Etikettarkiv: kvinnor

Mer kvinnor än män söker hjälp för ADHD

1700-Talet
1747 upptäcker en Amerikansk läkare att citrusfrukter förhindrar att marinskeppens besättning blir sjuka och får skörbjugg, 1798 skriver Alexander Crichton om det som idag kallas ADD och är en del av ADHD spektrat. Flickr History.

2000-talet
I New York har det svängt, där verkar allmänheten bli mer och mer medveten om att även vuxna kvinnor kan ha ADHD och ADD. New York Daily Times berättar om att fler kvinnor än män söker hjälp.

Artikeln tar även upp  faktumet att det inte var förens experterna började förstå att även vuxna kunde ha problemen runt 1980, vad artikeln berör men inte förklarar konsekvenserna av är det faktumet att pojkar lever ut sin  stress medan flickor med ADHD inte gör det, det kan bli tunga lass att bära med åren.

Samma nyhet har också slagits upp på stort i Wall Street Journal men då mer ur perspektivet att även vuxna kan ha ADHD, de bjussar dessutom på en video om nyheten. (Vår utsände på plats Myspyttan Gwerzulky, har också kommenterat nyheten i sann journalist-intervjuar-journalist-anda.)

De använder liknelsen flipperspel, och jaa, varför inte. Flippa ut gör vi alla ibland ochj visst är det kvickt att ha kul-tur men också skönt att tilta ibland. -Mest av allt få sig en massa frispel på att man måste ha en gubbe mellan fingrarna och dra ned den i springan för att slå mynt av det hela, innan spelet startar och man kan få dra i pinnen så att kulan får fart.

”There’s a huge incidence of depression with ADHD because you are continually failing in the eyes of others, not reaching your potential. People recognize you are smart, and you can’t find your niche,” says Rob Cahill, 38, an ADHD sufferer who works in social service agency in New York.

Still, Mr. Cahill says that understanding his disorder has helped him empathize with the social-service clients he serves. ”The ADHD is a gift in some ways, it’s just sometimes hard to recognize.”

Så visst finns det hopp ibland, det är bara att vända på steken och se framåt.

Rygga inte tillbaka för hårkorsets faktum

utan följ pilen från en generation

till en annan

Nya widgets på Netvibes ADHD är projektpåriktigt och Sam Zodiac. Projektpåriktigt Sam Zodiac och ADHD history.com. ADHD.mp, Andnet.

Flickor med ADHD: Ny video


Efter den stora succén med ADHD och att Organisera, fortsätter vi nu lite långsamt framåt. Som av en händelse fick jag höra att just flickor tydligen inte fick den vård som behövs och få hjälper till att göra deras röster hörda. Därför fortsätter vi med en speciell upplysningskampanj om just den ständiga diskrimineringen av flickor, som fortfarande i dag inte verkar se någon ände.

ADHD & Depression in Teenage Girls: Recent Research

Ny Video om Flickor/ kvinnor med ADHD på Engelska som också tar upp delar av den speciella problematik man måste vara ganska diskriminerande och blind för att inte se. Det är mycket imponerade att man lyckas förringa så många, så mycket vård, under så oerhört lång tid. NÄR ska det sluta? Varför har det börjat?


Women

.oO 0 kvinnor, flickor, ADHD, diskriminering, ADD, depression, Utanförskap, Många flickor med ADHD får allt annat än ett barbie liv vilket kan vara väl värt att komma ihåg för alla ”vetare” och ”förståsigpåare” i den sociala pedofilins och kannibalismens omtankespåklädda narrspel. -Att förneka vård behandling och stöd är också att ta någons mest grundläggande mänskliga rättighet, att själv kunna förbättre sina förutsättningar. Kanske någon skulle göra ett dockskåp och visa rent pedagogiskt gestaltningen av de som inte fick några förutsättningar till en början med och andra som fick det mesta.

”Brinn i helvetet din jävla subba”
Med den goda och alla möjligheter som internet ger kommer också en helt annan sida.
AB skriver idag om en tjej som blivit mobbad på nätet för 8 år sedan och texterna ligger fortfarande kvar. Som ett fegt litet svinhugg från sidan överfaller de anonyma hotfullheterna lätt. Ibland kan jag komma på mig själv med att tänka, herregud är det inte någon som verkligen uttalat någon skit mot kvinnor i allmänhet för att göra denna ständiga jävla diskriminering möjlig? Men jag har aldrig hittat roten till förnekelsen i det djupa hatet, men kanske skulle det ibland kännas bättre att också kunna se de som inbillar sig vara ens fiender eller fiender till alla kvinnor och höra deras läten. Inte för att det skulle vara roligt eller skönt, mera för att få dessa grimaserande ord att se vilket helvete de bygger.

Veronicas egna personliga blog.

Gröten i huvudet och så många andra sätt att trycka tillbaka på platsen varifrån du kom.

Norska VG skriver att mobbingen är värst i Norge,Dagen + NTV2 berör också nätmobbingen. ,
Andra Tidningar har också uppmärksammat att mobbingen av flickor kan ta sig andra uttryck än hos pojkar, Alltombarn skriver5 saker att tala med ditt barn om. Det är vanligare att flickors mobbning kvarstår en längre tid.

Så bekämpar du e-mobbingen
Bättre att vara lite kreativ och försöka göra något, ut och motionera eller varför inte göra det rimliga och det man borde, fy fan va lågt, gement uselt och dåligt. Mer ADHD Video

ADHD: Svårare för flickor

Besvären sitter i längre upp i åldern.
Mer och mer vetenskapliga data kommer som talar för att konsekvenserna av ADHD är svårare för flickor än för pojkar. Som antytts tidigare av kliniska erfarenheter verkar det som om pojkars ADHD går över i högre grad än flickors. På pojkar tenderar ADHD i olika grader att ”växa bort” succesivt medans flickor inte alls verkar ha den tendensen utan prpblematiken kvarstannar i betydligt högre grader. Detta understryker ytterligare vikten av att ta flickors problem på allvar och forska mer kring dem, med större engergi och högre grad av ömhet inför det faktum, att det är mycket som vi fortfarande inte vet, när det gäller flickors och kvinnors ADHD problematik.

Varför tog det så långt tid?
Sedan kan bör man nog också fråga sig, hur kan det egentligen komma sig att det tog så lång tid innan någon lyssnade till det som säkert varit ett faktum väldigt länge. Bara nonchalans räcker inte så långt… tycker jag.

Referenser:
Few girls with childhood attention-deficit/hyperactivity disorder show positive adjustment during adolescence.

Attention-deficit/hyperactivity disorder and its comorbidities in women and girls: an evolving picture.

The neurobiological profile of girls with ADHD

redan 2004 skrevs:Perceptions of Girls and ADHD: Results From a National Survey. vars generella slutsats är ganska glasklar men vad har egentligen hänt?

Conclusions
The general public and adults who are familiar with ADHD agree that the condition is often difficult to recognize in girls and therefore more likely to be undertreated. Overcoming these problems will require education to increase general awareness of the disorder in females and to equip teachers, parents, and healthcare professionals with the tools to recognize specific symptoms. Fortunately, as the diagnostic criteria for ADHD have evolved over the years, more girls’ symptoms are now being recognized and more girls are being appropriately treated.[14,15]

More research is needed to characterize the gender differences in ADHD presentation, course, and comorbidities, particularly mood disorders. To date, there have been no prospective studies solely in female patients with ADHD, although one such trial is currently under way. This survey offers several clues that ADHD may be linked with depression in girls: the general public and teachers observed signs of depression more often in girls than in boys; several of the girls taking ADHD medication report that they had been treated previously with an antidepressant; and the majority of parents recognized signs of depression in their daughters with ADHD. However, much remains to be learned about the apparent association between ADHD and depression: ADHD may indeed coexist with depression or it may simply be misdiagnosed as depression due to overlapping symptom profiles.

The fact that most adults are aware of the underdiagnosis of ADHD in girls is encouraging because it suggests that they will be receptive to learning more about the disorder. With broader awareness of ADHD and better understanding of gender differences in its presentation, girls should no longer have to “suffer silently” with the many social and educational burdens of the disorder.

