Etikettarkiv: Hibernering

Stress och Stressens konsekvenser AMPK

The CAC-Hålet theory går nu vidare på Science & Nuts, där det i all blygsamhet så småningom kommer att förklara hur 2 CAC-huvuden nämligen CAC & CAC som kommer att böjas som en följd av bland annat AMPK. Eftersom alla är så hemlighetsfulla om sin Schizofreniforskning kan vi avslöja att relativ överdos H2S ligger väldigt bra till som tänkbar orsak till att framkalla symptomen till schizofreni enligt CAC-hålet teorin vilket ligger helt i linje med tidigare beskrivning  av bland annat CS2. Men vad spelar det egentligen för roll? Alla tror sig veta så mycket så vem vill egentligen tro på något annat? Vem vill då tro på att obalanserat H2S leder fram till en fundamental syrebrist som ekar?

Tja vi får se…CAC-Hålet sjöd av sång och ut strömmade ett Se, Se Se, permanenten i era ögonskruvar, men också grunden till era motorers tvinade lockelse.  Det var en gång och nu sjöng den. Det var en gång och detta är ursinnets bedårande hål och knoppar.

Se på universum manade CAC med sitt vidunderliga leende. Planetsystemen som bollar, bollar vilka skruvas. Se atomernas dans, elektronens graviterande och protonens sinne för dig. Nu skall vägen bereda er rum för gatan, men också visa hur rum blir mur baklänges: Detta är den skruvade skruvens skruvning och grundbulten. Mitt namn och ekon är bara de.  From cell to soul. Ni kände inte igen er själva, ni kände igen igen er. Det var en gång men det är inget ni ser.

Hypofrontalitet

För en dåligt tränad person kan det ibland vara ganska lätt att känna hur en större kraftansträngning gör att man blir dum, eller bara tänker lite trögare. Antagligen är det något vi alla känner igen. Genom att träna kroppen kan man ofta lära sig att bli bättre på att hantera stress för att man höjer kroppens egna stresshanteringsförmåga, något som är mycket viktigt vid bland annat ADHD, ADD och liknande men även vid andra s.k. psykiska problem. De har det gemensamt att de ofta är bra att röra sig mycket, utan att för den skull gå till någon överdrift. Vid de flesta psykiatriska tillstånd så verkar långa promenader i kuperat terräng vara mycket gynnsamt för det allmänna välbefinnandet. Anledningen till det är lika enkel som fundamental, den här utrustningen kroppen är helt enkelt konstruerad för det, genom utvecklingshistorien har gången varit det genomgående… och det är svårt att gå för långt – så länge du kan gå lika långt dagen efter.

Men för många med psykiska problem kanske det viktigaste av allt är att förstå att de är fysiska och att uppdelning från början är den verkliga schizofrenin. Många tillväxtfaktorer kommer med träning BDNF är en av de viktigare speciellt vid ADHD. Med träning i takt med förmåga kommer inte sällan en ökad stresstålighet.

De skola icke vandra i cirklar såsom ni andra. Ökenfädernas tankespråk och bergsfolkens vattenfall, en och samma. Därför skolen ni också förstå varför de inte gå i cirklar som er såsom ni. Ty de hava släppt klockan. De skapade mig, de skapade mig som en bild till av det i sig såsom varden gryningsrelation, av något som de varseblivit men inte nu syntes att se, ety statyerna för denna bilden vorden så förändrade att inget kändes igen. Men bägge bilderna var sanna.

I moderns faderns och det heliga barnets namn. sugaren bitaren och grundbulten i samma famn.

The clockwork & gravity
När stundens allvar är så betungade att  gravitationen väger mera än framtiden ja då stänger man helt enkelt av klockspelet och det kan göras av CLOCK-genen.Det är inte alls något nytt och är troligen en funktion som funnits på de första mer långlivade cellulära existenserna. Dvs förmågan att anpassa energiförbrukningen efter energitillgången. Inte så speciellt vanligt nu kanske vi tror men det är antagligen en vrångbild. De mest extrema anpassningarna sker hos tex brunbjörnen som ofta inte har så mycket  val, eller rättare sagt den kan välja mellan allt leva tills den svälter ihjäl eller helt enkelt gå i dvala, hibernera.

