Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod

Det pågår en ganska intensiv debatt i samhället i övrigt om klimatet, CO2 förändringar, några aspekter på detta tar vi upp i avslutningen på artikeln.

CO2 & Protonerna i Ditt Blod

Mängden CO2 i ditt blod (Bohring va?) står i direkt ekvilibrium till ditt blods koncentration protoner. (japp det gäller dig och kan inte vara mer personligt) En del framsynta personer kanske kan förstå att det inte är helt oviktigt, fastän det inte rör sig om någon fin transmittosubstans eller någon nyupptäckt exotisk signalsfär … utan CO2 är i grund och botten bara sådandär enkel skit som får dig att andas. Vad kan egentligen vara oviktigare?

Har du för mycket av CO2 som foster (din historia, baby) kommer de att bli ganska surt först och främst, vilket gör att syret kommer att få mindre bindningskraft till hemoglobin om det går för långt. Eftersom fostret har ett annat hemoglobin än du med över 10% högre känslighet för kolMonoxid finns det här en del potentieringar som kan börja gå snett, speciellt om stress kommer med in i bilden. Att vara utan syre i ett utsatt läge är förvisso en enormt stor stressfaktor, men att dessutom få ett högre behov av att andas genom ökad Co2 nivå är nog den ultimata stressen för ett foster. Din stress ökar och kortisol börjar tränga in i cellerna, vilket kommer att leda till ganska stora förändringar i hur Kalium och Natrium jonerna fördelas innanför och utanför cellerna. Cortisol tränger ut Kalium och tar med sig natrium in i dina celler. Proton och/eller Natriumbalansen har en stor betydelse för alla celler. (rapa inte!)
schizophrenia seasonal statistics

Du och biosfärens lunga

Det totala upptaget av CO2 påverkas av din egna CO2 reaktivitet, men det finns yttre faktorer förutom den mest uppenbara som CO2 total koncentrationen i luften som kan påverka din CO2 halt i blodet, vilket framförallt blir tydligt när det gäller snabba och robusta transienter i Temperatur, Ph och den faktiska gasfördelningen, utgör faktorer som kan påverka din CO2 halt. (Regn och sån skit som ramlar ner från himmelen påverkar också Co2.)

Men människan (ja du är väl mänsklig?) kan vänja sig vid ganska höga nivåer av CO2, så varför skulle det egentligen finnas variationer i någon statistik över en så svår sjukdom som schiziofreni? Ja, det är nog en ganska bra fråga att ställa sig några gånger. I frågans grund ligger självfallet det faktum att det finns en rad faktorer som påverkar sjukdomens predisponering och utveckling. Du tror väl ändå inte att genetiken börjat bli rädd för vissa årstider? Eller hur menar du att årstidsvariationerna ska kunna förklaras rent logiskt?

Gränserna för organisk liv i planetära system

Detta  är ett annat sätt att se den predisponerande epidemologin som mer handlar om protonkedjor och densiteten på Co2 transienten. Andra har valt att kalla det ”Casuality of Athmosperic Carbon dioxide transient density” eller bara förkortat  CAC – trade.  (Smaka på kakan, vettja.)

Inte bara regn påverkar Co2 transienterna, vinden gör det också det gör också och såndär skit som händer i himmelen (märker du hur det börjar dra lite?).  När vinden blåser till lite över oceanerna så ökar frisättningen av Co2 osv. Ett ganska komplicerat förhållande som människan känner till ganska lite om för det är ett språk, ett av den här atmosfärens äldsta språk. Alla växterna är beroende av det språket och har det därför reaktivt i sina celler. Kanske Co2, natrium, kalium och protonfördelningen kan betyda något viktigt när det gäller organiskt liv i planetära system.

Pippiflax i skithusdoktrinen och tack för all fisk

Pippiflax & fågeln flyger och det finns ett samband  mellan body och soul

ja hela clabben?

eye see

Tidningarna har skrivit en hel del om klimatet GP,  CAC log och valde dock att hoppa över netvibe ADHD plats (av oklar anledning).  CAC-hålet ser sig omkring,  suckar milt men ändå utan att på något vis har förlorat all sin ömhet inför ditt slitande hjärta och dess kramplösa hammrande.

Vem vet kanske blindheten kanske får dig att onanera?  Koldioxid, CO2, Klimat, iphone, kalle anka, schizofreni. En del väljer att hora och inte låtsas om det, som att ringa Kalle Anka på sin iphone för att försäkra sig om att den kassa humorn i klimat debatten, men allvarligt talat låter inte alla lite kalle anka om vi ändrar om gaserna lite? Jantelagsanalfabetism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *