Etikettarkiv: metyfenidat

Att veta priset på allt men inte värdet på något

Nedan Västra Götalandsregionens minst sagt verklighetsfrämmande utvecklingsplaner , vilka inte kan ses några tecken att man arbetar emot. Men ser det inte vacker ut, så säg.

ADHD: Vuxna ska inte nymedicineras i Göteborg
Den djupt arroganta hållningen mot personer med ADHD i Göteborg säkrar sina nivåer, i dagarna kom ytterligare ”vetenskapliga” besked (öppnas som word dok) om att det inte skall nyförskrivas någon Concerta till vuxna i Göteborg enligt rekommendationerna. Alltså precis i linje med vad Hans Holmberg tidigare proklamerat. Nu är det dock av kvalitetstekniska skäl som man rekommenderar att avvakta med införande av metylfenidat behandling (Concerta) i Göteborg. Den ”rekommendationen” är det nog få läkare som är rädda om jobbet som kommer att våga gå emot.

språkets säd?

Välkommen till Göteborg
-Här har vi en påstått fungerande vårdgaranti, men ingen speciellt fungerande vård.
-Här har stringenta rekommendationer i strid med evidensbaserat medicinskt tänkande.
Men visst är det imponerande att man nu måste vänta på grund av kvalitetstekniska skäl. Vad kan nästa tänkbara invändning bli?

Tidigare artikel i samma ämne

Orimlig väntan i Göteborg

Kritik mot bristande vård i Göteborg

Diskrimineringsplats Göteborg

Hur ökar vi nonchalans och klyftor?
Finns det ett mycket mer potent sätt att urholka de utsattas tro på livet än att förneka dem vård eller ett rimligt liv och påstå att det är av kvalitativa skäl? Det är enligt min mening ett av de potentaste sätten att misshandla som är känt av mänskligheten, det förtar tron på det vi har gemensamt, språket och de kommunikativa grundvärdenas inbyggda trossats. Är det då inte bättre att bli misshandlad fysiskt, då förstår åtminstone de flesta vad det egentligen är för skeenden som försiggår.

Det är i min mening ärligare att misshandla människor på gatan, då förstår åtminstone alla som passerar förbi vad som sker. Att veta priset på allt men inte värdet på något Fredrik Reinfeldt, Maria Larsson och Christina Husmark Pehrsson är det något vi ska sträva efter? Är helt ok att förneka personer med en problematik grundad i genetiska komponenter en rimlig vård och livssituation i dagens Sverige, Ja eller Nej? Att svara nej men inte upphäva den rådande diskrimineringen som varit känd i årtionden är att ytterligare missbruka språket.

Genetiska markörer för ADHD
Många stora forskningsprojekt visar tämligen entydigt på att det finns många genetiska orsaks bilder till ADHD. Vilket sammantaget ger en bild av en störning av samvariativt genetiskt ursprung som inte behandlas av kvalitativa skäl. Hur ofta har det hänt i det moderna Europas historia?

Förebyggde många demenssjukdomar

En modern hjälte?


Kvalitetssäkringen och tankeminan
Mina damer och herrar välkomna till de mörka kulisserna av språklig mening, förståelse och kommunikativ nektar. Tidigare i det moderna Europa har vi haft en mycket stark och gedigen kvalitetssäkring mot demenssjukdomar, framförallt en person (se bilden ovan) är känd för att ha förebyggt Parkinsons sjukdom, Alzheimer och Multipel skleros hos oräkneliga miljoner människor i det moderna Europa. Tobaksindustrin har använt liknande argument, rökare får mindre Parkinson osv, den som vill kanske också kan inse varför ? Är du död får du inga demenssjukdomar, precis som armlösa inte får speciellt många handskador osv. En av de största pionjärerna inom kvalitetstänkande som förhindrade demenssjukdomar ser du ovan han hette Adolf Hitler och en del kanske idag också kan förstå priset för att demenssjukdomarna förebyggdes. Men visst det är en ganska smal och ovanlig retorik. Den armamputerade får liksom inga handskador…. Metoden är tillnärmelsevis perfekt i många av avseenden, ja faktiskt det mesta, men inte i det enda som på sikt betyder något – slutresultatet.

Mer om kvalitetssäkringsretorik med konsekvens, vill du äta den?

Högst upp den bedårande verklighetsfrämmande projektiva skönmålningen från Vgregion. Med det språket hur skulle man vilja beskriva verkligheten nedan?

Planlagd kvalitet direkt till kontoret
Förvisso sant men vad blir slutresultatet? Nästa gång Vgregionen öppnar munnen bör det vara för att säga något annat eller försöka kyssa sina syften. Men att kyssa ihjäl oss, det kan ta sin lilla tid för vi har mycket kärlek kvar att ge. Kvalitetssäkrad kärlek förstås. Var förvissade om det. Puss och kram! Aftonbladet skriver om de långa vårdköerna, är inte detta ett ärligare sätt att kapa köerna? än den förljugna dubbelmoral vi vant oss att se?

Vad i helvete är det egentligen för jävla mening med att utfärda en vårdgaranti som inte garanterar något? Vad kan det finnas för mening annat än cover you ass politik och dess kosmetiska bihang. samma förljugenhet med präster som stjäl, misshandlar och våldtar barn, det nya i vår tid är att man ibland kan tala om det även om det bara gäller trekanter. Den som börjar mäta kommer kanske att se att de inte är några småsiffror det handlar om. Man vet priset på allt men struntar i värdet på allt utom sin skenfyllda korg som man kränger med galhuggen omsorg och lite suggering.

AA takes you straight to the office – 3 seconds to go

ett andetag kvar

Läs även andra bloggares hädanfärd, vi är mutanterna eller omConcerta  metyfenidat, VGregion, ADHD, vanvård, diskriminering, satanisk retorik. Döden åker sällan kälke eller bara få ett rungande psykbryt med låglandets hyenor vilka dovt yla till döds utmed mänsklighetens natt. liksom smular ned hela sin livsmening i de sista lätena. Alla kan inte äta Frolic, men vi kan alla bli, så sug på orden ditt jävla helvete.

Månen det ultimata krateransiktet här kommer jag och ylar mitt utanför din balkong.

Concerta under graviditeten?

-Nej generellt aldrig.
Concerta och alla andra preparat med Metylfenidat är tvärtom kontraindicerat under graviditeten. Man brukar alltid avråda från det. Samma sak med amfetamin.

 Concerta : Graviditet

Kategori B:3.
Kvinnor i fertil ålder skall använda ett effektivt antikonceptionsmedel. Concerta är kontraindicerat under graviditet (se Kontraindikationer).Tillförlitliga data från behandling av gravida kvinnor med metylfenidat saknas.
Djurstudier har visat att metylfenidat har reproduktionstoxiska (teratogena) effekter (se Prekliniska uppgifter). Den eventuella risken för människa är okänd. Erfarenheter från människa visar att amfetaminer kan vara skadliga för fostret.
Kvinna och ADHD
Uppmärksammar

Personer med mindre social stereotypi

och mer åksjuka

Bli din egen journalist
Ta hand om dina bokstavsbarn
I ordets egentliga mening
begreppen
high 5
Läs även andra bloggares åsikter om Concerta video, Ritalin, Equasym,
ADHD medicin & vården i allmänhet


Som tillägg till artikeln om: Medicin vid adhd kommer nu även en utförligare produktkatalog med ett bredare underlag än enbart de medicineringar som brukas i Sverige f.n.
De flesta av de länkade sidorna öppnas i pdf format.

Svenska

Metamina: D-amfetamin produktblad på Svenska.
Metylfenidat:

>Medikinet,
>Equasym Depot,
>Ritalin®
>Concerta®.