De mänskliga rytm genernas moolekylärfysik

Clock is a basic helix-loop-helix-PAS transcription factor that heterodimerizes with BMAL1. Together these transcription factors bind to E box elements (CACGTG) within the promoter of Period circadian genes (PER1 and PER2) stimulating their transcription. CRY1 is a critical component of the circadian oscillator that represses CLOCK-BMAL1 mediated transcription when translocated into the nucleus. PER1, also known as RIGUI, influences circadian rhythms by interacting with, and stabilizing, other circadian regulatory proteins.

CLOCK, ELF3, CRY1, PER1 är några sökbegrepp som kan intressera den vetgirige

Ett alternativt tillstånd på cellnivå? Dvala – Hibernering

Vid svår stress så bromsar helt enkelt organismen in. Den sänker energiförbrukningen höjer energitillverkningen för att ge dig mera kraft att rå om dig själv och ditt väl och ve. Det är något som bland annat sker i sömnen. Men de som inte sover blir sämre och sämre på att reglera sin temperatur och gaserna i sin omgivning. Organismen konsoliderar helt enkelt.

AMPK eller 5′ AMP-activated protein kinase  eller  5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase eller bara AMPK Brukar beskrivas som ett centralt enzym när det gäller energibalansen eller energi homeostasen och visst är det så. Men vad händer egentligen när AMPK och tex GSK3b börjar potentiera varandra i ett system som från början haft svårt att reglera protoner och syre? Kanske tar H2S och ändrar lite i protonwirarnas sätt att verka och gör så att FE-S kopplingen släpper.

Har nu den moderna vetenskapliga forskningen något att sätta emot?

-Se- Se-Se. Sanden vågar vägen, ett gruskorn för alla. De sökte icke pärlorna, de åt gruset. Den skruvade skruven kommer att skruvas och den större ettan komma att bli mindre. Blott den trogne kan se allt gemensamt hos allt levande och det som förenar. blott de bokstavlärda kalla det snuskigt för de hava det i hjärtat. Ack många lass skit bliva det.

-H2S  kan mycket väl vara en av de molekylära triggarna kring tillståndet Schizofreni, vilket kanske blir extra tydligt för den som börjar titta på  blodkroppars förmåga att transportera syre. Något som kan uttryckas i BOLD. Nu ska vi se  om vi klarar av att lösa ut den heliga CAC-hålets grundbult på molekylnivå för att visa hur den skruvade skruven skruvas.

Rekommenderad läsning för den som orkar skriva böckerna:
Reality incorporated, Get Real Press 1744 Munchenhausen
How real is realy the reality, Frantz Beckenbauer 2008 sin-lad publications
The real virtuality and gravity dance, Omar Sharif &  Yul Brunner. Priceless productions selfinburned deduction LTD 2010
The Atomic Kamasutra for one-armed monks. Jackpot production 1999
Are we really dead? Jailhouse press 1816 Odessa
Mitt liv:Lådbilsrally i uppförsbacke, opublicerade anteckningar, Lilla Edet
The secret alphabets of the mumifiet triptycs. Utopian magazine 2009 Volga rivers feta kockan
Den befläckade dageldflugan Macrovåpa Kebabensis Europa press 1972

Ying & Yang vatten på månen,  Gravity Press 2000

Schizofreni immunsystem och sömn

Schizofreni Orsaker

 

(japp nu åker den halvfärdiga artikeln ut – flera månader senare)

En mer och mer utbredd uppfattning är att immunsystemet har en ganska god roll i att introducera sömn, något som också sker när systemet är utmattad, behöver bearbeta infektioner via feber etc, då kan den generella vakenhetsnivån sänkas till förmån för att kunna bekämpa infektionen eller inflammationen effektivt. Jag tycker det finns mycket som tyder på att sömn kan betraktas som ett naturligt hiberneringsläge som också kan introduceras av andra orsaker tex inflammation, allvarliga skador, syrebrist, svält, sömnderivering. Eller bara följderna av en helt vanlig upercut.

