Etikettarkiv: Graviditet

Radioaktiv strålning Schizofreni och ADHD

-Kommer ADHD och Schizofreni att öka eller minska på grund av kärnkraftsolyckan i Japan?

Svar: Bägge kommer sannolikt att öka men av olika anledningar. Verkningarna kommer att vara främst märkbara lokalt.

Efter Tjernobyl så ökade andelen barn med ADHD, vi skrev om det i inlägget om Tjernobyls skugga, i inlägget finns också en del referenser till schizofreni och Radioaktiv strålning. Slutsatserna som dragits tidigare är att det främst verkar ha varit om stressen var hög under graviditeten som ökade på mängden av ADHD, då stråldosen och frekvensen av ADHD/ADD inte verkar korrelera nämnvärt.

Schizofreni ökar runt Tjernobyl
Med början år 1990 har det skett en betydande ökning av incidensen schizofreni hos personer boende i säkerhetszonen runt Tjernobyl i jämförelse med den allmänna befolkningen (5,4 personer per 10.000 i säkerherzonen mot 1,1 per 10.000 i Ukraina 1990). De som bestrålats med måttligt till höga doser (mer än 0,30 Sv eller 30 rem), hade signifikant mer schizophreniforma syndrom. Slutsatsen har blivit att personer som utsätts för 0,30 Sv eller mer löper större risk för sjukdomar inom schizofreni spektrumet. Det har föreslagits en integration av internationella insatser för att diskutera och organisera gemensamma undersökningar inom detta område som är av stor betydelse för både klinisk medicin och neurovetenskap (1) Men en sak verkar helt klarlagd och det är ökningen i frekvens av schizofreniliknande sjukdomar också har sett i Hiroshima och Nagasaki.

i Hiroshima smälte visarna fast

I en Japansk  hypotes om Strålningens effekter noterar att både barn och vuxna personer som fått strålningsterapi kan få kognitiva symptom vars orsaker inte är mer klargjorda än så. Studier på djur visar dock att en ackumulerad effekt kan ses i området i och runt hippocampus med en mindre nervtillväxt som följd. Balansen mellan nervtillväxt och nervdöd spelar förstås en avgörande roll för slutresultatet och effekten. För att få klarhet i orsakssambanden gav de råttor en stråldos på 15-Gy, de noterade en minskad nervtillväxt, en ökad benägenhet till nervinflammationer men även sociala avvikelser, råttor som bestrålats tillbringade ungefär hälften så lång tid åt att umgås med sina artfränder. Den Japanska hypotesen sammanfattar att radioaktiv strålning mycket väl kan ses som en tänkbart bidragande orsak till schizofreniutvecklingen hos råttor och visar flera likheter med ett välbekant förlopp.

Schizofreni Orsaker

Svenska skolresultat efter Tjernobyl
När Mårten Palme 2009 undersökte den intressanta frågan om de radioaktiva utsläppen från Tjernobyl påverkade resultaten hos Svenska skolbarn som låg i mammas mage under den perioden så pekade en del emot att mängder som tidigare ansetts som ofarliga visst kunde ha en mätbar påverkan. Läs avhandlingen (pdf)

Afrikas första kärnkraftsreaktor
De äldsta kärnkraftsreaktorerna som människan känner till i det planetära systemet är 2 miljarder år gamla naturliga kärnkraftsreaktorer belägna i Oklo Gabon, Afrika.(4) De härstammar från en tid då det mest fanns encelliga organismer på jorden och utvecklingshistorian ännu var ung och de organiska språket sakta spiraliserade sig ut som molekylära byggnadsställningar i atmosfären runt jonernas elektrostatiska massa eller tvärtom. In-form-at-Ion.

(1)
Schizophr Bull. 2000;26(4):751-73. Oxdford Journals
Schizophrenia spectrum disorders in persons exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident.
Loganovsky KN, Loganovskaja TK.

(2)
Irradiation in Adulthood as a New Model of Schizophrenia
Yasuhide Iwata, Katsuaki Suzuki, Tomoyasu Wakuda, Norihito Seki, Ismail Thanseem, Hideo Matsuzaki, Takayoshi Mamiya, Takatoshi Ueki, Sumiko Mikawa, Takeshi Sasaki, Shiro Suda, Shigeyuki Yamamoto, Kenji J. Tsuchiya, Genichi Sugihara, Kazuhiko Nakamura, Kohji Sato, Nori Takei, Kenji Hashimoto, and Norio Mori.

(3)
Chernobyl’s subclinical legacy: Prenatal exposure to radioactive fallouts and school: Outcomes in Sweden
Douglas Almond, Lena Edlundz, Mårten Palme.

(4)
The natural Nuclear reactor at Oklo: A Comprison with modern nuclear reactors

Vin-alkohol under graviditeten och ADHD


Vad tror du: Lite alkohol gör barnen smartare och gladare?

Lite vin ökar inte risken för ADHD hos gravida har en hel del tidningar skrivit under den senaste tiden. Jag har bara en liten fråga vart har man fått data ifrån att dra en sådan slutsats? Att en del kan dricka utan att det visar sig på barnen bör vara en sanning men beroende på vilken reservkapacitet man har bör också skador visa sig i olika grad.

Lite vin till gravida påstås inte öka risken för ADHD hos barnen men ökar det risken att det går åt helvete för barnen om någon onanerar i sociala fantasier och att det sedan omsätts på barnen i stället för att se till vad som är bäst för barnen?

Concerta + Alkohol = Nej!

Winston Churchill kan väl anses vara ett bevis på att man kan röka dricka och använda amfetamin men ändå leva tills man blir 90 år? Javisst så är det ju självklart. Men slutsatsen man kan dra ur det och andra likande liknelser är inte att alla kan dricka och röka på samma vis, om någon drar en sådan slutsats så är det en barock och mycket allvarlig förnekelse av alla som dött på vägen, de som stupat på den stigen och lämnat sörjande efter sig behöver inte ytterligare stöveltrampare som säger att röka och dricka är ofarligt, även om jag mycket väl lätt kan inse att det kan se så ut.

Vad är det man då inte ser?
De blinda fläckarna i ögat hur ofta reflekterar du över dem? Precis på samma sätt med exemplet Winston Churchill så blir det ett tankefel att påstå att rökning är ofarligt. Om vi nu antar att inom gruppen som testades hade ett smärre antal med alkoholister dvs personer som bevisligen inte kan hantera alkohol speciellt bra. hur skulle då deras dryckesvanor skildras i studien? Antagligen så skulle de oftast skildras som icke drickande individer, eller hur? dvs de är medvetna om sin usla kontrollfunktion och inser därför tvånget att totalt låta bli. Samma sak med andra vilka blivit medvetna om sina brister att kontrollera sin alkoholkonsumption, när är den sannolikaste tidpunkten för att de skulle uppvisa total nykterhet om inte vid just graviditeten?

Vi ser här således ett resultat av många selektiva skicktningsmekanismer som är naturliga men som det presenterade undersökningsresultatet alls tar hänsyn till. Det är och förblir avgrundsforskning och den hör inte hemma här annat än som högskole och universitetsämnen i tankefelens historia. Armlösa får inga handskador, eller? Alltså är den bästa metodiken att förebygga handskador att inte ha några armar eller hur? Kapa dem!

Hade undersökningen i stället slumpat ut vem som skulle konsumera vad så kunde man anta att man kunde dra ett större mått av vetenskapliga slutsatser. Sannolikt har de mest trygg relation till alkoholkonsumtion också kunnat ta lite då och då men de med annan relation till alkohol antagligen mer skulle kunna uppvisa sig som min eller maxkonsumenter.

Fler och fler inser dock gammelmedias tappade galoscher och söker sig över till nätet, Obama har visat vägen och nu så vaknar den Svenska politiken mer och mer. Kanske vi ska fråga dem lite mera om varför man gillar att tala om något som inte finns och aldrig har funnits, vårdgarantin till exempel?

Bara genom att studera hur en del människor har det som en renodlad vetenskap att skylla ifrån sig eller inte låtsas om alkoholens farligheter kan man snabbt se hur otroligt vilktigt det är för en del att hålla sanningen ifrån sig. -Du vet jag dricker inte för alkoholens skull utan för att det är gott.

-Tjoho, men drick alkoholfritt då din dåre, sa en kompis till mig. Jag själv tyckte det lät elakt även om jag tror att vi alla förstår vad han menade.  Det är helt enkelt så vanligt med ursäkterna för alkoholkonsumption att vi inte ens reagerar på dem när de rimligen inte stämmer.

Sydsvenskan, Nyheter 24, SvD, Dagen, HD, Expressen, DN, AB, Metro.

