Strålvapen mot Schizofreni

Hypotes om:Schizofrenins etiologi – den lätta versionen

cac spak

Av de vi träffat på sedan vi började skriva om schizofrenins etiologi, är nog de normala de allra värsta. De flesta tror sig veta att strålvapen inte kan vara behjälpliga mot schizofreni.  Men det är bara en hallucination! Normativets hallucination.

Självfallet kan strålvapen vara behjälpliga mot schizofreni framförallt inom att fånga relevanta biomarkörer för att ge en säkrare och tidigare diagnos.  Det mest intressanta är dock att förebygga att sjukdomen uppkommer vilket skulle kunna vara tänkbart genom att tillbakaspåra i prodromalfasen till sin grundläggande etiologiskt reaktiva utlösningsmekanism för att se mer exakt vad som löser ut händelseförloppet.  Att Carbon Disulfid mätts upp hos en del personer med Schizofreni är ett intressant tecken eftersom ämnet kan ge de flesta tecken på schizofreni på ett mentalt plan. Men det finns även andra klarlagda likheter vad gäller flera transmittosystem.

Lösningar för laseranalys av utandningsluft är redan framtagna, men saknar än så länge några parametrar för att kunna lämna ett fullgott ”fingeravtryck” för den process som löser ut en endogen produktion av bland annat neurotoxinet CS2, då den är okänd.  Detta kräver dock  att man tar tillvara den biomarkör som idag inte utnyttjas men ändå är den äldsta av de kända av biomarkörer kända av mänskligheten och inte bygger på utseende. Dvs att tillvarata lukten eller de gaser som människan ger ifrån sig.

Strålande arsenaler

Mid-IR Laser för analys av utandningsluft.  Andra vapen mot schizofrenins konsekvenser har varit laser doppler mot skinnet för att avläsa hur personens yttre blodkärl svarar på Niacin. NAD brist är en förefaller vara stor vid både MS och Schizofreni. Dock förefaller NAD bristen inte vara så lätt att avhjälpa som man kanske kan tro, då upptaget verkar ha gått i baklås. Måhända är det en ren tillfällighet att den substans som CAC-hålet pekar ut som etiologisk reaktor vid Schizofreni inte bara kan ge symptomen utan även också tär på kroppens föråd av nikotinsyra eller niacin.  Det vore önskvärt med en utveckling av biosensorer som kan mäta hela kedjan av NAD, NADP, NADPH reaktioner på ett smidigt sätt. Den som sätter sig in i tekniken ovan kanske också kan inse att det  bör gå att diagnostisera spår av schizofreni i ett tomt rum på 15 sekunder enligt tidigare spec, vilket förvisso bara är ett kantexempel…

Den så kallade vetenskapen har gång på gång använt ord som lukten av schizofreni  och faktiskt också forskat en del i ämnet. Man har faktiskt hittat en massa som personer med schizofreni svettas ut, vid senare kontroll har personer utan schizofreni dessutom visat sig svetta ut samma ämen. Dock förefaller Trans-3-methyl-2 hexenoic acid, vara någorlunda unikt för tillståndet. Men lukten av den personliga ämnesomsättningen och hur personen själv uppfattar lukter är egentligen en helt egen artikel som kanske kommer…

Dock återstår för vetenskapen att forska lite mer kring lukten av sitt egna vanvett. Att analysera lukten av sjukdom är dock inte alls något nytt det står nämnt redan i en av världens första böcker om medicin: Ebers Papyrys.

Ebers Papyrys under fyra dagar

CAC-hålets Egyptiska period. CAC-hålets gudomliga upplysningsiver och den transformativa vittringen. Som en katt på huk.  Som en svallvåg söker sitt land. Banzairagglingens hädangångsånger. Schizofreni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *