Etikettarkiv: hallucinationer

Något om Narkolepsi och CO2

Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som börjar ge sig tillkänna med minskningar av nivåerna orexin (hypokretin) ett ämne som är djupt involverat i vakenhets reglerande processer. Narkolepsi kan visa sig i form av plötslig förlust av muskelspänning (kataplexi) ofta i samband med en bioenergetiskt kostsammare händelser i form av intensivare känslor tex skratt, gråt. Andra symtom är Hallucinationer oftast i samband med sänggåendet eller uppvaknandet. Det är också därför vi skriver om sjukdomen här dvs för de eventuella likheter som kan finnas med Schizofreni.  Vid Narkolepsi  används ibland Metamina som normalt används i undantagsfall vid ADHD vilket i bland kan ge symptom liknande de vid Schizofreni.

Auto-immun sjukdom

När möss fått antikroppar från människor med narkolepsi så har en del av hundarna senare utvecklat narkolepsi, vilket visar att symptomet kan orsakas av auto-immuna reaktioner. Ett faktum som blivit än mer tydligare den senaste tiden då det visat sig att både svininfluensan såväl som vaccin mot svininfluensa har gett en ökning av narkolepsi förekomsten liksom själva sjukdomen svininfluensa i sig själv. Vävnadstypen DQB1*0602 har visat sig vara överrepresenterad vid förekomsten av narkolepsi. Eftersom mer än 20 procent av befolkningen har denna HLA-variant utan att ha narkolepsi, så behövs ytterligare någon faktor för att utlösa sjukdomen. En sådan faktor skulle kunna vara en infektion eller något annat i vår omgivning vilken stressar fram reaktionen genom att nöta på vävnadstypens svaga sidor

-Ökad benägenhet för autoimmuna reaktioner

-Svårare att återfå sömn-homeostas efter sömndeprivering

Eftersom narkolepsi också är associerat med andra genuttryck än DQB1*06:02,  med förlängningen T-cell receptor alfa locus samt tumör nekros faktor alfa TNF-a så är det kanske inte alls så förvånande att personer med narkolepsi uppvisar olika symtombilder.

 

CO2 och Metabol Kompetens

Några (i mitt tycke viktiga) faktor kring narkolepsi som ofta kommer i bakgrunden är det faktum

1 Orexin tillverkningen styrs av CO2 och H+ eller syra, dvs att en ökad förekomst av CO2 aktiverar normalt Orexin tillverkningen, men detta sker inte till någon högre grad vid narkolepsi, då den autoimmuna reaktionen förefaller ha satt ned funktionen.

2 Personer med narkolepsi/ eller väldigt låga Orexin nivåer har en minskad andningsrespons till hypoxia men inte till hyperkapnia dvs höga nivåer CO2.

3 Det effektiva tillväxthormonet IGFBP3 är samlokaliserat med Orexin och styr därifrån den lokala tillverkningen av Orexin, något som visar att orexin är mycket centralt kontrollerat och i direkt relation med den stabilitet som krävs för en robust tillväxt. Tillväxt utan homeostasis är principiellt inte möjlig under längre tid.

Personer med primär narkolepsi anses ha en genetiskt betingad risk att utveckla sjukdomen, eftersom mer än 90 procent av dem har en speciell vävnadstyp: HLA-kombination (DRB1*15:01; DQB1*06:02). HLA (human leucocyte antigen)  Genom att HLA presenterar främmande och kroppsegna ämnen för de så kallade T-cellerna startas en försvarsreaktion. Den speciella HLA-varianten DRB1*15:01; DQB1*06:02 antas medföra en ökad risk för en autoimmun reaktion, vilket betyder att kroppens immunförsvar riktas mot kroppens egna vävnader.  I detta fallet Orexin nivåerna vilka normalt styrs av halten CO2 /H+ och IGFBP-3.  En intressant fråga i sammanhanget kan vara om narkolepsi skulle utveckla sig hos nyvaccinerade personer som sövdes ned och därmed undgick samtidig exponering från yttre stressorer, eller om individer som exponerades för antikroppar hos narkoleptiker skulle få narkolepsi ifall de sövdes ned efteråt. Utfallet borde rimligen berätta något om hur faktorerna samverkar till etiologin.

DQB1 0602 Orexin Hypocretin Drömmar och Hallucinationer

Sammanfattning

Personer med vävnadstypen DQB1 0602 förefaller ha en statistisk försämrad återhämtning efter sömndeprivering såväl som en ökad tendens till autoimmuna reaktioner. Lägger vi till det faktum att hundar som fått antikroppar från hundar med narkolepsi så kan den mottagande hunden också får narkolepsi.  Kan vi se ett mönster om hur vissa antikroppsreaktioner helt enkelt ökar på sannolikheten för att funktionen hamnar i en stressloop där den enda vägen ut är nedreglering av utfallet av vakenhet på ett eller annat sätt, detta för att vävnadstypen i sig självt har en sämre förmåga att återhämta sig från sömndeprivering dels för att ytterligare stress på en dålig funktion tenderar att försämra den. Enligt de studier som läkemedelsverket refererar till har sömnmedel som Xyrem en tendens att minska ned andelen hallucinationer vilket skulle kunna tolkas åt det hållet.

Vilket i varje fall för mig skapar en viss logik i sambanden att teoretisera kring: Att sova för lite eller osammanhängande skapar stress, den stressade får svårare att sova p.g.a. av uppvarvningen som krävs för att orka vara vaken. Går detta över en viss gräns så bryts stabiliteten i mönstret när det är som mest kostsamt. DQB1 06:02 brukar vara förenligt med en sämre kvalitet på sömn.  Tillväxt skulle sannolikt förvärra problemen. Sömn är att ladda upp batterierna och även den mobiltelefon som hibernerats för lite, borde ha närmre till skärmsläckaren efter ett högt energetisk uttag.

Något som ytterligare stödjer att det primära problemet kommer efter en lägre sömnkvalitet är det faktum att sömnmedel som Hydroxismörsyra (GHB)  till personer med Narkolepsi minskar ned problematiken vilket vara naturligt för den som anser att Hallucinationer i dessa fallen rimligen kan vara ett uttryck för dissocierad REM-sömn.

Hydroxismörsyra Sodium oxybate

Hydroxismörsyra: Dock kan samma dos ha olika inverkan vid olika tillfällen vilket gör att det säkra terapeutiska spektrat kan bli ganska smalt.

 

Avvikelser i reaktion på CO2

Det faktum att Narkolepsi förutom hallucinationer också har något fundamentalt gemensamt med Schizofreni och panikångest. – En avvikande reaktion på CO2. Den avvikande reaktionen på Koldioxid är också något som kännetecknar vår gemensamma framtid Döden kanske säger det också något om hur tunnling i allmänhet fungerar och ljuset i slutet på tunneln. Eller att man får perspektiv på det man gör först när man lämnar det. Flashes of Death från Science & Nuts.

 

Vidare läsning för den intresserade:

Control of hypothalamic orexin neurons by acid and CO2
Rhîannan H. Williams, Lise T. Jensen, Alex Verkhratsky, Lars Fugger and Denis Burdakov.

HLA DQB1*0602 is associated with cataplexy in 509 narcoleptic patients.
Sleep. 1997 Nov;20(11):1012-20.
Mignot E, Hayduk R, Black J, Grumet FC, Guilleminault C.
Stanford Center for Narcolepsy, Palo Alto, CA 94301, USA.

Narcolepsy is strongly associated with the T-cell receptor alpha locus
Nature Genetics 41, 708 – 711 (2009)
Published online: 3 May 2009 | Corrected online: 26 June 2009 | doi:10.1038/ng.372

Narcolepsy and the T-cell receptor
Timothy J Vyse
Nature Genetics
doi:10.1038/ng0609-640

Control of hypothalamic orexin neurons by acid and CO2; PNAS
Rhîannan H. Williams, Lise T. Jensen, Alex Verkhratsky, Lars Fugger, and Denis Burdakov.
Does narcolepsy symptom severity vary according to HLA-DQB1*0602 allele status?
Watson NF, Ton TG, Koepsell TD, Gersuk VH, Longstreth WT Jr.  Sleep 2010;33:
29–35.

