Etikettarkiv: historia

ADHD historiken & Wikipedia utkastet till dags dato….

Små framsteg
Lyckades ( med stor hjälp av andra) lägga upp lite av historiken på den engelska versionen av Wikipedia även om ingen av oss just nu vet hur man lägger in referenserna osv… känns ändå roligt att ha varit delaktig. I stället för att hänvisa till något ingen känner till, eller kan få tag på kommer vi att försöka se till att mesta möjliga material kommer att vara tillgängligt för alla.
Gränserna flyttas
Många experter har tidigare sagt att den förste som beskrev adhd symptomatologin var Geroge Still i sina anföranden 1902, men det står det allt mer klart att Alexander Crichton var betydligt tidigare ute. Vilket nu de flesta insatta också anser, så historiken flyttas framåt… eller hur man nu vill se det.
Att få tag i tillförlitlig historik

Ett grundproblem med historik i största allmänhet är att den handlar mest om feta gubbar och när de levde och dog. precis som Rakel tidigare tog upp om våran TV och sveriges radio, så förekom handikappade, funktionshindrade inte alls i media….. tidigare så visst är mörkertalet mer än enormt. Detta faktum visar sig tyvärr också i historiska skildringar, för vem vill skriva om sin egen rastlösa samtid? Jag tycker mycket gott att vi kan komma ihåg den tid då det blev folkstorm för att barn som påverkats av att mamman åt neurosedyn fickvara med i tv. Eller när det äldsta programmet om handikappade i svensk radio och tv historia egentligen gick…. !

Det äldsta, bevarade programmet, är från 1940: Livet i Rullstol – hinder och
möjligheter. Martha Sävholm från Huskvarna berättar om sitt liv och sina
svårigheter som rullstolsbunden och ger också råd till andra
handikappade.

Eller varför inte komma ihåg det synnerligen speciella händelsen då:

Lis Asklunds program om Eugeniahemmet orsakade en häftig debatt och en statlig
kommission försökte stoppa programmet. Resultatet blev en enskild stadga i
radiolagen om rätten att göra samhällskritiska program.

Mot bakgrund av det kanske vi ska vara väldigt tacksamma att det finns något av historik kvar, jag kallar den historik, förnekelsens historik för den är längre än blundandets historiska djup. Den historiken säger inget annat än_ – titta vad mörkt det blir när jag blundar.

WIKIPEDIA INLÄGGEN

18th century
In 1798 Alexander Crichton described a similar mental state as seemed in the inattentive subtype of ADHD, in his book: An inquiry into the nature and origin of mental derangement : comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind and a history of the passions and their e?ects. In the Chapter of Attention Crichton described a ‘mental restlessness’

“The incapacity of attending with a necessary degree of constancy to any one object, almost always arises from an unnatural or morbid sensibility of the nerves, by which means this faculty is incessantly withdrawn from one impression to another. It may be either born with a person or it may be the effect of accidental diseases. When born with a person it becomes evident at a very early period of life, and has a very bad effect, inasmuch as it renders him incapable of attending with constancy to any one object of education. But it seldom is in so great a degree as totally to impede all instruction; and what is very fortunate, it is generally diminished with age.” 271

Crichton further observed:
”In this disease of attention, if it can with propriety be called so every impression seems to agitate the person, and gives him or her an unnatural degree of mental restlessness. People walking up and down the room, a slight noise, in the same, the mowing a, the shutting a door suddenly, a flight excess of heat or of cold, to much light or to little light, all destroy constant attention in such patients. Inasmuch as it is easily is exited by every impression.” 272

Crichton’s noted: ‘they have a particular name for the state of their nerves, which is expressive enough of their feelings. They say they have the ?dgets” 272

Dr. Crichton suggested that these children needed special educational intervention and noted that it was obvious that they had a problem attending even how hard they did try.
”Every public teacher must have observed that there are many to whom the dryness and difficulties of the Latin and Greek grammars are so disgusting that neither the terrors of the rod, nor the indulgence of any kind intreaty can cause them to give their attention to them.” 278

Alexander Crichton was almost two centuries ahead of his time in his observations of what is now known as the Inattention subtype of ADHD. He wrote about the salient features of this disorder, including attentional problems, restlessness, early onset, and how it can affect schooling, without any of the moralism introduced by George Still and later authors of the subject.

19th century
In 1902 George Still described 43 children who had serious problems with sustained attention and self-regulation. Most of the children where also quite overactive and showed a little “inhibitory volition” over their behavior. Still was trying to find the difference between mental retardation and moral control according William James.

When Still was talking about Moral Control, he was referring to it as William James had did before him, but to Still, the moral control of behavior meant “the control of action in conformity with the idea of the good of all”

“I would point out that a notable feature in many of these cases of moral defect without general impairment of intellect is a quite abnormal incapacity for sustained attention.
Both parents and school teachers have specially noted this feature in some of my cases as some- thing unusual. I have mentioned the case of a boy with moral defect who would repeat the process of saying “Good-night” several times before he was aware that he had done so; the same boy would often put his boot on the wrong foot apparently without noticing it. Another boy, aged 6 years, with marked moral defect was unable to keep his attention even to a game for more than a very short time, and as might be expected, the failure of attention was very noticeable at school, with the result that in some cases the child was backward in school attainments, although in manner and ordinary conversation he appeared as bright and intelligent as any child could be.

These considerations on the nature of the defect may appear too speculative to have any practical value, but I venture to think that they have some basis in clinical fact, and my reason for bringing them forward in this connexion is to emphasise the possibility that other morbid conditions beside defect of moral consciousness may be responsible for defect of moral control.”

Kommentarer
George Still var ganska tungt influerad av William James skrifter om moralen och dess påverkan av det mentala livet. Tittar man på hans egen definition av moral kontroll ser man att “the control of action in conformity with the idea of the good of all”
Alltså att agera: I
samklang med omgivningen. Sett mot den bakgrunden kanske det är lättare att förstå Stills återkommande ”moraliska” analyser.

George Still beskrev dock inte vara själva grundsymptomatologin utan även den ofta omkringliggande problematiken, vilket läkare gärna kallar komorbiditet och andra väljer att kalla samsjuklighet, sak samma.

Bra översättning?
Är själv för rostig med engelskan…. och har märkt att många tror sig vara bra men kanske inte alltid är det. Efter en del arbete börjar delar av adhd historiken bli klar, har som en del kanske sett försökt lite med maskinöversättning av historik texterna, vilket ger ett i bästa fall lustigt resultat.
Att arbeta med maskinöversätting kan kanske fungera en gång men inte för översättningar i flera led, felen verkar accelerera för varje gång. Någon som är superskicklig på engelska som kan tänka sig att hjälpa till något?

Historikens förnekare vik hädan
Lite väl tröttsamt att förneka personer med adhd en rimlig hjälp. För en förnekare ingår också en tvångsmässig neglekt av historiken som vi kan se vid många förnekelse tillstånd.Om någon av våra läsare är superbra på engelska så hör av dig. Några till utkast än det publicerade härnedan är redan färdiga. Inte speciellt mycket eller märkvärdigt, men ändå ganska viktiga pusselbitar i en större förståelse för vad adhd handlar om och vilka uttryck det tar sig och tagit sig under pulsen av historiens vingslag.

Hojta till om ..
Det finns en hel del i den svenska historian som kanske kan förklara motståndet mot att personer med handikapp skulle få plats i svensk radio eller svensk tv. Vad många inte vill komma ihåg är att sverige var bland de sista länderna i Europa med att avskafffa slaveriet och det absulut främsta landet i europa när det gäller rasbiologi så var kunde där egentligen handikappade få plats ?

Pdf om det svenska slaveriets historia.
De grupper som har lidit mest är sannolikt också helt utplånade från jordens yta och ingen vet nu vilka de var. Tystnaden för dess talan.

Från allt som kan mätas är inte vetenskap ( PDF) Så vem kan efter att ha insupit det förvånas över att den svenska handikapp historiken är så kort? Förnekelsens utbredning har använt alla tänkbara yttre anledningar att berättiga sin existens med, häxprocesser och vad som helst, det enda viktiga verkar vara just förnekelse.

Ännu under 1900-talets första decennier kunde man möta den i Nordisk Familjebok, landets ledande uppslagsverk. Där står att »smålänningen är till sin natur vaken och intelligent, ? itig och strävsam, rask och hurtig, men likväl foglig till lynnet, händig och slug…«. Befolkningen i en del andra svenska land-skap försågs med lika speci? ka egenskaper. En bok med titeln »Det svenska folklynnet« av statistikern Gustav Sundbärg blev så populär att den gavs ut i 15 upplagor mellan åren 1911 och 1921. Där konstaterades bland annat att »svensken inte är hågad för intensivt tankearbete« och att »svensken av naturen älskar krig«. Boken var en bilaga till den statliga emigrations-utredningen, under ledning av Sundbärg.De hemmagjorda svenska fördomarna ? ck redan under 1800-talet näring från de rasteorier som lanserades av forskare ute i Europa.

Välviljans Apartheid

Titta gärna på Sveriges Radios specialtemavecka om välviljans apartheid. sista dagen idag.Bland annat om när

  • Lis Askersund engagerade sig starkt för handikappade och utsatta barn, något som senare ledde att en statlig kommision försökte stoppa radioprogrammen.
  • Lite om den enorma tittarstormen i Sverige när ett barn med neurosedynskada var med.

Det väldigt intressanta med just den typen av jounalistik vi ser här, låter jag de själva tala om när de konstaterar att:

Ju längre tillbaka i radions stora arkiv man letar desto svårare är det att hitta program som uppmärksammar funktionsnedsättningar…

Den tysta förnekelsehistorian
Mmmm, det verkar som om funktionsnedsättningar började uppkomma och kunna talas om i den svenska radion och Tv kring 1940. Det passade väl som vanligt bättre att förneka.

Tyvärr verkar de inte ha dokumenterat förenekelsehistorian speciellt omfattande, det skulle vara ganska intressant att se om det fanns en öppen debatt om varför de man inte ens kunde förekomma i radio eller tv som funktionsnedsatt, eller om det var en tyst överenskommelse.

Ett mycket viktigt stycke historia. Förnekelsens historia. Den ligger som en välförpackad liten död hund utmed massmedias rapporteringsvanor, efter 70 år har den börjat lukta lite.

