Etikettarkiv: FRA

Kinesiska censurprogrammen har stulen kod

ying tennis yang

Bygger censuren på fildelning?

Redan i dagarna släpps ett motgift mot det vanliga censur programmet som används i Kina systematiskt. Kina har förvisso en massa skickliga programmerare, men det mest pikanta i censursoppan är kanske att den Kinesiska statens nya censurprogram har stulit delar av delar av koden från andra program med liknande syften. Koden ser ut att vara snodd från Cybersitter och legala åtgärder är självfallet på gång för att åtgärda intrånget. Intressant när storebror själv gång på gång visar sig vara för fildelning och kodkopiering, vad som helst verkar ju vara möjligt för att hålla ordning på befolkningsmassan och annan bråte som en stat tydligen måste dras med. Suck.

Mer i Wall Street Journal

Vem kämpar för din frihet och säkerhet

Det är inte sällan lågt till tak bland de som påstår sig kämpa för något annat.  Mången  sedan historiens gryning har varit med om att slåss kring patentet på den himmelska fridens torg och den himmelska fridens ro, samtliga kvarvarande religioner, sekter och mycken annan tankevirus. Men vem tänker en dag som denna på allt de som de verkligen åt upp? Den sociala kannibalismens företräden brukar ju alltid vara att jag får rösta i den namn vilken jag precis ätit upp. På vad bygger egentligen den tanketeoretiska linjen om censur? Är den inte rakt av en kopia av du ska lyda och hålla käften för de här riktlinjerna är därför vad som intresserar Mig. IPRED och FRA debatter i all ära men tankestrukturen kring övervakning är ju lika central som sinnet i sig självt och det som du också ständigt gör. Du överför data mellan en operativ bas som du kallar dig och resterande delen av de bekanta nejderna, är det inte så?  Förstår faktiskt väldigt sällan varför debatten måste vara så svart-vit.

Om censurens hjärta bygger på ett dåligt självförtroende kanske vi ska börja dansa en psykosocial stödmazurka för dess slagfärdighet, eller räcker det med lite tips om stärkande åtgärder för självförtroendet ur AB? För när finanskrisens större vågor når Kina kanske alla inte är så glada på regimen, den första vågen har redan landat AB om fattigdomen i dess spår.

Evolutionen av det praktiska

En annan tanke kan ju vara att människor inte alls speciellt ofta gillar det censurerade, okänsliga och diktatoriska så vad blir då evolutionen av alla dessa komponenter om inte just en okänslig kannibalism som spelar allt annat än vad den är, det brukar vi i varje fall säga hemma på min planet varje dag då själva språket har födelsedag, strax innan grattis! Lite Ying och Yang får det allt vara i en tennisboll

dogmatikens tennis

intressant nog har de ADHD i Kina, Japan och Korea (Wikipedia) Även om deras bokstavsbarn (de så kallade orden) ser lite annorlunda ut än våra

OM nu den påstått höggradiga interaktiviteten online kan ge journalister DAMP-liknande skador vad kan det då inte göra med stackars regimer?Eller är det i själva verket roten till den handikappade journalistiken?

Kina kräver inbyggd censur i nya datorer

ADD eller adhd i kina

Alla nya datorer i Kina ska censureras efter 1 juli

Kina kräver att datorerna ska vara utrustade med en programvara som censurerar vissa platser på webben, det kan vara platser med pornografi  men även politiskt innehåll, eller något annat som gjort den Kinesiska regimen misshaglig till sinnet. Svensk gammelmedia tiger som vanligt väldigt samstämmigt, är de bara lika oinformerade som vanligt eller är det den politiska korrektheten som tagit överhand om journalisthororna?  Stora datorsäljare till Kina som Dell, Hewlett-Packard m. fl. har legat i förhandlingar med regimen en längre tid om hur specifikationerna för de  inbyggda censurprogrammen.

Uppåt väggarna i Tankefinansieringen

Wall Street Journal har i varje fall skrivit en lite blänkare om kravet på att alla nya datorer ska vara utrustade med censurerande programvara som helt enkelt gör vissa platser på nätet helt osynliga och omöjliga att nå.

Vad kan vi nu göra annat än att hylla den store ledaren? En liten  folkrörelse har till och från sagt sitt i Sverige om både IPRED och FRA Exp skriver om Piratpartiet.

De behöver aldrig vara något fel med ett kontrollsystem om det är balanserat, våra sinnnen är censurerare, språket likaså, gentemot mångfacetteringen i den värld vi befinner oss uti, men behöver vi verkligen mer censur som hindrar kritik av den rodande ordningen?

Scientologerna gjorde det redan för 20 år sedan

I  Sverige har vi faktiskt också haft företag och rörelser som genomfört en sådan censur och missbruk av förtroendet, det var nästan 20 år sedan. Då var de webbplatsen Flashback som var föremål för censuren, företaget scientologi distribuerade då en CD vilken innehöll instruktioner om att manipulera och modifiera  operativsystemet för att censurera valda delar av webbplatser. Koden till censurprogrammet tog en tid att knäcka och men tillverkarna av koden kanske inte blivit sämre sedan dess?

ipredator

Men visst har de ADHD även i Kina, även om det har andra tecken än våra.

Går vi mot ett nytt mentalpolitiskt Jurassic park eller blir det bara klassik ass? Partierna verkar inte alltid ta alla IT frågor på allvar, men det kanske inte är så intressant?

Newsmill.

En stat som interagerar med sitt uppdrag?

Vad är hotbildernas ursprung?

Svd skriver om insynen i försvarsmakten och visst kan alla nog säkert förstå att försvarsmakten inte kan vara fullständigt öppen med precis allt, det ligger s.a.s i sakens natur. Men försvarsmakten ska kunna följa rikets lagar och respektera den pressfrihet som råder och inte obstruera mot dess kärnor, vilket gång efter gång visas flera exempel på.
Det är också dags att ställa frågan – vartifrån kommer den verkliga fienden? Är det inte just i skicktningen av befolkningen där en del ska övervakas och andra inte.
Att sitta och stirra sig blind i mörkret och upptäcka en massa fiender både här och där är säkerligen inget problem, snarare ett bevisat faktum som kommer att inträffa förr eller senare, och konsekvenserna brukar bli därefter. Men inte ska försvarsmakten sitta och vilseleda sina egentliga uppdragsgivare – då har försvarsmakten med råge både visat och bevisat att den icke förstått sitt uppdrag. När man dessutom väljer att hänga ut officerare som påtalat de faktiska missförhållandena så framstår samma faktum som gång på gång visat sig över alla sektorer – vi behöver en central övervakningsinstans som övervakar myndigheterna. Hur mycket resurser de tar från folkhälsan som trotts allt bara är det egentliga skyddsvärdet.
Att motverka det fria ordet otillbörligt visar tydligt att med en sådan vän behöver vi inga fiender. Att organisationer som inte vill ha en frisk insyn gärna skriker sig hesa det vet vi mycket väl, men det ska aldrig ske på uppdragsgivarens bekostnad. -Sesså, schaaas! gör avbön inför de som gett er plikten källan och uppdraget – riket och dess värden.

Den söndrande kartbildens topologier

Staten någon dag kanske skulle göra en karta över alla sektoriserade delar de satt departement och myndigheter att övervaka, eller varför inte låta statens egna myndighet SIKA Statens institut för kommunikationsanalys övervaka hur man sköter uppdraget rent systemtekniskt och om det ens är möjligt att ha en ekonomisk styrmodell där människan saknar värde. Medans infrastrukturen alltid tillskrivs ett större värde. Betydelsetopologierna på en sådan karta kanske kan säga ett och annat om vad som bör övervakas och varför samt om alla kontinenter verkligen finns med på kartan. Varuti inuti ett samhälle finns de egentliga skyddsvärdena, kanske skulle både staten och försvarsmakten ta sig en funderare på det som trotts allt bara är fundamentet till den verklighet vi står och andas uti.

Uppdragsinteraktiv stat är det förbjudet?

Självfallet är det viktigt att ständigt övervaka staten och den statliga fundamentalismen, speciellt nu i tider där den asymmetriska marginalen gentemot uppdragsgivaren – medborgaren – sedan en lång tid växt oproportionerligt. Att lära de fallfruktspoemen i staten ska kommunicera med sitt uppdrag, är det för mycket begärt? Det är kanske dags för lite hundkurser i det gamla kära Psykdrogerämnet återigen. Det är väl härligt med paranoia, det lär ju skapa paranoia och vilken av de paranoida säkerhetstjänsterna har som inbyggt uppdrag att skära ned sin egna verksamhet eller att inse att en paranoid omvärldsbild lätt kan skapa paranoida motreaktioner. Det kalla kriget byggde just på en sådan paranoid världsbild och kan vi inte lära oss något av det?

Läs även andra lodares pundigheter om FRA, MUST, Staten, övervakning, Assymetri, skyddvärden, proportionalitet, Concerta gruppen

Vad ska övervakas?