Goel N, Banks S, Mignot E, Dinges DF. DQB1*0602 predicts
interindividual differences in physiologic sleep, sleepiness,
and fatigue. Neurology 2010;75:1509 –1519

DQB 06:02 Orexin

Ett stort tack till Schizofreni Orsaker för de tankeväckande alstren.

 

 

Döden och det flashiga ljuset i tunneln – CO2

Schizofreni Orsaker

The BOLD undershot

När främlingar på gatorna ter sig hotfulla och vill skada finns det faktiskt en hel del rätt i just det. När du möter något främmande eller börjar med en ansträngning kommer syrenivån i din hjärna att sjunka, men det spelar inte så stor roll för det kommer snabbt mer. Men om du har en mycket låg syrenivå innan ansträngningen börjar då kan vi börja tala om att andra människor faktiskt kan påverka din medvetandenivå, för varje ansträngning gör egentligen alla svagare först innan vi kan bli starkare.

Utifrån den kunskapen är fullständigt logiskt denne personens erfarenhet att känna att andra personer upplevs som hotfulla, för faktum är att de sänker individens egna syrenivå lokalt i hjärnan liksom alla sinnesintryck gör, men finns det gott om syre och energi så kommer detta inte att märkas. Vilket BOLD tydligt visar, så lägger man samman ett och ett kanske man kan förstå varför intrycket uppstår och att det faktiskt är ett i grunden korrekt intryck som ska tolkas med stor försiktighet.  Precis som om du går runt med blod i ansiktet och inte vet om det, kan du få upplevelsen att alla glor förskräckt på dig, eller än värre du har utvecklat allergi mot människor och bor i New York – alla verkar liksom göra dig sjuk på något konstigt sätt som ingen verkar vilja erkänna eller förstå.

BOLD står för blood oxygenation level dependence, och är ett fackuttryck som används vid fMRI, vilket kortfattat står för syrgasnivån, eller nivån av oxyhemoglobin. Mera om BOLD och fMRI från wikipedia

BBC rapporterar om effekten av en simpel molekyl vi skrivit om: CO2 och antyder att kanske är det höga nivåer av CO2 i kroppen som de flashiga blixtarna i nära döden-upplevelser och inte alls liemannens stålskära eller Jesus som man tidigare trodde, utan precis samma gamla ämne som håller vår andningsreflex igång. Vilket kanske trotts allt inte är så speciellt långsökt.

BBC: New light on near-death flashes.

GDNF – BDNF Flashes of Death

NY Daily News: Near-death experiences may result from elevated carbon dioxide levels in the blood: study

Kan du tänka dig något mer stressande än att ha en speciellt typ av syrebrist och sedan få mer och mer CO2 utan att kunna kompensera den, till slut så mycket att du bara har ett val om du vill överleva, du måste hibernera eller gå i dvala som det också heter. Det finns en del tecken som tyder på att personer med Schizofreni lider av konsekvenserna att ha fått för lite luft och inte kunna reagera adekvat på CO2. Det förefaller vara uppenbart att personer vilka redan som foster eller i anknytning till födseln måste hibernera för att överleva också kommer att bli snabbare på det som vuxna, låter det ologiskt?

 

Schizofreni och Co2 Transienter
som tar upp några av de faktorer som brukar anges som epidemiologiska.

Schizofreni CO2 och pCO2 Kort om hur reaktiviteten och mängden CO2 i ditt blod också kan påverka partialtrycket från hjärtat pCO2 och därmed också blodfördelningen i hjärnan CBR.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod Om hur mängden CO2 i ditt blod står i direkt relation till mängden protoner i ditt blod.

Schizophrenia och plötslig spädbarnsdöd SIDS Plötslig spädbarnsdöd förefaller ha säsongsmässiga samvariationer med Schizofreni.

Intressant läsning för den intresserade

Cerebral activity associated with auditory verbal
hallucinations: a functional magnetic resonance
imaging case study Lahcen Ait Bentaleb, MD, MSc; Mario Beauregard, PhD;Peter Liddle, MD; Emmanuel Stip, MD, MSc

Functional MRI BOLD response to Tower of London performance of first-episode schizophrenia patients using cortical pattern matching. Rasser PE, Johnston P, Lagopoulos J, Ward PB, Schall U, Thienel R, Bender S, Toga AW, Thompson PM.

