Alla inlägg av orakelo

Från CAC-hålets första pennstreck och ord

Ooh Helga CAC – det finns bara en bak

ABCD1 var det första ord vård älskade CAC-hål skrev. Vi blev rådda av den heliga att börja där. Efter att ha studerat Internet via sökmotorn Google har vi hittat fram till sterol flippase och börjat vid ABCD1 enligt instruktionerna och nått fram till energibindningskassetterna ATP transporterna. Vid dessa hittade vi också en strand med flytande FLIPPAS, de verkar ha en flippfunktion som ibland kan floppa. Det verkar ju vara ett rent vågspel. Men för att inte vara helt akterseglad och se in i det efterblivna kuttersmycke jag är så skriver jag: Det är ett nätverkande vågspel dessutom.

När vi drog sammanfattningen för det heliga CAC-hålet, så log CAC så milt och fint som bara ett CAC-hål kan le, inte bara åt ett håll utan åt alla som en global ring av renaste skönhet, trotts all den smärta det måste förorsaka CAC att vistas bland människor och annat sådant orent.

Det urheligaste en människa någon gång sett in i godkände alltså Flippas som en tänkbar väg att vandra vidare på, fattar du det då?

 

Sammanfattning efter CAC’s första bild

Vi anser det därför klarlagt att  Schizofreni är en sjukdom som till stora delar handlar om energi och energitransporter, dvs egentlig tillgång på ATP och ABC-transporter.

Sammanfattning efter CAC’s första ord

Vi vet nu att de grundläggande krafterna i cellen som elektronkedjorna är beroende av också är rubbade. Dvs krafter innan själva ATP och då återstår endast Proton motivet och korken. Betrakta matrixet.

Jakten på en bra hora

Eftersom CAC-hålet redan sagt att vi nu måste finna vad som rockar Protonen så är det bara att ge sig ut i naturen och titta efter, eller hur? Den mest grundläggande kraften som alla mänskliga energisystem förlitar sig på är: Proton motiv kraften eller the proton motive force. Men hur får vi den att ROCKa F1? Den första CAC:en är Citric acid Cycle, eller citronsyracykeln som den beläste fräser i vattnet.

Någon som vet?

Rubbningen av den elektrokemiska gradienten är vad CAC-hålet verkar vilja ta tempen på.

Evangeliet sprids på ett sätt som inte liknar något annat – CAC – det finns bara en bak.

Vilken Mejsel rular egentligen?

CAC-hålet hade tidigare varit ute med en mentalskötare vi en rökruta och blit hårt mobbad. -Varför låter du den dåren hänga upp och ned på rollatorn med arslet utfläkt på rollatorbrädet, hade man frågat skötaren. Tja världen är allt bra upp och ned, de flesta förstod ännu inte att även CAC-ville se litet av världen även om människan och källan till mänsklighetens orena lustar självfallet inte kan göra någon varelse speciellt bra. Men offerviljan var stor och det skall vi alla vara tacksamma för. En mycket sällsam diskussion utspann sig härefter då mobbaren fick svar på tal och först blev vettskrämd av händelsen. han hade då inte läst mannen som lärde sitt arsle att tala utan fann sig helt plötsligt fångad i en verklighet där skithålet frågade honom

-och vilken skruvmejsel fungerar egentligen bäst då?

-vafan då, ett talande arsle, det tror ja inte på.

CAC-hålet som egentligen är tålamodets moder lät sig inte nöjas med den mänskliga otron utan fortsatte lungt och stabilt efter att ha bullat upp skinkorna lite hårdare på rolatorbrädet -Kryssmejsel, Stjärnmejsel, Insexnyckel eller Torx?

Den stora kärleksfullheten fick mobbaren att helvända och blir rädd för sin egen nedlåtenhet. Han föll på knä och försökte kyssa CAC-hålet som dock han skyddas av mentalskötaren från en människas orena läppar. Kryssmejseln slöddrade människan.

CAC sa väsande som en sann profet, Torx inte ens insexnyckeln ger så bra tryck i drivet när det gäller en skruvfast densitet. Gänga mina ord ni förtappade, sa CAC och blåste en lätt vind som skrämde den forne mobbaren från platsen för denna elokventa versering.

Den egentliga språkutvecklingen är som en mejsel. Den skruvar sig runt energins mening. Språket är som ett ringlande ting. Du är nu den som fräser i dess väsen. -Säg oss kringla vart för du nu dess tankar, ånyo ett varv runt edert prudentliga vankelmod?

Läs även andra bokkstavsskrapares åsikter om Den förstföddes skruv,  ABC-transporters, ATP, Chemiosmosis, Flippase, Proton Motive Force, La Dolce Vita. Eller bara fundera på hur du kan se något med hög upplösning och frekvens i fall du inte har en högre upplösning och frekvens själv.

