Kategoriarkiv: Okategoriserad

Programmet Fördärvet Fälls i granskningsnämnden

Tv Programmet Fördärvet fälls av granskningsnämnden.

BESLUT Programmet fälls.
Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet och bestämmelsen om respekt för privatlivet.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Opartiskhet
Dokumentären Fördärvet skildrade den infekterade strid som forskningen kring begreppet Damp gett upphov till och som ledde fram till att Gillberg- gruppen i Göteborg förstörde sitt eget forskningsmaterial. Programmet innebar ett ifrågasättande av Gillberggruppens slutsatser när det gäller före- komsten av Damp/ADHD hos barn, och den metod gruppen använt sig av i sin forskning (så kallad naturalförloppsstudie) ifrågasattes också. Programmet tog även upp de anklagelser om eventuellt forskningsfusk som förekommit mot Gillberggruppen och det antyddes att förstörelsen av forskningsmaterialet inte hade sin grund i utfärdade sekretesslöften utan hade skett för att dölja brister i materialet. Det av reportrarna genomförda ”tuggexperimentet” innebar samtidigt ett ifrågasättande av om någon förstörelse av forsknings-materialet faktiskt hade ägt rum. Även om program får ha en kritisk infalls- vinkel anser Granskningsnämnden att framställningen i dessa delar blev så ensidig till förmån för Gillberggruppens kritiker att den strider mot kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd. Det förhållandet att Gillberggruppen avböjt att medverka i programmet och att gruppen erbjudits ett genmäle efter sändningen ändrar inte den bedömningen.

I programmet beskrev några av de medverkande hur de hade kontaktats av Göteborgsprofessorn Elias Eriksson som engagerat sig på Christopher Gillbergs sida i den aktuella forskarstriden. Nämnden anser inte att dessa personers beskrivningar av hur de hade upplevt kontakterna med Eriksson var av sådan karaktär att de krävde ett bemötande från hans sida. Nämnden anser inte heller att det anmälarna tagit upp i övrigt innebär att programmet strider mot kravet på opartiskhet.

Saklighet
Eventuella brister i saklighet får väsentligen tillskrivas den ovan påtalade partiskheten. Nämnden gör därför ingen särskild prövning av programmet i detta avseende.

Privatlivet
I programmet återgavs ett utdrag ur ett privat brev som Carina Gillberg hade skrivit till Leif Elinders släktingar. Nämnden anser att publiceringen av detta brevutdrag och sättet det skedde på utgjorde ett intrång i Carina Gillbergs privatliv. Något oavvisligt allmänt intresse som motiverade intrånget fanns inte, varför programmet i denna del strider mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv i SVT:s sändningstillstånd.

Beslutet i sin helhet här
Läs bloggaren som också sitter i granskningsnämnden berätta med egna ord…

Några tidigare inlägg i debatten

Från Weird science. SVT:s »oberoende expertvittne« var en partisk plagiatör.

Katastrofalt okunniga SVT-lögner om adhd

DN SVT desinformerar om adhd-drabbade”

Josef Milerad, medicinsk chefredaktör, Läkartidningen: SVT i rollen som förvillare

Resume: Flera anmälningar mot ADHD dokumentären

Resume: Ett journalistiskt haveri

PC Jersild i DN Sveriges tabloidteve

DN diagnos som retar

Expressen, Kjell Hägglund: ADHD History

DN debatt Gillberg duckade

Granskningsnämndens första mindre notis mindre här den lite större något senare som pressinformation.

Våra kommentarer … kommer att uppdateras …
Vi är väl inte direkt förvånade, kan man säga så? Det finns väl för en gång skull inte så mycket att tillägga. Till och med det gamla statliga tv-kanaleriet som så oerhört länge väntade in till 1940 innan de ens hade någon handikappad med i radion eller tv’n verkar nu ha insett att dessa synnerligen tendentiösa skildringar inte kan kallas fakta, dokumentär, eller vetenskapliga, granskning i all ära men det är snarare de gamla idéstrukturer som skapade programmet som bör granskas nu efter fällningen. Hur i hela fridens namn är det möjligt att från början ge sig in i ett så vinklat projekt.

Förvisso älskar vi grävande journalistik, men detta är väl mer sådant som ger den grävande journalistiken ett dåligt rykte. Några reaktioner har droppat in från några tidningar och bloggare. Bloggaren trollhare var bland de första ute med nyheten.

Resumé konstaterar att Fördärvet fälldes

Läs även andra bloggares åsikter om Granskningsnämnden, Svt, fördärvet, ADHD, opartisket, Gillberg,Kärfve,

Andra insatser vid adhd – PråfäcHåNalitéten

Vår Profesionalitet förhindrar kommunikation
Här nedan har vi ytterligare en kille som det inte verkar fungera så bra för. Vem vad eller hur felen uppstår vet vi ju faktiskt inte och det fick tv-journalisterna heller inte veta trotts fullmakt från killen och hans mamma. Vi kan ju inte beskylla socialen för någon kommunikationsvilja med uppdragsgivaren eller dennes omvärld, också ett intressant fenomen som vi stött på flera gånger förut. Mera om inslaget ovan här. Men visst är resonemanget alltid lika intressant – pga av vår professionalitet kan vi inte kommunicera …. – tja…hmmm, vi förstååår. Vi förstår åtminstone varför en del väljer att kalla vissa individgrupper för socialkärringar.

Intressant är också att de uteblivna insatserna verkar kosta samhället mer pengar i slutänden, så jag vet inte om man får fråga det men varför sker inga vettiga insatser? Vi kanske ska vända oss till Eva Kärfve som är sjuksköterska i grunden men nu även Docent i sociologi . Hör du oss Eva, så maila gärna in ditt svar på varför socionomer förefaller misslyckas med vissa saker när det gäller insatser till personer med adhd och varför de därmed kan anses vara dåliga på att kommunicera verkligheten. Upplever gruppkategorin socionomer det som hotfullt att ta till er verkligheten med ett kollektivt misslyckande och hur ska vi i så fall kunna förhindra er katastrofupplevelse?

Riksförbundet Attentions ledning kanske dessutom blir positivt inspirerat när de ser att det går att vara lite aktiv i frågorna på Riksnivå och man behöver inte sitta som idislande nomenklativa byråkrater och ta betalt för små häften med information om adhd. Varför inte sprida den praktiska kunskapen vida omkring, är det inte dags nu? Eller är det något som hindrar som hindrar det stackars Riksförbundet?

Förhindra stigmatiseringen!
Naturligtvis är alla socialarbetarindivider inte socialkärringar i fall nu någon i gruppen skulle känna sig kränkt eller nedstämd över den deskriptiva faktaterminologin. Det är bara att gaska upp er så blir allt säkert bra ska ni se. Vi tycker heller inte heller att begreppet socialkärring alltid är helt optimalt men samtidigt kan vi ju inte förhindra den folkfloristiska språkutvecklingen och böjer oss därför inför trycket att kalla socialkärring för socialkärring och inget annat.

Hade vi gjort på något annat vis hade vi ju kanske kunnat bidra till socialkärringarnas stigmatisering och det vill vi ju för allt i världen inte bidra till, vilket jag hoppas alla förstår. Omsorgsfullheten i vår pliktransakelse kan ju inte vidkännas dessa gränser. Annars skulle ju socialkärringarna kunna få en ganska stereotyp gruppstämpel och den gruppstämpeln bör ju gå att förhindra, för roten till den ligger väl i den outalade kollektiva katastrofupplevelsen. och kärnan i den är väl ändå undermedveten. Och det kan vi inte tala mera om eftersom vi är proffs.

Tänk Positivt vettja!

Nedan lite måhända socialbyråinspirerad konst från en anonym konstnär som inte är rädd för kulturen. Konstverket är stulet från Lisas blogg. Verkar rymma en hel del av klustertänkandets alla små orgier av omsorgsvetenskapliga och tankestruktuella personminor.

Läs även andra bloggares åsikter om Socialtjänsten, socionomer, sociologi, prefesionalitet, socialkärring, funktionalitet, rimlighet, eller vad säger våran Lisa är det dags för en dansande svängom i den sociala arken.

Haile Selassie i Värmland & Duke Ellington i Stockholm

Det rör på sig i komposthögarna. Nu blir det lååånga utflykter…

SVT Webbprojekt: Din plats i Historien tar upp en tjej med adhd och hennes livshistoria. Från det färggranna beskrivningarna om att ha en enarmad bandit som barnvakt via ett liv fyllt av olika missbruk till ett nyktrare liv med återkommande möten med anonyma narkomaner och en förening för överätare.

Det var gränslöst, samma gränslöshet som det var med tabletterna och spelet. Men den här gången kändes behandlingen som om jag inte hade något val, annars så hade jag ätit ihjäl mig. Jag har också kommit underfund med att det är sockret och maten som är min huvuddrog. För det är när jag har blivit större och större som min självkänsla och självförtroende har blivit svagt, det så kallade jaget. Just nu när jag skriver detta så har jag inte ätit något godis på 4 månader. Det är så häftigt för det har aldrig hänt i mitt 40 åriga liv.

Vem som helst kan skicka in sina bidrag för att få vara med.

Nu faller vi alla handlöst bakåt!
Kolarskogen i Bollnäs på 1920 talet har inget med ovanstående att göra, inte heller: när tvättmaskinen kom till byn. Från det ena till det andra i dagen stora bildkollage, nu kör vi på….uppströms i tidens å.

Men de kan kanske kan vara intressant ändå? Lite gemytligt är det dock höra om bebyggelsen av den orörda vildmarken där endast Cicelör olsson bodde ensam i sin lilla stuga. Där finns också den största bostadsutställningen i sverige:Bo bättre, meddelar svt. Det är en rapport från stadsdelen Guldheden med några år på nacken….. Nedan en gamal bild från förorten Haga i Göteborg. Ja! inget är sig likt allt förändras, ändå är allt som det alltid har varit. Nu måste du veta om när Haile Selassie kom till Charlottenberg, kom skynda på.

Missa inte heller reportaget om den 26 årige succéförfattaren som skrivit en stor bok på över 400 sidor, Duke ellington i Stockholm. Eller poesin runt beroendet av lövsalen som förtäljdes av denna person.

Ledarbloggens gestaltning av den långfingrade kommunismens handgripligt finstämd, får i vårt poetiska svar ett någon mera rumsrent och folknära innehåll från en person som verkligen fört människor samman och närt den växande generationen. Vi ser statsministern bredvid den genuina och förvånansvärt rappa folkhjälten som berättar en hästskojarvits i detta lilla inslag.

Jösses vad tiden går klockan är redan 16 i Hong Kong

det känns som en dröm

Jorden är

rund

O

o

.

 

 

 

Gotland, Gotland, detta underbara Gotland

I artikel efter artikel kan vi läsa om sjukvården på Gotland, de har bland de högsta andelen personer med adhd i hela Sverige om man får tro den förljugna statistiken som självfallet bara är rent nonsens vilket till och med Socialstyrelsen borde kunna inse. Men är Gotlänningarna sjuka och dåliga?

Nej, tvärtom, Gotland har i långa tider utmärkt sig just genom att ta sina innevånares behov på allvar och inte dolt sig bakom en sjuk garanti som inte bestod av annat än hån för de som verkligen behövde den. Gotland är inte bara föregångare när det gäller att verkligen diagnostisera och behandla personer med adhd utan även på flera andra sätt, DN skriver idag om hur köerna kortats ned bit för bit inom sjukvården.

Kan inte Gotlänningarna vara så vänliga att ta emot Västernorrland och västra Götalands ledning för vården och utbilda dem? bland annat i hur man respekterar sina innevånare i praktiskt mening och inte påstår att man har en vårdgaranti som de flesta vet inte gäller annat än som ett tomt hånfullt ord. Jag skulle vilja be Gotland om att utbilda dessa två landstingsenenheter i hur man praktiskt ger vård. Att landstingen villigt kan svälja miljoner och miljarder det har nog ingen vettig människa någon som helst anledning att tveka på men att göra nytta för pengarna går ju också uppenbarligen. Kan Gotland hjälpa resten av det efterblivna Sverige? I Vgregionen ska man nu börja utreda om vårdgarantin påverkar vård utifrån behov – Kanske kunde det vara lämpligt att ha en vårdgaranti innan man utreder något utifrån en obefintlig eller illa fungerande chimär?

Om vi bara ser lite försynt på hur Vgregionen väljer att presentera sig så ser nog de flesta att det som behövs är först och främst lite verklighetsförankring. Men visst påminner det litegrand om bilderna av den Nordkoreanska propagandaapparaten som Ledarbloggen skrev om. Läs och se ett stycke av den hånfullaste konstart landet har att erbjuda.


Sedan kan vi väl jämföra med trovärdigheten hos den Nordkoreanska propagandan.

Några vitala skillnader i verklighetsanknytningen? Är det möjligt att framställa mer illusoriska och förljugna broschyrer vars glättade papper ljuger innevånarna rätt i ansiktet som ett hån de dessutom får betala för. Ett synnerligen verklighetsfrämmande mästerverk i pösig byråkratisk självupptagenhet. Det är iofs inte bara i Västernorrland och Västra Götaland problemen finns men det är kanske där de är som värst. Men i artikel efter artikel kan vi tydligt se att de till viss del gäller på många ställen i riket.

Göran Hägglund, Maria Larsson och Fredrik Reinfeldt är det nu inte dags att införa fungerande vård i Sverige eller till dess i varje fall ta upp på regeringskansliets webbplatser om hur illa det verkligen fungerar? Eller ska vi alla flytta till Gotland? SVD har i varje fall i 1 artikel lyckats inse att statistiken är synnerligen manipulerad, varför ser vi inte mer av en sådan journalistik värd namnet, som sakta kan kväva den parasiterande propagandans synnerligen sjuka vanvett.

Måste erkänna att jag personligen fann ett större existensvärde i Bagdad Bobs kära nyhetsbulletiner från fronten. Men visst är det intressant när forskning och utvecklingsavdelningen på VGregion meddelar att de varit på kurs om adhd,som om det skulle ha något pressvärde, kanske skulle det vara bättre att erbjuda vård i stället? ADHD verkar bevisligen ha funnits i över 200 år och säkert dessförinnan med. Många hamnar mellan stolarna så djupt att till slut finns det ingenstans att ha stjärten, vad gör man då?

Trovärdigheten framför allt?

Några små korta notiser


Psykbryt bryter sig loss till en ny adress bort från bekymmer och tristess.
-Gaah va snyggt det blir på den nya hemsidan!

Våra myndiga analyser
Socialstyrelsen lyckades snabbläsa vårt blogginlägg igår mellan sina besök på Cecilia Beckrots blogg och Metrobloggen. Men att just Socialstyrelsen har så många sökningar på lediga jobb hos: vakanser.se kanske tyder på att arbetsmiljön leder till brister i den psykosociala närmiljön, vilket leder till nyfikenhet på andra arbetsplatser?

Vi ser samma mönster hos Försvarets Radioanstalt FRA och är en anings bekymrade över att deras sökningar går så ofta till vakanser.se. Upplever de en ökning av de psykosociala stresselementen nu sedan deras verksamhet blivit ifrågasatt eller vad kan det vara? När FRA väljer att surfa till Kriminellt.com och Sexoffender.se, vad är de på jakt efter? Någon som de inte redan vet?


Rubriker om ADHD från Danmark
Udsatte børn lever med varige lidelser Anbragte børn har oftere handicap end normalfungerende børn i almindelige hjem, konkluderer ny rapport.

2-årige viser første tegn på ADHD Ny forskning viser, at småbørn, der pådrager sig skader i hovedet eller brandsår, har større risiko for senere i livet at få en alvorlig adfærdsdiagnose.

100.000 voksne lider af damp uden at vide det Mange voksne lider af sygdommen ADHD også kaldet damp, men de ved det ikke, viser ny undersøgelse. .

Vi har planterat ett ben i Göteborg på bloggkartan.se! Återstår att se hur man kan placera ut alla deltagarna var för sig också… för det finns väl flera bloggar med skribenter i olika städer… va?

På väg till årets russinmässa
Allt ska torka tillslut
Du är en druva

men tiden

drejar

dig

ut

Kort notis & Yxi var inte Kaxig

De Amerikanske nationaldragen och ADHD finns det ett samband? Tja det finns i varje fall de som kopplat samman företeelserna. Svårt att säga exakt varför. Helt klart är att alla inte verkar direkt imponerade.

+vi gör också (ett kanske halvbra försök) med att presentera den tidigaste ADHD historiken på Finska. Men den som känner sig manad kan alltid känna sig fri att göra en bättre variant. Ruotsalaiset ovat yrittää kirjoittaa suomeksi

ja nyt jotkut uutiset suomeksi. Olemme pahoillamme, että heikon kielitaidon, mutta me yritämme joka tapauksessa.

Kauan odotettua ylivilkkauslääkettä ei vieläkään saada Suomeen. Dexedrine.

Pikkuvauvojen uniongelmista tullut muoti-ilmiö.

Luontoretki lievittää ADHD:n oireita yhtä paljon kuin lääkkeet

ADHD Suomen historia
Hei ja tervetuloa. Tavoitteenamme on levittää todellista historiaa noin ADHD, mutta emme voi puhua kieltä niin teimme kone käännös. Olemme pahoillamme, että ehkä ole niin täydellistä tulosta. Toivomme kuitenkin, että ymmärrät sen ja ehkä voi kirjoittaa paremmin historia itse. Kiitos!

Vuonna 1798, Skotlannin syntynyt lääkäri ja kirjailija, Sir Alexander Crichton (1763-1856), jotka on kuvattu, mitä näyttää olevan samanlainen psyykkinen paljon kuin tarkkaamaton alatyypin ADHD, ja hänen kirjansa tutkimuksen luonteesta ja alkuperästä mielenterveyden häiriintyneisyys : Ymmärtää suppea järjestelmää, fysiologia ja patologia ihmismielen ja historiassa, tunteita ja niiden vaikutuksia. Tässä luvussa ”Huomio”, Crichton kuvaili ”henkinen levottomuus”.

”The työkyvyttömäksi osallistuvien kanssa riittävän muuttumattomuus on jokin esine, melkein aina syntyy se on luonnoton tai sairaalloinen herkkyys ja hermoja, millä tavalla tämä tiedekunta on lakkaamatta vetää yksi vaikutelma toiseen. Se voi olla joko syntynyt henkilön kanssa, tai se voi olla vaikutusta vahingossa sairauksia.

Kun syntynyt kanssa henkilö käy ilmi jo hyvin varhaisessa ajan elämään, ja on hyvin huono vaikutus, koska se tekee hänet kykenemättömäksi osallistuvien kanssa muuttumattomuus on jokin esine koulutuksessa. Mutta harvoin on niin suuri määrin kuin täysin estää kaikki opetus ja mikä on hyvin onnekas, se on yleensä heikkenee iän myötä. ”S. 271

Crichton edelleen noudatettava:

”Tässä tauti huomiota, jos se voi säädyllisesti kutsutaan niin jokainen ymmärtää, tuntuu heiluttele henkilö ja antaa hänelle se on luonnoton määrin henkinen levottomuus. Ihmiset kävely ylös ja alas huoneeseen Hieman melua, samalla, että leikkaus A, suljemme oven yhtäkkiä, lento yli lämpöä tai kylmää, paljon valoa tai vähän valoa, kaikki tuhoavat jatkuvasti huomiota näillä potilailla. Koska se on helppo on poistutaan kaikin vaikutelman. ”p 272

Crichton on huomattava: ”ne on erityinen nimi tilasta niiden hermoja, joka on ilmeikäs riitä niiden tunteita. He sanovat, että heillä on liikehtiä hermostuneesti ”p 272

Dr. Crichton ehdotti, että nämä lapset tarvitaan erityinen koulutus-interventio ja totesi, että se oli itsestään selvää, että heillä oli ongelma osallistua jopa kuinka kovaa ne eivät yritä.

”Joka yleisön opettaja on todettava, että on olemassa monia, joille kuivaksi ja vaikeudet, latinan ja kreikan kieliopit ovat niin vastenmielinen, ettei terrors on sauva, eikä hemmottelu tahansa intreaty voi aiheuttaa heille antaa heidän huomionsa niihin. ” s. 278
Alexander Crichton oli lähes kaksi vuosisataa ennen hänen kertaa hänen huomionsa, mitä nyt kutsutaan tarkkaamattomuus-alatyypin ADHD. Hän kirjoitti noin keskeisiä piirteitä tämän häiriö, mukaan lukien attentional ongelmia, levottomuus, varhain alkanut ja miten se voi vaikuttaa koulunkäyntiin, ilman että moralismin esitteli George Still ja myöhemmin laatijat aiheesta.

tohtori Crichton kuvattu kaikki olennaiset piirteet, huomaamaton
alatyypin Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jotka olivat lähes täysin
kriteerien mukaisia, on huomaamaton alatyyppi kuin kuvaili vuonna DSM-IV (APA, 2000) (Palmer & Finger, 2001).
References:
Alexander Crichton: An tutkimuksen luonteesta ja alkuperästä mielenterveyden häiriintyneisyys: ymmärtää suppea järjestelmää, fysiologia ja patologia ihmismielen ja historiassa, tunteita ja niiden vaikutuksia. 1798.
Palmer, E. D., and Finger, S. 2001. An early description of ADHD(Inattention Subtype): Dr. Alexander Crichton and the ”MentalRestlessness” (1798). Child Psychology and Psychiatry Reviews, 6, 66-73.

Monet Kiitos:
Professori Russell Barkley aineistoa ja neuvoja.
Professori Stanley Finger; at Washington Universitetet St. Louis.

Hän päätteli: ”on vika, moraalinen tietoisuus, joka ei voida perustella millään vika ympäristö” Kun Still puhui Moraalinen Control, hän viittasi siihen, mitä William James oli ollut ennen häntä, mutta kuitenkin moraalinen valvonta käytös tarkoitti ”valvonnassa toim

innan mukaisesti ajatusta hyväksi kaikille”


”Toinen poika, jotka ovat iältään 6 vuotta, ja merkittävä moraalinen vika ei voinut pitää hänen huomionsa myös pelin enemmän kuin hyvin lyhyen aikaa, ja voidaan olettaa, ettei huomiota oli hyvin havaittavissa koulussa, sillä seurauksella, että Joissakin tapauksissa lapsi oli taaksepäin koulun saavutukset, mutta tavalla, ja tavallisten keskustelu hän näytti niin kirkas ja älykäs kuin mikä tahansa lapsi voisi olla. Nämä huomiot, luonne vika saattaa vaikuttaa spekulatiivisia olisi mitään käytännön hyötyä, mutta uskallan ajatella, että ne ovat noin perusteella kliinisissä tosiasia, ja minun syytä heitä eteenpäin tässä asiakaspiiri on korostaa sitä mahdollisuutta, että muut sairaalloinen edellytykset vieressä vika, moraalinen tietoisuus voi olla vastuussa vika, moraalinen valvonta. ”

References:
Alexander Crichton: An tutkimuksen luonteesta ja alkuperästä mielenterveyden häiriintyneisyys: ymmärtää suppea järjestelmää, fysiologia ja patologia ihmismielen ja historiassa, tunteita ja niiden vaikutuksia. 1798.

Jotkut epänormaali psyykkinen edellytykset lapsilla on Goulstonian luentoja. ”The Lancet, 1902, 1:1008-1012

Russell A. Barkley: merkitystä edelleen Luennot on Attention Deficit Hyperactivity Disorder A kommentit. 2006; 10; 137 J Atten Disord.

George F Still vielä joitakin Epänormaali psyykkinen olosuhteet Lapset: Ote Kolme Luennot 2006; 10; 126 J Atten Disord.