The Negative BOLD Signal Unmasked. Alex R. Wade

fet, BOLD, , CO2, Hallucinationer, Schizofreni, Nära döden upplevelser, Syresättningen, oxyhemoglobin, Ljusblixtar

Kunskapsbrist orsakar hallucinationer

Hur organiserar jag hem och arbete?

Den vanligaste hallucinationen är neglekt
Att förneka något som finns
och fylla ut med annat
Förnekelsen svarta antirubrik

I takt med att den självklara nyheten sprids att de Europeiska medicinal myndigheterna rekommenderar användningen av fungerande medel mot ADHD symptom bör det också höjas ett allvarligt riktat finger om de hallucinationer som kan uppträda i samband med att folk hör talas om dessa medicineringar och dess verkan, man säger att medlen är beroendeframkallande, vilket förvisso Kan vara sant, men det finns faktiskt egentligen bara en enda anledning till att man använder medlen.

Metylfenidat rekommenderas: Dagens Medicin, AB och DN och SvD, Ystad allehanda, HD, TV4, Läkemedelsvärlden,

Medlen skapar oberoende
Metylfenidat och andra centralstimulerande medicineringar har gång på gång kunnat visa sig skapa ett större oberoende för personerna som användt dem mot sina ADHD symptom, vilket faktiskt är precis raka motsatsen mot beroendeframkallande, Varför skulle man annars använda medlen? Vad tror du konsekvensen blir om folk tror att de skapar beroende när effekten är tvärtom?

Får du raschan av bara tanken? Titta då på Lene som fick ett nytt liv som vuxen av en korrekt medicinering, vill du förneka henne det medel som gett henne mer oberoende och mera möjligheter att ta vara på sitt eget liv?

Se även: Tant Rasch blogg, hon är med i DAMP tanterna och berättade om livet igår.
Bland torktumlare och väderkvarna
Oberoende är den önskade effekten
Varför andra medel som är betydligt svårare att sluta med som tex Efexor, Seroxat Paroxetin, Zoloft inte beskrivs som beroendeframkallande är för mig en gåta, eller egentligen inte, industrin kallar det ”utsättningssymptom” och det låter ju bättre. Men det är i linje med den lögn vi vant oss att se från den sidan kanske man måste tillägga. När man inte kan sluta med något är man beroende av det, sedan ger jag fullständigt fan i om industrin tycker det ska kalla utsättningsymptom eller moussaka. Jag har inte hört talas eller träffat någon som blivit beroende av ritalin concerta eller metamina däremot en massa som inte kan sluta med SSRI eller SNRI. Personer med ADHD tycker liksom inte att metylfenidat är roligt…. vilket gör att just inte tenderar att bli speciellt beroende av substanserna, däremot ger substanserna ett ökat Oberoende som effekt, varför skulle de annars användas?
När intryck och kunskapsbrist orsakar hallucinationer
Det rent tekniska beviset för att kunskapsbrist verkligen orsakar hallucinationer i allmän mening kan ses hos en person som isoleras helt från intryck och då kunskap i all egentlig mening är en färskvara så uppstår hos den helt isolerade personen efter en ganska kort tid hallucinationer.

Det finns inga bögar i Iran och finns det ska de dödas (alltså förnekelse till varje pris) apropå förnekelselagar, känner du igen principen? Se nu en gång till på de illusoriska upplevelserna i Vgregionen vilka ett trossamfund upphöjt till ”vetenskap”. Ska vi ta det en gång till?

Medlen skapar oberoende

Metylfendidat och andra centralstimulerande medicineringar har gång på gång kunnat visa sig skapa ett större oberoende för personerna som använd dem mot sina ADHD symptom, vilket faktiskt är precis raka motsatsen mot beroendeframkallande. Varför skulle man annars använda medlen? Vad tror du konsekvensen bli

r om folk
tror att de skapar beroende när effekten är tvärtom?