Läs även andra bloggares åsikter om ADD, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, flickor, Hormoner, kvinnor, symptom

ADHD:Utkast:Flickor med ADHD


har skrivit på ett faktaunderlag om flickors kvinnors adhd men det har fastnat halvvägs mellan publicering och byrålådan, är tacksam för alla kloka kommentarer om vad som kan tänkas saknas. Från början var det tänkt som ett faktaunderlag men också ett aktionsunderlag, det här bör ske snarast …. för a
tt få fram en bättre och mer jämlik vård för flickor och kvinnor, vad säger ni. Någon som har en massa vishet att lägga till?

ADHD hos flickor, gus och kvinnor
ADHD diagnosen är från början gjord för pojkar eftersom vården i alla tider har varit diskriminerande och gärna haft viljan att bedöma kvinnors sjukdomar på ett annat sätt än mäns. ADHD här därför bedömts vara vanligare hos pojkar än hos flickor pga av att flickor skapar mindre problem för omgivningen med störande beteende som aggressivitet och hyperaktivitet, vilket är en grundfaktor.

Den andra grundfaktorn är att flickors beteenden ständigt måste  ha en social grund och pojkars tenderar att bedömas på ett annat sätt, där man mer letar efter biologiska orsaksgrunder, vilket också leder till att det snarare är flickans familj som ställs ifråga och inte om hon kan ha en neuropsykiatrisk störning som ADHD. Det vi ser är således inte bara diskrimineringen utan också dess mormor och farfar.

Detta sammantaget, att flickor ofta är mer inåtagerande samt att man ofta av gammal vana väljer att tolka fickors besvär som sociala och pojkars som biologiska gör att flickor under en väldigt lång tid har varit underdiagnostiserade fastän flickornas problem att koncentrera sig ofta kan vara minst lika så svåra som pojkarnas. Inåtvändheten som mer kännetecknar flickor kan ta sig i uttryck som självskadande beteenden av olika slag och drabbar mer dem själva än någon annan.

Forskningen kring kvinnors och flickors ADHD har i alla tider varit låg för att inte säga obefintlig när det gäller just kärnan i flickors symtomatologi. Den senare forskningen visar dock att så många som 1-3% av flickorna som går i skolan har ADHD jämfört med 2-5% för pojkar och att flickors symptom tar sig andra uttrycksvägar vilket kan leda till att flickor blir signifikant underbehandlade och procentsatserna därför är missvisande.

ADHD hos flickor: varför vet vi så lite?
Som sagt är flickor ofta mer inåtagerande och deras största problem är den egentliga uppmärksamhetsstörningen, vilken leder till koncentrationsproblem, överdriven i relationssökanden, svårigheter med organisation, skola och relationer, men även ångest, låg självkänsla, tillbakadragenhet och självskadande beteenden har noterats såväl som bulimi. Flickors problem verkar dessutom i högre grad kvarstå i högre åldrar än vad pojkars problem gör, då pojkars problematik tenderar att avta med åren.

Flickors ADHD är därför väldigt ofta ett tyst lidande som man förvisso kan vänja sig vid, men som inte känns värdigt, något riktigt stort saknas, därför är också flickor med ADHD mer benägna än andra till alkohol och drogmissbruk eller det vanligaste av allt matmissbruk – inte sällan i formen av bulimi. Deras utveckling av grundläggande förmågor när det gäller skolarbete, arbete och relationer riskerar att hämma dem för resten av livet och de kan känna sig konstant uttröttade av att försöka göra allt men ändå inte orka räcka till. Enligt en del uppgifter tenderar flickor med ADHD ha mera huvudvärk och magont än motsvarande för pojkar, men det kanske beror på att man förväntar sig det resultatet och därför frågar flickor mer efter just den symptomatotlogin.
Att läkare är mer benägna att ställa diagnosen på flickor råder det ingen tvekan på men läkares partiskhet och genuspreferens har heller icke studerats. För då kanske de skulle vara uppenbart för alla och en var att flickor med ADHD har tenderat att få andra diagnoser som: borderline, depressionstillstånd, bulimi etc när den bakomliggande orsaken har varit ADHD. Detta mer än mycket annat bevisar att psykiatri inte är någon vetenskap.

Om du bara för en kort sekund tänker på att flickorna i exemplen ovan fått fel diagnos, förstår du säkert också att de fått fel behandling och hur vetenskapligt kan det nu tänkas vara på en skala från 1 till 10?

ego
Kvinnor
I takt med att problematiken blir mer erkänd känner också fler kvinnor igen sig, ibland genom att deras egna barn eller anhörigas barn får diagnosen. Att flickors problem med ADHD ser annorlunda ut än männens gör också att många kvinnor med ADHD inte fått någon diagnos men har däremot ganska ofta en historik av konsekvensmönster som kan tyda på koncentrationssvårigheter och svårigheter att rikta uppmärksamheten.

En mycket intressant faktor är att kvinnors ADHD fenomenologi verkar att minimeras under graviditeten enligt kliniska iakttagelser. Kvinnor med en stark bakgrund kan märka av sina svårigheter först när hon står ensam och helt enkelt utan organisatorisk stöd struktur, när hon flyttar hemifrån osv.


Vad bör göras minimikrav
Först och främst bör diagnosen göras om och det bör genast organiseras en grundläggande klinisk datainsamling när det gäller den diskriminering som flickor och kvinnor utsatts för under lång tid, för att så snabbt som möjligt samla in den rådande erfarenheten som nu till största delen verkar bestå av det faktumet att vi vet att vi inte vet så mycket om flickors problematik. huh.

Sedan borde det vara en självklarhet att undersöker exakt varför flickor i alla tider gått odiagnostiserade. De nu givna svaren är inte rimliga tycker åtminstone jag. vad tycker du?

Huvudsidan om flickors – kvinnors ADD

Vad är ADD?

Kan Flickor ha ADHD? 2

Ja flickor kan ha ADHD!
Men de märks inte lika mycket för att de i mindre grad än pojkar är hyperaktiva och utåtriktade. Kunskapen om ADHD hos flickor är tämligen begränsad rent vetenskapligt och rent vetenskapligt är det många bitar som saknas. Men vad vi tror oss veta idag är det att flickors ADHD tenderar att vara mer inåtvänd och självdestruktiv. Därför diagnostiserar också färre flickor än vad man vet borde finnas. Man ser de helt enkelt inte med en diagnos som från början är gjord för unga pojkar.

ADHD – Forskningprojekt
ADHD Center skriver om att Mittuniversitetet nu söker unga flickor med ADHD för att öka kunskapen om den gruppen det skriver:

Vi söker nu kvinnor över 18 år med diagnosen ADHD som är intresserade av att delta med sina erfarenheter genom intervjuer med oss. Känner du att du vill vara med och påverka eller känner du någon som du tror skulle vara intresserad av att vara med?Hör av er till oss!

Ja även kvinnor kan ha ADHD
Gunnels röra fick en diagnos
Gunnel fick sin adhd-diagnos i ”försenad 50-årspresent”, som hon säger. En medelålders kvinna bör kunna hålla ordning och sköta sin ekonomi, men Gunnel klarar det inte. Nu har hon bestämt sig för att sluta skämmas och har fått hjälp med räkningarna. Städningen är fortfarande ett problem…

Kan Flickor ha ADHD? 1

Favoriter från igår: Eller saker man hatar att behöva återupprepa. Kvinnor eller tjejer med ADHD är ofta inte alls lika påfallande hyperaktiva eller utåtriktade, snarare inåtvända och självdestruktiva.

”Jag får dräpa min adhd-sida”Publicerad: 20 februari 2008.Lina, 37 år, är en av de kvinnor som fått diagnosen först i vuxen ålder. SVD serie handlar om en osynlig grupp med adhd – kvinnorna…. och vad händer egentligen ser vi en postiv utveckling? Se också

Kvinna & ADHD

Vad säger Fredrik Reinfeldt och Maria Larsson? Har vi en klarlagd diskriminering i Sverige som ingen ens orkar mäta?

