Etikettarkiv: Aspergers syndrom

ADHD Video: Efter Diagnosen

Efter diagnosen: Om hjälp och stöd till vuxna med ADHD/ DAMP som inte har NT-störningen. En video av Vanna Beckman.

Vi har försökt visa vilket material som finns tillgängligt om ADHD rent allmänt i tidigare artiklar, tyvärr finns det inte så mycket bra faktamaterial som man skulle kunna önska. Men lite mera kommer det år för år.  Filmen: Living with ADHD och några till verkar vara väldigt uppskattade.

Vi är glada att kunna ha hittat lite av det material som nu faktiskt finns, vi kan dock inte garantera att det ligger kvar eller kommer att fungera för alla framtid.  Men att bara lyckas hitta materialet känns bra, något vi tackar Gleoog för, den algoritmiska ADD/DAMP damsugarroboten som trådlöst suger av nätet i sin vettvilliga jakt på kvalitativt material.

Se även vår stora ADHD – ADD video och film sida

Från Asperger till Autism Dokumentär video

En sak i taget en videofilm av Vanna Beckman som tar upp tre personer som inte har NT-störningen. Eller störningar i NT-spektrat.


Aspergers syndrom, Autism, Vanna Beckman, Efter Diagnosen, Video,

Övriga dokumentärvideos:  Temple Grandin från Youtube, inslaget heter: Focus on autism and aspergers syndrom, på samma sida finns dessutom videon the autism puzzle.

Mer video om Aspergers syndrom.

Tidigare inlägg dokumentärfilmer om Asperger s syndrom
Asperger shool make me normal

Om Aspergers syndrom i högskolan – universitetet och att hjälpe de neurotypiska att bryta det stereotypa tänkandet och kunna rehabilitera sin verklighetsuppfattning runt stereotypin att alla är konstruerade enligt samma enkelsidiga mall.

Kvinnan som tänker som en Ko – Autism Asperger Video
Lyfter indirekt fram de sociala aspekterna av att leva i den konforma neurotypins enkelsidighet och hur de neurotypiska doktorerna väldigt sällan förstår mångfald. Bland annat kan vi höra hur NT-världen föreslog att det skulle kunna vara en önskan om att ha en penis som skapade problemen, de s.k. freudianska penisavvundet. (ca 18 minuter i i filmen) vilket många säkert förstår inte alls ligger nära sanningen men kanske kan lära oss ett och annat om hur den neurotypiske tänker och ibland även känner.

Living with ADHD videon, kan också vara intressant att se.

Intressant Asperger dokumentär, Asperger video, NT-Störningsfria, Jesus Pusharen SvD om Asperger diagnosens varande eller icke.

Jag kan veta vad och hur du hör!

ADHD handsome

Det tror du väl på?

Ställde för några månader sedan några enkla frågor till våra läsare på bloggen men efter en vecka verkade fortfarande den seriösa viljan att svara på frågeställningen eller sätta sig in i frågan ytterst begränsad. Smådelar av tekniken bakom frågorna i det tidigare inlägget når nu marknaden med bred kraft och ett av företagen bakom:  Sensodetect är utsett till ett av de 33 hetaste (affärsvärlden) företagen i Sverige tack vare sin intressanta teknik som kanske är lika självklart som man kan vara övertygad om att många gärna skulle svara att Du kan inte kan veta hur jag hör, än mindre hur!

– och hurfan kan du veta det då? Kan man väl kanske fråga sig, hur kan du då veta att jag inte kan veta det, det låter än mer imponerande.