Dock verkar ADHD medicin rekommenderas fortfarande
Nyheterna24, DN, SvD, Dagens medicin, HD.

Läs även andra bloggares åsikter om ADD, ADHD, Alkohol, Graviditet, Selektivt urval, Vin

Metamina Dexmfetamin under Graviditeten?

 

Nej generellt aldrig.
ADHD mediciner som Metamina D-amfetamin, rekommenderas inte att ta under graviditeten eller för ammande. Se produktspecifikationen för Metamina:

4.6 Användning under graviditet och amning Teratogena effekter hos mus har setts vid doser ca 40 ggr de rekommenderade humana maxdoserna. Inga humana studier finns för närvarande. Behandling av gravida med dexamfetamin bör endast ske efter övervägande av behandlingsnytta relaterat till potentiell risk för fostret. Koncentrationen av amfetamin i bröstmjölk har uppmätts vara 3 till 7 gånger högre i bröstmjölk än i plasma. Behandling med dexamfetamin till ammande mödrar rekommenderas ej.

Det finns en hel del konflikterande resultat runt graviditet och användande av amfetamin som visar åt olika håll, beroende på vilken djurart som studerats. På människa har höga doser använts under graviditeten med skiftande resultat. Läkemedelsverkets senaste behandlingsrekomendationer skriver:

Graviditet och amning Djurstudier har visat att metylfenidat har embryotoxiska effekter. Studierna ger viss misstanke om missbildande effekter av metylfenidat, men data är otillräckliga för säkra slutsatser. Data från behandling av gravida kvinnor är för begränsade för att möjliggöra en riskbedömning. Sammanfattningsvis är risken för människa okänd. Erfarenhet från människa visar att amfetamin kan vara skadligt för fostret.Riskerna med obehandlad ADHD hos den gravida kvinnan måste vägas mot de teratogena riskerna för barnet om den gravida kvinnan behandlas med läkemedel. Effektiva metoder för antikonception bör diskuteras vid förskrivning av CS-lm till fertil kvinna.


Ovan produktspecifikationen för Dexedrine. Ops – svåräst bild, klipper in texten här i stället:

Pregnancy: Teratogenic Effects: Pregnancy Category C. DEXEDRINE has been shown to have embryotoxic and teratogenic effects when administered to A/Jax mice and C57BL mice in doses approximately 41 times the maximum human dose. Embryotoxic effects were not seen in New Zealand white rabbits given the drug in doses 7 times the human dose nor in rats given 12.5 times the maximum human dose. While there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women, there has been 1 report of severe congenital bony deformity, tracheoesophageal fistula, and anal atresia (VATER association) in a baby born to a woman who took dextroamphetamine sulfate with lovastatin during the first trimester of pregnancy.

DEXEDRINE should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus. Nonteratogenic Effects: Infants born to mothers dependent on amphetamines have an increased risk of premature delivery and low birth weight. Also, these infants may experience symptoms of withdrawal as demonstrated by dysphoria, including agitation, and significant lassitude. Nursing Mothers: Amphetamines are excreted in human milk. Mothers taking amphetamines should be advised to refrain from nursing. Pediatric Use: Long-term effects of amphetamines in pediatric patients have not been well established.

Läs även andra bloggares åsikter om Graviditet, Amfetamin, Metamina, Kontraindikationer, Ammning, Concerta under graviditeten.
Concerta under graviditeten?

-Nej generellt aldrig.
Concerta och alla andra preparat med Metylfenidat är tvärtom kontraindicerat under graviditeten. Man brukar alltid avråda från det. Samma sak med amfetamin.

 Concerta : Graviditet

Kategori B:3.
Kvinnor i fertil ålder skall använda ett effektivt antikonceptionsmedel. Concerta är kontraindicerat under graviditet (se Kontraindikationer).Tillförlitliga data från behandling av gravida kvinnor med metylfenidat saknas.
Djurstudier har visat att metylfenidat har reproduktionstoxiska (teratogena) effekter (se Prekliniska uppgifter). Den eventuella risken för människa är okänd. Erfarenheter från människa visar att amfetaminer kan vara skadliga för fostret.
Kvinna och ADHD
Uppmärksammar

Personer med mindre social stereotypi

och mer åksjuka

Bli din egen journalist
Ta hand om dina bokstavsbarn
I ordets egentliga mening
begreppen
high 5
Läs även andra bloggares åsikter om Concerta video, Ritalin, Equasym,