ADHD historia del 2

Forts från del 1

Alexander Crichton

Alexander Crichton berörde i sin bok, svårigheten för personerna med den ’mentala rastlös heten’ att filtera bort intryck och hur överkänsliga personerna var för olika händelser som inte verkade påverka andra i alls samma omfattning.

Alexander Crighton lämnade också några porträtt av personer med den ”mentala rastlösheten” och lät patienterna själva beskriva tillståndet: – They say they have the fidgets.

 

Vi kan komma ihåg att på 1800-talet förekom det nästan inte alls att man talade om mentala problem från ett biologisk eller fysiologiskt perspektiv. Så ur den aspekten var Crichton något av en pionjär. Hans verk påvisar en slående likhet med dagens problembild ’the incapacity of attending with a necessary constancy to any one object ’ mental rest-lessness, or the ?dgets.

Oförmågan att kunna styra sin koncentration och upprätthålla dess kraft under en längre tidsperiod.

Alexander Crichton är därmed den förste personen vi känner till som så tydligt påvisat samma fenomen som vi kan se idag på en del barn och ungdomar som adhd. Nästa avsnitt om historiken kommer att förflytta sig en bit framåt i tiden till det nittionhundrade seklets början. Till ett England som till genomgått några grundläggande reformer sedan 1870 och nu stod redo att möta den nya tidens krav.

Ett kuriöst faktum är att den skarpsinniga Alexander Crichton fick Titanjärn uppkallat efter sig som Crichtonit.

 

ADHD historia på Svenska
ADHD historia Del 1 Alexander Crichton
ADHD historia Del 2 Alexander Crichton
ADHD historia Del 3 Sir George Frederick Still
ADHD historia Del 4 Charles Bradley 1937 – Benzedrine

The English history of ADHD
Links to Part 1 in the history of ADHD: Alexander Crichton
Links to part 2 in the history of ADHD Sir George Frederick Still

ADHD historia Del 1

 
 
 

ADHD genom historiens lopp

Tillstånd som liknar ADHD har nog funnits en ganska lång tid på den här planeten. Forskare har funnit tidigare hänvisningar till liknande tillstånd genom läkekonstens långa historia. Den kliniska termen ”ADHD” är däremot ganska ny och kommer antagligen att vidareutvecklas i takt med att man kan urskilja ytterligare undergrupper, varav någon kommer att borträknas från egentlig ADHD. De flesta skriftliga noteringar om fenomen liknande ADHD verkar komma innan och strax efter 1900-talets början vilket rent socialkulturellt kan vara intressant att notera.

George F Still brukar anges som den som mest tydligt beskrivit kännetecknen för det vi idag kallar ADHD och angränsande fenomenologi. Men det finns faktiskt några som gjort det före honom, de har i olika grader koncentrerat sig på olika aspekter av fenomenologin.

 

Alexander Crichton

Alexander Crichton

En Skotsk man född 1763 som blev medicine doktor i Holland 1785. Efter flera framgångsrika år i Europa flyttade Crichton till Ryssland och blev livläkare till Tsar Alexander den förste. Hans mest kända bok är egentligen tre böcker på över 700 sidor samlade I två volymer med det långa namnet:

“An inquiry into the nature and origin of mental derangement: comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind and a history of the passions and their efects, “

 
Ett av kapitlen handlar om uppmärksamhet och dess sjukdomar, där beskrev Crichton Beskrev ett tillstånd enligt följande definitioner: “incapacity of attending with a necessary degree of constancy, to any object.”
 

 
Och tydliggjorde att all ouppmärksamhet inte var att betrakta som bra eller frisk utan kunde leda till betydande svårigheter i livet, även om alla till och från självfallet är ouppmärksamma då och då, mer eller mindre.
 
 
Crichton gick vidare in på problematikens konsekvenser samtidigt som han noterade att i många fall verkar personen född med svårigheten att rikta uppmärksamheten på ett område med en konstant kraft. De noggranna observationerna Crichton gjorde visade också att tillståndet ganska ofta verkade avklinga med åren.
 

Men Crichton nöjde sig inte bara med att konstatera de faktiska problemen han även föreslog lösningar genom att förändra skolväsendet för dessa ungdomar, så att även de skulle kunna ta del av skola, kunskaper och nå livskvalitet i det stora hela.
 

 
 
Latinet var träaktigt redan 1798 för personer med koncentrationsproblem som kanske kände sig mer terroriserade av grammatiken än upplyfta av dess semantiska böjveckseksem, när det samtidigt kliade i spring tån och hösten ömsint bankade daggen av gräset utanför. Crichton frågade sig varför skulle man gå i skolan och harva i så många år om man ändå inte kunde komma någonstans i kreativ mening. Och lämnar flera mycket tydliga tecken på det vi i dagligt tal kallar ADD, alltså den formen av ADHD som inte inrymmer hyperaktivitet.
 
 
Vad kan födas ur en sådan meningslöshet där man bara gång på gång slår näsan i väggen? Är det ens rimligt med en sådan mental diet för ett barn med mental rastlöshet och svårigheter att fokusera. När startmotorn att försöka förstå gång på gång slås på så återstår till slut inte mycket annat än en startmotor som inte längre kan eller vill.
 
 
 

Stort tack till
Ett stort tack till Dr. Russell Barkley för reflektioner och material. Samt ett stort tack till Professor Stan Finger vid Washington universitetet i St Louis, för kloka och väl genomarbetade artiklar med exemplariska hänvisningar.

Det känns tryggt att skriva till en av världens mest kunniga professorer inom neurovetenskaplig historik sent en fredagskväll och en kvart senare få svar från en professor som skriver Cheers och verkar allmänt glad samtidigt som han lämnar distinkta hänvisningar och snabbt erbjuder sig att skicka behövda referenser.

Snacka om bedårande skönt avslappnad kunnighet, med en djup kärlek till kallet. Hatten av, även bocken bugar.

ADHD historia Del 1 Alexander Crichton
ADHD historia Del 2 Alexander Crichton
ADHD historia Del 3 Sir George Frederick Still
ADHD historia Del 4 Charles Bradley 1937 – Benzedrine

English
Links to Part 1 in the history of ADHD: Alexander Crichton
Links to part 2 in the history of ADHD Sir George Frederick Still

 

Reflektioner


Den mentala ofokuserbarheten har länge nonchalerats

En del vill inte se den stora bilden. Många verkar veta vad som är bra för barnen, men vilka gör det i själva verket, verkade Crichton sätta ifråga. Vilket är nästan precis detsamma i dagens samhälle där många människor påstår sig veta exakt vad som är bra för barnen. Inte helt sällan bara f
ör att uppfattningen ger dem mer tillfredsställelse, medans barnen tar skada av när människor tillfredsställer sitt egna godtycke på bekostnad av deras utvecklingspotential.
 
 
Den sociala pedofilen
Vad skapar egentligen alla dessa ifrågasättanden och hur skulle man kunna definiera en social pedofili? Jag tycker själv att den som hindrar barnens utveckling eller förnekar osjälvständiga individer ett rimligt stöd bör ligga nära gränsområdet till vad som rent definitionsmässigt bör kallas social pedofili, vad tycker du? Det kanske är dags att på djupet verkligen definiera vad social pedofili egentligen är.
Ett förtryckande väsen som allt för länge fått stå outtalat i historiens mörka kulisser och därigenom godtyckligt kunnat påverka barnens hälsa och egentliga utvecklingspotential.
 
 
Skolan och barnen
Alla barn kanske inte gjorda för att sitta nedslagna i betongkubismens sakrala industrikyrkor vilket blir mycket tydligt när det gäller just de med extra mycket spring i bena eller svårt att fästa blicken i en onaturlig miljö som de är tvungna att sitta still i, oavlönade av annat än ett kantigt betyg någon gång per år som kanske dödar deras naturliga kärlek till inlärningens mål och mening.
En pedagogik relativt fulländat till att skapa avfällingar med en ganska välfödd terrorlusta mot det betongkonforma samhälle som gång på gång struntat i deras natur och källan till deras uttryck. De kanske blev tillbakavisade av den grandiosa normativiteten som kräver blind lydnad av ungarna, vilket sedan kom igen när barnen som vuxna inte lydde några regler alls. Vad tror du?
De är kanske inte bara motsträviga eller vill gå emot strömmen, de måhända söker vattnets källa, som sprittiga laxar ofta gör.

Salomo Salar

sim sala bim

Första adhd historik kladden


Oss bordellkunder emellan – Ska vi inte sjunga en sång för alla våra sentimentala horor?

-För taxameterlyckan i tiden….

Kanske lite seriösare än så dessutom, härnedan kan ni se delar av historiken ta form. Mest för inbördes beundran och för att stärka de interna Dialog banden för de med multipla personligheter, eller vad man nu säger om språkindustrins bokstavspoänger. Eller om kultursjukdomarnas bödelföreningar.

Det hyperaktiva språkets onomatopoetiska tankeeko.
Kladd 1

Den klackande klicken som klickar med klacken.

TDAH à travers le cours de l’histoire et la description de la variable

TDAH a probablement existé comme un phénomène assez longtemps sur cette planète. Les scientifiques ont trouvé références antérieures à l’autorisation semblable à la guérison par l’art a une longue histoire. La clinique terme ”TDAH”, cependant, est assez nouveau et sera sans doute plus développé dans le cadre que l’on peut discerner des sous-groupes supplémentaires investissements. La plupart des écrits des phénomènes similaires de TDAH semble venir avant et juste après le début de 1900.

George Toujours généralement décrit comme le plus clairement décrit les caractéristiques de ce que nous appelons maintenant le TDAH et Phénoménologie adjacentes. Mais il ya effectivement quelques personnes qui ont avant lui, ils ont à des degrés divers, axés sur divers aspects de la phénoménologie.

Alexander Crichton, un écossais hommes nés en 1763 qui a été décerné le titre de docteur en médecine en Hollande. Après plusieurs ans de succès en Europe Crichton déplacé vers la Russie et est devenu un médecin pour le Tsar Alexandre de la première. Son plus célèbre livre est en réalité trois livres dans plus de 700 pages en deux volumes, combinée avec le nom long:

”Une enquête sur la nature et l’origine de leur gestion mentale: comprendre une brève système de la physiologie et la pathologie de l’esprit humain et une histoire des passions et de leurs effets»,

L’un des chapitres est d’environ attention et ses maladies, qui décrit les Crichton décrit un état défini comme suit: ”l’incapacité d’assister à un degré de constance, à tout objet».

Et de préciser que toute inattention n’a pas toujours été considérée comme bonne ou en bonne santé, mais pourrait conduire à d’importantes difficultés dans la vie, même si tous les vers et à partir du cours, est inattentif, à l’occasion, plus ou moins.

Crichton est allé plus loin dans le problème des conséquences, alors qu’il a noté que dans de nombreux cas, la personne née avec difficulté à attirer l’attention sur une zone avec une force constante. Les observations détaillées Crichton a aussi été révélé que la situation semble assez souvent à porter au large au fil des ans.

Mais Crichton ne s’est pas simplement en prenant note des problèmes réels, il a également proposé des solutions en modifiant l’école pour ces jeunes afin qu’ils pourraient aussi prendre part de l’école, les connaissances et réaliser la qualité de la vie en général.

Le latin était déjà ennuyeux, en 1798, pour les personnes avec problèmes de concentration qui pourraient se sentir plus la terreur de la grammaire que de l’élever sa sémantique coude eczéma, dans le même temps, les talons rayé et à l’automne en banque offre de rosée de l’herbe en dehors. Crichton demandé pourquoi devrions-nous aller à l’école et herse en autant d’années si elles ne pouvaient pas toujours obtenir n’importe où dans le sens créatif. Et en laissant plusieurs signes très clairs de ce que nous avons dans le langage courant appelé ADD, c’est-à-dire, la forme du TDAH qui ne sont pas des maisons d’hyperactivité.

Que peut-être née de ces non-sens qui vient de frapper à plusieurs reprises son nez dans le mur? Est-il raisonnable, même avec un tel régime mental d’un enfant avec agitation mentale et la difficulté en se concentrant. Lors du démarrage du moteur à essayer de comprendre encore et encore tourné sur ce fait ne sont pas très différents d’un démarreur qui ne peuvent plus ou que vous voulez.

Conclusion Breaks Loose les enfants ont longtemps été négligés

Beaucoup semblent savoir ce qui est bon pour les enfants, mais ce qui le rend, en fait, Crichton semble remettre en question. Qui est presque exactement la même dans la société d’aujourd’hui où beaucoup de gens semblent savoir exactement ce qui est bon pour les enfants. Pas assez souvent juste pour la vue qui leur donne plus de satisfaction, tandis que les enfants, toutefois, serait préjudiciable à la paix quand les gens se mettent à la charge des enfants le potentiel de développement et de faire ce qui répond le mieux à leurs besoins, mais d’autres formes de soutien pour elle que ses propres discrétion.

Un fait qui, à mon avis est un peu distrait et que je ne vois aucune bonne raison de demander autre chose que ce qu’elle est, une profonde sociales profondes pédophilie. Dont l’essence trop longtemps été sous silence la charge arbitraire et donc en mesure d’influer sur la santé des enfants et de l’auto-important potentiel de développement.

Les enfants ne sont pas faits pour siéger à la place des églises de l’industrie des enseignements qui devient de plus en plus évident quand il s’agit précisément à la circulation supplémentaire dans les os ou difficiles à attirer l’œil dans un environnement non naturel qu’ils sont forcés de rester assis en raison du non-obsessionnelle que d’autres relation considérée comme l’étouffement de leur amour des objectifs d’apprentissage et de la peine.

Une pédagogie relativement parfait travaille à créer les exclus avec une jolie engraissés terreur contre la soif de béton conformation société ignoré à plusieurs reprises que leur nature et leur source d’expression. Peut-être qu’ils ont été rejetés par la grandiose normativité exigeant obéissance aveugle des enfants, puis est revenu lorsque les enfants que les adultes ne respectent pas les règles à tous.

Ils ne sont pas seulement réticents ou vous voulez aller à contre-courant, ils cherchent mai source de l’eau, qui spiritueux garder le silence saumon souvent.

ooh yeah! pronto! belisimo.

ADHD through the course of history and of variable descriptions
ADHD has probably existed as a phenomenon quite a long time on this planet. Scientists have found earlier references to similar authorization by the healing art’s long history. The clinical term ”ADHD”, however, is fairly new and will probably be further developed in line with that one can discern additional subgroups investments. Most written records of similar phenomena adhd seems to come before and just after 1900’s top.
George Still usually described as the most clearly described the characteristics of what we now call adhd and adjacent Phenomenology. But there are actually few who made it before him, they have in varying degrees focused on various aspects of Phenomenology.
Alexander Crichton, a Scottish men born in 1763 who was awarded the title doctor of medicine in Holland. After several successful years in Europe Crichton moved to Russia and became a doctor to Tsar Alexander the First. His most famous book is really three books in over 700 pages in two volumes combined with the long name:
”An inquiry into the nature and origin of mental them agement: comprehending a concise system of the physiol

ogy and pathology of the human mind and a history of the passions and their effects,”
One of the chapters is about attention and its diseases, which described the Crichton described a condition defined as follows: ”incapacity of attending with a necessary degree of constancy, to any object.”
And made clear that any inattention was not always considered to be good or healthy, but could lead to significant difficulties in life, even if all the to and from the course, is inattentive, occasionally, more or less.
Crichton went further into the problem consequences while he noted that in many cases, the person born with difficulty to draw attention to an area with a constant force. The detailed observations Crichton was also revealed that the state quite often seemed to wear off over the years.
But Crichton did not merely taking note of the real problems, he also suggested solutions by altering the school for these young people so that they too could take part of the school, knowledge and achieve quality of life in general.
Latin was boring already in 1798 for people with concentration problems that might feel more terror of the grammar than ELEVATE of its semantic elbow eczema, in the same time scratched the heels and autumn tender banked dew of the grass outside. Crichton asked themselves why should we go to school and harrow in as many years if they still could not get anywhere in the creative sense. And leaving several very clear signs of what we in everyday speech called ADD, ie, the form of ADHD that are not houses hyperactivity.
What can be born out of such nonsense that just repeatedly beat his nose in the wall? Is it reasonable even with such a mental diet for a child with mental restlessness and difficulty focusing. When starting the engine to try to understand again and again turned on so remains were not much different than a starter who no longer can or want.
Conclusion Breaks Loose Children have long been neglected
Many seem to know what is good for the kids, but what makes it, in fact, seemed Crichton bring into question. Which is almost exactly the same in today’s society where many people seem to know exactly what is good for the kids. Not quite frequently just for the view that gives them more satisfaction, while the children, however, would be detrimental to peace when people place themselves at the expense of children’s development potential and do what satisfies them best, but other support for it than its own discretion.
A fact which in my opinion is rather inattentive and that I myself do not see any great reason to call something other than what it is, a deep profound social pedophilia. Whose essence for too long been borne unspoken and thus arbitrary able to influence children’s health and self-important potential for development.
Children are not made to sit in the square Industry churches of the lessons which becomes more evident when it comes precisely with the extra movement in bone or hard to draw the eye in an unnatural environment that they are forced to sit still in unpaid other than obsessive relationship rated as smothering their natural love of learning objectives and sentence.
A pedagogy relatively perfect works to create the outcast with a pretty fattened terror lust against the concrete conformation society that repeatedly ignored their nature and source of expression. Perhaps they were rejected by the grandiose normativity requiring blind obedience of the kids, and then came again when the kids that adults do not obey any rules at all.
They are not only reluctant or want to go against the tide, they may seek water source, who spirits remain silent salmon often do.

ADHD ???? ???? ?? ????????? ? ?? ?????????? ????????

ADHD ???????? ? ???????????? ???? ??????? ????? ????? ????? ?? ???? ???????. ??????? ??????? ???? ????????? ??? ??????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ?? ????? ???????. ?????????? ???????? ”ADHD”, ?????, ? ??????????? ???? ? ???????? ?? ????? ???????????? ??????????? ? ???????????? ? ???? ???? ?? ?? ????????? ???????? ???????????? ??????????. ???????? ??????? ?????? ?? ??????? ??????? adhd ???????? ?? ?????? ????? ? ?????????????? ???? 1900 ?? ?????.

?????? ??? ??? ?????????? ?? ??????? ???? ???-???? ?????? ???????????????? ?? ????, ????? ??? ???? ???????? adhd ? ????????? ???????????????. ?? ??? ???????, ????? ???????????? ?? ?? ???? ????, ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ????? ???????? ??????? ?? ???????????????.

?????????? Crichton, A ?????????? ????, ?????? ???? 1763, ????? ?? ???????? ? ???????? ?????? ?? ???????? ? ????????. ???? ??????? ??????? ?????? ? ?????? Crichton ?????????? ? ????? ? ????? ?????? ?? ???? ?????????? ?????. ???-?????????? ?? ????? ? ????? ??? ????? ? ??? 700 ???????? ? ??? ????, ???????? ? ????? ???:

”???? ??????????? ?? ????????? ? ????????? ?? ???????????? ?? ??????????: comprehending ?????? ??????? ?? ???????????? ? ??????????? ?? ???????? ?? ? ????????? ?? ??????? ? ??????? ??????,”

???? ?? ??????? ? ????? ???????? ? ???????? ???????????, ????? ?????? Crichton, ??????? ?????????, ??????????, ????? ??????: ”???????????? ?? ?????????????, ? ???????????? ?????? ?? ???????????, ?? ????? ?????.”

? ?? ??????, ?? ????? ?????????? ?? ?????? ?? ????? ?? ????? ??? ??????, ?? ???? ?? ?????? ?? ?????????? ????????? ? ??????, ???? ??? ?????? ?? ? ?? ?????, ? ????????????, ????????, ?????? ??? ??-?????.

Crichton ????? ??-????? ? ???????? ????????????? ?????? ??? ????????, ?? ? ????? ??????, ??????, ?????? ? ?????????? ?? ?? ???????? ?????????? ??? ???????????? ? ????????? ????. ?????????? ??????? Crichton ? ???? ??????, ?? ????????? ????? ????? ?????????? ?? ?? ????? ???? ????????.

?? Crichton ?? ???? ???? ???????? ?? ???????? ????????, ??? ???? ???? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ?? ???? ???????, ???? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ?????? ??????? ?? ?????????, ?????? ? ????????? ?????????? ?? ????? ???? ????.

???????? ? ?????? ???? ? 1798 ?? ???? ? ???????????? ?? ??????????, ????? ???? ????? ?? ?? ???????? ??-???? ?? ?????????, ????????? ?? ?????? ?????????? ??????? ?????? ??????, ? ?????? ????? ?????? ?? ?????
??? ? ?????? ???? banked ???? ?? ??????? ?????. Crichton ?????? ???? ???? ?????? ?? ???? ?? ??????? ? ? Harrow ? ??????? ??????, ??? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ????????? ? ?????????? ??????. ? ???? ???????? ??????? ????? ???? ???????? ?? ????, ????? ??? ? ??????????? ???, ???????? ????????, ?.?. ??? ??????? ?? ADHD, ????? ?? ?? ???? ??????????????.

????? ???? ?? ?? ???? ?? ??????? ????????, ?? ?????? ??????????? ?????? ???? ?? ? ???????? ???? ??????? ???? ? ?????? ?????????? ????? ?? ???? ? ???????? ???????????? ? ????????? ??? ??????????. ??? ?????????? ?? ?????????, ?? ?? ?? ????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ?? ???? ????? ???????? ?? ????????, ????? ???? ?? ????? ??? ?????.

?????????? ??????? ????? ???? ??????? ?? ???? ?????????????

??????? ???? ?? ?? ???? ????? ? ????? ?? ??????, ?? ????? ????? ???, ????????, ???????? Crichton ???????? ??? ??????. ????? ? ????? ????? ?????? ? ???????? ????????, ?????? ????? ???? ???????? ?? ?? ???? ????? ????? ? ????? ?? ??????. ?? ? ????? ????? ???? ?? ????????, ?? ?? ???? ?????? ??????????????, ? ??????, ?????, ?? ???? ??????? ?? ????, ?????? ?????? ???? ????? ?? ?????? ?? ?????? ????????? ?? ???????? ? ?? ?? ????????????? ????, ????? ???-?????, ?? ????? ???????? ?? ????, ????????? ??????????? ?? ??????????.

????, ????? ?? ??? ?????? ? ??-????? ???????????? ? ?? ?? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ?? ????? ?????? ???? ???????? ?? ????, ????? ? ??????? ??????? ???????? ?????????. ??? ??????? ????????? ????? ?? ?????? ???????? ? ?? ???? ????? ????? ?? ??????? ??????? ????? ?????????? ???????? ?????? ? ????????????-??????? ????????? ?? ????????.

???? ?? ?? ????????? ?? ????? ?? ??????? ???????????? ?????? ????????, ????? ????? ??? ??-????????, ?????? ????? ?????? ????? ? ???????????? ???????? ? ??????? ??? ?????? ?? ?? ????????? ????? ?? ??????????? ?????, ????? ?? ?? ????????? ?? ???? ??? ??? ? ???????, ???????? ?? ????????? ?????????????? ??????? ???? smothering ???????????? ?? ????? ??? ??????????? ???? ? ?????????.

? ?????????? ??????????? ????? ????, ?? ?? ??????? ????????? ? ????? ???????? ???? ?????? ????? ????????? ????????? ????????, ????? ??????????? ? ????????? ?????? ???????? ? ???????? ?? ??????????. ???? ?? ?? ?? ???? ?????????? ?? ?????????? normativity ????????? ????? ?????????? ?? ??????, ? ???? ???? ????? ??????, ?????? ?????? ?????????, ????? ?? ?? ????????? ?????? ??????? ??????.

?? ?? ?? ???? ????????? ??? ????? ?? ????? ????? ?????????, ?? ????? ?? ???????? ???? ????????, ????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????.

ADHD ?? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?????

ADHD ???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ????? ??? ??? ??????. ????? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ????? ????? ?? ???? ????? ?????? ???? ??????? ??????. ???????? ????? ”ADHD” ? ?? ??? ? ?? ????? ????? ????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ?? ??? ???? ????? ?? ????? ??????? ????? ????????? ??????. ???? ????? ???? ?? ????? ?????? adhd ????? ?? ???? ??? ???? 1900 ??? ????.

???? ??? ??? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ?? ????? ???? adhd ???? ??????? ????????. ???? ???? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ? ????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ?????? ?? ???????.

??????? ?????? ? ????????? ????? ???? ??? ?? 1763 ???? ??? ????? ?? ???? ?? ??????. ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ????? ??? ????? ????? ???? ??? ?????? ??????? ?????. ???? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ??? ?? ???? ?? 700 ???? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? :

”??????? ?? ????? ????? ??? ??????? agement : ????? ????? ???? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?”

???? ?? ?????? ?? ?? ???????? ???????? ? ???? ????? ???? ?????? ???? ??? ????? ?????? : ”??? ??????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ???? ? ??? ?? ?????.”

????? ?? ?? ??? ???????? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ? ???? ???? ?? ???? ??? ?????? ????? ?? ?????? ? ??? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ? ?? ???? ? ?????? ? ???? ?? ???.

?????? ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ??????? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ??????? ? ????? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ???????? ??? ????? ????? ?? ?????. ????????? ????????? ?????? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ??????.

???? ?? ?????? ???? ??????? ???? ?? ????? ?????? ? ??? ????? ?????? ?? ???? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??????? ? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ????.

????????? ???? ???? ?????? ?? 1798 ????? ?? ????? ??????? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ????? ????? ??? ??? ?? ????? ???????? ???????? ? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ?????? ??????? ?? ???
???? ?? ??? ????? ????. ?????? ??? ?????? ????? ????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ?? ????? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??? ?? ???? ?? ????? ???????. ???? ?????? ?? ?????? ????? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ADHD ???? ???? ????? ??? ??????.

?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ??? ???? ?? ??????? ?? ?? ??????? ??? ?? ??? ??? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ?????? ???????. ??? ??? ?????? ?? ?????? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ????? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ????.

?????? ?????????? ????? ??????? ??? ???? ????? ?????

????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ??????? ? ???? ?? ???? ? ?? ?????? ? ???? ?????? ????? ?? ???????. ??? ?????? ??? ?? ????? ????? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ?????? ?? ?? ??? ???????. ??? ????? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ???????? ? ?? ??? ?? ??????? ? ???? ? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ?????? ??? ???? ??????? ???????? ??????? ????? ?? ???? ??? ???? ? ???? ????? ?????? ????? ??? ???? ??? ?????????.

??? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ? ???? ???? ?????????? ?????????? ??????. ???? ???? ??? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??? ???? ???????? ????? ??? ??????? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????.

??????? ?? ??? ??? ?????? ?? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ??????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ??? ?????? ?? ??? ???????? ?? ???? ??? ????? ????? ????? ?????? ???????? ???? ?? ????? ?????? ???????.

????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ????? ?????? ?? ????? ???? ?? ??????? ???? ???????? conformation ??????? ????? ??????? ?? ????? ????? ????? ???????. ???? ???? ???? ?? ??? ?????? ????????? ???? ????? ?????? ??????? ??????? ? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ??????? ?????? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ???????.

??? ???? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ? ????? ?? ???? ???? ?????? ? ???? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ?? ????.

ADHD ?? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?????

ADHD ???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ????? ??? ??? ??????. ????? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ????? ????? ?? ???? ????? ?????? ???? ??????? ??????. ???????? ????? ”ADHD” ? ?? ??? ? ?? ????? ????? ????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ?? ??? ???? ????? ?? ????? ??????? ????? ????????? ??????. ???? ????? ???? ?? ????? ?????? adhd ????? ?? ???? ??? ???? 1900 ??? ????.

???? ??? ??? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ?? ????? ???? adhd ???? ??????? ????????. ???? ???? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ? ????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ?????? ?? ???????.

??????? ?????? ? ????????? ????? ???? ??? ?? 1763 ???? ??? ????? ?? ???? ?? ??????. ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ????? ??? ????? ????? ???? ??? ?????? ??????? ?????. ???? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ??? ?? ???? ?? 700 ???? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? :

”??????? ?? ????? ????? ??? ??????? agement : ????? ????? ???? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?”

???? ?? ?????? ?? ?? ???????? ???????? ? ???? ????? ???? ?????? ???? ??? ????? ?????? : ”??? ??????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ???? ? ??? ?? ?????.”

????? ?? ?? ??? ???????? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ? ???? ???? ?? ???? ??? ?????? ????? ?? ?????? ? ??? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ? ?? ???? ? ?????? ? ???? ?? ???.

?????? ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ??????? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ??????? ? ????? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ???????? ??? ????? ????? ?? ?????. ????????? ????????? ?????? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ??????.

???? ?? ?????? ???? ??????? ???? ?? ????? ?????? ? ??? ????? ?????? ?? ???? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??????? ? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ????.

????????? ???? ???? ?????? ?? 1798 ????? ?? ????? ??????? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ????? ????? ??? ??? ?? ????? ???????? ???????? ? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ??? ????? ????. ?????? ??? ?????? ????? ????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ?? ????? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??? ?? ???? ?? ????? ???????. ???? ?????? ?? ?????? ????? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ADHD ???? ???? ????? ??? ??????.

?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ??? ???? ?? ??????? ?? ?? ??????? ??? ?? ??? ??? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ?????? ???????.
??? ??? ?????? ?? ?????? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ????? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ????.

?????? ?????????? ????? ??????? ??? ???? ????? ?????

????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ??????? ? ???? ?? ???? ? ?? ?????? ? ???? ?????? ????? ?? ???????. ??? ?????? ??? ?? ????? ????? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ?????? ?? ?? ??? ???????. ??? ????? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ???????? ? ?? ??? ?? ??????? ? ???? ? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ?????? ??? ???? ??????? ???????? ??????? ????? ?? ???? ??? ???? ? ???? ????? ?????? ????? ??? ???? ??? ?????????.

??? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ? ???? ???? ?????????? ?????????? ??????. ???? ???? ??? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??? ???? ???????? ????? ??? ??????? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????.

??????? ?? ??? ??? ?????? ?? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ??????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ??? ?????? ?? ??? ???????? ?? ???? ??? ????? ????? ????? ?????? ???????? ???? ?? ????? ?????? ???????.

????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ????? ?????? ?? ????? ???? ?? ??????? ???? ???????? conformation ??????? ????? ??????? ?? ????? ????? ????? ???????. ???? ???? ???? ?? ??? ?????? ????????? ???? ????? ?????? ??????? ??????? ? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ??????? ?????? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ???????.

??? ???? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ? ????? ?? ???? ???? ?????? ? ???? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ?? ????.

ADHD ??????? ???? ????????? ?? ????? ??????

ADHD ?? ????? ????? ?????? ?? ???? ??? ?? ?????? ???. ??????? ???? ????? ???? ?????????? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?? ???????? ?????. ?????? ????? ”ADHD”, ????? ???, ??? ????? ???? ???? ????? ????? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ??? ???? ?????? subgroups ?????? ??????. ???? ??? ??????? ?? ?????? ????? ? ADHD, ??? ?????, ?? ???? ???? 1900 ???? ????.

