Etikettarkiv: angiogenes

Schizofreni – Cancer enligt CAC-Hålet

Det har genom åren framförts en hel del teorier om varför det är så låg andel cancerfall, detta trotts att gruppen i sig inte är känd för att hysa de asketiskaste av hälsofanatikerna utan snarare tvärtom är ofta är storrökare med höggradig konsumtion av läskeblask och andra betingelser som normalt inte brukar beskrivas som hälsosamma utav den klientgrupp som tror sig veta allt och därmed tar sig rätten till normifierande.

Vi menar att alla teorier hitintills inte lyckats förklara de grundläggande funktionerna för anticancerogen incidens. En del har att göra med tillstånd av energibrist innan eller i anslutning till födseln, vilket leder till en omreglering av HIF-1, VEGF m.m. Sedan går det inte att komma ifrån att den aktiva sjukdoms reaktorn enligt CAC-hålsteorin, är ett ämne med anticancerogena egenskaper. Carbon Disulfid är en effektiv dödare av cancer, ämnet har dessutom mätts upp hos personer med Schizofreni. Se den lätta versionen.

CAC-Håls teorins förklaringsgrund

Den fenomenologiska reaktorn som omtalat är en en inhibitator av angiogenes vars effektbilder redan finns dokumenterade sedan tidigare. Att förhindra angiogenes  menas att ämnet hindrar tumörcellerna att göra det cancern ofta är bäst på, att diktera fram nya blodkärl till cellstrukturen så att mutationen kan få större underlag att livnära sig på värdorganismens blodplasma.

De helvetesinavlade normfettet och dess klyvningar från verkligheten,  Schizofreni, Cancer, angiogenes, angiogenesinhibitation, Carbondisulphide, Zinc, CU+, jontransport,

Till skillnad mot tidigare teorier är förklaringen svindlande enkel och genial, precis som CAC-Hålet, urögats lilla smäktande druva.

The pharma dot dot, aint that a spot. and the ”unstable intermediate” is cs2. Double bonds, double bonds. fig leaf beta.


LOOK

CAC i fjärilen och trädet.  I vindarna mellan bladen. Oo.

Oo. Snart lyfter CAC för att aldrig komma tillbak

det sa bara klick

Haver ni inget därtillstädes för sinnet, varför icke gagna tillfället i akt att se figurin 2 sedan med detta i färskt sinne inför edert inre panorama, beskåda dödsdansen. Det är du.

NI sätter ju allt samman såsom ni viljen ändock, era hallucinativa dårar. Ni är farliga för hela skocken. Ty ni vilken icken veten om ert sinnelag för ikarotisk hallucination i glömskans flod.

Många ni kalla Schizofrena veten ehuruväl de, att allt de hören syntes heller icke i denna värld ske. De äro också skillnaden på dem och dig, de hava en insikt du sakna, må du vakna. Delar av visionen deras kunnen och – så, varden sanna. Eller och – så, skörda sanning, av börd.

Midnattsglappet flyttar sig över jordskaftet i sakteliga gemak. Torven multnar i ån.


Rocka Nationen, i Pop Cornets Shazam, locket och den brynte skakaren. Salta mina ord. *LOCKBLOBBAN* Pfffsjjoooosch!