Tankebanan?
Göran hägglund skjuter till ytterligare en miljard för att korta vårdköerna eller få den påstådda vårdgarantin att något närma sig det den påstår sig vara. Ytterligare ett utmärkt tillfälle för FRA att kunna påvisa den hitintillsvarande diskrepansen mellan påstådd verklighet och det kommunicerade sociogramet. Men efterlevnad av löften gentemot uppdragsgivaren kanske är lite svårt för politiken i generell mening? Morötter är bra för hälsan replikeras det i svd det är förvisso sant att ett gamalt uttryck säger så, men då kanske politiken kan ta sig några till och inse att den samma styrmekanik man ser utifrån idag knappast är värd någon större påbyggnad, eller tror regeringen på alla dessa synnerligen bisarra statistiska mirakel där det verkar finnas 7 gånger så många med adhd på gotland som i västra Götaland trotts en fungerande vårdgaranti? Vem som ligger på topp i Europa när det gäller förljugenhet gentemot medborgarna det skriver väl inte SKL om? Vill man ens veta? Den som gräver från andra sidan kanske får veta och varför Regeringen inte ger Socialstyrelsen i uppdrag att kontrollera hur vårdkvaliteten ser i i själva verket utifrån de konstaterade statistiska diskrepanserna bör nog de flesta fråga sig! För Regeringen riskerar att få ett svar de inte vill se – verkligheten.
Varför ska inte medborgarna kunna kräva att det som sägs verkligen övervakas, bibehålls och efterlevs? Är politikernas uppdragsgivaren inte värda den lyxen som i sin egentlighet bara bygger på språkets mening – att föra det sagda från linda till borg.
Apart logik
Men att övervaka styrmekaniken verkar bara vara en logik som är tvungen i industrin, men det är klart, där måste man ju vara effektiv också. Om styrningen i till exempelvis EU också utrustades med de förnämliga sociogramupptagarna enligt alla IPRED, FRA och kaffegräddedirektiv så kanske medborgarna som gett politikerna uppdraget kan få en sociogramatisk insikt i hur lobbying verksamheten självfallet styr delar av politiken, varför skulle det annars pumpas in så många miljarder i den verksamheten tror du?
Vem idkar lobbying för att samma naturlagar som verkar gälla överallt annat också ska gälla inom politiken? vart ser vi de slutna påverkanssociogrammen? Och varför ska övervakning av politikernas uppdragsgivare kosta mångdubbelt mer än det som nu skjuts till i budgeten för en vårdgaranti som aldrig verkar har gjort skäl för sitt namn?
Kan någon förstå det tankesociogramet?
Frivillig övervakning fungerar ju?
Varför inte införa samma frivilliga övervakning av medborgarna som EU har av de lobbyister som trotts allt bara styr en hel del genom att bara göra sitt jobb? Men vad kan vara en allvarligare brottslighet mot medborgarna än att strunta i demokratin och låta det slutna rummets krafter styra. Det är också därför vi måste spara politikernas hela extenderade sociogram i minst 100 år och all kontakt mellan politiker och lobbyister måste ske via mail annars så kan vi kalla det för vad det är – otillbörlig påverkan.

Läs även andra bloggares åsikter om IPRED, Övervakning, Vårdgaranti, ADHD, FRA, Lobbyister, EU,

Budgetbloggen har samma videosnutt idag som igår, vad kan du förvänta dig av en budgetblogg egentligen? Nu bryter vi tankebanan om vårdgaranti & bilindustri.

Balooney och Tankebanan, dags för ett bryt?

Maria Larsson har FÅTT NOG


Ja och nu kommer vår folkhälsominister att berätta om hur det är tänkt att skapa en gemensam agenda för att stärka den psykiska hälsan, detta faktiskt under rubriken: NU ÄR DET NOG!

Vi kan inte göra annat än hålla med Maria Larsson, det är nog med påkostade möten som avslutas med att allt ska bli så bra och fint i framtiden, helt utan målstyrda planer och fastslagen mätsystematik hur allt detta ”bra” nu ska kunna uppnås. Så om nu verkligen Maria Larsson har substans i det hon påstår, kan kanske konferensen avslutas med konkret resoluta åtgärder mot det som Maria Larsson fått nog utav?