Att Diagnostisera Schizofreni

Faktum är att människor med autism ADHD och Aspergers inte speciellt sällan tenderar att just höra på ett annat sätt än andra, detta är också en sanning för personer med schizofreni. Det är något man kan se och mäta ganska klart vid tex en mätning av hur hjärnstammens svarar på de stimuli som den bombarderas med. De karakteristiska mönsteravvikelser som ses vid schizofreni anses i dag vara en av de mest säkra för att kunna diagnostisera sjukdomen på en mer objektiv bas än i dag. Vilket i framtiden antagligen kommer att innebära snabbare diagnoser, effektivare medicinering och framförallt säkrare och objektivare diagnosställande. Något som självfallet är extremt viktigt för de som vill göra det bästa av situationen. Återigen sätts tummen på de stora systemfelet i att forskningen till folkhälsan ofta är  bortleasad till företag med egenförsäljning som främsta incitament och inte folkhälsan, vilket vi gång på gång sett resultatet av genom förtidig död, demens och lidande.

När det gäller just schizofreni säger en del att det är den dyraste sjukdomen västerlandet har sett till totalkostnaden hävdar en del.  Självfallet  vore det vansinne att inte ta tillvara alla möjligheter att skapa säkrare och mer vetenskapligt baserade diagnoser i stället för det godtycke man kan se gång på gång inom psykiatrin. Att inte behandla kan bli synnerligen dyrt på en rad andra sätt. DN Att aktörer inom diagnosfältet inte aktivare strävar efter opartiskare metodik är förbluffande förslappat och nonchalant.  De som har ett tvångsmässigt begär efter att ifrågasätta diagnosen och därmed indirekt personer som får diagnosen kan kanske ägna sig åt att allvarligare ifrågasätta sig själva.

dam bearsvala

Sydsvenskan som tar upp delar av arbetet i förbifarten. Ny teknik kort notis om metoden.

Schizofreni och Cancer

Om de energiskt intressanta resultaten från påslagna genmekanismer som tydliggöra kopplingen mellan Cancer och Schizofreni via bland annat  NRG1 och  AKT1.

Diagnostisk historik

Redan idag kan vi se det mesta om den tidiga ADHD historiken på Wikipedia, skulle vara trevligt om vi snart kan se mera där snart om framsteg inom diagnostik och medicin. I dag tycker jag det kan vara Helvetes mycket väl värt att komma ihåg ”schizofrenogena mödrar”, mammor vars dåliga moderskap orsakade sina barns schizofreni och alla andra jävla projektiva hallucinationer psykoanalysen fått ägna sig åt när den fritt fram kunde skylla på vad fan som helst.

Din Kuklängtan gav dottern autism

Den som sett filmen om kvinnan som tänkte som en ko vilken vi visat här kommer kanske ihåg hur Temple Grandins mamma fick höra att hennes dotters autism faktiskt kunne komma från hennes penisavund, alltså turboladdade begär att ha en egen kuk.  Tjoflöjt, vart någonstans i hela världen kan man komma undan med sådana påståenden och fortfarande verka normal om inte just bara när man umgås med de aldra svagaste och sätter etiketter på dem.  Vad är skillnaden på det och renodlad social pedofili? Känner vi inte igen tankesekvensernas laddning i detta rum? Alla som vet så mycket och som så gärna vill hjälpa, men vem hjälper de egentligen och vad ligger i första rummet? Vart kommer allt hatet de måste känna till sina medmänniskor ifrån?

Man ser sig som så helvetes genial psykosocialt att man kan runka av sina egna fantasier på andras sjukdomstillstånd och de som bär dem. Givetvis genom att först interpolera och projicera vad som är narcissism. Halleluja. Säger du emot så är det ju en onanikonflikt, vilket förvisso är sant om vi alla inser varför. Terapeuten runkar ju en  socialonanistisk projektionstentakel a la cargokuturell psykolingvistik. nedan citerat från sceptidic

Freud trodde att han kunde förstå schizofrenins natur. Det är inte ett hjärnproblem utan en störning i det omedvetna, orsakat av obearbetade känslor av homosexualitet. Dock vidhöll han att psykoanalys inte fungerade med schizofrena eftersom sådana patienter inte tog någon hänsyn till deras terapeuters insikter och var motståndskraftiga för behandling (Dolnick 1998: 40). Senare psykoanalytiker skulle hävda, med samma säkerhet och samma brist på vetenskaplig evidens, att schizofreni orsakas av kvävande moderskap. År 1948 myntade till exempel Frieda Fromm-Reichmann termen ”schizofrenogena mödrar”,

Är det inte fantastiskt de schizofrenas hänsynslöshet var så stor att de till och med vägrade ta lärdom av den insiktsfulla terapin?  Ingen som vågade fråga sig om det inte kunde bero på att terapin i sig var verkningslös men tiden i sig självt läker många sår?

Är du intresserad av fenomen mellan kropp och själ läs gärna mannen som förväxlade sin hustru med en hatt av Oliver Sacks eller den enarmade pianisten vilken bitvis går in på snabba skiftningar  hos personer med tex schizofreni.  Men utan din fundamentala instinkt att söka dig till upprepning hade du väl inte kunna känna igen någonting va? Allt du känner igen har du sett förut så det är många ryska dockor du har i ditt minne som säger tittut?

-Tittut

Intressant som fan tack så jävla mycketADHD, Aspergers syndrom, autism, Dignoser, Objektivare diagnostisering, schizofreni, Säkrare diagnoser

Asperger & ADHD i skolan – NT’s isolation kan brytas


EU har gett bidrag till Gotlands folkhögskola för att vidareutveckla insikterna om att världen inte är platt i rent funktionsmässig mening när det gäller den mänskliga pedagogiken. Personer med aspergers syndrom är tänkt att kunna få arbeta utifrån sina egna potentialer i stället för att allt ska ske inifrån den neurotypiska personlighetens handikappande stereotypi. En klar seger för logiken.
Helagotland.

Sveriges radio berättar lite mer.

Projektet Shift vid Gotlands Folkhögskola får drygt 1,4 miljoner. Unga i åldern 18-24 med lättare neuropsykiatriska funktionshinder som Asbergers syndrom ska få hjälp till arbete eller vidare studier.

Gotlands Folkhögskola får även drygt 1,2 miljoner kronor till projektet Livslinjen. Projektet genomförs som en utbildning med praktik för långtidssjukskrivna personer med lättare psykiska besvär, depressions- och stressrelaterade syndrom

Gotlands folkhögskola har i dag kursen enter som är till för personer mellan 18-23 år som har Aspergers syndrom och är skrivna på Gotland. Dock ännu ingen kurs för de med neurotypiskt syndrom som kan lära dem mer om den socialinteraktiva verkligheten bortom stereotypierna.


Mer om ämnena man läser på kursen

Livskunskap är ett ämne som de flesta i klassen har tillsammans. Det innehåller allt från att söka jobb till att du lär dig mer om dig själv.

Kärnämnen som du kan välja bland på grundskole- eller gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, religion, samhällskunskap och naturkunskap och andra ämnen som historia, psykologi, photoshop, körkortsteori och musikteori. Det finns också möjlighet att läsa distanskurser via komvux hos oss.

Eftersom skolan även har en musiklinje är det möjligt att spela instrument. Motion i former som passar just dig finns på schemat.

Pedagogik? – AHA!
Annars har det varit tunt på fronten med att integrera den NeuroTypiske i en bredare verklighet, men som vi alla vet krävs det en social kompetens för att förstå att människor är olika och att både pedagogik och praktiskt funktionell ergonomi kan anpassas därefter, vilket den länge inte alls gjort. Läran om inlärning har alltid varit förbehållen vissa, ett ganska intressant faktum som kanske säger en hel del om den rådande stereotypin? Frågan är om det ens kan kallas pedagogik när det bara är anpassat efter vissa personers förutsättningar. Det korrekta namnet skulle nog mera vara selektivpedagogisk utlärningsstil, vilket inte alltid har så mycket att göra med barnens inlärningsstil och centrala utvecklingsförmåga.

I Botyrka pågår ett projekt för personer med Aspergers syndrom

De unika kompetenser som många personer med Aspergers syndrom har, ska lättare komma arbetsmarknaden till godo. I Botkyrka kommer sju personer med diagnosen att få gå en arbetsmarknadsförberedande kurs i kombination med validering på en arbetsplats. Kursen är unik i sitt upplägg och den här veckan startar den första av två pilotgrupper. Kursen kommer att pågå i tolv veckor och är en del av ett projekt som förhoppningsvis ska leda till en permanent verksamhet och spridas till andra kommuner.

Det här är en jätteviktig satsning, både för de enskilda individerna och för arbetsmarknaden. Det som gör just det här projektet unikt är att alla deltagare får en individuellt utformad kompetensprofil och valideringsbevis på deras färdigheter, något som gör det lättare för dem att sedan ta sig in på arbetsmarknaden, förklarar projektledaren Sanna Wahanta.

Stigmatisera inte socialpedagogiken för den finns inte
Så visst finns det hopp om integrering för den neurotypiska personligheten i ett bredare sammanhang där den sociala anpassningsförmågan sätts på prov att internalisera andra funktionella vägar att ta till sig och acklimatisera verklighetsbilderna på. Det kanske skulle vara bra att utveckla NT-Hjälpen, så att NT kan få stöd i insikterna om att det finns annat än NT inom ramen för samma verklighet och det verkar ha gjort just det i några tusen år.

-Bättre sent än aldrig?

Både här och där finns det goda tecken på att förändringar är på väg, Lotta Abrahamsson och många fler försöker råda bot på den brist på pedagogisk insikt som nu finns. En snabb titt på normalfördelningskurvan ger också insikten om att det verkligen är ovanligt att vara helt normal

Upplevelser av det obligatoriska skolväsendet

Syftet med studien är att beskriva hur enskilda elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i första hand Aspergers syndrom och ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), har upplevt sin tid i det obligatoriska skolväsendet. Avsikten är att ur ett socialt och ett rumsligt perspektiv belysa hur de upplevt sin skoltid, utifrån de specifika behoven och skolans uppdrag enligt…

Studien har en kvalitativ ansats där jag vid två tillfällen samtalat med tre ungdomar i gymnasieåldern med diagnostiserade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om deras grundskoletid. Den metod som använts för genomförandet av studien är livsberättelse, en form av intervju som tillåter den intervjuade att berätta mer fritt, och där de definitiva frågeställningarna infinner sig efter hand.

Resultatet visar att eleverna på många sätt upplever att de blivit missförstådda av både lärare och andra elever, framför allt handlar det om att lärare inte haft tillräcklig kunskap om hur elever med Aspergers syndrom tänker och fungerar. Alla tre upplever dessutom att de varit utsatta för mobbing. Samtidigt visar resultatet att särskilda lösningar och anpassningar efter elevens specifika behov är bra och fungerar, om de bygger på kunskap och förståelse.

Slutsatser blir att gedigen kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilja till förståelse hos personalen är mycket viktigt, och att anpassningar av resurser, krav och villkor är bra och ofta nödvändigt. Många lärare saknar tillräcklig kunskap och stödet till eleverna är bristfälligt. En ordentlig, fullständig och korrekt diagnostisering är viktigt för att skapa kunskap om de specifika individuella behoven.

Vaffö blä dä så doh – tjära pedagogg-hick?
Sedan må det ju också vara hänt att de som ständigt hamnar utanför inte heller alltid vet varför och därmed inte heller heller alltid kan beskriva det. Därför kanske den mest lärorika bilden alltid ses genom att sträcka sin blick över horisonten, för att inse vad vi sett och konsekvenserna av det. Finns det fl

era sätt att se världen?

Ett synnerligen självklart exempel är väl ”eventuellt kanske måhända” att se hur det gick för de som nu slutat skolan för att kunna greppa någon typ av helhetsbild utöver kulisserna av de pedagogiska draperingarna.

Fundera understundom kring Aspergers syndrom, Asp-Teamet, Neurotypisk beteendemodifikation, Handikappande Neurotypi, Neurotypisk gondol, ,

Aspergers syndrom lite av varje

Övrigt om Aspergers syndrom
Aspergers syndrom vanlig feldiagnos? Psykologtidningen skriver om några aspekter av sakens natur. Planet parent Asperger dokumentär.

Tidigare inlägg dokumentärfilmer om Asperger s syndrom och autism
Asperger shool make me normal

Om Aspergers syndrom i högskolan – universitetet och att hjälpe de neurotypiska att bryta det stereotypa tänkandet och kunna rehabilitera sin verklighetsuppfattning runt stereotypin att alla är konstruerade enligt samma enkelsidiga mall.

Kvinnan som tänker som en Ko – Autism Asperger Video
Lyfter indirekt fram de sociala aspekterna av att leva i den konforma neurotypins enkelsidighet och hur de neurotypiska doktorerna väldigt sällan förstår mångfald.

Landstinget i Uppsala har ofta bra information om Aspergers syndrom och ADHD.


Efter några artiklar om Asperger’s syndrom ser vi att intresset är ganska stort. Den som vill veta mer kan också gå på någon föreläsning om Aspergers syndrom. En tjej som vi hört är jordnära och bra är Lotta Abrahamsson. Har även medverkat i en PET-noga studie.

Lite om Aspergers syndrom från SVT sin tar upp arbetsplatsen: Left is Right, där du måste ha Aspergers syndrom för att bli anställd. Företaget går dock ganska knackigt just nu.

Väs om asperger’s syndrom, , Asperger Dokumentär, Neurotypiska beteenden,

Mer video om Aspergers syndrom

Slavarnas och horornas block ber vördnadsfullt att få presentera, ytterligare en dokumentär om Asperger’s syndrom. Vi hoppas att det inte väcker anstöt hos den normala befolkningen att se utanför den stereotypa mallen.

Tidigare inlägg dokumentärfilmer om Asperger s syndrom
Asperger shool make me normal

Om Aspergers syndrom i högskolan – universitetet och att hjälpe de neurotypiska att bryta det stereotypa tänkandet och kunna rehabilitera sin verklighetsuppfattning runt stereotypin att alla är konstruerade enligt samma enkelsidiga mall.

Kvinnan som tänker som en Ko – Autism Asperger Video
Lyfter indirekt fram de sociala aspekterna av att leva i den konforma neurotypins enkelsidighet och hur de neurotypiska doktorerna väldigt sällan förstår mångfald. Bland annat kan vi höra hur NT-världen föreslog att det skulle kunna vara en önskan om att ha en penis som skapade problemen, de s.k. freudianska penisavvundet. (ca 18 minuter i i filmen) vilket många säkert förstår inte alls ligger nära sanningen men kanske kan lära oss ett och annat om hur den neurotypiske tänker och ibland även känner.

Ej heller berättar filmen något om hur autism tidigare belastades mammorna som fick bära skulden för sina avkommors autism vilken skapades på grund av att de var så kalla, den sk refridgerator teorin kanske också måste lära oss grunderna till NT-s projektiva instinkter för att skydda sin sociala status och utgångspunkterna för sin likriktning. Att skuldbelasta de redan hårdarbetande är en välbeprövad och effektiv teknik för att skapa helvete och förvärra interna strider. Dock berättar filmen inget om hur man kan komma till en så bestialiskt förvriden tankegång. Men att en ”vetenskap” kan attackera utsatta grupper så hårt och skoningslöst konsekvent, under en så lång tid, kanske också kan säga något någondag till någon? En rustikt konstruerad mellanmänsklig personmina vilken inte kan göra annat än splittra. Mycket välbyggd! Jag ställer mig dock mest frågan: Varför.

Desto bättre gick det bra i just det här fallet och nu hjälper också Temple Grandin till att rehabilitera den neurotypiska världsbilden försiktigt så att deras egon inte skadas alltför mycket av insikterna eller blir så spröda i kanten att de måste rehabiliteras för det också.

I den neurotypiska världen är pengar och makt ofta väldigt viktigt för att få det kan man heller inte säga vad man vill därför använder de ofta språket som ett verktyg utifrån källan till sin förvridna maktlusta. (enligt den s.k. frereeze and snezee teorin) 1 2. På samma sätt är också könen skambelagda på ett eller annat sätt men kan alltid anspelas på när det gäller att kränga grejor. Dock ska fittan aldrig kallas fitta men den uderförstådda fittanspelningen anses inte ful.

Vad är då Aspergers syndrom enligt pressen?
SvD berättar: Snillet som kunde rubba sina cirklar, om Daniel Tammet. Gun britt bit för bit. Barnpsykiatrin och dess barnsjukdomar. Unga med Aspergers hanmnar i kläm. Idealen på väg att bli norm. (NT saknar ofta självironi ganska påtagligt)

DN skriver också förvånansvärt nyanserat om Aspergers syndrom.
Mörkeltal bland elever som inte kommer till skolan. Att vara avvikande är faktiskt helt normalt. Ny organisation ska ge kortare kö. Den brittiske hackaren Gary McKinnon, som tagit sig in i amerikanska militärens databaser för att hitta bevis för ufo, kommer att lämnas ut till USA inom två veckor. Fyra killar om Aspergers syndrom.

Läs även andra bloggares åsikter om Aspergers syndrom, autism, Temple Grandin, Asperger Dokumentär, Neurotypisk U-Hjälp, ADHD, .

Asperger’s Dokumentär här och nu

Dokumentär på Engelska om Asperger’s syndrom – autism: Asperger School make me normal. Se mera nedan.

Se även gårdagens dokumentär om Temple Grandin i kvinnan som tänker som en ko.
Documentary Asperger School make me normal

Roxanne is a typical teenage girl who is into music and clothes but struggles to make friends due to ”inappropriate” behavior and sudden violent attacks. Moreen lost his mother recently and is prone to bouts of frustration. Esther is alone and generally an outsider in her community, with a background of always being by herself. Roy obsessively talks about Eastenders and gets annoyed if his video collection has it’s labeling even slightly out of whack and is easily thrown by new things. All four of them are pupils at Spa School in London, a state school for pupils with autism. This documentary follows the four people and sees what ”normal” life means for them.

With the summer of 2005, came the return of Big Brother and another busload of terrible reality and celebrity programmes. Seeking refuge from these types of programmes I tuned into this documentary with no more than a vague knowledge of autism and finished watching it feeling moved, cheered and rather tearful. Suffice to say it was an eye opening film that I am very glad I saw. First of all, let me sort out the weak spots; the narration is flat and a bit annoying at times, Esther isn’t given a lot of screen time and the film doesn’t have any answers perhaps the latter is an unfair complaint but the others are fair if minor. However what the film does well is simply show what autism means for these four people.

It is too easy to look at autism and see it simply as people playing up, being loud, being rude or just being difficult û I have only known one person really well who I suspected of being autistic and he was mostly viewed as weird, difficult and rude. However, Spa School keeps stressing that it is their autism that makes them like this and the film is utterly convincing and moving in showing this. Each person is likable but yet ”different” and each makes for a compelling watch. Roy wants to be normal but his painful attempts to overcome himself are difficult and moving to watch he knows what he should feel but cannot. Moreen is the main focus, probably because he is the most outward child, talkative but prone to wild swinging emotionally. His story and his feelings are engaging and, although he appears outwardly very able, you do wonder how he will manage in the years to come. Esther serves well as a bookend to the other stories but she isn’t developed to let us understand her. For me Roxanne was the most moving of the four and the film shows her struggling and (physically) fighting herself to try and stop hurting others or just being rude to them; her final scene with her ”friend” is funny, moving and painful because she is so needing of love but yet so unable of stopping her bad side coming through.

For each of them the film has a positive ending but really it is only a matter of them showing that they will battle on but you do have to wonder how well they can do or how they can cope long-term. The lack of solutions will bother some viewers (it did me a bit) but this is not what the film is about it is about educating the viewer as to the daily, hourly meaning of autism to the sufferers. The normal is impossible, little things are difficult, some basic concepts just cannot be understood. It does this very well and is moving, enlightening and a very worthwhile way to spend an hour.