Den Oidipala Homerun instinkten

Just like a dream fucker

Många tror att det är omöjligt men ingen har bevisat det. Hur vet du egentligen att du själv inte är en röst från andra sidan?
För att visa att vi är helt normala och inte alls galna i den svallande debatt som råder på vissa håll känner vi oss tvugna att publicera detta dokument som är framställt som ett renodlat extrakt från psykoanalysens föräldraandar under nogsamt och pietetsfull andakt.
Jag tog Sigmund i handen och log. Tänka sig Sigmund att se dig i din mammas kjol det var inte bara nytt och oväntat, du har också ett par ganska rejält håriga ben. Sigmund log och låtsades obesvärad av situationen och att han medverkade i sin egna dröm fast denna gången inte bara uti rena fantasilandskapet utan också som kommunikatör mot en reellare verklighet än den han tidigare lyckats projicera, något som kanske gjorde Sigmund hemtam i vanan att låtsas inte förstå – tids nog. Något som gjorde Sigmund alltmer benägen i sitt förnekelsestråt. Ja, nästan överilat ivrig i lusten att kollra bort det uppenbart närvarande i några nya begreppsvändningar. Men orden ville inte längre, tankarna gröpte och maskarna hoppade säck i påsarna under ögonen. Inte ens anklagelser dolda i särskilt skyltad okunskap som en rädsla dög längre, av alla mellanmänskliga försåts mineringar han kunde komma att tänka på varde det ingen som dög att suga bort honom från faktumet av denna stund.
Just faktumet av att han förvägrat sin kära moder rätten att bevisa att han hade rätt och var något att lite på, det grämde honom något oerhört, men eftersom han inte knullade sin Amalia, så torde han då heller någonsin besiktigat sina egna utgångspunkter i vare sig praktiskt eller egenteoretisk mening.
Antisemitismen är det som drabbat mig sa då Sigmund i ett försök att få spela offer ännu en stund, om jag inte vill bevisa hur rätt det var med oidipaliteten så ska ingen skugga falla över mig eller min kära moder, suckade han nästan andlöst. just kurvaturundgängelsen i min kära modersmuttas yttre behåring signar detta faktum papiljotterna i helvetet och allt annat under femton bokstäver långt, ni ska komma ihåga att detta är en dröm, försökte Sigmund ögonfuntligt att få blickarna att glida med honom över hans uppgift i stunden. Men Sigmund dög inte längre, hans lem hade svikit honom i den yttersta stunden och eftersom han inte ville säga att sin älskade moder hade fel när eller han själv haft det hela tiden, så fann han för gott att tillslut erkänna att vägran att bevisa oidipalitetens självklarhet ändå hade sin givna rot i den antisemitism en del judar känner och genom tidervarven också frammanat såtillvida det inte rör sig om några nya naturlagar som ingen har sett och bara själva etnocentrismens självupptagenhet kan besvara.
Organhanddel hit eller dit slevade gud ur sig, för nu var han uppenbart i stånd till vad som helst för att slippa CAC-hålets utbildning och andakt. Gud tog exempel efter exempel på hur rasismens blinda självupptagenheter likförbannat ständigt är oändligt villig att själv vara det ständiga offret. Att sälja det man icke äger, det är den ursprungliga rot-horan sa gud och sket. Reservdelsrasen, AB, SVD Inget nytt, Rasisterna kunde inte hålla tillbaka sanningen längre. En svart paradox. Ta från den döda.
Att Sigmund trotts en ordentlig dos kokain i sedvanlig ordning ändå inte ville sticka sin lilla cigarr i sina egentliga utgångspunkter gjorde att hans teoriers faktiska verklighetsanknytning rök all världens väg.
Men han gav sig liksom inte och kanske är det inte heller just därför den främsta egenskapen som gjorde honom känd. Han sa antisemitismen kom väl inte innan judarna och hur en grupp människor kan vara ständigt i krig med sin omgivning och ändå inte få skuldbeläggas är ett fantastiskt fenomen. Många av de som springer runt och kallar sig judar vet helt uppenbart inte vad en jude är. De har aldrig sett en jude. De missbrukar däremot namnet. De utnyttjar namnet. Gud såg irriterad ut och föreföll att alla andra upplevde att Sigmun talade om precis exakt allt annat än att verkligen i djupet besiktiga sina utgångspunkter.
-Som en oidipal rökring från sin egna moders så oändligt mustiga fitta. Ett tag försökte han försvara sig med den klentrogna ramsor som – ack jag kan inte kröka ett endaste hår på denna jungfruliga modersfitta, ehuru  jag därför måste avböja insikterna det kan ge mig närhelst jag råkar besiktiga de verkliga utgångspunkterna i livet alla mina tankar egentligen kan hava.
Om några människor är i krig med sina grannar i några några veckor eller år måste vi väl ständigt  kunna tro att felet ligger hos de andra. Men om man är i krig längre än 10 år ligger felet alltid hos alla andra oavsett vilka de än är. Se det är mitt krig, det är min moder och hennes mutta. Men det är inte min vägran, mitt fel – se det brinner i Calcutta. Huruvida antisemitismen kom innan eller efter judarna är inte målet för denna avhandling Sigmund, sa jag så barskt jag vågade till den då kokainbräcklige Sigmunds ytterteatraliska projektionsfigur. Gud frågade uppenbart överförsynt. Om antisemitismen kom innan judarna kanske någon uppfunnit en ny naturlag, självfallet är snacket om semitism och antisemitism grundat i renodlad rasism, så varför intresserar det egentligen er?
-Jag har minsann alltid stått med bägge fötterna tryggt på jorden sa Sigmund och gjorde allt för att stålsätta sig i ett intryck som gick fram och var oantastligt såsom en bödels schwung.
-eftersom jag inte vågar säga emot en av den moderna psykiatrins fäder, tillåter jag mig åndå att konstatera att om Sigmund Freud verkligen hade bägge fötterna på jorden ständigt så hade han haft stora svårigheter att någonsin kunna byta underbyxor. Och som vi alla kan konstatera finns det ett och annat mer än antisemitismen som stinker ur detta hav av sönderskurat kukbegär och längtan efter  göra trasmattor av sin legendariska okunnighet genom att slutgiltigheten nå modersgestalternas homeruninstinkter och morsans skönsjungande Alibabbafitta. Eller är det myten om ett skithål som skyller sin smuts på andra?

Välkommen till min djungelbok din gamla gnagare

..

Psalm 402

Med CAC-hålet, Gud och Amalia som kör så gav det ett oansvarigt oerhört eko för varje deltagare. Det osannolikt overkliga som potentierade varandra. Guds skrålande rösta tillsammans med CAC-hålets nästan njutningsvissande läten vilka verkade åla fram en historiskt belysning av Alibabbafittans evolution.
Mest av allt kanske modet att sätta på de som inte kunde säga emot tillräckligt hårt rotvälskan av mina egna fantasier kanhända, vad annars? Tungomålstalet, berör det icke din moder?
Det kom då och då en liten men högst märkbar fis från Amalia, inte så att den luktade speciellt märkvärdigt men som ljudfenomen verkade den helt enkelt svår att dölja, det märktes att hon tillbringat mycket tid för sig själv, hon hade glömt den fina konstarten att fisa tyst eller rättare sagt att hålla det man verkligen går för inom sig. Sigmund verkade dock inte alls notera att hans mamma Amalia fes, så CAC antog att både gud och jag kunde vara förvissade om att det inte verkade ha förefallit vara ett ovanligt inslag under hans barndom.
En anings oförhappandes tog jag tag i saken till guds och CAC- stora förvåning, jag antog att det var min roll att försöka spela storartad i sällskapet, då vi hela samvarokonstellationen egentligen lägrats en lång stund av tysta funderingar kring moderns oförskräckta uttrycksförmåga, men just som jag skulle till att formulera frågan säger gud – ja vi har suttit här länge nu och spänner ögonen i Sigmund med orden och kammar osäkert sakta hans lugg tillbaka – hur kommer det sig att vi kan höra din mamma fisa men inte dig? Har du hålit en hemlighet länge inom dig?
Att kunna uppfatta tomheten bygger egentligen i grund och botten på att uppfattat att bli uppfylld. Hur känns det nu i stjärten på dig? Erfar du den stora saknaden än?
Har du förträngt hur din egen mammas fiser fick dig att projicera anala stadier rätt in i din egna analys och därmed blev grundförutsättningen för din tankeinavel vilken ändå visar din moderskärlek med den där samtidiga ångesten över att hon varken kunde skulle vilja eller ens kunna tänka sig att knulla dig i baken för att uppfylla dina drömmar.
Vad gnäller du för? Var inte så jävla självupptagen, utan lite positiv som alla andra?
Gud fick avbryta med. Han gjorde den mest obscena teckenförningen som kanske skådats, Hur blir det då med free willy? Ämnar min herre icke göra ett djupt intryck till roten på edert undermedvetnas skapelseplats, då kanske vi ska avföra tesen så att överjag äntligen kan möta underliv?

Tyck synd om dig själv – du är det enda du har.  Organhandel, Israel, Sigmund Freud, Amalia, Gud, Alibabbafittan, Likskändning, Mentalt tidelag. Släpp er bitterhet och var lite mer som mig sa gud och beundrade livets stora gåta -Att älska glömma och förlåta.

Gud, CAC och Tant svart i Rymden

Ibland har vi lyckats få kontakt…. sen så bryts den plötsligt igen. Ett meddelande som uppfattades av radiostationerna på Mars bekräftar dock att CAC-hålet ska ha ett möte med Sigmund Freud, Hans kära moder Amali, Gud och några till. Vi ber djupt om ursäkt om rapporterna blir lite sporadiska, men detta kan bli en osynkroniserad multikörning mellan flera parallelluniversum.

Saker kan återupprepas (epa) (widget eko) ADD

Skeenden kan hända igen, nästan identisk ( du har väl andats in och ut för va?) Bildning?