  • Vad ska det kosta
  • När ska det vara färdigt
  • Vad händer i fall det inte blir så
  • Sanktionssystem mot myndigheter som missköter sig
  • Fördela FRA kapacitet att övervaka myndigheter som missköter sig

-Var blir annars det kapitala missbrukets konsekvenser större? Nu när FRA avdeningen för samverkan söker ny chef kanske är det gyllene tillfället att inse vart den verkliga övervakningen ska koncentreras och vilka som ska samarbeta? Handlingsrationalitet kommer inte på fråga? Ska man övervaka en process så är det lämpligen i processstyrningen man sätter en övervakningsanod, är det svårt att förstå? Sedan kan man i och för sig övervaka varje molekyl som finns i processen ok. Men skulle det då inte vara logiskare att övervaka de molekyler som påverkar andra molekyler och får dem att förändra sig? Ser vi inte gång på gång var övervakningen verkar behövas och efterlevnaden saknas? Politiken har inga egna naturlagar även om många gärna vill tro det, självfallet skall alla syftesstrategier övervakas rent systemlogiskt, vilket också skulle kunna hindra de ibland bisarra nedskärningarna vilka kostar dyrt i slutändan trotts en initial besparing.

ÖvervakningsGonzoismen kanske nått sitt aparta maximum när den enskilde ska övervakas mer än de som kontrollerar den enskilde? Skärpta regler här kanske + obligatorisk närvaro övervakning?

Kanske är det dags inse vem som ska göra vad och att bryta tankebanan?


Övrigt
Bloggens tidigare medarbetare skriver: Gör inte ont värre och menar att daglig verksamhet kanske inte alltid tar tillvara på medborgarens utvecklingskapital utan också kan vara distinkt fängslande i all sin betydelserikedom.

Astra´s lilla projekt AZD3480 verkar inte hålla måttet så någon ny kombinerad ADHD & Schizofrenimedicinering verkar inte ha uppfyllt förväntningarna, vilket gav ett ganska snabbt eko på börshandeln och den förväntade stegringen avmattades.

Som svar på ledarbloggen gestaltning av Planekonomins spritiruelle dirigent presenterar vi: Piss love & understanding & konsten att bryta tankebanan. Kanske ett gylfkoncept för bilindustrin att enrollera. Hackar i Mazda, gai jin.

Frukost med jultomten är dock som vanligt öppen för alla.

Läs även andra bloggares åsikter om Maria Larsson, AZD3480, Jultomten, FRA, Psykisk hälsa, Tankebanan, Pressen.

Några små korta notiser


Psykbryt bryter sig loss till en ny adress bort från bekymmer och tristess.
-Gaah va snyggt det blir på den nya hemsidan!

Våra myndiga analyser
Socialstyrelsen lyckades snabbläsa vårt blogginlägg igår mellan sina besök på Cecilia Beckrots blogg och Metrobloggen. Men att just Socialstyrelsen har så många sökningar på lediga jobb hos: vakanser.se kanske tyder på att arbetsmiljön leder till brister i den psykosociala närmiljön, vilket leder till nyfikenhet på andra arbetsplatser?

Vi ser samma mönster hos Försvarets Radioanstalt FRA och är en anings bekymrade över att deras sökningar går så ofta till vakanser.se. Upplever de en ökning av de psykosociala stresselementen nu sedan deras verksamhet blivit ifrågasatt eller vad kan det vara? När FRA väljer att surfa till Kriminellt.com och Sexoffender.se, vad är de på jakt efter? Någon som de inte redan vet?


Rubriker om ADHD från Danmark
Udsatte børn lever med varige lidelser Anbragte børn har oftere handicap end normalfungerende børn i almindelige hjem, konkluderer ny rapport.

2-årige viser første tegn på ADHD Ny forskning viser, at småbørn, der pådrager sig skader i hovedet eller brandsår, har større risiko for senere i livet at få en alvorlig adfærdsdiagnose.

100.000 voksne lider af damp uden at vide det Mange voksne lider af sygdommen ADHD også kaldet damp, men de ved det ikke, viser ny undersøgelse. .

Vi har planterat ett ben i Göteborg på bloggkartan.se! Återstår att se hur man kan placera ut alla deltagarna var för sig också… för det finns väl flera bloggar med skribenter i olika städer… va?

På väg till årets russinmässa
Allt ska torka tillslut
Du är en druva

men tiden

drejar

dig

ut

FRA gest ställningen

DAMP ned som en hovrande meteorit i medvetandet: Övervakning. Javisst! Givetvis ska vi ha mer övervakning, det kan ha massivt fördelaktiga konsekvenser för demokratin, folket och de mellanstatliga förehavandena.