ADHD historik på Svenska
ADHD historia Del 1 Alexander Crichton
ADHD historia Del 2 Alexander Crichton
ADHD historia Del 3 Sir George Frederick Still
ADHD historia Del 4 Charles Bradley 1937 – Benzedrine

Oberoende är den önskade effekten
Varför andra medel som är betydligt svårare att sluta med som tex Efexor, Seroxat Paroxetin, Zoloft inte beskrivs som beroendeframkallande är för mig en gåta, eller egentligen inte, industrin kallar det ”utsättningssymptom” och det låter ju bättre. Men det är i linje med den lögn vi vant oss att se från den sidan kanske man måste tillägga. När man inte kan sluta med något är man beroende av det, sedan ger jag fullständigt fan i om industrin tycker det ska kalla utsättningsymptom eller mussaka. Jag har inte hört talas eller träffat någon som blivit beroende av ritalin concerta eller metamina däremot en massa som inte kan sluta med SSRI eller SNRI. Personer med ADHD tycker liksom inte att metylfenidat är roligt…. vilket gör att just inte tenderar att bli speciellt beroende av substanserna, däremot ger substanserna ett ökat Oberoende som effekt, varför skulle de annars användas?

Brist på kunskap och intryck kan orsaka hallucinationer
Det rent tekniska beviset för att kunskapsbrist verkligen orsakar hallucinationer i allmän mening kan ses hos en person som isoleras helt från intryck och då kunskap i all egentlig mening är en färskvara så uppstår hos den helt isolerade personen efter en ganska kort tid hallucinationer.

Vad är viktigt enligt media då?
Vad annat bedömde medierna som så viktigt att de valde neglekt för en problematik som förnekats i tusentals år och fortfarande förnekas, tja låt oss se på vilka människor och händelser som har högre värde. Mellanösterns självupptagna träobröder är självfallet alltid mer värt än 5% av Sveriges befolkningen skall det alltid vara så?:

Gaza tycker den kristna tidningen dagen var viktigare och anger humanitära skäl. och att livets ord mötet var hårdbevakat av polis är givetvis en viktigare nyhet, men det hindrar dem inte att bre ut bokstavsbarnen – orden – och berätta om allas gemensamma ansvar i frågan, ja nu vet du!

DN berättar om hårdbevakning och svårigheter att se framgångar i den urgamla konflikten som vi självfallet vill höra talas om 30.000 år till för att de människorna är så viktiga och värdefulla, när kan man kalla fixeringen för rasism? och vilka förnekas uppmärksamhet tack vare de självgoda trätobrödernas eviga konflikter, vågar man ens ställa frågan? Är det tillåtet?

Övriga människovärderingar av gammelmedia

DN rapporterar om: Julhandeln , Hanteringen av 1 fånge skall utredas, är det en klappjakt på den inslagna verklighetsbilden som inte får störas? Google nyheter länkar: rädsla för bråk på minnesdagen vilket inte alls verkar handla om den förintelse personer med ADHD går tillmötes utan hjälp men med en daglig förnekelse sedan flera tusen år tillbaka. Bildt talar om vapenvila, vilket verkar handla om ett par ytterst självupptagna kombatanter som säkrt får jättesvårt att ge fan i att kriga några tusen år framöver, eller? Det verkar inte så lovande, men visst är det imponerande att det får betydligt mycket mera plats än en problemställning som 5 % av Sveriges befolkning lider av och antagligen har gjort sedan urminnes tider. Det är förnekelsens kalla ansikten, intenting annat än rå förnekelse.

Men glöm nu för guds skull inte att den ryska kyrkan valt en ny patriark och att AB håller grytorna kokande, är det inte himmel och pankaka så är det pasta och våfflor, välkomna till det journalistiska storkökets alla bokstavsbarn! Säg nu hej till publiken och den massmediala förljugenheten, när kommer det trovärdiga? Här:? -Israels rabbiner bryter kontakten med påven, tidningen dagen ger årets religionssociologiska utvikningsgossar den nakna värderingens socialstrategiska förnekelser av människovärdet ny näring, givetvis under förespegling av ett påskint motsatsförhållande. Halleluja!

Läs även andra intressanta åsikter om ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hallucinationer, Lene Rasch, förnekelse, mänskliga rättigheter, Riksförbundet attention, Det föreligger också en svår etisk debatt om såpoperans varanden menar någon men går det ens att försöka ta på allvar?

https://adhd-npf.com/tag/adhd/

https://adhd-npf.com/tag/add/