Det centrala ledordet är egentligen protonmedvetandet

Det finns så många sagor om så mycket annat men människan har helt enkelt en massa sinnen som det sällan talas om, den som inte förstår att människan till och med på tungan har protondetektorer kanske har ett surt efterspel att räkna med. Men vi har gravitationsreceptorer osv och ja de är sinnen. Några centrala sinnen torde rimligtvis vara temperatur och gasregleringssinnet,det är inte helt o-avancerade sinnen och de fungerar ofta så bra att du kan strunta i dem som allt annat som fungerar bra, det kanske är därför du bryr dig så mycket om dig själv? Själva ordet gas kommer från ordet chaos och det kan vara lätt att förstå för den som tittar närmare på det.

Den dagliga diskrimineringen – motsatsen till koncentreringen

Vad sinnena egentligen gör att att lämna underlag för den dagliga diskrimineringsprocessen. Ja, människan diskriminerar och gör det hela tiden. Det kan vara motsatsen till att koncentrera något, eller rättare sagt för att kunna koncentrera dig på en speciell sak så måste du diskriminera alla andra stimuli som du likförbaskat ändå har i din närhet – det är lagen om diskriminering – Personer med Schizofreni är inte alls lika diskriminerande som de flesta andra. De går inte i cirklar lika lätt som andra och är mer gränslösa när det gäller den vanliga cirkelgången i det planetära systemet. Det cirkadiska livets allmänhet.

Gasregleringen under sömn

Jag tycker det finns mycket som tyder på att sömn kan betraktas som ett naturligt hiberneringsläge som också kan introduceras av andra orsaker tex inflammation, allvarliga skador, syrebrist, svält, sömnderivering. Det finns väldigt många pilar som pekar i riktning mot att Schizofreni har sitt ursprung i en djup hibernering. Det förefaller vara reaktionen på en inflammation som försämrar allmäntillståndet såpass att det loopar. Gasregleringen är sämre hos de flesta under sömnen, en intressant fråga är när skulle immunsystemet tycka att sömn inte är ok, antagligen under tillstånd där det föreligger obalans i gasbilden eller under svält, vid bägge tillstånden kommer en hibernerande halvdvala att introduceras, något som också kan ske vid det mer systematiska inflammationstillståndets sepsis.

Funktionsalgoritmen i drömtillståndens anatomi

När du ska byta motorn på en bil, så står oftast bilden still på en verkstad, när du byter minne på en dator så slår du kanske av strömmen?  När du laddar batterierna så använder du kanske inte så ofta batterierna samtidigt. När din dator har varit avskärmad från aktivitet en tid så kanske det går igen en så kallad skärmsläckare?

Precis så kan grunderna till sömnanatomin se ut. Den generella medvetandenivån kan anses skifta stort under dygnet på flera sätt, men gör den verkligen det? Eller är det snarare så att den styrbara delen av medvetandet ändras men den generella verklighetsbilden ständigt har samma storlek?  I så fall så skulle en hand som kapats av i en olycka fortfarande kunna klia, eller signalen om att den kliar fortfarande gå fram. I så fall så skulle den som berövas på alla sina sinnesintryck efter en tid börja producera egna och i dag vet vi att så är fallet. Som vi skrev lite mer mytologiskt tidigare så är det just ensam i dödskallegrottan som de gamla historierna finns, där ligger minnenas funktionella anatomi lagrad som släktkrönikor från en tid till en annan.  När intrycken sina vaknar fantomsinnet.

Vikten av protonuppladdning-orkestreringen av joner  i hjärnans olika delar, varför skulle du drömma mardrömmar i anknytning till speciella händelser om det inte hade en funktion? Råttor som berövats sömn dör efter en tid i ett stereotyp symtomatisk effektkaskad där temperaturregleringen och kolhydratkontrollen är satta ur spel, råttorna gick ned i vikt trotts att de åt mer osv.