Mera om kvinnor, flickor, tjej, AHDH, ADD, Attention, Attention deficit,

Dagen då Gud lärde sig något nytt!

George Bush säger att det tar ett helt liv att förstå kristen tro. Jahapp – med andra ord förstår man den kristna tron först när man är död, kanske lite sent eller vad tror herr President? Namnet och ytan kanske saknar betydelse, låt oss i stället söka efter innehåll?

 

– Se om Gud kan lära sig något kanske är intressantare?

 

– För gud har väl inlärningsförmåga?

– Då kanske gud kan titta nedan

 
Kvinnor lider i tysthet
Ok en av de sista grejerna jag tänkte göra här är väl ändå att predika kvinnor som några pysande offer. Fattar du gud? De heliga nuckorna börjar kanske tröttna några tusen år senare?
Det finns alltför många belägg för att den djupa diskrimineringen av flickor och kvinnor fortfarande har ett järngrepp och vilken vård de får, dels på grund av gamla könsroller dels på grund av att kvinnor antagligen inte alls i samma grad har en fysisk hyperaktivitet som utmärker dem och markerar deras problem som det kan göra för pojkarna för den som inte kan se bortom. Mörkertalet är fortfarande stort och intresset för att ta reda på hur stort verkar svagt inte bara från de ansvariga myndigheternas sida, utan även från riksorganisationernas sida som rimligen borde föra de tystas talan. Unga verkar inte ha det för bra och gud håller tyst.

 

Vad värre är är kvinnorna i gruppen dubbelt utsatta vilket i varje fall de som får ta hand om offren för den politiken är väl medvetna om. Kvinnojourerna har i varje fall konstaterat det. Inte nog med att vården är orättvis, konsekvenserna av utebliven vård är faktiskt inte alltid desamma.

Det okända mörkertalet en studie om ADHD i genusperspektiv

Vem råkar först illa ut?
Men det var en sak till och det har faktiskt med sexroller att göra. Flickor med ADHD Asperger kan tendera att råka mer illa ut än andra pga av sin ibland hämmade förmåga att läsa av ett socialt samspel, speciellt farliga sådana. Vilket lätt personer som inte bryr sig, utnyttjar. detta är ett faktum som bland annat kvinnorjourerna tagit fasta på och som kanske inte skriks ut i medierna – och varför tror du då?

Vem fan vill säga jag har adhd och asperger och nu blev jag dessutom våldtagen när det för vissa ska vara så helvetes stigmatiserande att ens ha adhd och få vettiga mediciner för att fundera bättre. Fattar ru? Eller fattar ru inte? I vilken grad det är beroende på att fittan är stigmatiserad, eller att Jesus har kukatut är aningens svårt att säga i dagsläget. Men alla förgubbade heligheter har väl inte alltid gjort det bättre för människan, såpass mycket vet vi trotts allt idag. Det intressanta med frågeställningen är att man inte kan ställa den utan att stigmatisera sig själv som snuskig och grov i munnen. men om jag är snuskig och grov i munnen är å andra sidan rättvisan försvunnen och rimligheten bortpolerad. -Vilken Finish! Pääh

Norrköpings Tidningar skriver:
Många flickor med adhd missas i vården.
51 procent av alla barn med adhd-symptom är flickor, enligt en ny studie som SVT:s Tvärsnytt tagit del av.
Det är en mycket större andel än vad man tidigare trott. Enligt Socialstyrelsens siffror över könsfördelningen över barn och ungdomar som får en adhd-diagnos är andelen flickor bara 20 procent.
Enligt studien, som tagits fram vid centrum för klinisk forskning i Västerås, har ungefär lika många flickor som pojkar adhd-symptom, men flickorna får en annan diagnos och inte samma hjälp som pojkarna. 5 288 barn och ungdomar ingick i studien. I den gruppen uppvisade 384 barn symptom för en adhd-diagnos.

Slutsats
Lite väl tröttsamt att höra gagg om jämställdhet och annat som inte verkar vara förankrat i verkligheten, nu verkar det mest vara en täckmantel för att alla ska sitta ned fint och sött i båten och inte klaga. Men hur går det i praktiken till att som ledare kunna friskriva sig från det ansvaret att en del av befolkningen ständigt varit diskriminerad och fortfarande är det?