? ’???’ ????? ???? ??? ???? ?? ??? ????????? ???????? ???? ?? ?? ???? ????? ADHD ?????? ???????????. ?? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ????, ?? ????? ????? ? ?????? ??????? ????? ?? ???????????.

??????? Crichton, ? ??????? ????? ??? ???? ???? 1763 ???? ????? ?????? ?????? ??????. ???? ??? ???? ??????? ??????? Crichton ???? ?????, ?????? ????? ???? ??? Tsar ??????? ??????. ???? ??????? ????? ??? ??? ???? ????? ????? ?? ??? 700 ?????? ???? ????? ?????? ?? ?? ????:

”???? ?? ????? ??? ???? ????? ?? ???? agement: comprehending ? ??????? ?? ????? ?????????? ???????? ?? ??? ???? ??? ????????? ?? ?????? ??? ??????? ????,”

??? ?????? ???? ??? ????? ??, ??? ????? ???????? Crichton ?? ??? ????? ??????: ”????? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ??????, ??? ???????.”

? ?????? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ????, ??? ??????? ????? ????? ???? ?????, ?? ?? ?? ???? ?????, ??? ?? ?????, ??? ???, ???? ?? ????.

Crichton ??? ???? ???? ????? ??????? ???? ??? ???? ?? ?????? ????, ??? ???? ?? ????? ??? ????? ????? ?? ????? ??? ??? ????. ?? ??????? ????? Crichton ??? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ????? ?????.

Crichton ??? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?????, ??? ???? ?? ????? ?? ???????? ?? ??? ??? ???? ???? ?????? ???, ?? ?? ?? ?????? ???? ??? ???? ????, ??? ?????? ????? ????? ????.

?????? ??? ????? ??? ???? 1798 ???? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ?????? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ?? ???? ????? ?????, ????? ???? ???? ?? ?????? ?????? banked ??? ????? ?? ???? ????. Crichton ???? ?? ???? ??? ????? ?????? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ?????? ??? ???? ?? ??? ??????. ? ??????? ??? ?????? ???? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ????? ??? ??????, ?????, ?? ???? ADHD ????? ???? hyperactivity.

?? ???? ????? ?????? ???? ?????? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ?? ??? ???? ????? ???????. ???? ??? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ?????, ?? ??? ???? ?? ????.
????? Breaks Loose ????? ???? ????? ??????

???? ????? ???? ?? ??? ????? ??????, ??? ?? ???? ?? ??, ?????, ???? Crichton ????? ???? ?????. ??? ???? ????? ????? ???? ??? ????? ???? ????? ???? ????? ???? ?? ??? ????? ??????. ????? ?????? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????, ????? ??????, ????? ???, ???? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ?? ????? ?????? ??? ???????? ?????? ???? ??? ?? ????? ??? ???, ??? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ???.

????? ??? ????? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ???? ?????? ????? ???? ??? ???
? ????, ???? ???? ????? pedophilia. ????? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ???? unspoken ??????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ????? ???????? ??????.

????? ?? ?? ??? ???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ???? ?????? ?? ?? ????? ???? ??? ????? ????? ???????? ??? ???? ????? ?????? ???? ????? smothering ?????? ??? ???? ?? ????? ?????? ??? ?????.

? ??????? ????? ????? ??? ????? ?? ??????? ????? ?? ?? ????? ????? ???? ????? ????? conformation ????? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ??????. ???? ?? ???? ?? ??? ?????????? normativity ?????? ???? ????? ?? ??????, ??? ???? ??? ?? ???? ?????? ??????? ?? ????? ??? ?????? ????.

?? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ??? ????, ????? ??? ?????? ???? ???, ??? ??? ??

ADHD kautta tietysti historian ja muuttujan kuvaus

ADHD on todennäköisesti olemassa ilmiö melko pitkään tällä planeetalla. Tutkijat ovat löytäneet aiemmin viittaukset vastaava lupa, jonka paranemista taidetta pitkästä historiasta. Kliininen termi ”ADHD”, on kuitenkin melko uusi, ja se luultavasti on kehitettävä mukaisesti, että voidaan erottaa lisäksi alaryhmiä investointeja. Suurin osa kirjaa samankaltaisia ilmiöitä adhd tuntuu tulla ennen ja juuri sen jälkeen, kun 1900-luvun alkuun.

George Still yleensä kuvattu kaikkein selvästi kuvatut ominaisuudet, mitä nyt kutsumme adhd ja sitä ympäröivien Fenomenologia. Mutta on todella harvat, jotka ovat tehneet sen ennen häntä, he ovat vaihtelevassa määrin keskittynyt eri näkökohtia Fenomenologia.

Alexander Crichton, Skotlannin miesten syntynyt vuonna 1763, joka oli myönnetty otsikko lääketieteen tohtori Hollannissa. Kun useita menestyksekkäitä vuoden aikana Euroopassa Crichton siirretään Venäjälle ja tuli lääkäri keisari Aleksanteri ensimmäinen. Hänen tunnetuin teos on oikeastaan kolme kirjaa yli 700 sivua kahdessa määriä yhdessä pitkä nimi:

”Yksi tutkimuksen luonteesta ja alkuperästä mielenterveyden ne gement: ymmärtää suppea järjestelmää, fysiologia ja patologia ihmismielen ja historiassa, tunteita ja niiden vaikutuksia”

Yksi luvuista on noin huomiota ja sen taudit, joka kuvasi Crichton kuvattu ehto määritellään seuraavasti: ”kykenemättömyys osallistua, joilla on riittävä kestävyys, mihin tahansa esinettä.”

Ja tehtävä selväksi, että mitään tarkkaamattomuus ei aina pidetä hyvää tai terveellistä, mutta voisi johtaa huomattaviin vaikeuksiin elämässä, vaikka kaikki ja sieltä on tietenkin se, huomaamaton, toisinaan enemmän tai vähemmän.

Crichton meni syvemmälle ongelman seurauksia, kun hän totesi, että monissa tapauksissa henkilö syntynyt vaikeuksia kiinnittää huomiota alueella, jolla on jatkuvasti voimassa. Yksityiskohtaiset huomautukset Crichton oli myös osoittanut, että valtion melko usein näytti hellittää viime vuosina.

Mutta Crichton ei ainoastaan ottamalla huomioon todelliset ongelmat, hän ehdotti myös ratkaisuja muuttamalla koulun nämä nuoret, jotta hekin voisivat osallistua koulun, osaamista ja saavuttaa elämänlaatua yleensä.

Latinalainen oli tylsää jo vuonna 1798 ihmisten kanssa keskittyminen ongelmiin, joita saattaa tuntea kauhua ja kielioppi kuin nostaa sen semanttinen kyynärpää ekseema, samaan aikaan raapaisseet kannoilla ja syksyllä tarjouksen kallisteta kasteen ja ruoho ulkopuolella. Crichton kysyi itseltään, miksi meidän pitäisi mennä kouluun ja raastaa niin monta vuotta, jos ne vielä ei voi saada missä tahansa luovan merkityksessä. Ja jätetään useita hyvin selviä merkkejä siitä, mitä meidän jokapäiväisessä puheessa kutsutaan ADD, eli muodossa ADHD, jotka eivät ole taloa hyperaktiivisuus.

Mikä voi olla syntynyt tällaista roskaa, että juuri toistuvasti lyödä nenää seinää? Onko kohtuullista, vaikka tällainen henkinen ruokavalio lapsen henkinen levottomuus ja vaikeus keskittyen. Käynnistettäessä moottorin yrittää ymmärtää uudelleen ja uudelleen päällä niin edelleen ei ollut paljon erilainen kuin alkukuva, joka ei enää voi tai halua.

Päätelmä Breaks Loose Lapset ovat jo pitkään laiminlyöty

Monet tunnu tietävän, mikä on hyväksi lapsille, mutta mitä tekee, vaikka näytti Crichton tuoda esiin. Joka on lähes täsmälleen sama nykypäivän yhteiskunnassa, jossa monet ihmiset tunnu tietävän tarkalleen, mitä on hyvä lapsille. Ei varsin usein vain sitä mieltä, että antaa heille lisää tyytyväisyyttä, kun lapset kuitenkin olla haitallista rauha, kun ihmiset itse omalla kustannuksellaan lasten kehitysmahdollisuuksia ja tehdä mitä täyttää ne parhaiten, mutta muuta tukea sen kuin omat harkintansa mukaan.

Mikä on mielestäni melko huomaamaton ja että minä en näe mitään suurta syytä soittaa jotain muuta kuin mitä se on, syvään syvään sosiaaliseen pedofiliaa. Jonka ydin on liian pitkään ollut kantanut ääneen lausumaton ja näin ollen mielivaltainen voinut vaikuttaa lasten terveyteen ja rehvakas kehitysmahdollisuudet.

Lapset eivät ole tehty istua neliöitä Toimiala kirkkojen opetukset, josta tulee entistä ilmeisemmäksi, kun se tulee juuri ylimääräistä liikkumista luuta tai vaikea tehdä silmä on luonnoton ympäristö, että ne on pakko istua vielä maksamaton muu kuin pakkomielteinen suhde on mitoitettu niin tukahduttaa heidän luonnollinen rakkaus oppimisen tavoitteet ja virke.

A-pedagogiikka melko täydellinen pyrkii luomaan hylkiö, jossa on melko lihotetaan kauhun lust vastaan konkreettisia lihakkuus yhteiskunta, joka toistuvasti jättää huomiotta niiden luonne ja lähde ilmaisua. Ehkä ne hyväksynyt mahtipontisia Normativity vaaditaan sokea tottelevaisuus ja lapset, ja sitten tuli uudelleen, kun lapset että aikuiset eivät noudata mitään sääntöjä.

Ne eivät vain halua tai halua mennä vastaan vuorovesi, he voivat hakea veden lähde, joka alkoholijuomien vaieta lohen usein tehdä.

ADHD ?? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ??????????

ADHD ???? ??????? ?? ??? ????????? ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ????? ??? ???????. ?? ??????????? ????? ??????????? ??????????? ???????? ?? ???????? ????? ??? ?? ??????????? ????? ??? ?????? ????????. ? ??????? ???? ”ADHD”, ??????, ????? ?????? ??? ??? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ????????? ??????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ????????? ????????? ????????? ??????????. ?? ??????????? ?????? ???????? ??? ADHD ???????? ????????? ???????? ?? ???????? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ??? 1900.

