Etikettarkiv: Attention deficit

Kan Flickor ha ADHD? 1

Favoriter från igår: Eller saker man hatar att behöva återupprepa. Kvinnor eller tjejer med ADHD är ofta inte alls lika påfallande hyperaktiva eller utåtriktade, snarare inåtvända och självdestruktiva.

”Jag får dräpa min adhd-sida”Publicerad: 20 februari 2008.Lina, 37 år, är en av de kvinnor som fått diagnosen först i vuxen ålder. SVD serie handlar om en osynlig grupp med adhd – kvinnorna…. och vad händer egentligen ser vi en postiv utveckling? Se också

Kvinna & ADHD

Vad säger Fredrik Reinfeldt och Maria Larsson? Har vi en klarlagd diskriminering i Sverige som ingen ens orkar mäta?

Mera om kvinnor, flickor, tjej, AHDH, ADD, Attention, Attention deficit,

ADHD historia del 2

Forts från del 1

Alexander Crichton

Alexander Crichton berörde i sin bok, svårigheten för personerna med den ’mentala rastlös heten’ att filtera bort intryck och hur överkänsliga personerna var för olika händelser som inte verkade påverka andra i alls samma omfattning.

Alexander Crighton lämnade också några porträtt av personer med den ”mentala rastlösheten” och lät patienterna själva beskriva tillståndet: – They say they have the fidgets.

 

Vi kan komma ihåg att på 1800-talet förekom det nästan inte alls att man talade om mentala problem från ett biologisk eller fysiologiskt perspektiv. Så ur den aspekten var Crichton något av en pionjär. Hans verk påvisar en slående likhet med dagens problembild ’the incapacity of attending with a necessary constancy to any one object ’ mental rest-lessness, or the ?dgets.

Oförmågan att kunna styra sin koncentration och upprätthålla dess kraft under en längre tidsperiod.

Alexander Crichton är därmed den förste personen vi känner till som så tydligt påvisat samma fenomen som vi kan se idag på en del barn och ungdomar som adhd. Nästa avsnitt om historiken kommer att förflytta sig en bit framåt i tiden till det nittionhundrade seklets början. Till ett England som till genomgått några grundläggande reformer sedan 1870 och nu stod redo att möta den nya tidens krav.

Ett kuriöst faktum är att den skarpsinniga Alexander Crichton fick Titanjärn uppkallat efter sig som Crichtonit.

 

ADHD historia på Svenska
ADHD historia Del 1 Alexander Crichton
ADHD historia Del 2 Alexander Crichton
ADHD historia Del 3 Sir George Frederick Still
ADHD historia Del 4 Charles Bradley 1937 – Benzedrine

The English history of ADHD
Links to Part 1 in the history of ADHD: Alexander Crichton
Links to part 2 in the history of ADHD Sir George Frederick Still