    1. Finns det något centralare än hälsan?

 

    1. Vad ska ni göra för att få bort diskrimineringen nu?

 

  1. När ska Jobbet vara färdigt och diskrimineringen förpassad till historiens sopptippar där den hör hemma?

Frågorna
Christina Husmark Persson, Maria Larsson och Göran Hägglund har ni överhuvudtaget något svar på de frågorna eller väljer ni att låta tysnaden svälja er värdighet?

Fredrik Reinfeldt, det bor betydligt mycket mer människor med ADHD i Sverige än människor i Andorra ändå ser man på regeringens webbplats betydligt fler träffar för Andorra än för ADHD. Vad kan det säga om proportionaliteten i agendan? Och att ADHD har lika många träffar som ordet falukorv på Regeringskansliets webbplats vad kan det lära oss? P-O undrade förut om det beskriver korvstoppningspolitikens kärna, jag frågar er detsamma men undrar samtidigt när ni kanske kan skriva om verkligheten på regerings webbplats om det mänskliga rättigheterna…..!

Är det ett statistiskt säkerställt sätt att påvisa regeringens nonchalans inför problemen eller har regeringen bara otur när den tänker?

I Fredrik Reinfeldt’s manifest står det

”Sverige ska vara ett land där varje människa ges möjlighet att forma sitt eget liv och sin egen vardag. Där arbete lönar sig och företag uppmuntras så att jobben blir fler. Där välfärden fungerar och finns till stöd då vi behöver den. Det ger ett tryggare, friare och mänskligare samhälle.”

Hur i hela friden tror du det är möjligt när man inte ens kan få vård bara för att man har fel kön? Kom igen nu kanske dags att svara?

Tillbaka till Gud

Gud har varit tyst ganska länge

och måhända misstänker någon ganska starkt att det beror på hans obildbarhet, för vad kan han egentligen lära sig rent teoretiskt nu såhär några år senare? Ett, tu tre? Har våra troende något tecken som kan visa att han lyssnat nu när diskrimineringen är inne på sitt blott andra årtusenden efter att Jesus kolade? Att gå runt med hans mordvapen korset runt halsen kanske inte visar alla den tydligaste av symbollogiska hyllningar. För vem vill se den verkliga stigmatiken? Är det då inte bättre att älta något som eventuellt kanske hände för flera tusen år sedan?

Men visst 600 miljoner till att putsa de gamla kyrkorna när människorna lider det låter ju betryggande bra och rimligt? Just den gamla idén att stänga in sig och dyrka sin gudfruktighet börjar den inte kännas lite unken såhär några tusen år senare. Finns det inget bättre att göra för pengarna än att låsa in sig i ett rum för att predika en gudsfruktighet som i all stor praktik tar plats utanför dess rum?

Bosse Söderpalm
kan den som vet allt lära sig något nytt?

Bosse Söderpalm

kan den som vet allt lära sig något nytt?

– Eller vad säger du gud, kan du verkligen lära dig något nytt?
– Om inte, är det kanske dags att vi inser sig att Gud saknar inlärningsförmåga

Läs även andra bloggares åsikter om Genusperspektiv, ADHD, Flickor, Vård, Kvinnor, Jämställdhet, Diskriminering, Kära Gud, det är sällan jag skrattar nuförtiden, men en liten svalörtsmaltig svansång presenterades häromdagen som en tidsbefodrad nektar med alla sina russinkryss, så att druvdjupet pyrde rynkorna ur tjatå dä russin. För vi läser väl Kjell Hägglund?

Några ADHD, torrents etc

Några inlägg flyttade till

ADHD Videos – Film

Med filmer du kan se direkt på nätet NU

Fakta om ADHD och ADD

Saker som en del laddar ned om ADHD, ADD, Asperger Autism eller Tourettes syndrom.