George Still ??????? ???????????? ?? ? ??? ????????????? ?? ???????? ?? ?????????????? ???? ??? ???? ???????? ADHD ??? ??? ???????????? Phenomenology. ????????, ????, ?????????? ?????? ??? ????? ???? ??? ?????, ????? ?? ????????? ??????? ??????????????? ?? ???
?????? ?????? ??? Phenomenology.

Alexander Crichton, ??? ?????????? ?????? ??? ????? ???????? ?? 1763 ??? ??????? ??? ????? ??? ??????? ??? ???????? ???? ????????. ???? ??? ????? ?????? ???? ??????? Crichton ?????? ???????????? ???? ?? ????? ??? ????? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? ??? ??????. ?? ??? ??????? ?????? ????? ?????????? ???? ?????? ?? ???? ??? 700 ??????? ?? ??? ?????? ?? ????????? ?? ?? ?????? ?????:

”??? ?????? ??????? ?? ?? ???? ??? ??? ????????? ??? ??????? ???? ????????: ??? ??????? ????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??? ? ??????? ??? ?? ???? ??? ??? ?????????? ????,”

??? ??? ?? ???????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ??? ??? ?????????, ?? ?????? ????????????? Crichton ???????????? ? ?????????? ??? ???????? ?? ????: ”??????????? ??? ??? ??????????? ?? ??? ???????? ????? ? ???????????, ?? ???? ???????????.”

??? ????????? ????? ??? ??????????? ????????? ??? ???? ??????? ????????? ??? ????? ???? ? ????, ???? ?? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ????????? ??? ????, ????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ????????, ????? ??????????, ????????????, ??????????? ? ????????.

Crichton ????????? ?? ????????? ????????? ??? ???????????, ??? ???????? ??? ?? ?????? ???????????, ?? ????? ??? ?????????? ?? ???????? ?? ???????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ?? ??? ??????? ??????. ?? ??????????? ???????????? Crichton ???? ?????? ????????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ???????? ?? ????? ?? ?? ??????.

???? ????? Crichton ??? ????? ????? ??? ??????????? ???????????, ??? ?????? ????????? ?????? ???????????? ?? ??????? ??? ?????? ???? ????? ?????????, ???? ??? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ??? ????????, ??? ??????? ??? ??? ???????? ??? ????????? ??? ???? ??????????.

???????? ?????? ???? ??? ?? 1798 ??? ?? ????? ?? ?????????? ???????????? ??? ?? ???????? ?? ?????????? ??????????? ????? ??? ??????????? ??? ??? ???????? ??? ?????????????? ?????? ??????, ??? ???? ?????? ???????? ?? ???????? ??? ?? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ??? ??? ?? ?????. Crichton ?????? ??? ???? ????? ?? ???? ??? ??????? ??? ??? Harrow, ???? ??? ????? ?????? ??? ?? ????? ??? ????????? ?? ??????? ??? ??????????? ??????. ??? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?? ?? ????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ADD, ??????, ?? ????? ??? ADHD ??? ??? ????? ?????? ????????????????.

?? ?????? ?? ???????? ??? ????? ??? ???????? ??? ????? ???????? ??? ’????????? ??? ???? ??? ???? ?????; ????? ?????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?????? ???????? ??? ??? ????? ?? ?????????? ???????? ??? ???????? ???? ???????. ???? ??? ???????? ??? ???????? ?? ?????????? ?? ???????? ???? ??? ???? ????? ????????? ??????????????? ??? ???? ???? ??????????? ??? ?? ?????? ??? ??? ??????? ? ??????.

?????????? ???????? Loose ?? ?????? ????? ??? ????? ?????????????

?????? ???????? ?? ????????? ?? ????? ???? ??? ?? ??????, ???? ???? ??? ?????, ???? ??????????????, ???????? Crichton ?????? ??? ???????????. ???? ????? ?????? ??????? ?? ???? ??? ???????? ???????? ???? ?????? ???????? ???????? ?? ???????? ??????? ?? ????? ???? ??? ?? ??????. ??? ?????? ????? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ??????????? ???????????, ??? ?? ??????, ????, ?? ???? ???????? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ???? ????, ?? ????? ??? ??????? ??? ???????????? ????????? ??? ????? ?, ?? ?????????? ??? ?????????, ???? ??? ????? ?????????? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ??????????????.

??? ??????? ??? ???? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????? ??? ??? ??? ????????? ??? ????? ?????? ???? ??? ?????? ????????? ???? ???? ??? ???? ??? ?????, ??? ????? ????? ????????? ??????????. ??? ?????? ? ????? ??? ???? ????? ??????????? ???????? ??? ???? ????????? ?? ???? ?? ?????????? ??? ????? ??? ??????? ??? ????????????? ????????? ???????? ??? ??? ????????.

?? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ???? ??????? ??????????? ????????? ??? ?? ????????? ??? ??????? ??????????? ??????? ???? ????????? ??????? ?? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ? ??????? ?? ???????? ?? ????? ?? ??? ??????? ?????????? ??? ????? ???????????? ?? ???????? ????? ???? ???? ????????, ????? ??? ??????????? ????? ??????????? ???? ??????? ??? ??????? ???? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ???????.

??? ??????????? ??????? ?????? ???? ??? ?? ?????????? ??? ????????? ?? ??? ?????? ?????????? ???? ??? ???????????? ????? ???????????? ????????? ???????? ??? ????????? ????????????? ?? ???? ???? ??? ??? ????????? ??? ????????. ???? ?? ????? ?????????? ??? ??? ???????????? normativity ??? ???????? ????? ?????? ??? ???????, ??? ???
???????? ????? ??? ???? ???? ?? ?????? ??? ?? ???????? ??? ??????? ????? ???? ?????? ??????? ?? ???.

??? ????? ???? ????????? ? ?????? ?? ???? ??????? ??? ?????, ??? ?? ????????? ?? ??????????? ??? ???? ?????, ?? ?????????????? ???? ??? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????.

ADHD sa pamamagitan ng mga kurso ng kasaysayan at ng mga variable na paglalarawan

ADHD ay marahil na nabuhay bilang isang palatandaan ng isang lubos na matagal na panahon sa mundong ito. Siyentipiko natagpuan ng mas maaga ng patungkol sa mga katulad na pagpapahintulot ng paglunas art’s long history. Ang mga klinikal term ”ADHD”, gayunpaman, ay medyo bago at marahil ay magiging karagdagang binuo sa linya na may isa ay maaaring makakita ng karagdagang subgroups pamumuhunan. Karamihan sa nakasulat na mga talaan ng mga katulad na phenomena adhd tila na dumating bago at pagkatapos lamang 1900’s itaas.

George pa rin kadalasan inilarawan bilang ang pinaka-malinaw na inilalarawan ang mga katangian ng kung ano na namin ngayon sa tawag adhd at katabi Phenomenology. Ngunit may mga talagang ilang na ginawa ito bago sa kanya, sila ay may mga degree sa iba’t ibang pokus sa iba’t-ibang aspeto ng Phenomenology.

Alexander Crichton, isang Scottish lalaki ipinanganak sa taong 1763 ay iginawad sa pamagat ng doktor ng gamot sa Holland. Matapos ang ilang matagumpay na taon sa Europa Crichton inilipat sa Russia at naging isang doktor sa Tsar Alexander ang Unang. Sa kanyang pinaka-tanyag na aklat, ay talagang tatlong mga libro sa higit sa 700 mga pahina sa loob ng dalawang volume na pinagsama sa mahabang pangalan:

”Isang pagtatanong sa ang kalikasan ng kaisipan at pinagmulan ng mga ito agement: comprehending isang maigsi na sistema ng pisyolohiya at pathology ng mga tao ang isip at ang isang kasaysayan ng mga hilig at ang kanilang mga epekto,”

Isa sa mga Chapters ay tungkol sa pansin at ang sakit, na inilalarawan ang Crichton inilarawan ng isang kondisyon na tinukoy bilang mga sumusunod: ”kawalang-kaya ng dumalo sa mga kinakailangan ng isang antas ng tiyaga, sa anumang object.”

At ginawa malinaw na ang anumang pagpapabaya ay hindi palaging itinuturing na mahusay o malusog, ngunit maaaring humantong sa mga makabuluhang problema sa buhay, kahit na ang lahat ng sa at mula sa mga kurso, ay hindi nag-iintindi, paminsan-minsan, mas marami o mas kaunti.

Crichton nagpunta pa sa kahihinatnan ng problema habang siya kilala na sa maraming mga kaso, ang mga taong ipinanganak sa kahirapan sa gumuhit ng pansin sa isang lugar na may pare-pareho ng lakas. Ang mga detalyadong obserbasyon Crichton din ay nagsiwalat ng estado na lubos na madalas seemed sa magasgas sa paglipas ng taon.

Ngunit Crichton ay hindi basta-basta kumukuha ng mga nota ang mga tunay na problema, siya din ang iminungkahing mga altering sa pamamagitan ng solusyon ang mga paaralan para sa mga kabataan na kaya na nilang masyadong ay maaaring umabot ng bahagi ng paaralan, kaalaman at makamit ang kalidad ng buhay sa pangkalahatan.

Latin ay mainip na sa 1798 para sa mga tao na may konsentrasyon ng problema na maaaring pakiramdam more terorista ng balarila kaysa sa magpataas ng kanyang semantiko siko eksema, sa parehong oras scratched ang mabilis at taglagas malambot banked hamog ng damo sa labas. Crichton nagtanong ang kanilang mga sarili kung bakit dapat kami pumunta sa paaralan at sumugat sa bilang ng maraming taon kung sila pa rin ay maaaring hindi makakuha ng kahit saan sa creative-unawa. At napaka-alis ng ilang mga palatandaan ng malinaw kung ano ang aming sa araw-araw na pananalita na tinatawag na ADD, ibig sabihin, ang form ng ADHD na hindi houses hyperactivity.

Ano ang maaari ay ipinanganak sa labas ng ganoong katarantaduhan na ang basta lamang na paulit-ulit na matalo ang kanyang ilong sa pader? Ay ito makatwirang kahit na may tulad na isang mental na pagkain para sa isang anak sa mental na pagkabalisa at kahirapan ay nagbibigay-diin. Kapag ang simula ng engine sa subukin sa maintindihan muli at muli-on sa gayon ay nananatiling hindi marami kaysa sa isang starter na hindi na makakapag-o gusto.