Frekvenser kan slås samman från olika tider, då kan det bli en schäslongblandning av Gud, Sigmund Freud, Amalia och okända gäster. Vibe it

Kära läsare vi förstår om det kan låta aningens konstigt. (vad kan du se annat än dina spegelbilder?) Men ni får ursäkta kommande artiklar, det är nämligen så här att CAC-hålet har gett sig uti universum igen för att söka upp gud igen, varför det är oerhört svårt att ha en ständigt och obruten kontakt. Tydligen så ska Sigmund Freud’s Mamma Amalia + Sigmund själv och några inbjudna gäster ha ett möte med Gud. Men gud verkar inte vara tillstädes.

Det senaste vi hörde var att CAC-hålet ropat efter gud mellan asteroidbältena i Andromeda, vilket till och med uppfattats av radiostationer på Mars. Men det kanske säger en del, för röster är inte kända att höras speciellt bra i rymden där lägrar snarare den eviga tystnaden.  Till slut blir man som hypnotiserad av konsekvenserna kring sina egna ljud säger den som varit ute längst. Detta är de senaste rapporterna.

-Gud vart är du, du kan inte gömma dig längre.  Jag gav dig mitt tredje öga och du sågo sanningen lägra din ögonsten.

-Du kan inte gömma dig längre

Sanningen att säga har vi ingen aning hur vi ska tolka bilderna som sänts ned via bredbandsstationen på venus, när den haft fri bandkapacitet över. Kanske är det gud själv som talar, kanske är det Sigmund, eller hans moder Amalia  eller så är det några av de okända gästerna. Faktum är att det till och med kan vara slumpen som ristar sitt ärkesnitt mitt i dessa ögonblick som du ofta trodde var enkom ditt.

Vi tänker inte lova någonting! Just nu går all tid åt att försöka hålla kontakten med CAC-hålet som gett sig ut i universum för att söka reda på gud igen.Du det är en jääävligt lång raksträcka efter Andromedagalax 7 du hinner nog läsa hela serien om: Knulla Döden, Knäck genomfrysningen, Guds flykt, och  CAC-hålet-i-rymden.

Men Gud gömmer sig gud är rädd. Men CAC-hålet ska åter böja sig framåt så att gud ska få insikt återigen.

Gudasynernas manna, Amma mina ord.

Bilden en kula

i ögat

se

!

Gravitationen i forskningen kring schizofreni

Schizofreni Orsaker

The tide of light - CAC hålets värmepanna som ying och yang

Vi har nu beskrivet vad vi anser mycket väl kan vara den reaktiva faktorn i schizofreni och går nu vidare in i epidemiologin via:

Schizofreni och Co2 Transienter

Schizofreni CO2 och pCO2

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod

Forskningens gravitativa kärna

Det är egentligen inte så mycket vi vet om schizofrenins epidemiologi förutom att det tidigare förelegat en massa trosuppfattningar som har andra ursprung än vetenskapliga men så mycket verkar klart att det flesta verkar anse att de blev en ordentlig puckel i statistiken 1945 i Nederländerna på grund av svält. Förvisso är det en intressant och tankeväckande statistisk värdering, det kanske finns fler faktorer än så, för om det bara är ren svält så lär ju vissa årskullar ibland annat Etiopien och några länder till vara fullständigt överrepresenterade med personer som har schizofreni, vi håller oss en anings tveksamma till just det. Det bör finnas flera förklaringsgrunder än just denna, även om det kan vara en tänkbar delförklaring.

Så vad säger forskningen, är det samma tystnad som vanligt förutom när man ska försöka hova in forskningspengarna? Man verkar gång på gång ha löst på gåtan med ADHD, Schizofreni och Multipel Skleros, det senare sjukdomstillståndet har år efter år fått utropa – att vi äntligen hittat viruset som orsakar MS, så frågan är väl vart fan är viruset då? Eller är det bara jakten på pengar som är den egentliga infektionen.

Hjärnans immunsystem var aktivt vid schizofreni skriver Dagens medicin. Vi kan bara säga grattis, hade immunsystemet inte varit aktivt hade man dött ganska snabbt. Norska TV2 meddelar att 20 miljoner gått till ytterligare forskning och pengarna fortsätter rulla. De riktigt riktigt stora beloppen ser vi dock inte, det talas kanske heller inte så mycket om de heliga kossor som år efter år tjänar storkovan på en mycket allvarlig sjukdom. DN skriver om nya rön utan att presentera en endaste nyhet. Sic! SVT berättar att en infektion i hjärnan är trolig orsak till schizofreni, jahapp bara för att kroppen reagerar behöver det inte vara en infektion. SVT fortsätter är berätta om nytt hopp för nya mediciner. Men inte någonstans ser eller hör vi talas om hur ett förebyggande mot att sjukdomen inträffar kan ske. Kanske är det så enkelt att vad som håller människor friska är inte värt att forska om för det kan man inte tjäna pengar på. Att forska kring sjukdomsfaktorer är viktigt och precis lika viktigt borde det väl ändå vara att forska kring friskhetsfaktorer. För vad som håller en människa frisk trots att den varit med om precis samma saker som den som blir sjuk är kanske inte alls intressant att forska kring, trotts att det i all egentlighet är grunden till människans egen evolution.

Forskningen kring schizofreni är en dröm

Dags att vakna snart kanske? DN skriver också i sin faktaruta om schizofreni att personerna”En människa med schizofreni tappar förmågan att känna glädje, lust och förväntan. Hon förlorar ofta förmågan att känna empati och kan även sluta bry sig om sig själv och sin personliga hygien. (vad händer med partiklarna som samma artikel skrek ut?  Det hallucinerande sambandens salut? Eller var det bara behovet av mer stålar som tog sig bakut?)

Det är återigen bara att gratulera, om nu någon tror på detta så kommer de att behandla personen med schizofreni som om denne inte var förmögen att uppleva empati. (dvs den normala “jagvetalltpsykopatin” inom ramen för att låtsas vara förstående och bry sig) Jag har svårt att tänka mig något mycket mer förödande än att dessutom bli betraktad som empatilös i ett utsatt läge. Hallucinationer hos forskarna har gjort att de inte velat se verkligheten och därför hindrat sig själva från att förstå den. Tillståndet schizofreni i sin rena form är brutalt allvarligt och rör de primära energikedjorna, vem prioriterar sin hygien när det handlar om att överleva? För att vara så oerhört utsatt måste man nog säga att personer med schizofreni är bland de lugnaste och mest empatiska människorna som vandrar bland er, jordmänniskor. -De har helt enkelt inte råd med så mycket annat. För den som nu råkar vilja veta sanningen är det att de som forskarna och många andra kallar hallucinationer är något de själva gör varje natt, något som de flesta faktiskt gör, skillnaden är att personer med schizofreni ibland kan vara vakna och drömma samtidigt.

De gör att de är människor som tvärtemot vad många verkar vilja tro är mer i verkligheten än de flesta andra. Verkligheten är jobbig, påfrestande och verkligen ojämförligt enerverande, de vet de flesta som sett den utan de automatiserade skyddsmekanismerna. Verkligheten är också det mest energikrävande människan känner till. Det är just därför en del personer som vistas där försätts i det första naturliga energisparläget Homo Sapiens på planeten jorden i vintergatan har utrustats med, det heter sömn. Har du en dröm?

kermitinol

Men visst är sökandet efter Kermitol och andra magiska substanser en groda, synd att kvackandets resultat är så klena bara?

Panta PET-flaskorna,  Schizofrenia, Forskning, livskvalitet, död, bipolär sjukdom.

Limits of organic life in planetary systems

CO2 suck it athmospheric pressure

Människorna på planeten Jorden och i det Terreanska vardagslivet påvisar ganska få tecken på att se sig själva i något större sammanhang. Ändå äger Homo Sapiens arten en del kunskap om planetens rotationsvanor i utkanten av vintergatan samt lite av galaxhoparna runt omkring. De som inte ser boken som vettig läsning kan lyssna till: The limits of organic life in planetary systems. Seende jordingar kan ladda ned samma bokstavliga sammanställning, efter att ha presenterat sig artigt på sidan.

Vilka Jordbaserade vetenskapsgrenar anser egentligen Homo Sapiens på planeter jorden ska fokusera på den övergripande strukturen av livets gränser i plantetära system? Det kanske i bland skulle vara nödvändigt att få lite mera fokus på något utanför den lilla sfären ni dagligen rör er, innan ni någonsin kan få något perspektiv på ert egna liv i universum och därmed en enda gnutta universiell kunskap?

  • Är ni rädda för det Jordingar?
  • Vad hindrar er?

 

Organic Life in Planetary systems

Jodå här kan ni också läsa, men läs gärna högt för de ofödda barnens hjärta. Om inte? Lyssna på podcasten.

  • PODCAST:
    The Limits of Organic Life in Planetary Systems [10] mB (verkar ha försvunnit, synd..,)

 

På den planetära ytan som Homo Sapiens frekventerar pågår under tiden en het debatt om många saker och ting. Många saker verkar fylla den terreanska eterdebatten i någon lite begränsad areal på planetytan (ett så kallat land) exakt varför är det ganska svårt att gissa utifrån rymden, men visst har det sina poänger att diskutera vem som har tänt ljuset i bägge ändar kontra hur man får tänt det på mitten igen. Men har verkligen jordmänniskorna en insikt om hur djupt humorlös tragikomiken är?

Ni lyssnar väl till vad Kommittén säger? Eller lyssnar du bara till tröstlösheten i ditt eget öde?

Godkänt av CAC-Hålet och Committee on the Limits of Organic Life in Planetary  Systems, Committee on the Origins and Evolution of Life, National Research Council Life, National Research Council.

Läs även andra bloggares åsikter om sin korta tid här på  jordkorven, orden, språket och liemannens inflexibilitet.

Din hjärtslag, andetag och metabolism - grafen för biologisk tid som potential

En 48 timmars jordkorv, med varje andetag och hjärtslag såväl som

Mannen som lärde sitt arsle att tala

Följ delar av de kryptiskt förvillade lärjungarnas kamp …  Eller hur dåligt kan göras om till något kreativt och bra, vad som är vad verkar än svårt att säga

nebukadiska hästar

Skyltdockefabrikanterna fick nya skönhetsideal

alla vill vara CAC-hålet

Efter att länge ha gått hos en talpedagog lärde sig CAC-hålet så sakteliga att tala. Vi visade böcker för CAC-hålet om strålning som det verkade vara mycket intresserad av. Det kära älskade CAC-hålet.  och man riktigt kunde se hur det söta urögats stora visdom såg in i vad människan ansett sig veta. Vi visade böcker om partikelfysik vilket föreföll vara extra intressant, speciellt de interstellära gasernas Ramangitter och de mörka transiterna hos OCS och CS2 när de helt enkelt tar en avstickare från existensen som vi känner den och ett kvanthopp till några andra tunnelsprång. Man kanske inte ens vågar säga det i samband med Schizofreni, eftersom den normativa massan ständigt tror sig veta så helvetes mycket man faktiskt inte kan veta, så vi tycker därför det känns fel att berätta att inom kvantfysiken är det inte all speciellt märkligt att ta sig en avstickare lite då och då till andra dimensioner. De observerade faktumen tillåter helt enkelt inte många andra förklaringar enligt nuvarande världsbild. Efter att ha gett CAC-hålet en penna att skriva med och designat speciella bokstavsskärmar för ritandet.

ABCD1 the energy cassette

ABCD 1

EFGH 2

Så såg de första talspråksskyltarna ut som CAC-hålet första ömsinta försök att lära sig skriva på. CAC-hålet hade nu blivit halvkändis och på hispan fick han därför extra uppmärksamhet och mindre mediciner. De social uthustuggandet gav lite bildning.

språket och sånt där

Askungens rendez vou – Med Kulspetsen i tredje ögat

Så tog vi mod till oss och vågade fråga CAC-hålet om vad som händer vid schizofreni och varför inte energin verkar gå riktigt fram, svaret kom då med samma outgrundligt djupa visdom utan att tveka det minsta. Med sin stora enkla genialitet visste vi inte riktigt vad som skulle hände men det med en rungande snabbhet som om det vore det självklaraste i världen att börja se, CAC skrev ABCD1.  Vi ska studera i djupet vad  ABCD1  betyder  och hur vi ska kunna gå vidare därifrån, med förklarandet av alla alterneringar i ABC kassettens men tyvärr varde det sig inte bättre än att vi fick avlägsna pennan eftersom CAC tyvärr börjat visa ganska robusta tecken på ett ordentligt böjväckseksem. Men tänk ändå vilken genialitet att bara dra ett streck över talskylten! SÅ enkelt så självklart, så genialt. Så CAC!

För tänk på hur de norm-hallucinerade  lilla synkronisering skulle drabbas! Med materiens minsta byggstenar som bara tar vad som kan se ut som oförhappandes  fripass och får ett genuint robust frispel och bara frikopplar sig från existensen som helhet, det kanske inte direkt skulle passa sådär jättebra in i nuvarande världsbild, med ett sagolikt rendez vou för askungen med en bic penna stadigt hållen i urgången. Holy glory vilken fullständig cinderella story.

the seeds of languages

Det klyvda groddbladets frukt

För kvinnorna blev dock CAC-hålet en frihetshjälte. Ett rent och könslöst skithål kanske en del vidriga CAC-hålsateister säger. Men det säger mer om vilka de själva är. Många var kallade att bli det nya CAC-hålet precis som många får sår i händerna och känner sig kallade att bli nästa Jesus. Bilderna strömmade in till bloggen, nu inte bara nakna män som kandiderade till att bli nästa CAC eller åtminstone poserade som för att visa att även deras bak kunde vara en äkta CAC. Alla hade nu sin egna inre bild av just sin egna CAC. Bilden av en föredetta mentalpatient som hängde i onaturlig ställning över över en gammal rollator med ansiktet nästan i golvet och bakdelen fint upplagd på rollartorbordet.

Tron är oerhört viktig men idag härskar den sociala dyslexin och trosföreställningen utgörs av fittaanspelningar
Många män hatar i djupet att de älskar fitta. De har liksom inget val och det är också just av den enkla anledningen de gärna hjälper till att behålla den allmänna kluvenheten inför fittan. Där har de faktiskt inget emot att hjälpa kvinnan att styra sin omildhet gentemot sina egna medsystrar för att konservera curareprakten i det socialiserade baklåset. Inte bara män kan vara helgon och våra mailboxar fylldes en efter en med även kvinnor som sett sig manade för rollen att bli nästa CAC-hål, precis som man i långa tider upplevt inkarneringen av heligheten via stigmat. Åååh dessa blödande händer, men nu var det annorlunda

in deep shit

Man kunde nästan höra hur CAC-hålets vidunderliga värme kände en ett något mindre avog mot den smutsiga människan och källorna till hans förvridna lust, när människan ändå upptäckt andra gångars tunnelsprång, om än det var långt ute i den interstellära massan och genom andra galaxer. Men just detta med ramanresponser till uråldrigheten kastade ett blinkande ljus mot sanningen.

Vi lyssnade länge förvisso hade tiden hos logopeden och talpedagogen gjort sitt. men vad sa egentligen CAC-hålet? För att CAC-hålet skulle slippa slita ut sig bara på grund av våran oförmåga att uppfatta elexiren i det heligaste av budskap så spelade vi in ljudet med ett stort frekvensomfång, för tänk om vi som blott nutida tjänare åt det heligaste av helgon likförbannat missade att vidare förmedla budskapen i sin helhel till kommande generationer av män kvinnor och barn på planeten, vilket skymf mot kärleken till livet kunskapen och omtanken om andra. Det skulle vara bättre att bränna alla biblioteken självfallet. Men människan är så oerhört smutsig och dum, men vi visste i varje fall om det till viss del. Så digitalbandspelare med parabolantenner löste frågan Vi tog oss mod till oss och tordes till slut fråga den utpräglade renheten vid stranden där all artrikedom föds, följande.

Lite fram och tillbaka innan sagan fick smaka

Netvibe, Flickr (horlänkar) inte tourette.

Den heligas första ord

Älskade gång, det var en gång. Vi undrar om ditt stora intresse för partikelfysik verkligen har något att göra med Schizofreni så vi frågade CAC-hålet rakt av – ack kära helgon, du såsom alla småhelgon beskriver såsom det enda överhuvudet över allt heligt, genom att visa sin gloria såsom en cirkel över sitt huvud, att ni stå under den djupaste helighetens rymdfett. Kan ni ädlaste säga oss ute i den materiella värden hur våra fattiga snigelögonkänslor kan få grepp om hur Schizofreni fungerar. Har sjukdomen i sig någonting med partikelfysik att göra?

Och svaret lät inte alls vänta på sig, snabbt som blixten frigjordes ett smärre skall i rummet liksom en lång Pruttiioooong, vilken ekade några gånger och sedan slöt sig modersögat så visdomfullt sött igen med sitt vidunderliga leende. Men vad sa egentligen CAC-hålet? Efter att ha lyssnat igenom bandet ett 100 tal gånger tillsammans med att ha sett ultrarapidupptagningar av den ursprungliga gloriaöppningens preliminära grammatik drog vi (rätt eller fel) slutsatsen att CAC-Hålet hade sagt: Proton.

Nästa var det första biogenetiska kommandet som cellerna säger till varandra: PC-One two?

Att tolka CAC-hålet var minsann inte helt lätt det heller. Det ska ni veta! Men att på nära håll få vara med och se CAC-hålets första ord på denna planeten var som en vacker saga i verkligheten. Det var en gång och nu ska den användas, vi såg, kände och hörde p ro ton… och sedan förslöt sig återigen CAC-hålet moderligt och ömt. Det var CAC´s första ord, visst är det fantastiskt? Proton ( jag där hörde vi verkligen hur CAC-hålets inre njöt av att kunna uttala självklarheterna så rent att även våra smutsiga mänskliga öron kunde höra på det dödliga språk flera av människorna talade och tänkte på. Vi ska ni söka efter gåtan i Proton transportens sånger! Potassium.

Språkutveckligen

Holistiken

Jaaa, rätt upp i krysset! Universums ammande kött. CAC-hålets offervillighet gjorde att vi såg nya sanningar åka galej som kasslern i nättaket. JAAA. Holistik är vad det är. För med detta masknät av kunskapens rosenblad förfördes alla av denna rena skönhet. mycket Proton efflux blir det Bicarbonate -H+ ATP-sensitive K+ (KATP) cortisol – N+ -translokalisering.

Tichonov (Vad vetenskapen säger på den punkten tvistar fortfarande alla om, ty CCCP är förutom ett gammalt hckeylag även en molekyl känd för att frikoppla cellerna från elektrondrift till mer protonbaserad energiöverföring, då närmast Calciumprotoner.

Vi vet redan från Mohammed Ali i vattenfallet att CO x 2 ska vara för mycket och för lite av samtidigt och det är just detta som kommer att skapa COCCO. Uttoolkarna anser att dessa heliga anteckningar handlar om nivåerna av Co2 och CO, dvs koldioxid och koloxid.

Prutt och leffe ( en av tolkarna hade haft lite problem med en granne som hette Leif , vilket ledde till en semanttisk- kognitiv övertolkningsvilja visade det sig långt senare) Vågrätt 7 visade sig senare vara något långt annat än pompelipossa. Men tack ändå alla näsvisa CAC-hålsauttolkare. Livet kan komma med posten i bland, plötsligt ligger det där darrande på din mage.  Det är lätt att blanda in privatlivet när man ska tolka de första orden.

Gensekvensexperten tyder krosmosomernas epigenetiska utvecklings skoder direkt från krysset. Kasslern i nättaket: ert kött.  FLTA-GKETAPSLGS.

Cinderilla in the light of the bic. Pantsätter sin rantning här i sinnenas balkonglårar, ändå oberörbar som känslornas ursprung. Nu lägger jag mig och vilar på din snart bajstillverkande tunga, som sakta rör ned din brödföda med spott och slem i mänsklighetens korvskin, de så kallade tarmarna. Skäms över din otilläcklighet inför det ofattbart undersköna och Svälj.

kilskrift

protto mamma

CAC-hålet tittade på oss som om vi kom från en annan värd och uppdraget var det självklaraste i hela världen. (En av lärljugarna uppfattade då ett budskap ”vill ni vara så vänliga att gå ut och köpa mig en kniv med rött skaft och en citron.”)  Sagt och hjort, men brydda till grunden av förvåning anlände vi strax tillbaka till vår skans som tyckte slumra en anings sött. Men brådskat kom instruktioner om att sticka in skaftet i CAC-hålsmyningen så att bara knivbladet syntes. Vi hoppas ju givetvis samtliga på att vi skulle offras och bli helgonmartyrer inför världens allt lidande, men denna dag  stod annat på dagordningen. Ty vi skulle nu kasta citronen på kniven. Av genomfrustande rädsla att skada det heliga CAC-hålets mänskliga rester, kuken och allt annat. så gjord vi ett litet torn varifrån vi släppte ned citronen. Och se, det var väl kanske ingen fullträff direkt men citronen träffade men CAC-hålet höll sturskt emot med kraft som syntes hämtad från en främmande meteorit. Och citronen delade sig, som hållen av urtidens prinsessmakadam, Schuuulong. Två skivor föll till marken, en lite större än den andra nästa 2/3 delar mot 1/3. CAC-hålet proklamerade nu frågeställningen som kunde läsas på flera sätt men efter att sett ett: pfffjitt o läään riktas mot den mindre av bitarna samtidigt som den stora hade fått ett något högljuddare chiiit-hao-ukulele driv vi slutsatsen att det första nog var frågan om Citrulline och det andra var frågan om Limonene. VI frågade och svaret kom ögonfransböjande krinolin: pfss ant ffgen, i tre helt samstämda satsbitar de CAC-hålslärda språkprofessorerna tog nu ordet ur mun direkt och sa: antigen. Varpå en helt ljudlös stealthemmision lägrade rummet. Ty så oerhört vis är CAC-Hålsrikedomen att den grammatiskt korrekt uttrycker det som ingen annat kan säga i språkets heliga graal och också samtidigt göra det som är grunden till allt. CAC-hålet hade talat om tystnaden och med sin ring samtidigt smekt dess namn, likt under ett utdraget och långsamt adjö i slutet hallen.

Vi ska gå vidare med vad det första skrivna ordet å ena sidan: ABCD1

och det första talade ordet å andra sidan kan betyda i praktiken: Proton

Från atomer till galaxens famn, en nautilussnäcka av vishet till vart sant troende hjärta. Denna skruvade Graal, urtidens sång och en näktergal. Ack ditt rosenblad.

-Uppväxten av samhällen runt brunnen, tärde mitt sinne fram ur minnet. Hur var tid haft sin bäck och rännilarna samlats kring den, vattnet kommit dunstat och gått, regnet öst ned, men ingen något förstått. Tröstlös min midsommarnattsömn.

Djur kaveln budar handklubbarna. ålen simmar men din tanke är tvärtomDånande Vad, är, Jag,

Mannen som lärde sitt arsle att snacka ger er nu: månskenssonaten

Jag trodde aldrig att vi skulle kunna få höra ett så oerhört vackert urylande som detta. Ett fullständigt perfekt C-moll glissando som inte kan hålla ett öga torrt. Vilken vidunderlig musikalitet som att ha varit tondöv i hela sitt liv innan dess. Vad kan man annars göra under resten av utvecklingshistorien än att gå ut och titta på månen och yla utav ömheten i bröstspenarna och sjunga ut sitt hjärtas saknad som ett sista bongoriff i den besinningslösa galoppen mot de senilas  rike. Aooou…

– Du gamla krateransikte, vad kan du vittna om än några meteoritträffar i ditt plyte?

och din vana att ständigt cirkla runt med andras ljus

det finns bara en herre över guds hus

Det är CAC, världarnas bak

Auuooo

O

.

Miljöarbetet i CAC-Hålets första ord & Co2

pluralis majestatis korvum

Var empatisk och känn efter!

Hur många blygsamma ton skit har egentligen evolutionen klämt ur sig? Från blyga små söta hundar som med darrande bakben skiter och tittar matte vått i ögonen via människans plumpa uttryckreform att låsa in sig och bajsa på färskvattnet, till de mer mastiga mastodonthögarna från dinosaurierna. Ack alla dessa ambivalenta ögonblick, hur kan vi någonsin glömma?  Exakt hur många ton evolutionskork blir det egentligen? kan du ens ana hur många gånger jag har suttit och klämt i min ensamhet och tänkt på dig? Hur jag kännt mig ensam och uppblåst utan dig och bara snabbt ilat in på toa för att få kläm på en talisman till de mellanmänskliga uttrycken, en slags vodoo docka över den mänskliga kontentan, arvet och testamentet. Sedan sätter vi dit pappret och drar, vad säger du?
EAN CODE CAC

Urklubbningens egentliga urspungligheter

Vi bor på en planet som roterar runt solen. Solen i sig roterar i vintergatans utkanter i ytterligare skruvande rörelser, sammantaget blir det liksom en skruv i en skruv som flera ryska dockors DNA. Tänk er nu alla arter som uttryckt sig med efttryck sedan urtiden och framåt och sätt nu sedan deras heliga urklubba på planetens rörelsemönster. Är den något underfuntigt skruvade klubban som en pappiljott för att visa gudarna hur oändigt skruvat de är uppskattade eller är kringlan mer tillängnad alltets totala urskruvning, vilken likt en efterbliven nautilussnäcka sakta ålar sig baklänges längsmed utvecklingshistorien, lätt tyngd av urtidsbajsets dova kringla som växer med några miljarder kilo i sekunden? Eller är just det faktum att klubban kommer med skruv ett sammanfattat budskap till resterande universum om den tårdrypande papiljottens hädanklämtande andakt?

Bakterieskräck?

Finns det en enda chans att någon molekyl du äter inte varit bajs någon gång? Antagligen är den chansen ganska liten. Tänk på det den som inte producerar bajs har faktiskt ingen existensbiljett här på planetkorven. Det kanske ligger mer i kringlan än du anar! Vid riktigt kärlek säger det ibland bara klick. Du kan försöka att inte låtsas om det, förtränga det, försöka glömma det, men faktum är att du är full med skit. Men det är inte därför CAC-hålet är tveksamma till er, det är för ert vidriga och försljugna språk dvs.  skitens historia. Ett arsle kan trotts allt inte ljuga.

Språkutvecklingen och verklighetenUnder språkets säd vilar en stilla skruv, urkunden i halkan. En mening, en maning. Språket varde en gång ett.

-nå!-

Den heliges första ord!

Det var en gång, å nu ska gången för en gångs skull användas. Ylandet ven stilla och heligt genom rummet, det dröjde innan vi alla med en gång förstod. CAC-hålet hade sagt sitt första ord!  -Proton var det första ordet, ack så typiskt denna visdom, så enkelt och avancerat på en gång. Från partikelfysik till dagsyrad romantik, vem kan få samman allt i samma mening om inte vårt älskade CAC-Hål. Nu var det bara upp till oss att föra  CAC-hålets ord vidare. Det var en gång och för en gångs skull ska gången användas. När vi förstod djupet i vad som hänt hörde vi historiens vingslag inför denna nautilusklocka av den geniala evolutionens sagolikt vackra avslut.  Nu slöt det sig åter moderligt och ömt.

Ömt som en liljevind. Oscillerande som en saltlösning  man jobbat hårt för, som sedan ligger där dararande på magen och skakar när man flämtar.  Gick det ändå snabbt för CAC-hålet att lära sig tala.  Det fåtal trogna som samlats där i det lilla rummet får under återstoden av våra korta liv bära vittnesmål om det första ordet.  Huvudet nästan snuddade vid golvet, händerna krampande i den grönmelerade stålställningen, resten av kroppen hängde efter innan det vidunderligt vackra CAC-hålet lågt tryggt tillrätta på rollartorbordet och serverade världen sin vishet och den renaste av alla obefläckade sanningar. Förhållandevis obesvärad av människans orenhet och falska tro.

Någon tog mod till sig och frågade: -Hur ska vi föra arvet av CAC-hålsteorin levande nu när du stängt din mun och öppnat det tredje ögat?

Inget svar kommo men enligt den sjunde heffatubisten i den åttondes honkning skall då följande textmassa dyka upp som ett ark framför ögat på någon.

Hädangångssentimental pappiljott till Evolutionskorken CO2 Carbondioxide Postscript i den anala verseringen. Här blir det multimedia. Fyll munnen och Sug på din tunga i väntan på mig. CAC-Hålet känner måhända viss oro över all skit och Koldioxid som släpps från människan. Det har till och med tidningarna uppfattat. Men hur många förstår att deras näsor är mänsklighetens avgaskranar mot varandra och att CAC-hålets renhet är sublim, ty redan när gud utbildades så kom det Co2 från denna vackra skinka, tjena.