Läs dina egna tankar.

Från Asperger till Autism Svensk video

Mer video om Aspergers syndrom.

Tidigare inlägg dokumentärfilmer om Asperger s syndrom
Asperger shool make me normal

Om Aspergers syndrom i högskolan – universitetet och att hjälpe de neurotypiska att bryta det stereotypa tänkandet och kunna rehabilitera sin verklighetsuppfattning runt stereotypin att alla är konstruerade enligt samma enkelsidiga mall.

Kvinnan som tänker som en Ko – Autism Video
Lyfter indirekt fram de sociala aspekterna av att leva i den konforma neurotypins enkelsidighet och hur de neurotypiska doktorerna väldigt sällan förstår mångfald. Bland annat kan vi höra hur NT-världen föreslog att det skulle kunna vara en önskan om att ha en penis som skapade problemen, de s.k. freudianska penisavvundet. (ca 18 minuter i i filmen) vilket många säkert förstår inte alls ligger nära sanningen men kanske kan lära oss ett och annat om hur den neurotypiske tänker och ibland även känner.

Kvinnan som tänker som en Ko – Autism Asperger Video

Temple Grandin, hon är kvinnan som tänker som en ko i filmen härovan.

Dr. Temple Grandin is one of the most unique and controversial figures in the scientific community today. An autistic who overcame tremendous odds to become a pioneering animal researcher, she created controversy and turned the medical community on its ear with a ground-breaking theory: Grandin suggested that in many ways, her autistic mind is closer to that of an animal than an ordinary human being.

THE WOMAN WHO THINKS LIKE A COW,
Explores Grandin’s fascinating life story and research, examining her controversial theories, notable accomplishments, and the turbulent, tragic timeline of autism in society.

Raised in an era when autism, a disorder that hinders normal social interaction and intrapersonal communication, was still severely misunderstood and misdiagnosed, Grandin developed her theories while working on a relative’s ranch—coming to believe that she had more in common with the emotions of a cow than of a human.

Kolossalt starkt arbetat att komma fram ur den garderoben om man får uttrycka sig så, det dr Grandin gjort är ett enastående arbete som säkert kan hjälpa till att överbrygga klyftorna som finns i samhället och hjälpa personer med störningar inom autismspektrumområdet att finna en tillfredsställande plats i tillvaron. Bredden på vad som är en autismspektrumstörning är enorm så det är lite svårt att generalisera mer än att säga, mer förståelse behövs, det kan vi alla tjäna på.

Ibland hittar man videos på nätet som är borta några veckor senare och vice versa så det kanske är bäst att varna för att den plötsligt kan försvinna. Något som ligger bortom vår kontroll. Men uppmärksamma oss gärna på om videon eller något annat inte fungerar så kan vi snabbt se om den ligger på något annat ställe som vi kan länka till.

Många med autism hamnar lätt utanför och kommer aldrig in i samhället så behöver det inte vara för vem tjänar egentligen på arbetslösheten där vissa grupper alltid är de som trängs ut först och drabbas hårdast. 2 trixande med siffror verkar inte underlätta för autister. Underlättar de för dig? Vad som behövs är verklig omtanke.

Läs även andra bloggares åsikter om Aspergers syndrom, autism, autistisk, Temple Grandin, The woman who thinks like a cow. Men framförallt fundera över hur personer längst ensamma får lyfta tältpinnarna för allas vår kunskap om människan.