Katapusang putol ng maluwag mga bata ay may haba na napapabayaan

Maraming mga tila sa kung ano ang mabuti para sa mga bata, ngunit kung ano ang gumagawa nito, sa katunayan, seemed Crichton magdala sa mga katanungan. Na kung saan ay halos eksakto ang parehong sa ngayon ng lipunan kung saan maraming mga tao na tila sa malaman kung ano ang mabuti para sa mga bata. Hindi lubos na madalas na lamang para sa view na nagbibigay sa kanila ng mas maraming kasiyahan, habang ang mga bata, gayunman, ay nakasasama sa kapayapaan kapag ang mga tao na lugar ang kanilang mga sarili at ang gastos ng mga bata ng mga potensyal na pag-unlad at gawin kung ano ang satisfies pinakamahusay na mga ito, ngunit ang iba pang suporta para sa mga ito kaysa sa kanyang sariling discretion.

Isang katotohanan na sa palagay ko ay hindi nag-iintindi at sa halip na sa sarili ko hindi ko makita ang anumang magandang dahilan upang tumawag ng isang bagay bukod sa kung ano ito ay, ng isang malalim napakalalim panlipunan pedophilia. Na ang mga kakanyahan para sa masyadong mahaba na makitid ang isip unspoken at kaya arbitrary makapag-impluwensya ng mga bata sa kalusugan at self-mahalaga para sa mga potensyal na pag-unlad.

Ang mga bata ay hindi ginawa upang umupo sa square Industry simbahan ng mga lessons na kung saan ay nagiging mas maliwanag kapag ito ay tiyak na may mga dagdag na kilusan sa buto o hard sa gumuhit ng mata sa isang kakila-kilabot na kapaligiran na ito ay sapilitang umupo pa rin sa iba pang mga hindi pa bayad kaysa laging sumasagi sa alaala relasyon rated bilang smothering kanilang mga likas na pag-ibig ng mga pag-aaral ng layunin at mga pangungusap.

Ang pagtuturo relatibong perpektong gumagawa upang lumikha ng pinalayas sa isang pretty pinataba terorismo libog laban sa mga kongkreto tulad lipunan na paulit-ulit winalang-bahala ng kanilang mga kalikasan at pinagmulan ng mga expression. Marahil sila ay tinanggihan ng engrande normativity bulag na nangangailangan ng pagsunod ng mga bata, at pagkatapos ay dumating muli kapag ang mga bata na may gulang na hindi sumunod sa anumang mga patakaran sa lahat.

Sila ay hindi lamang ang nag-uurong-sulong o nais mong kumalaban ang laki ng tubig, sila ay maaaring humingi ng tubig na pinagmulan, na espiritu manatiling tahimik salmon madalas gawin. dilli itlog, na lang ba.

ADHD thông qua các khóa h?c c?a l?ch s? và các bi?n mô t?

ADHD có th? t?n t?i nh? là m?t hi?n t??ng khá m?t th?i gian dài trên hành tinh này. Khoa h?c ?ã ???c tìm th?y tr??c ?ó ?? tham kh?o t??ng t? u? quy?n do các ngh? thu?t ch?a b?nh c?a l?ch s? lâu. Các lâm sàng h?n ”ADHD”, tuy nhiên, khá m?i và r?t có th? s? ???c phát tri?n thêm trong dòng r?ng v?i m?t discern có th? b? sung subgroups ??u t?. H?u h?t các m?u tin b?ng v?n b?n c?a hi?n t??ng t??ng t? ADHD có v? ??n tr??c m?t và ch? sau th?p niên 1900 ??u trang.

George V?n th??ng ???c mô t? nh? là h?u h?t các mô t? rõ ràng, tính ch?t c?a nh?ng gì chúng tôi ngay bây gi? g?i ADHD và li?n k? Phenomenology. Nh?ng trên th?c t? có vài ng??i làm ?i?u ?ó tr??c m?t ng??i, h? ?ã thay ??i trong ?? t?p trung vào nhi?u khía c?nh khác nhau c?a Phenomenology.

Alexander Crichton, Scottish m?t ng??i sinh ra trong 1.763 ng??i ?ã ???c trao t?ng danh hi?u thu?c c?a bác s? ? Hà Lan. Sau nhi?u n?m thành công ? Châu Âu Crichton chuy?n ??n Nga và ?ã tr? thành
m?t bác s? ?? tsar Alexander ??u tiên. Cu?n sách n?i ti?ng nh?t c?a mình th?c s? là ba trong cu?n sách h?n 700 trang web trong hai kh?i tin, k?t h?p v?i dài tên:

”M?t yêu c?u vào b?n ch?t và tâm th?n ngu?n g?c c?a chúng agement: comprehending súc tích m?t h? th?ng c?a Pathology lý và tâm c?a con ng??i và l?ch s? c?a m?t ni?m ?am mê và hi?u qu? c?a h?,”

M?t trong nh?ng ch??ng là v? s? chú ý và các b?nh, trong ?ó mô t? Crichton mô t? m?t ?i?u ki?n ???c xác ??nh nh? sau: ”incapacity c?a ??n tham d? v?i m?t m?c ?? c?n thi?t c?a constancy, cho b?t k? ??i t??ng.”

Và làm rõ ràng r?ng b?t k? inattention không luôn luôn ???c coi là t?t hay kh?e m?nh, nh?ng có th? d?n ??n nh?ng khó kh?n ?áng k? trong ??i s?ng, ngay c? khi t?t c? các ??n và t? khóa h?c, là inattentive, th?nh tho?ng, nhi?u h?n ho?c ít h?n.

Crichton ?i sâu vào các v?n ?? h?u qu? trong khi ông l?u ý là trong nhi?u tr??ng h?p, ng??i sinh ra v?i khó kh?n ?? thu hút s? chú ý ??n m?t khu v?c v?i m?t l?c l??ng. Các chi ti?t Crichton quan sát ???c c?ng bày t? r?ng nhà n??c có v? khá th??ng xuyên ?? mang ?i qua các n?m.

Crichton nh?ng không ch? ch?p l?u ý c?a các v?n ?? th?c t?, ông c?ng ?? xu?t gi?i pháp b?ng cách thay ??i các tr??ng h?c cho nh?ng ng??i tr? ?? h? c?ng có th? tham gia c?a các tr??ng h?c, ki?n th?c và ??t ???c ch?t l??ng cu?c s?ng nói chung.

Latin ?ã ???c nhàm chán ?ã có trong 1798 cho ng??i dân t?p trung v?i các v?n ?? mà có th? c?m th?y t? tin h?n khi?p c?a ng? pháp nâng cao h?n c?a các semantic elbow Viêm da, trong cùng m?t th?i gian scratched the heels và mùa thu th?u banked s??ng c?a c? bên ngoài. Crichton h?i mình lý do t?i sao chúng tôi nên ?i h?c và harrow nh? trong nhi?u n?m n?u h? v?n có th? không nh?n ???c b?t c? n?i nào trong sáng t?o c?m giác. Và r?i kh?i m?t s? r?t rõ ràng d?u hi?u c?a nh?ng gì chúng tôi nói trong m?i ngày g?i là THÊM, ví d?, hình th?c ADHD mà không ph?i là nhà ? Hyperactivity.

Nh?ng gì có th? ???c sinh ra nh? v?y nonsense r?ng ch? c?n liên t?c ?ánh b?i c?a mình m?i trong t??ng? Nó là h?p lý nh? v?y ngay c? v?i m?t ch? ?? ?n u?ng tinh th?n cho m?t ??a tr? v?i tinh th?n restlessness và khó kh?n t?p trung. Khi b?t ??u các công c? ?? th? ?? hi?u và m?t l?n n?a l?i tr? v? nh? v?y v?n còn ch?a ???c nhi?u h?n m?t khác nhau starter ai có th? ho?c không còn mu?n.

K?t lu?n Breaks Loose Tr? em t? lâu ?ã tr? thành neglected

Nhi?u ng??i có v? bi?t nh?ng gì là t?t cho tr? em, nh?ng nh?ng gì làm cho nó, trong th?c t?, d??ng nh? Crichton mang vào câu h?i. ?ó là chính xác g?n nh? cùng trong ngày hôm nay c?a xã h?i, n?i mà nhi?u ng??i có v? bi?t chính xác nh?ng gì là t?t cho tr? em. Khá th??ng xuyên không ch? cho xem mang l?i cho h? hài lòng h?n, trong khi các tr? em, tuy nhiên, c?ng có th? h?i cho hòa bình, khi ng??i dân n?i mình t?i kinh phí cho tr? em có ti?m n?ng phát tri?n và không ?áp ?ng ???c nh?ng gì t?t nh?t cho h?, nh?ng khác h? tr? cho nó h?n riêng c?a mình xét.

M?t th?c t?, trong ?ó ý ki?n c?a tôi là khá inattentive và b?n thân mình mà tôi không nhìn th?y b?t c? lý do gì l?n ?? g?i cái gì khác h?n là nh?ng gì nó, m?t xã h?i sâu sâu pedophilia. Có quá nhi?u th?i gian cho b?n ch?t ???c sanh unspoken arbitrary và vì v?y có th? ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a tr? em và t? quan tr?ng có ti?m n?ng ?? phát tri?n.

Tr? em không ph?i là làm ?? ng?i trong nhà th? vuông công nghi?p c?a các bài h?c ?ó tr? nên hi?n nhiên h?n khi chính xác v?i các phong trào thêm trong x??ng hay khó rút ra m?t trong m?t môi tr??ng unnatural r?ng h? ?ang bu?c ph?i ng?i trong v?n ch?a thanh toán khác h?n Obsessive ?ánh giá m?i quan h? c?a h? nh? smothering t? nhiên, tình yêu c?a các m?c tiêu h?c t?p và câu.

A S? ph?m, t??ng ??i hoàn h?o làm vi?c ?? t?o ra các outcast v?i m?t pretty fattened khi?p lust ch?ng bê tông liên t?c theo xã h?i mà b? qua các tính ch?t và ngu?n g?c c?a bi?u hi?n. Có l? h? ?ã b? t? ch?i b?i các grandiose normativity mù ?úng yêu c?u c?a tr? em, và sau ?ó l?i ??n khi tr? em mà ng??i l?n không ph?i tuân theo b?t c? quy ??nh t?i t?t c? m?i ng??i.

H? không ch? mi?n c??ng ho?c mu?n ?i ch?ng l?i các tri?u, h? có th? tìm ki?m ngu?n n??c, có tinh th?n gi? im l?ng salmon làm th??ng xuyên.

ADHD ?????? ?? ????????? ?? ?? ????? ?? ?????? ??