Palmer, DE, ja Finger, S. 2001. Varhaisessa kuvaus ADHD (tarkkaamattomuus Alatyyppi): Dr. Alexander Crichton ja ”MentalRestlessness” (1798). Lapsi psykologian ja psykiatrian Kommentit, 6, 66-73.

Monet Kiitos:
Dr. Russell Barkley aineistoa ja ystävällisiä neuvoja.
Stanley Finger Washington yliopisto, St Louis.

Linkit Osa 1: n historian ADHD: Alexander Crichton

Links to part 2 in the history of ADHD Sir George Frederick Still

Routsi

ADHD historia Del 1 Alexander Crichton

ADHD historia Del 2 Alexander Crichton

ADHD historia Del 3 Sir George Frederick Still

Spegeln i Häxa-decimalens ryska docka

Kejsarens nya kläder och antiterroristbrigaderna
Ge datormissbrukare en diagnos säger en del och visst är vi beredda att hålla med! varför inte kalla dem för mmmmm,, låt mig tänka lite…..nn….. jo jag har det vi kan väl kalla dem för för … hnn datormissbrukare?

Kultursjukdomarna
Bland de värsta av alla kultursjukdomar som finns är som vi alla vet förnekelsen, därefter kommer nog den de språkliga lögnerna (känner du till några andra?) sedan kommer det inte just så mycket på ett tag, även om de som begagnar sig av förnekelsen som fenomen och kombinerar det med till exempel språkliga lögner kan åstadkomma massiva storverk för att få just sin vilja igenom, men inte just så mycket annat. Något som kanske blev jättetydligt för en del när vissa personer och grupper i världen mycket intensivt ville förneka adhd, detta trotts att det länge funnits mycket klara belägga för att personer med adhd löper ökade risker utan ett adekvat omhändertagande, där bland annat medicinering ibland ingår. Sak samma med datormissbrukarna, en del vill förneka att de finns.

Jag tycker att vi alla ska börja förneka de som förnekar andra medmänniskor sin rätt till bättre hälsa och allt annat. Eller åtminstone amputera deras trovärdighet så att de kan försöka klia sig i skallen med den trovärdighet de saknar, utan att riktigt förstå varför.
Så fram med lite mera skenprocesser för sakens skull. Lite värderingskrig på de globala marknadernas inflationsband och glidskenor måhända? En Teflondräkt som alla kan se men ingen kan minnas?

Den verkliga häxjakten
kanske inte många kommer ihåg nu, den var faktiskt på personer som stod utanför samhället och som inte riktigt gjorde som alla andra. De har alltid varit en utsatt grupp som andra tagit sig friheter att manipulera med, speciellt gångbar är manipuleringen om man påstår att man gör det i namnet av deras hälsa och välgång.

Men vad är det egentligen som skiljer det från häxprocessen att adhd medicineringen ska stigmatiseras av personer som själva aldrig kommit med nånting bättre? I namnet av häxprocesser har man sålt en frälsning som bygger på samma räls som koncentrationslägrens mål och måtton, den bristfälliga koncentrationen går att arbetas bort. Arbeit Macht frei.

Hur många liv har denna förnekelse tagit?

De som brukar utföra dessa systematiska manipulationer är inte sällan välskolade inom områden som kunskap och kontroll över massorna och därmed vad som kan styra och påverka massorna. Den instabiliserande spegellögnsmekaniken, där man skapar en skräck för en häxprocess och dessas stigmatisering vilket i sig själv är en häxprocess som än värre stigmatiserar på ett osynligare sätt, i stället för att ta hälsan från någon så låter man den aldrig få den. Precis som barn med adhd inte får någon vård. Precis som när närsynta personer inte kan få några glasögon. Precis som när långsynta personer och multipla personligheter inte kan få några glasögon. Med den socialstrategiska Tjurenferdinand invid skallen så slungas orden ut för att kommunicera inte en sak, inte ett ting, utan ett beting. -jawohl honom skall vi ha. Vi ska bestämma det du inte kan anfäkta.

Spegellögnen mina damer och herrar – en ganska effektiv sak. Men vem är det som utövar den och varför, det är nästan alltid samma svar på den frågan. Eller tror ni historian har böjt sig på den punkten?

Å grodan hoppar. Skönhetens hind bygger på soppberget, skålar pundet med sand i timglasen. Å du vaknar och börjar undra varför man inte kan kittla sig själv så bra. Klia dig i skallen i ställe

Meandra ord

Här på eran alldeles egna budgetblog har vi blivit något oerhört imponerade av internet och allt annat, nu finns det tydligen rörliga bilder också, vi har gnott samman ett billigt lager budget rullar som vi nu erbjuder våra utarbetade läsare, vad sägs om följande luxuösa och intressanta kulturvideor. I hård konkurens med ledarbloggen kan vi rättmätligen bara inse vår underdåniga ställning såsom den borne loosern. Håll tillgodo ändå.

-Slagfärdig dunka-dunka

-Gamla mäns Soppa

-Trucken, Ur-funktionen & familjen

*suck* ja vattenpelarna mellan glömskans sömnens och dödens floder. Kanelbullsserpent
Umpet gumpande i skummet, virvlaren o forsarens fond. här är en regnbåge, komså buljong. Dunstande i regnet, tack du meander tal, vägarnas val.

Meander val, här är en skog, ympa in skotten tills sållarens våg.

Meandra ord. du skakar på huvudet, jag vaggar med höften. Meandra ord … bortom ordbruk och bokstavsskötsel.

Meandra ord i betydelsernas flod.

tack p-o för dikten.

Socialstyrelsen inser det katastrofala?

Nu verkar till och med Socialstyrelsen reagerat på kvacksalveriet som möter barn med adhd i vissa regioner, men de lär ju inte få veta mer så länge de inte gör några Nationella kvalitetsmätningar för alla åldersgrupper och samkör det statistiska utfallet, men vågar de verkligen titta?). Socialstyrelsen har varit i Solna på BUP där och konstaterar följande:

De aktuella barnen har ADHD och autismtillstånd, och dokumentationen av den behandling barnen fått är, om den överhuvudtaget finns, så dålig att det blir svårt för andra bedömare att förstå vad som har gjorts och vilken vård barnen fått, skriver Socialstyrelsen.

Som vanligt alltså, vården verkar inte veta vad de gjort än mindre är det dokumenterat. Men behandlingspersonalen har väl ändå utbildning?

När det gäller de anställdas kompetens är kritiken om möjlig ännu hårdare. De olika utredningsteamen inom BUP har, enligt granskningen, svårt att samarbeta och verkar heller inte respektera vad kollegorna kommit fram till.

Behandling har getts utan vetenskapligt stöd, svar mellan olika parter har dröjt i månader, i något fall handlar det om år, och rent allmänt råder närmast kaotiska rutiner vid BUP i Solna, framgår av Socialstyrelsens granskning.

Det har till och med hänt att anställda utan medicinsk utbildning bestämt att det inte är aktuellt med medicinering och att vårdpersonalen agerat rakt emot vad den ansvarige läkaren bestämt, och patientsäkerheten har äventyrats vid mer än ett tillfälle.

Om någon tror att detta är något vi hittat på så välkommen att höra nyheten på Sveriges Radio. Tänk om Socialstyrelsen vågar sig på att göra en nationell mätning av kvaliteten för personer i de här grupperna, problemen finns inte bara i Solna så mycket törs jag säga. Men det är väl tryggare att blunda för att slippa behöva se det helvete, som möter människor landet över?
Året är 2008 och hade vi någon intresseförening värd namnet så hade man gjort något annat än en liten intetsägande barometer. Vanvården började knappast igår, är det någon som tror det?
.
Exakt hur många varianter ska vi behöva se på detta tema eller detta? Socialstyrelsen verkar brista signifikant i sitt tillsynsansvar för delar av vården, vem har underlag att kunna dra en annan slutsats? Varför görs inte en större nationell översyn av samtliga vårdinsatser när det gäller gruppen: Personer med ADHD? Vågar Socialstyrelsen inte ens inse de stora bristerna och dess konsekvenser för alla.