Autism Video + books

Brain That Changes Itself The: Stories of Personal Triumph from

Am I Normal – BBC Radio Medical Documentary Series – Seasons 1 a

The Curious Incident Of The Dog In The Night Time By Mark Haddon

The Complete guide to Asperger’s syndrome Tony Attwood (

Paul Erdos – N is a number (Mathematics Asperger).avi

Understanding the Nature of Autism And Asperger’s Disorder

Asperger Dictionary Of Everyday Expressions, Second Edition.pdf

Gillberg Barn ungdomar och vuxna med asperger

The Unwritten Rules of Social Relationships Temple Grandin

ADHD,Asperger\’s,Tourette,Autism,Dyslexia

Vanna Beckman – Strider under hjärnåldern, om ADHD, biologism,

Sofia Hedman – Jag Vill Ha Ett Liv (om ADHD)

ADHD, Damp – En Uppdatering

En.Dag.I.Taget.ADHD.Damp.SWEDiSH.DVDRiP.XviD-RUViL

ADHD in Adults A Psychological Guide to Practice (2006).pdf

ADHD Attention Deficit Disorder – Practical Coping Mechanisms

Mitt huvud är en torktumlare – SVT Dokumentär SVT1 tor 4 sep 2

3 filmer om ADHD – Asperger’s syndrom av Vanna Beckman

ADHD:Attention deficit hyperactivity disorder from genes to pati

Behandling av ADHD

Gillberg Barn ungdomar och vuxna med asperger

ADHD,Asperger\’s,Tourette,Autism,Dyslexia

LADDA INTE NED TORRRENT GRATIS, den innehåller information!

Har du Vuxen ADHD test
ADHD genen? Mer om ADHD’s genetiska orsaker
ADHD historia Del 1 Alexander Crichton
ADHD historia Del 2 Alexander Crichton
ADHD historia Del 3 Sir George Frederick Still
ADHD historia Del 4 Charles Bradley 1937 – Benzedrine

Intressanta och lärorika artiklar i Svenska Dagbladet.
SVD gjorde tidigare i år en serie mycket bra artiklar om ADHD. För många är det lättare att sätta sig in i personporträtten än någon tråkig och seeg faktabok som avhandlar ämnet distanserat och torrt med faktatermer som kan rymma lite vad som helst. Er personliga Lyxblogg rekommenderar därför denna artikelserie där vi kan få möta vanliga människor med olika problem som kanske ofta är betydligt lättare att förstå när man kommer nära dem såhär, än vad det kan vara att förstå från en gammal torr medicinbok. Se även diskussion efter artiklarnas presentation…

1 ”Jag får dräpa min adhd-sida”
Publicerad: 20 februari 2008.
Lina, 37 år, är en av de kvinnor som fått diagnosen först i vuxen ålder. Idagsidans nya serie handlar om en osynlig grupp med adhd – kvinnorna….

2 Gunnels röra fick en diagnos
Publicerad: 21 februari 2008.

Gunnel fick sin adhd-diagnos i ”försenad 50-årspresent”, som hon säger. En medelålders kvinna bör kunna hålla ordning och sköta sin ekonomi, men Gunnel klarar det inte. Nu har hon bestämt sig för att sluta skämmas och har fått hjälp med räkningarna. Städningen är fortfarande ett problem.

3 Sara levde i ständig panik
Publicerad: 25 februari 2008.

Befrielse. Sara hade ända sedan hon var tio år burit en ständig oro och rastlöshet inom sig, en oro hon började döva med alkohol ­redan som 12-åring. Att få diagnosen adhd var en enorm lättnad.

4 Vem ser den tysta flickan?
Publicerad: 26 februari 2008.

I vuxen ålder är det ungefär lika många kvinnor som män som får diagnosen adhd, medan det bland barn är betydligt större andel pojkar. Flera forskare anser att vården missar många flickor med adhd. Vilket vi också kan se från SBU.

5 Klarar politiken trots adhd
Publicerad: 27 februari 2008.
När politikern Anna Kettner fick veta att hon har adhd ville somliga i hennes omgivning att hon skulle ligga lågt med det. Nu berättar hon för första gången i en intervju om sin diagnos och hur hon klarar ­sina uppdrag.