ADHD ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ???????? ??? ??. ??????????? ?? ???????? ??? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ????????? ?? ???? ?????? ??? ??? ??. ?? ??????? ???? ”ADHD” ??????, ???????? ?? ??? ?? ???? ??? ???????? subgroups ????? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?????? ???? ?????. ??? ?? ???? ?? adhd ??????? ?????? ?? ????? ??????? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ?? 1900 ?? ????? ?? ?? ???.

????? ??? ?? ????? ?? ?? ?? adhd ?? ????? Phenomenology ???? ???? ?? ???? ?????? ?????? ?? ????? ?? ??? ??? ?????? ??. ????? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ?? ??? ???, ?? ?????? Phenomenology ?? ??????? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ????? ??.

?????????? Crichton, ?? ?????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ?? ???????? ???? ??? ?? ??????? ??????? 1763 ??? ???? ???. ????? Crichton ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ??? ??? ??????????? ?? Tsar ?????????? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ?????? ?? ??. ???? ???? ???????? ?????? ?? ????????? ?? ???? ??? ?? ??? ??????? ??? 700 ??????? ??? ?? ??? ??? ??????? ??:

”??????? ?? ?? ??? ?
???? ?? ???? ?????? agement ?????? ???: ???? ??????? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ??????,” ?? ?? ?????? ?? ?? ????????? ??????? comprehending

?? ?????? ?? ?? Crichton ?????? ????? ?? ???? ???, ?? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ???????? ?????? ??: ”???????? ????? ?? ?? ?????? ?????? ?? ??? ??? ?? ??, ???? ?? ????? ?? ???.”

?? ??? ???? ?? ?? ???? ?? ??????? ????? ????? ???? ?? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ??? ??, ????? ?????? ???? ??? ?????????? ????????? ?? ???? ?? ???? ??, ??? ?? ???, ??? ???, ??????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ??????.

???? ?? ??? Crichton ??? ?? ?????? ???????? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ???, ?? ??????? ?? ??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ????? ??????? ???? ?? ??? ??????? ?? ???? ???. ?? ??????? ?????????? Crichton ?? ?? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ??.

????? Crichton ???? ???????? ???????? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ??, ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?????, ????? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ??????? ??? ??? ???? ?? ???????? ?? ??????? ?? ???? ????? ?? ??? ????? ????? ?????? ?? ????? ????.

?????? ???? ?? ?? 1798 ??? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ??????? ?? ?????????? ?? ????? ??? ??????? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ???, ?? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ?????? ??? ?? ???? ?? ?? banked ?? ?? ??? ????? ??? ?????? ??. Crichton ????? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ???????? ???? ??? ???? ??? ???? ??. ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?????? ???, ????, ADHD ?? ?? ?? ???? hyperactivity ???? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ???? ?????? ????? ???.

???? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ?? ????? ??? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ?? ??? ??. ?? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ??? ???? ??.

???? ????? ???????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???? ??? ??

?? ???? ?????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ??, ????? ?? ????, ?????? ???, Crichton ?? ??? ?? ?????? ??? ???? ????? ??. ?????? ???? ??????? ?? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ?????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ??. ?? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ??, ???? ?????? ?????, ????? ?? ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ???????? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ????? ?????? ??????? ???? ???, ?? ???? ????? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ?????? ?????.

?? ???? ??? ??? ????? ??????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ??? ????? ???? ???? ??? ??? ??, ?? ???? ???? ??????? pedophilia. ?? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ??? unspoken ?? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ?? ???? ????? ?? ??? ?????????? ?????? ?? ???????? ???? ??? ????? ??????.

?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ?????? ?????? ??? ?? ?? ??? ????? ??? ???????? ?????? ?? ?? ?????????? ??????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ????? ??????? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ???? ?????? ????? ?????? ?? ?????????? ?? ????? ????? ?? ???? ????????? ????? smothering ?? ??? ??? ????????? ???? ???.

????
??? ?? ?????????? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ??? ???? ??????? ?? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ??????? ?? ??? ????????? ????? ?? ???. ???? ?? ?? ???? normativity ?????? ?? ???? ??????????? ?? ???????? ?? ??????, ?? ???????? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ???.

?? ???? ???????? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ????? ???? ????? ???, ?? ??????? ?? ???? ??? ??????? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ?????,.

Mycket ord från de neurotypiska bokstavspolitikerna när de ska reda ut sina kultursjukdomar, men vad kan vara en värre kultursjukdom än …. aaah jag glömde faktiskt bort det nu igen. Frihetens drömmar och världens minsta fängelsehåla.

-Aaatschjo!

Eva Kärfve avböjer att skriva adhd historia

Det sociala handgreppets verkan
Fick under gårdagen ett litet kort mail där Eva konstaterade att hon tyvärr är alldeles för uppbokad av eget bokskrivande för att kunna engagera sig ytterligare i adhd historiken.

Det känns måhända aningens överraskande men vi får vara starka i motgångens timme och ta oss samman. Även om Eva inte kunde slita sig från sitt egna skrivande just i nuläget kanske det kommer luckor under en inte alltför avlägsen morgondag då vi kan försöka ordna några möten mellan personer som inte bara har åsikter i frågan utan lever i en verklighet där koncentrationsproblemen är en tung del av vardagen. Den sociala distansen skördar normalt sett inga primörer.

Teorin i praktiken
Personligen tycker jag det skulle vara mycket intressant att se vad som kan komma fram vid ett möte mellan Eva och de 10 kvinnorna i Uppsala som nu skrivit en bok om just adhd, skulle vara trevligt om Eva kan ta sig en liten svängom ute i det uppländska höglandet för att se vad verkligheten har att säga för dagen.

Eller varför inte en liten filmatisering av hur Ewa-Lena i det här inslaget och Eva kan få samman sina bilder. Känns lite som om man pratar över huvudet på de inblandade, men det kanske inte är första gången någon gör det. Genom att mötas på samma plan kanske bilderna klarnar något och det är lättare att se vad som är vad. Kommer höra mig lite för om något sådant är möjligt att arrangera i praktiken för vad är en åsikt som inte har stöd i verkligheten?

Vet också att det här på bloggen finns en hel del frågor till Eva Kärfve av olika art. Misstänker att det är ganska många som vill ha svar på ganska mycket av reaktionerna att döma i mailboxen.

Vad säger du Eva – En liten mindre socialt distanserad svängom bland den problematik du berört i dina böcker kanske inte skulle skada? Oavsett vad som nu orsakar adhd verkar problemet omfattning kunna minskas av adekvata åtgärder. Vad säger du Eva kanske kan du lära sig något av de 10 kvinnorna i Uppsala och deras livsberättelse, om du nu inte vet mer än dem och har bättre förslag att lära dem förståss.

Varför inte en lite vetenskaplig belysning av konsekvensutvecklingen av dina och andras förslag?

Nu börjar vi med adhd historiken.
I morgon börjar förhoppningsvis en lite historisk serie om adhd som kommer att återkomma med helt ojämna intervall. Målsättningen är att väcka frågan, belysa roten och ta fram det historiska materialet kring och runt problemet att rikta sin uppmärksamhet kontrollerat, ofta kallat ADHD eller ADD i under de senaste åren.

Vill Eva Kärfve skriva ADHD historia med mig?

Hej Eva

Är inte så värst insatt i de bråken som varit tidigare men tänker försöka sätta mig in lite, vad det lider, så jag återkommer säkert med mera frågor senare.

Tänkte att jag också fick ställa några frågor till dig och definiera några begrepp. Har länge tänkt mig skriva lite om adhd historiken, vill du vara med? Antar att du liksom jag tycker en historisk belysning är viktig, speciellt av ett tillstånd som verkar funnits ganska länge men ifrågasatts av en del personer som något nytt.

Tsarens Livläkare
Har samlat på mig några dokument, fick i dagarna några artiklar av en Russell Barkley som verkade kunna en del. Bland annat ett några sidor ur en bok som skrevs av en av skotsk man år 1798, som sedermera flyttade till Ryssland och blev livläkare åt Tsar Alexander den förste. Men innan han flyttade, vilket han gjorde en del så blev han ganska berömd för sin bok.

Vad säger du Eva vill du vara med och upplysa vår nutid om hur man redan 1798 såg på uppmärksamhetsapparaten och dess sjukdomstillstånd? Redan då verkade man förstå ett och annat om störningar i koncentrationen hos våra yngre förmågor, han föreslog en del åtgärder för att minska deras utanförskap i skolan och få dem att hänga med. Men redan då verkade det finnas ett mostånd mot att de utsatta skulle få en rimlig hjälp.

Vill du vara med och skriva om störningar i uppmärksamhetsapparaten av adhd likande typ? För att ge det hela en lite större historisk belysning än den som det dagliga snabbmatsamhället klarar av att ge?

Redan 1799, året efter första publiceringen verkade en del av hans starkaste kritiker ändå tycka att just avsnittet om uppmärksamhet var ganska meriterande. (s. 282) och jag kan väl hålla med. Och visst kan väl barnbarnsbarnen till tsarens livläkare tänkas springa runt bland lekhagarna i detta rike likaså.

Eller varför inte skriva nutidshistoria
Ytterligare ett inslag (numera borttaget)från monopol-TV som nu 2008 upptäckt att kvinnor kan ha adhd och skriva böcker, vara mammor och arbeta. Det går framåt med stormsteg i det lilla världsfrånvända byråkrathuset SVT där förnekelsen levt sitt ohejdade liv i så många år.

Gillar du inte något av förslagen så kanske det passar bättre att gå igenom årets riksdagsmotioner om adhd? Några kanske är skrivna på ett språk som tilltalar dig? Vi kan skriva lite recensioner om vilka partier som verkar vilja värna om de svaga grupperna i samhället i rent praktisk mening. Vad säger du? Är det inte bra att värna om demokratin via omtanken kring samhällets funktioner och kyssa saltet från vår samtids frusna gråt med våra spruckna läppar.

Stort tack till DISKRIMINERINGSPLATSGÖTEBORG för att fixat så att bok-filen i länken ovan går att ladda härifrån. (numera borttagen) Ytterligare tack sedan tidigare då det var tack vare era tips som jag lyckades guida Eva Kärfve så att hon kunde se SVT inslaget tidigare. Nu framstår jag kanske som datakunnig när jag i själva verket nästan är analfabet flera gånger om. Tillsammans hjälper vi varandra, är det inte det som samhälle är frågan om.

Dock kan ingen av oss avhjälpa när SVT strular med sin teknik… hoppas inslaget går att se via länken för här i rutan ovan verkar det än så länge vara segt.