Klyftig analys?

 

Vilka skall övervakas
De personkretsar där massmorden emanerat från där världskrigen startat från, bör självfallet ha en extraordinärt stor dignitet, när det gäller logiskt renodlat övervakningsvärde. Den haltande logiken som styr de största folkmorden, hetsat mot de svagaste och förringat dess lidande bör övervakas. Likaså urlakandet av folkhälsan.

Regeringen förefaller lida av ett kognitivt funktionshinder när de inte verkar inse varifrån de största hoten har emanerat. I riksdagen sitta väl fortfarande personer som hyllat de största folkmördarna av alla. Stalin, Pol Pot och den gode Mao. Ska man skratta eller gråta, kan man älska eller förlåta?

Världen är upp och ned, tankarna bak och fram så nu verkar styrningen inte veta ut eller in. Logik bristen blir extra tydlig när det kommer till syftesanalysen av FRA´s eventuella hjälp för Svenska soldater i Afghanistan vilket framfördes som ett argument i debatten och också uppmärksammas i SvD.

Kognitiv bearbetning
”25 års erfarenhet av att utvinna resultat med söksystem i internationella dataströmmar” (dn debatt) tja, vart är resultaten från de senaste 10 åren då? Är de för känsliga för att förtälja till det svenska folket som ju trotts allt bara är uppdragsgivare och finansiär?
Varför inte inse att ett hemligt meddelande om krig kan se ut hursomhelst och att man knappast kan utgå från språkhandbokens socialkognitiva design eller den knullnormativa diskursens alla prefabricerade tankespår. Vilken förfärligt inavels tanke att tro sig kunna se vad andra menar, när staten själv inte ens kan övervaka sin egna semantiska tankelogistik; hur ska man då kunna spana mot främmande hotbilder vilka kommunicerar enligt okänd princip med okänd avsikt och okända mål, vid okända tidpunkter?

handsome clockwork or just watch?

Varför inte börja med att övervaka staten och dess ledning? Det är väl från de personkretsarna de största folkmorden emanerat? När det gäller all systemövervakning så är ju självfallet styrkretsarna vilka primärt ska övervakas, med sin konsekvens riktning. Om man skall övervaka en båt en bil eller ett flygplan så är det fortfarande styrningen och dess konsekvenser som skall övervakas, knappast stolssätena i kupén?

Skulle det vara ologiskt att införa dödsstraff på skapandet och underhållandet av en krigsmakt? Eller obligatoriskt dödsstraff på misslyckade självmordsförsök? Det skulle vara intressant att veta vad signaltrafikens experter säger i dylika frågeställningar! För FRA kan väl övervaka logistiken bakom sin egna upphovsrättsliga grundvalar och kommunikation i allmänhet? Eller saknar FRA förmågan att analysera varifrån den verkliga faran kommer och utgår bara från pastejkökets gamla traditionella husbock? Vilket i ovanstående resonemang utgör en fara för staten på lång sikt; symtomen eller upphovet till dem, hur skapar FRA sin verklighetsbilds sociala berättigande och vilka är de vanligaste tolkningsföreträdena? C4ISR eller nått.

Övervaka folkhälsan
Övervaka de ologiskt nedskärningarna i skolan vilka kan grundlägga ett livslångt utanförskap. Eller hur kortsiktig besparingsiver blir en kostsam läxa, vilken verkar vara synnerligen svår att lära för den blinda statens punktinsatser.

Övervaka vad energin tar vägen för de som inte kommer in på arbetsmarknaden. Om E = MC² då måste kanske den relativa och alternativa arbetsmarknadens tillväxt också övervakas konsekvens analytiskt och då kanske det inte alls är så konstigt att MC-gängen bara växer, när utanförskapets energier bara frodas, vem ska då utföra spaningen för polisiär räkning?

Hotet mot nationen?

Vad kan vara ett större hot mot samhället än dess blindhet inför det utanförskap det skapar? Kan inte någon socialkognitivt väl bemedlad FRA expert svara på den frågan?

Varför inte anlägga riktigt tung eld mot det gamla tänkandets hireoglyfer. Tittar man rent statistisk finns det enorma vinster på att studera det som mest hotar medborgaren i riket. Trauma är vanligaste dödsorsaken för svenskar under 44 år, det går självklart att förebygga detta genom att avlyssna den verkliga ohälsans orsaker och förutsägbarhet.

Varför inte avlyssna den verkligheten som dödar flest Svenskar och som föder mest ohälsa? Är det inte ett hot mot nationen?