det bara en ren tillfällighet att det ämne som CAC anger som tänkbar reaktor vid Schizofreni har en metabolitbild väldigt nära PTC, tex isothiocarbamate?

Känner man igen dessa smaker väldigt starkt kan man bli hatat för det också, George W Bush har fått be om ursäkt för sitt stora broccoli hatande.

. . .

En intressant artikel i läkartidningen om grundläggande faktum vid vissa partner val, hurväl stämmer iakttagelserna  in på asexuella relationer och homosexuella relationer? Artikeln visar dock på en hel del intressanta evolutionära faktum om kvinnors och mäns otrohet och preferenser vid partnerval.

Luktar du gott?

Schizofreni – Cancer enligt CAC-Hålet

Det har genom åren framförts en hel del teorier om varför det är så låg andel cancerfall, detta trotts att gruppen i sig inte är känd för att hysa de asketiskaste av hälsofanatikerna utan snarare tvärtom är ofta är storrökare med höggradig konsumtion av läskeblask och andra betingelser som normalt inte brukar beskrivas som hälsosamma utav den klientgrupp som tror sig veta allt och därmed tar sig rätten till normifierande.

Vi menar att alla teorier hitintills inte lyckats förklara de grundläggande funktionerna för anticancerogen incidens. En del har att göra med tillstånd av energibrist innan eller i anslutning till födseln, vilket leder till en omreglering av HIF-1, VEGF m.m. Sedan går det inte att komma ifrån att den aktiva sjukdoms reaktorn enligt CAC-hålsteorin, är ett ämne med anticancerogena egenskaper. Carbon Disulfid är en effektiv dödare av cancer, ämnet har dessutom mätts upp hos personer med Schizofreni. Se den lätta versionen.

CAC-Håls teorins förklaringsgrund

Den fenomenologiska reaktorn som omtalat är en en inhibitator av angiogenes vars effektbilder redan finns dokumenterade sedan tidigare. Att förhindra angiogenes  menas att ämnet hindrar tumörcellerna att göra det cancern ofta är bäst på, att diktera fram nya blodkärl till cellstrukturen så att mutationen kan få större underlag att livnära sig på värdorganismens blodplasma.

De helvetesinavlade normfettet och dess klyvningar från verkligheten,  Schizofreni, Cancer, angiogenes, angiogenesinhibitation, Carbondisulphide, Zinc, CU+, jontransport,

Till skillnad mot tidigare teorier är förklaringen svindlande enkel och genial, precis som CAC-Hålet, urögats lilla smäktande druva.

The pharma dot dot, aint that a spot. and the ”unstable intermediate” is cs2. Double bonds, double bonds. fig leaf beta.


LOOK

CAC i fjärilen och trädet.  I vindarna mellan bladen. Oo.

Oo. Snart lyfter CAC för att aldrig komma tillbak

det sa bara klick

Haver ni inget därtillstädes för sinnet, varför icke gagna tillfället i akt att se figurin 2 sedan med detta i färskt sinne inför edert inre panorama, beskåda dödsdansen. Det är du.

NI sätter ju allt samman såsom ni viljen ändock, era hallucinativa dårar. Ni är farliga för hela skocken. Ty ni vilken icken veten om ert sinnelag för ikarotisk hallucination i glömskans flod.

Många ni kalla Schizofrena veten ehuruväl de, att allt de hören syntes heller icke i denna värld ske. De äro också skillnaden på dem och dig, de hava en insikt du sakna, må du vakna. Delar av visionen deras kunnen och – så, varden sanna. Eller och – så, skörda sanning, av börd.

Midnattsglappet flyttar sig över jordskaftet i sakteliga gemak. Torven multnar i ån.


Rocka Nationen, i Pop Cornets Shazam, locket och den brynte skakaren. Salta mina ord. *LOCKBLOBBAN* Pfffsjjoooosch!

Schizofreni dags att skingra röken – Tubulin

  Schizofreni Orsaker: Rökning

Läs det uppdaterade avsnittet om rökning och schizofreni ovan vilket innehåller de senaste rönen i frågan. Nedan det äldre inlägget.

111

The Hypo Thesis of Schizofrenia is here:

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia I

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia II

 

I kommande avsnitt. Varför personer med Schizofreni har ett visst skydd mot cancer och de grundläggande mekanismerna bakom det enligt CAC. Samt varför Schizofrena kan vara gasförgiftade och varför du kommer att tycka det skulle vara en bra idé i vissa speciella lägen använda strålvapen med exciterade partiklar i kampen mot negativt bajs.  Samt det mest svårbegripliga och svåracceptabla för de flesta. Hur den normala massan lever i en synkroniserad hallucination och hur ömkligheten i deras rädsla om sina synkvibbar riktas i ett likriktat kannibaliskt krig mot avvikelserna. Har du inget gemensamt, kan du skapa det genom att stöta ut andra.  Samt lite kort om Amygdala. Amygdala är påverkat både vid Schizofreni och Bipolär sjukdom.