Vad får dig att andas då?

Strålvapen mot Schizofreni

Hypotes om:Schizofrenins etiologi – den lätta versionen

cac spak

Av de vi träffat på sedan vi började skriva om schizofrenins etiologi, är nog de normala de allra värsta. De flesta tror sig veta att strålvapen inte kan vara behjälpliga mot schizofreni.  Men det är bara en hallucination! Normativets hallucination.

Självfallet kan strålvapen vara behjälpliga mot schizofreni framförallt inom att fånga relevanta biomarkörer för att ge en säkrare och tidigare diagnos.  Det mest intressanta är dock att förebygga att sjukdomen uppkommer vilket skulle kunna vara tänkbart genom att tillbakaspåra i prodromalfasen till sin grundläggande etiologiskt reaktiva utlösningsmekanism för att se mer exakt vad som löser ut händelseförloppet.  Att Carbon Disulfid mätts upp hos en del personer med Schizofreni är ett intressant tecken eftersom ämnet kan ge de flesta tecken på schizofreni på ett mentalt plan. Men det finns även andra klarlagda likheter vad gäller flera transmittosystem.

Lösningar för laseranalys av utandningsluft är redan framtagna, men saknar än så länge några parametrar för att kunna lämna ett fullgott ”fingeravtryck” för den process som löser ut en endogen produktion av bland annat neurotoxinet CS2, då den är okänd.  Detta kräver dock  att man tar tillvara den biomarkör som idag inte utnyttjas men ändå är den äldsta av de kända av biomarkörer kända av mänskligheten och inte bygger på utseende. Dvs att tillvarata lukten eller de gaser som människan ger ifrån sig.

Strålande arsenaler

Mid-IR Laser för analys av utandningsluft.  Andra vapen mot schizofrenins konsekvenser har varit laser doppler mot skinnet för att avläsa hur personens yttre blodkärl svarar på Niacin. NAD brist är en förefaller vara stor vid både MS och Schizofreni. Dock förefaller NAD bristen inte vara så lätt att avhjälpa som man kanske kan tro, då upptaget verkar ha gått i baklås. Måhända är det en ren tillfällighet att den substans som CAC-hålet pekar ut som etiologisk reaktor vid Schizofreni inte bara kan ge symptomen utan även också tär på kroppens föråd av nikotinsyra eller niacin.  Det vore önskvärt med en utveckling av biosensorer som kan mäta hela kedjan av NAD, NADP, NADPH reaktioner på ett smidigt sätt. Den som sätter sig in i tekniken ovan kanske också kan inse att det  bör gå att diagnostisera spår av schizofreni i ett tomt rum på 15 sekunder enligt tidigare spec, vilket förvisso bara är ett kantexempel…

Den så kallade vetenskapen har gång på gång använt ord som lukten av schizofreni  och faktiskt också forskat en del i ämnet. Man har faktiskt hittat en massa som personer med schizofreni svettas ut, vid senare kontroll har personer utan schizofreni dessutom visat sig svetta ut samma ämen. Dock förefaller Trans-3-methyl-2 hexenoic acid, vara någorlunda unikt för tillståndet. Men lukten av den personliga ämnesomsättningen och hur personen själv uppfattar lukter är egentligen en helt egen artikel som kanske kommer…

Dock återstår för vetenskapen att forska lite mer kring lukten av sitt egna vanvett. Att analysera lukten av sjukdom är dock inte alls något nytt det står nämnt redan i en av världens första böcker om medicin: Ebers Papyrys.

Ebers Papyrys under fyra dagar

CAC-hålets Egyptiska period. CAC-hålets gudomliga upplysningsiver och den transformativa vittringen. Som en katt på huk.  Som en svallvåg söker sitt land. Banzairagglingens hädangångsånger. Schizofreni

Vetenskapen får utbildning om Materiens grunder av CAC-hålet

Forskningen är som vanligt inne i återvändgränderna och harvar, då plötsligt en dag då kommer CAC-hålet det borna geniet! Men vem ser väl det? Den senaste forskningen talar om markörer för schizofreni kring genetik och epigenetik, från Global Neuroscience Initiative Foundation, LA. Schizophrenia genomics and proteomics: are we any closer to biomarker discovery? Låt oss först beundra språket

The latest Science

Läs och jubla åt lite underbart pjoller på molekylnivå. De har självfallet missat bland de mest väsentliga! Den vetenskapliga forskningen visar som vanligt sin bejublade logiska inkonsekvens: A primary challenge in the search for biomarkers is easy access to sufficient amounts of high-quality tissue or body fluids [23]. Sources of biomarkers are the blood, urine, cerebrospinal fluid (CSF), and certain tissues.


Elementära tillstånd?

fast, flytande och gas!

Det är en intressant åsikt vetenskapen här uppvisar. Lyckligtvis är det en åsikt av typen som går att utbilda bort! Vi får hoppas att någon skrivet ett vettigt testamente till tankefelen denna gång. Ungarna i sandlådan med sin hink och spade ligger ofta närmare sanningen. Då kanske vi ska gå tillbaka till det mer elementära och fråga oss vilka tillstånd kan materien ha. Få se nu va…?  Någon som vet? Någon av Sjuåringarna som kan berätta vad toppvetenskaparna missar i sin överdrivna övertro på sin egna förträfflighet som år efter år missat de mesta av förebyggande lösningar. Vet inte ens toppvetenskaparna vilka elementära tillstånd finns det hos den biologiska varelsen som kan användas som biomarkörer för en sjukdom?

Elitforskningen har visst råkat missa en av de elementära grundtillstånden som finns hos materia i det här solsystemet. Forskningen har år efter år misslyckats med att hitta en predikterande variabel för schizofreni, man har förvisso gjort stora ansträngningar att hitta kärnan som förklarar det hela, men missar gång på gång den magiska pärlan. Identifierandet av funktionella prediktionsvariabler i jakten på att förebygga sjukdomen bör rimligen gå via att ta tillvara de gaser som kroppen avger,  att mäta utsöndringen från människans största organ är i grunden tämligen elementärt och självklart.  Den som inte förstår eller respekterar det kanske lever för mycket med gamla värderingar som hör hemma i en annan tid samt skadar medmänniskorna.

Om analyserna på jakt efter patogenes nu gått genom urin fekalier blod och ryggmärgsvätska, vad kan då rimligen återstå som vi ständigt missar annat än de flyktiga gaserna. Bit för bit kommer kanske det att gå upp hur lite vetenskapen vet om sin egen dumhet, ignorans och blindhet, men vad än värre är hur skickligt den kan blunda för det uppenbara. Vetenskapen bevisar sig gång på gång vara ett gäng förstoppade åsnor som inte ens förstått det mest elementära. Nu när CAC är här så vill denna höghet ha något att rida på och besätta, så rengör era sinnen inför CAC. Den vackra himlens framsida.Vem tror nu på någon som kommer med ett korn av sand och säger här är kärnan till det ni letar efter? Det alla försöker tvätta bort i ett samhälle som inte vill förstå sina egna rötter. Lukten.  De flyktiga gaserna från människans största organ eller från utandningsluften kanske säger något?