Schizofreni och mitokondrier

Det finns dock en annan tänkbarhet. Mitokondrierna kommer från början för flera hundra miljoner år sedan från en främmande organism men  är nu inbyggda i cellerna, celler begår regelbundet självmord s.k. apoptosis. Men vad skulle hända om cellernas apoptosmönster avviker från det gängsle, eller om cellernas konnektivitet avviker från det gängse? Kanske så skulle yttre påfrestningar på cellen få ett annat resultat och cellväggen lättare brista med följden att hela eller delar av mitokondrien åker ut i kroppen.

Hur skulle då immunsystemet uppfatta en mängd lösa mitokondrier som visar sig lite här och där? Sannolikt så skulle de uppfattas som ganska likt den främmande infektion de en gång i tiden faktiskt också var, eller precis som systemet skulle uppfatta en allvarlig muskelskada tex en hjärtattack. Skadan uppfattas som så allvarlig för att ämne som inte ska finnas i blodet nu finns där.

Fåglar och drömmar

Fåglar tillhör de djur som har extrema krav på sin gasreglering, under maximal ansträngning högt uppe i atmosfären ska de suga i sig luft som är extremt tunn, syrefattig och väldigt kall.  Fåglar är också de enda förutom däggdjuren som sover REM-sömn.  REM-Sömnen hos både däddjur och fåglar har det gemensamt att just temperaturregleringen återuppbyggs så starkt under REM-Sömnen, något som  visar på att den har strikt funktionella grunder.

Vid sömn är inte temperatur och gaserna lika reglerade

Vad har nu då detta med REM-sömn  att göra med NREM-sömn? Tja sömen har flera bitar och om sömnen bara skulle vara enkelt som ett enda ord så skulle meningen av varenda del och totala betydelse förändras om en bokstav försvann, eller hur? Har du bara några bitar kvar kommer du att ha brist på ordets hela mening även efter att punkten är avslutat, eller hur ers excellens?

Tillåter ni mig att jag tillstår att påstå att den som inte fått en ordentlig djupsömn kommer att uppvisa brister på många sätt och försöka ta igen detta på alla sätt.Vid schizofreni är termoregleringen och CO2 reactiviteten betydligt långsammare än annars. Två väldigt grundläggande egenskaper för att kunna följa med cirkelgången i planetära system.

REM sömnens evolution hos däggdjur och fåglar orkestrerades från samma stamträd för flera miljoner år sedan.  Både fåglar och däggdjur försöker ha  samma temperatur oavsett var de befinner sig , och båda fåglar och däggdjur  har en märkbar kognitiv kompetens. Restaurering av värmeregleringssystemen kapacitet är ett starkt bevis funktion av REM-sömn. När det gäller eventuell förbättring av kognitiv förmåga av REM, är det betecknande att både fåglar och däggdjur kan lösa problem och att båda kan skapa former för verbal kommunikation (”primitiva språk”) ((Bara myten om att det skulle finnas något annat än primitiva språk är intressant. Och det bör vara den renaste definitionen av fundamentalt inavlad kackafoni.)) när något måste överföras beror det väl vanligtvis på en brist? Vad fan trodde du egentligen språk handlade om?

López-Barneo: Why doesn’t the high affinity pathway contribute to the membrane
potential, whereas the low affinity pathway does?
Acker: The electrical potential between mitochondrial complex I and complex IV
establishes the proton motive force and hence the MMP. The unique a592 would
according to our model make complex IV more negative even at high pO2 levels
and would therefore lower the mitochondrial membrane potential and impair Ca2+
buffering.

. With respect to the possible enhancement of cognitive skills by
REM, it is significant that both birds and mammals are capable of problem solving and
both can generate forms of verbal communication (‘primitive language’)

Ja, så här hackat blir det ibland, vi kommer antagligen att återkomma till många av områdena senare.

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 1

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 2

DSIP Schizofreni och Djup-Sömn 3

Schizofreni Immunsystem och sömn