Etikettarkiv: Flippase

Från CAC-hålets första pennstreck och ord

Ooh Helga CAC – det finns bara en bak

ABCD1 var det första ord vård älskade CAC-hål skrev. Vi blev rådda av den heliga att börja där. Efter att ha studerat Internet via sökmotorn Google har vi hittat fram till sterol flippase och börjat vid ABCD1 enligt instruktionerna och nått fram till energibindningskassetterna ATP transporterna. Vid dessa hittade vi också en strand med flytande FLIPPAS, de verkar ha en flippfunktion som ibland kan floppa. Det verkar ju vara ett rent vågspel. Men för att inte vara helt akterseglad och se in i det efterblivna kuttersmycke jag är så skriver jag: Det är ett nätverkande vågspel dessutom.

När vi drog sammanfattningen för det heliga CAC-hålet, så log CAC så milt och fint som bara ett CAC-hål kan le, inte bara åt ett håll utan åt alla som en global ring av renaste skönhet, trotts all den smärta det måste förorsaka CAC att vistas bland människor och annat sådant orent.

Det urheligaste en människa någon gång sett in i godkände alltså Flippas som en tänkbar väg att vandra vidare på, fattar du det då?

 

Sammanfattning efter CAC’s första bild

Vi anser det därför klarlagt att  Schizofreni är en sjukdom som till stora delar handlar om energi och energitransporter, dvs egentlig tillgång på ATP och ABC-transporter.

Sammanfattning efter CAC’s första ord

Vi vet nu att de grundläggande krafterna i cellen som elektronkedjorna är beroende av också är rubbade. Dvs krafter innan själva ATP och då återstår endast Proton motivet och korken. Betrakta matrixet.

Jakten på en bra hora

Eftersom CAC-hålet redan sagt att vi nu måste finna vad som rockar Protonen så är det bara att ge sig ut i naturen och titta efter, eller hur? Den mest grundläggande kraften som alla mänskliga energisystem förlitar sig på är: Proton motiv kraften eller the proton motive force. Men hur får vi den att ROCKa F1? Den första CAC:en är Citric acid Cycle, eller citronsyracykeln som den beläste fräser i vattnet.

Någon som vet?

Rubbningen av den elektrokemiska gradienten är vad CAC-hålet verkar vilja ta tempen på.

Evangeliet sprids på ett sätt som inte liknar något annat – CAC – det finns bara en bak.

Vilken Mejsel rular egentligen?

CAC-hålet hade tidigare varit ute med en mentalskötare vi en rökruta och blit hårt mobbad. -Varför låter du den dåren hänga upp och ned på rollatorn med arslet utfläkt på rollatorbrädet, hade man frågat skötaren. Tja världen är allt bra upp och ned, de flesta förstod ännu inte att även CAC-ville se litet av världen även om människan och källan till mänsklighetens orena lustar självfallet inte kan göra någon varelse speciellt bra. Men offerviljan var stor och det skall vi alla vara tacksamma för. En mycket sällsam diskussion utspann sig härefter då mobbaren fick svar på tal och först blev vettskrämd av händelsen. han hade då inte läst mannen som lärde sitt arsle att tala utan fann sig helt plötsligt fångad i en verklighet där skithålet frågade honom

-och vilken skruvmejsel fungerar egentligen bäst då?

-vafan då, ett talande arsle, det tror ja inte på.

CAC-hålet som egentligen är tålamodets moder lät sig inte nöjas med den mänskliga otron utan fortsatte lungt och stabilt efter att ha bullat upp skinkorna lite hårdare på rolatorbrädet -Kryssmejsel, Stjärnmejsel, Insexnyckel eller Torx?

Den stora kärleksfullheten fick mobbaren att helvända och blir rädd för sin egen nedlåtenhet. Han föll på knä och försökte kyssa CAC-hålet som dock han skyddas av mentalskötaren från en människas orena läppar. Kryssmejseln slöddrade människan.

CAC sa väsande som en sann profet, Torx inte ens insexnyckeln ger så bra tryck i drivet när det gäller en skruvfast densitet. Gänga mina ord ni förtappade, sa CAC och blåste en lätt vind som skrämde den forne mobbaren från platsen för denna elokventa versering.

Den egentliga språkutvecklingen är som en mejsel. Den skruvar sig runt energins mening. Språket är som ett ringlande ting. Du är nu den som fräser i dess väsen. -Säg oss kringla vart för du nu dess tankar, ånyo ett varv runt edert prudentliga vankelmod?

Läs även andra bokkstavsskrapares åsikter om Den förstföddes skruv,  ABC-transporters, ATP, Chemiosmosis, Flippase, Proton Motive Force, La Dolce Vita. Eller bara fundera på hur du kan se något med hög upplösning och frekvens i fall du inte har en högre upplösning och frekvens själv.