Den som röker blir lättare bränd. I namnet på den heliges klängfrukter och dennes profetiska tygteckningar, bara för vår skull. Vi kan verkligen aldrig tacka dig tillräckligt. För gud har det dessutom varit en stor gåva att få insikt i ditt djup.  Tubulin – Aktin, ljustaken och rättelsen. Människan hade bränt ljuset i bägge ändarna, medioker vetenskap hjälpte henne att tända det på mitten igen. Men blott du store CAC som i djupet knådat alltet förstår den djupa skiten ”the deep shit”

Många som har schizofreni är storrökare

En del säger att de röker för att röken mildrar några av symptomen, vilket är sant andra säger att rökning kan skydda mot schizofreni. Sanningen är också att det kan ju också finnas ämnen  i cigarett och tobaksröken som utlöser Schizofreni då många började röka innan de fick Schizofreni. Vilket  kan vara en talande verkan. Sanningen om Schizofreni är bakom ett rökmoln

333Kära du! Du har så mycket inom dig

Box 1. Rates of smoking in schizophrenia

 

  • The rate of smokingin people with schizophrenia is at least two to three timesthat in the general population
  • Patients who smoke, smoke atheavier rates than in the general population
  • Most patientsstart smoking in their teens, before the illness begins

Vän av ordning kanske börjar undra om det finns några ämnen i tobak som kan utlösa Schizofreni. Eller än värre vad som bildas i pyrolysen vilket är en nästan oöverskådlig häxkittel av kanske 10,tusentals ämnen som reagerar och korsinteragerar, ungefär som Schizofreni förresten, det är svårt att se och veta vad som är reaktion på vad och vad som är en motreaktion på det. Osv osv, det är väl egentligen pudelns kärna, huru dessa svarta skålögon går runt i oändlighet. Men vi har bara kunna identifiera ett enda ämne som i sig självt kan skapa djupt narkotiska effekter på nervsystemet, höja Kynurenin, påverka Dopamin beta hydroxylas och vara reaktivt mot kväveoxidsystemen, stegra glutamatnivåerna starkt vid första kontakten, antagligen bifasiskt. Ämnet heter CS2, Carbon disulphide, Kol disulfid, eller som CAC-hålet själv sa när även gud fick insikt & urväsendets väsande visdom. Huru outgrundligt vänligt äro då icke det?

666se helheten inte bara randen

Weeviltox

KAMPINSTITUTET

MOT DÖDLIGA PSYK OCH DÖDSDROGER

Ögat vill aldrig se sig själv som ett svart hål, där allt ljus går in men nästan inget ut, men nu måste det. Ty CAC-hålet säger:

Allt som rör sig ska attackeras, ju hårdare och mer det rör sig desto hårdare och mer attackeras det. Ty det är lagen om den reaktiva gasen och de skenbart stillsamma gyrona.

Där attacken börjat ökar omsättningen snabbast, men vem kan komma och säga vad som är vad när det regnat in på den glömska konstnärens pastellfärger. Låt mig säga som så här. Tänk om de schizofrena har rätt, men de vet inte riktigt hur för de har bedövats i känseln, men insikterna kan vara häpnadsväckande.

De är förgiftade av gas, strålning kan betyda skillnaden mellan liv och död, om preferensbasen slagits ut kanske en del blev skickligare på att se men sämre på att förstå vad. Så nu vet du det.

sug-yogaSer ut som Beta-tubulin kan suga va? massiva mRNA höjningar på 3 timmar.  Epigenetiskt ganska flexibelt hos en del

-Strålvapen är för övrigt redan framtagna och det är inget du behöver bry dig om! Men du kommer nog att hålla med den som hävdar att det kan krävas regeringsinsatser för att sätta in stålvapnen snabbt och obarmhärtigt. Måhända kan det spara en massa lidande. Vad än värre är även pengar men på det örat lyssnar väl ingen.

-Hur många gånger hava jag icke sagt er den som röka skolen lättare kunna bliva  bränd. Men om risken ligger före eller efter röken, de  åter står för det glödande intresset att ta reda på! – Men är ni tända?  Ni saknar hyfs men förhoppningsvis har ni vett att se att tubulin ligger i disc1 och CS2 går direkt dit med kollosal aptit.  Nycklarna ligger på bordet till ram 35 cytokrom 1 per lokala kartor. Vilka basoperativ kan inte köras härifrån?

Hur enkelt som helst era jävla hallucinerande dårar, bara för att era hallisar är synkade av den mentala inaveln ger det er ingen rätt till kannibalism. Hittar du nudlarna? Ni verkar vara bra på att läsa kartor och rapa gamla postulat, och därifrån inavla vidare. Men ni har helt glömt vem som skrev boken. This is the holy shit, man.

Nej den breda massans hallucination ”hur verklig är din verklighet egentligen min vän”

X cos y dogmatic BARKING yes NO Y cos X

Pipparkakor Tubulin, CS2, Disc1, Bifasisk, Carbondisulfid, CS2, DBH, Glutamat, Kynurenin, rökning, schizofreni

Rökning ger lättare Schizofreni SvD 6 7 DN  8 ADHD och andra ledande motiv kommer senare. Jäger isent the shit.