Hjälp de neurotypiska med Asperger

* * * *


Pan Pizza utan botten tack
Personer med Aspergers syndrom förefaller vara väldigt valmedvetna om den stereotypi som präglar skolväsendet och skolsystemet i det stora hela. Den neurotypiska personligheten har dock ofta väldigt svårt för att erkänna att den är centrum för en normativ inbillning om mer än bara utbildningens väsen, därför kommer lite information väl till pass.

bara fyllning, ytan är samma som innehållet
PS. det är ofta viktigt att du inte nämner NT-stereotypin vid kontakten med varelserna ur den gruppen, de förstår då helt enkelt inte vad du menar eftersom de ofta använder språket för andra ändamål än att spegla den yttre verkligheten, vilket kan göra dem enormt handikappade i operativa språk och effektiv överföring. NT personligheten kan därför oftast må bäst om den får känna sig lite överlägsen. Gärna i forma av en överlägsenhet som ger NT chansen att verka något annat. Att hjälpa är därför ett ganska bra exemepel på när överlägsenhet kan mixas med en osjälvisk yta. (Det gillar NT) Men kom ihåg att inte säga något om den neurotypiska normativitetens alhelgonarådande stereotypi! NT-tolkar i det fallet inte signalen för NT kan ofta tro att den inte kan lära sig något av den underlägsna. Annars hade ju det stereotypa skolsystemet varit anpassat till eleverna för länge sedan, eller hur? Att skolan med alla sina pedagoger varit så helvetes jävla lomhörd inför sin uppgift så länge säger väl allt?

Bottenlös urkund
Men har du sett någon straffats för att ha tagit ifrån ett barn sin naturliga kärlek till inlärning? Kanske ett av basalfundamenten för samhällets fortlevnad hälsa och välgång. Nu ska vi veta priset på allt men inte värdet på något. Anspela på sex men aldrig säga fitta. hurra.

Köp: boing boing
För att råda bot på den funktionella isolering som NT kan uppleva visar vi här hur NT kan inse att även personer med Aspergers syndrom kan gå i högskolan universitetet osv om bara skolan inser att den inte behöver vara så stereotyp, utan faktiskt kan ta hänsyn till de individer som finns i den också. Det finns många med Aspergers syndrom inom universitetsvärden men det kunde finnas många fler.

>Hjälp personer med Asperger’s syndrom i högskolan, några tips till det neurotypiska normväsendet

Se även bloggen NPF som hjälper NT att förstå bortom sterotypin, här med:Asperger survival guide. Asperger Encyclopedi på ärans och hjältarnas blogg.

Det är inte alls ovanligt att den neurotypiska personligheten är girig eller låtsas inte förstå vad som menas ibland men tänk på at alla neurotypiska inte är likadana även om deras normativa uppfattning väldigt ofta är stereotyp.

Bilden överst är från Neurotypisk kokainreklam som givetvis anspelar på att mödrarna ska vara ansvarsfulla godhjärtade och givetvis ge dem det kokainhaltiga tabletterna Iron-bitters. Helt utan ironi va? Jo det kan du kanske tänka dig? Plink Plonk? gogga gagga?

Jävla torrrent om Normalt: Asperger

Illegalt att ladda ned en jävla torrent om asperger och vad som är normalt eller inte

Malin Nordgren – Jag avskyr ordet normal

I en värld där normerna styrs av majoritetens sätt att vara och tänka riskerar den som är annorlunda att ställas utanför. Allt fler vuxna med Aspergers syndrom slåss för rätten att få vara och bli respekterade som de är, att ha sin egen personlighet. Här berättar vuxna med syndromet om sig själva och sina liv. Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk sjukdom besläktad med autism.

Inläsare Nygren, Lars

Ps Vi har inte en jävla aning om uppladdaren i övrigt har laddat upp porr eller något annat skit så vårat vidrigt äckliga stalkerpsyko kan ge fan i sina vidriga kommentarer. För att vara så kaxig anonym verkar du vara överdrivet känslig för kritik i verkligheten.
Är riksförbundet attentions ledning förlamad?
Fråga riksförbundet Attention något – Bli bemött med trakasserier

Har ändrat lite på det gamla inlägget om Asperger Encycklopedin mm pga av att dokumenten tagits bort från scribd, tack för påpekandet. Nu med lite nytt..
Asperger Encyclopedi + mer asp.