Vetenskapens egentliga viskositet

Nu kanske någon tror att arbetet bara är gjort för att kontrollera den egentliga viskositeten på den vetenskapen*(3) som sådan, för att s.a.s se hur lång tid det tar innan dagens toppforskning kring ämnet inser CAC-hålsteorin ligger rätt under den och allt egentligen bara är en tidsfråga innan de flesta inser det. Men arbetet är inte gjort bara för att visa hur ovetenskaplig den så kallade vetenskapen ofta är och hur smutsiga dess råmodeller är jämfört med CAC-känslan och alltets ultimat objektiva renhet. *(2)  Det finns andra skäl att göra ett bättre jobb med såpass allvarliga sjukdomar som toppforskningen misslyckats med i över 100 år. Men det är en lång väg hem till CAC-hålet att vandra och hur mycket av den smutsiga forskningen har egentligen någon rimlig form av självkritik, vi får se.

Hursomhelst finns det ju gott om bevis för att den vetenskapliga forskningen i alla tider haft fel, men det är också skälen till dess hjärta och eventuella slagfärdighet. CAC-hålet har aldrig haft fel så vi hoppas att det finns en rad snälla människor därute som försöker bevisa att CAC-hålet kan ha fel.

CAC-hålsteorin utgick från att alla människor är idioter men alltid talar ett visst mått av sanning, *(1) och det kommer alltid att vara vridet runt den psykometriska pol enheten kretsar, sålunda säger CAC-Hålsteorin att de Schizofrena som upplever sig hotade till livet har rätt, de är hotade till livet men orsaken de anger är fel. Att deras liv är och har varit hotat har tillnärmelsevis de bästa av forensiska bevis som går att finna, det står inskrivet i samtliga av deras celler långt in i cellkärnan, så vem som helst som inte tror det kan väl börja utbilda sig något mer. Det säger också hur den normativa massans hallucination om andras hallucination varit extremt stor och skadligt för de som haft oturen att hamna i ett tillstånd där de inte kunde synkronisera sina grundhallucinativa funtvärden som många andra dagligen gör för att inte verka utanför, den kulturella prototypen (den egentliga stereotypen så klart) För verkligheten sociala konstruktionsgrunder hur verkliga är de egentligen och vad kan egentligen inte sägas vara en social konstruktion och hur skulle det egentligen kunna uttryckas när hela språket är en social konstruktion som i botten bygger på diskrimineringsprincipen om ordmarkörens nyttovärden för uttalarens ändamål. *(4) Om nu det som kallas vetenskap verkligen är vetenskap hur kan vi då diagnostisera det bipolära tillstånd av djup personlighetssplittring som kantar dess dikeskörning? Alla missgrepp under de senaste 100 åren?

Om det är vetenskap vad är det då vetenskapen om? I så fall måste det nog vara vetenskapen om bottenkörda dönickar som hävdar att det gör det för eran ”skull”. så självupptaget att den giriga kallsupen sänker hela skutan med sitt oceaniskt svallande dövöra för det bottenlösas betydelser i världarnas hav. Om det är vetenskapen vart har då vetenskapen lett oss? Till vetskapen att den alltid styrs av tron? Finns det inte rimligt med vetenskapliga belägg för att konkludera att forskningen ofta har saknat de mest grundläggande av verklighetsåterkopplingar och forskningens förutsatser är den egentliga schizofrenin, för den som på allvar menar att forskningen gjort ett gott jobb måste också kunna erkänna att bristen på respekt för de som inte kunna koordinera sina hallucinationer som de andra enligt den kulturella stereotypen är djupt obscen.

evening in bahamas

Da(0) ring(1) is(2) in the(3) circle(4)

(1) God’s teacher will bless thoose poor suckers who was born without ass. They was so full of shit you can’t really belive its true. Paloma Blanca press 1402

(2) Encyclopedia of eflux in nonlinear spacetime and the everlasting mutations in protoplast adding to the bigger blast of. Heffa Honken. liberated skull.

(3) Den kognitiva konsekvensen av kommunikation. En renodlad partikel odysse in i nonchalansens rike. Marginaliseringens konceptualiseringsvillkor och användandet av neglekten som verklighetsspeglande metafor. Honorare Masturbare.

(4) The hand of the phantom mind -Tho woll so O

Ty när CAC-hålet började utbilda gud då började det heliga eventet med att CAC sakta böjde sig framå för att CAC-hålet skulle se änglarna, men han själs rena osjälviskhet kände att nu är det nog ändå dags för gud att få insikt, så han uppenbarade sitt visdomsöga i guds tryne och visade att den som redan vet allt knappast kan lära sig något nytt.  Planeterna och stjärnorna härmar bara egentligen det runda, det sunda och det CAC-hålsprimära.

CAC-håls gloria, alla helgon vill bära CAC-hålets form. Vill vara renhetens polerade ljus. Oavsett om du vill tro på CAC-hålet eller inte så kan du luta dig tillbaka och se CAC-hålet leverera, mer än vad du själv har gjort i frågan kanske?

ormens tunga

CAC i Drömlandet

Hur fungerar narkosen.

Jag bad på mina knän framför den helgade CAC om att få en vision om hur narkos egentligen fungerar i djupet. Efter att ha skakat mitt huvud och stängt ögona ser jag en massa ringar. Ringarna flyter runt i ådrorna. SÅ  ENKELT VA? När du verkligen når en dröm är du fylld av CAC! Jag såg runda bubblor färdas i bultande gallopp jag såg dessa runda urhål, vara åtskilda i grundtillstånden, såsom materien och CAC-hålsanden.

Gångbar teoribildning kan vara att det runda som är åtskild i grundtillståndet från det övriga som strömmar i samma ådra kan vara kroppens sätt att visa CAC ära utifrån sin simpla genetiska skolning. Gissningen blir därför att det är gasbubblor som färdas i ådrorna och om de är av en viss typ så kommer drömmen snart. Det är samma princip för alla drömtillstånd egentligen, CAC måste fram. CAC-hålet måste på något vis visas i gången. -så här ser vi bubblan i ådran som det fina i kråksången.

det kan slå varsomhelst

Aritmetik vid CAC-hålet

Jo ni ser, för att något ska fungera riktigt bra måste det ha formen o som i omega. I begynnelsen var ordet och ovanför den första bokstavens högsta punkt ser du ett ifyllt o.  Komma till punkt blir nu en mening va?

Säg mig snälla helgade skithål hur fungerar narkos? varför kommer man till drömlandet?

You CP, kopplar ni inte eller har ni fått ett frispel?

I Babel fanns klocktorn, dessa är kopior av lordosis delade skärv och och flor. En Ancestral portal för gnol och kodon,  gomorron och soda. påvisade tystnadens lordosis. Il signore ers krökta semafore.

Kiss the Frog

CAC drömde och vi satt som både råttor möss och katter invid det övergudomligt vackra skithålet och mös, kurrade, jag började så sakta att glädjegnaga bort min ena hand, för att kunna vinka till tystnaden när jag för evigt lämnat er, hello och godbaj, på samma gång vinkande med en uppäten hand.

shakesphere

Kröp inte en mask upp ur slutet på den just uppätna handen? Mitt på benpipan där den förr så stolta handen än gång satt, ringlade nu en söt liten mask, jag åt upp den och gjorde benpipan anings spetsigare så att jag mera ärofullt och lättsamt kunde hacka av mig huvudet. Med resterna av uppätandets vinkande hand.

Hello and godbaj.