 

Adderall (mixde salter av D/L amfetamin) Tablet Medication Guide Label
Adderall XR (mixde salter av D/L amfetamin) Extended-Release Capslar Medication Guide Label
Concerta (methylfenidat hcl) Extended-Release Tablet Medication Guide Label
Daytrana (methylfenidat ) Transdermal System Medication Guide Label
Desoxyn (methamphetamine hydrochloride) Tablets Medication Guide Label
Dexedrine (dextroamfetamin sulfate) Spansule Capsular och Tabletter Medication Guide Label
Focalin (methylfenidat hcl) Tabletter Medication Guide Label
Focalin XR (dexmethylfenidat hydrochloride) Extended-Release Capsules Medication Guide Label
Metadate CD (methylfenidat hydrochloride) Extended-Release Capsules Medication Guide Label
Methylin (methylfenidat hcl) Oral Solution Medication Guide Label
Methylin (methylfenidat hcl) Chewable Tablets Medication Guide Label
Ritalin (methylfenidat hcl) Tablets Medication Guide Label
Ritalin SR (methylfenidat hcl) Sustained-Release Tablets Medication Guide Label
Ritalin LA (methylfenidat hcl) Extended-Release Capsules Medication Guide Label
Strattera (atomoxetine hcl) kapslar Medication Guide Label

Frågetecken och annat Uppmärksammas
BUSA registrets registreringsblanketter för vuxna klienter med adhd. Varför används den inte registret startade 2004…! Är det bara en kuliss för att det ska se ut som något görs när det i själva verket står stilla?Ett fungerande nationellt kvalitetsregister skulle självfallet kunna ge en kvalitativ uppföljning. Varför gör man inte det? Det skulle också kunna påvisa de enorma kvalitetsskillnaderna i vård som finns mellan landstingen. Finns det 7 gånger så många med adhd på Gotland som i Västra Götaland eller är vården 7 gånger så dålig – gissa själv!

Statens insatser för barn och vuxnas hälsa
Staten bör självfallet hålla sig med en egen kritisk granskning av insatsernas effektivitet och en forskning kring det verkliga utfallet av sina insatser. Nu styrs forskningen till stor del av läkemedelsföretagens vinstintressen och inte av folkhälsointressen, någon som vill fundera på vad det leder till i längden? Om pengar inte är bra för direktörer som bonus är det heller självfallet inte bra att direktörers bonusjakt styr det nationalstrategiska folkhälsointresset, eller något i närheten av det. Att inte inse vad en stats verkliga resurser är, är en synnerligen beklämmande verklighet vi ser när man talar om vägar och annat som infrastruktur, vad är då människan? En ultrakultultur? Det folkhälsostrategiska tänkandet har gått på entreprenad, verkar det.

Socialstyrelsen har ett tillsynsansvar för vården, varför utövar de inte det? Incitamenten för att utöva tillsyn kan inte alltid skyllas på Socialdepartementet eller Regeringen. Frågeställningen kanske måste gå vidare till socialministern Göran Hägglund eller till hälsominister Maria Larsson innan något händer, för Socialstyrelsen verkar inte hitta incitamenten att utöva det ansvar de är tillsatta för. Vare sig för den usla vårdkvalitet vi alla konstaterat finns för både barn ungdomar och äldre. Socialstyrelsen väljer att kontroller den grupp som får bäst vård, men varför gör man inte stickprov på helheten? Bara det är potent nog att driva fram en konstruktiv helhetslösning, vem tror att det kan förhålla sig på något annat sätt? Allvarligt tala.

Att personer med neuropsykiatriska funktionshinder ständigt riskerar att hamn mellan stolarna vet Socialstyrelsen redan sedan utredning efter utredning, men har Socialstyrelsen något konstruktivt att komma med, nu när även allmänheten upplever samma sak fast i ett större perspektiv. Det finns omfattande incitament för att regeringen ska kunna inse att myndigheternas egna bristfälliga kontakt med sina grundläggande uppdrag behöver övervakas bättre. -Kanske en vettig uppgift för FRA? Det krävs en bredare samverkan inom ramen för socialförsäkringarna och det har varit uppenbart en längre tid. De sektoriserade delarna av samhällets serviceorganisation skapar inga bra och långsiktiga helhetslösningar och det har vi vetat länge.