6 Min självbild har stärkts
Publicerad: 28 februari 2008.
Mindervärdeskomplex är en känsla som följt många adhd-kvinnor genom livet. En diagnos i vuxen ålder har varit startsignal för att reparera en sargad självkänsla. Här är några av läsarnas berättelser.

Storbrittaniens nya (2008) riktlinjer för behandling

I september 2008 släpptes en liten nätt bok om ADHD om man nu får säga så om det förenade kungadömets motsvarighet till vägledningsdokument om ADHD. National Collaborating Centre for Mental Health Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence släppte sitt dokument: Uncorrected Proof, Attention deficit hyperactivity disorder Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults
National Clinical Practice Guideline Number 72.
Vill varna att boken är på 374 sidor och skriven av bland annat några professorer, men den verkar ändå ganska ok. Jag hoppas att vi i Sverige med Socialstyrelsens nya riktlinjer kan klå Britterna med lite informativare och korrektare historieskrivning, vad tror ni?

Kan artikelserien lära oss något?

Med den här artikelserien i kärt minne kan vi också kanske lättare förstå hur oerhört viktigt det är att se flera sidor av denna mångfasetterade bild kring adhd, för att inte bara de drabbade ska kunna känna igen som och kanske lära av andras misstag utan även för att den stora feta breda allmänheten ska kunna bilda sig en rimligt bild av vad adhd egentligen är och vilka uttryck det kan ta sig. Och gärna också förlängningen vilka uttryck adhd tar sig när människor får rätt hjälp och inte längre förnekas en adekvat vård. Och ständigt hamnar mellan stolarna som så ofta förr. En sådan här artikelserie kan vara oerhört central i rollen att sprida en bred och nyanserad bild av funktionshindret.

ADHD Riksförbundet: Släng skräpet – Inte informationen

Det är därför så oerhört viktigt att artiklar om personer med adhd och närliggande fenomen inte hamnar i historiens sopptunnor eller bara glöms bort, vilket skett i alltför hög grad hitintills. Ser vi Riksförbundets Attentions egna tidning så verkar den mest nå medlemmarna och inget fel i just det. Många av medlemmarna kanske dock tillhör de personer i landet som vet mest om just ADHD, eller vad tror ni?

Dagens Anki-tips
Därför är det ju självfallet extremt viktigt att de gamla numren av förbundets tidning som innehåller centrala information om adhd inte slängs bort utan snarare läggs upp på nätet i sin helhet efter 1 år eller så, varför gör man inte det? Vilka skäl vill man anföra till att hindra den genuina information om funktionshindret att nå den allmänhet som bäst kan dra nytta av den för att lära sig mera? Finns det ens ett rimligt skäl att inte publicera alla tidningar efter en viss tid? Låt oss höra vilka tankefel som styrt detta kunskapsslakt med informations och resursslöseri. Jag tror flera vill veta… Ser att den nya webbplatsen har en begränsad titt på några gamla nummer av tidningen, ni har tydligen lyssnat lite på kritiken…. En bra början.

Visa lite tåga och positiva krafter nu och sprid adekvat information i stället för något annat, ni har knappast något rätt att slänga denna värdefulla dokumentation i historiens sopptunnor. Det har ni väl redan gjort tillräckligt länge?

Och vem har gett er den rätten?

ADHD finns också i Spanien


Bulimi och adhd & flickor

Sambanden mellan svår bulimi och adhd belyses här i monopol-TV som vanan trogen bara berättar en del av sanningen. Som vanligt måste du bo i rätt stad för att få vård om du är flicka, tjej eller kvinna. Räkna inte med vård om du bor i fel län. En Cateringhar till och med tagit upp saken på sin hälsospalt. Kanske har det blivit både halal och kosher att tala om den diskriminering som försigåtts sedan urminnes tider. Blodfattigheten i den mänskliga rätten att avhjälpa varandras fel och brister.

Har man nu plötsligt förstått att flera procent av Sveriges befolkning stått utan vård? Ska man säga grattis eller ska man undra varför det tog så lång tid?

När vi ändå är inne på TV kan vi lika gärna visa Idol rasmus som berättar om sin adhd HÄR . i ett inslag från TV4. Han verkar ha fått vård dock.