Alla inlägg av p-o

ADHD och ADD är fortsättningen på ADHD uppmärksammas koncentrerat och jag har fått hänga med av bara farten.

ADHD, NPF: Tips vid Sömnproblem I

Vi kommer att skriva lite om sömn och sömntips. Men innan vi lägger ut något färdigt är det alltid bra att få lite synpunkter kring sömn och sömntips från läsarna själva, vi tar några punkter i taget. Vad tycker ni om dessa tips vid sömnsvårigheter?

1 Att sova på dagen är bra för en del, för andra kan det dock leda till att de inte somnar alls på kvällen, eller får stora problem att somna, vilket är ett tydligt tecken på att strunta i en tupplur till siestan, eller begränsa den till maximalt 20-30 minuter.

2 Kaffe och Coca-Cola har en hel del koffein i sig vilket stimulerar det centrala nervsystemet och leder till ökad slagfrekvens i hjärtat och högre vakenhet. Många tycker att kaffe ger en tillfällig ökning av energin och känns bra för humöret på kort sikt.

Vad många inte tänker på är att koffein har en lång halveringstid och stannar i systemet upp till 16 timmar efter intaget. Därför, kan även dricka en kopp kaffe på eftermiddagen påverka sömnmönster senare på kvällen när de märkbara effekterna har försvunnit. Människor som upplever sömnsvårigheter ökar ofta koffeinintaget under dagen för att hålla sig vakna och uppmärksamma. Detta i sin tur har en fördröjd effekt på deras sömn, vilket lätt kan bli en ond cirkel.

3. Alkoholintag. Även om alkohol kan användas av vissa individer som en ”sängfösare” för att hjälpa dem att gå i vila, kan detta faktiskt förstärka sömnsvårigheterna. Alkohol kan framkalla dåsighet, men paradoxalt nog hindrar ofta alkohol en  djupare, mer kvalitativ sömn. Att personer som har druckit alkohol och sedan sovit hela natten fortfarande kan klaga på att de är trötta på morgonen beror inte bara på den så kallade baksmällan.

Vi kommer att fortsätta med några av de punkter som vi tycker är vettiga. Berätta gärna dina egna sömntips eller kom med kommentarer på dessa.

Fortsätter:

ADHD, NPF: Tips vid Sömnproblem II

Mer kvinnor än män söker hjälp för ADHD

1700-Talet
1747 upptäcker en Amerikansk läkare att citrusfrukter förhindrar att marinskeppens besättning blir sjuka och får skörbjugg, 1798 skriver Alexander Crichton om det som idag kallas ADD och är en del av ADHD spektrat. Flickr History.

2000-talet
I New York har det svängt, där verkar allmänheten bli mer och mer medveten om att även vuxna kvinnor kan ha ADHD och ADD. New York Daily Times berättar om att fler kvinnor än män söker hjälp.

Artikeln tar även upp  faktumet att det inte var förens experterna började förstå att även vuxna kunde ha problemen runt 1980, vad artikeln berör men inte förklarar konsekvenserna av är det faktumet att pojkar lever ut sin  stress medan flickor med ADHD inte gör det, det kan bli tunga lass att bära med åren.

Samma nyhet har också slagits upp på stort i Wall Street Journal men då mer ur perspektivet att även vuxna kan ha ADHD, de bjussar dessutom på en video om nyheten. (Vår utsände på plats Myspyttan Gwerzulky, har också kommenterat nyheten i sann journalist-intervjuar-journalist-anda.)

De använder liknelsen flipperspel, och jaa, varför inte. Flippa ut gör vi alla ibland ochj visst är det kvickt att ha kul-tur men också skönt att tilta ibland. -Mest av allt få sig en massa frispel på att man måste ha en gubbe mellan fingrarna och dra ned den i springan för att slå mynt av det hela, innan spelet startar och man kan få dra i pinnen så att kulan får fart.

”There’s a huge incidence of depression with ADHD because you are continually failing in the eyes of others, not reaching your potential. People recognize you are smart, and you can’t find your niche,” says Rob Cahill, 38, an ADHD sufferer who works in social service agency in New York.

Still, Mr. Cahill says that understanding his disorder has helped him empathize with the social-service clients he serves. ”The ADHD is a gift in some ways, it’s just sometimes hard to recognize.”

Så visst finns det hopp ibland, det är bara att vända på steken och se framåt.

Rygga inte tillbaka för hårkorsets faktum

utan följ pilen från en generation

till en annan

Nya widgets på Netvibes ADHD är projektpåriktigt och Sam Zodiac. Projektpåriktigt Sam Zodiac och ADHD history.com. ADHD.mp, Andnet.

The history of ADHD:http://adhdhistory.com/

The History of ADHD heter en fantastiskt välbekant ny site som börjar i början av ADHD historiken med Alexander Crichton’s egna skarpsinniga iakttagelser från 1798, än så länge är det bara engelska som gäller på sajten men vem vet anmäler sig kompetenta översättare som gratis och gärna translaterar till Kinesiska spanska och Japanska så är det givetvis intressant. Svenska hade jag tänkt skriva på själv så småningom. Ett saktmodigt flöde.

Nu fattas bara lite eller mycket kreativ kritik för att få veta exakt alla misstagen som gjorts, men än heldre vad man kan göra bättre. För gnälla är som vi alla vet lätt men att göra något bättre och vara kreativ kanske inte alltid så lätt för alla. Tanken är att sajten ska handla bara om ADHD historia och inte ändras något utan bara vara en trist och tråkigt men ack så viktig faktaresurs för den som önskar bilda sig om ADHD och ADD historiken, men mer omfattande än den ADHD Historik vilken skrivits här.

även  mybloglog uppmärksammar den fantastiska nyheten om man nu kan säga som om något som är över 200 år gammalt, liksom resten av de opartiska jurymedlemmarna från Flickr ADHD History, Bloggy ADHD nyheter och Facebook, Blogednetwork,  Gratis llyxwidget för våra engelska – kinesiska vänner

Spännande, Läs även andra bloggares åsikter om ADHD.Mp. ADHDhistory.com, , ADHD History,

Schizofreni: Säsongsvariationer CO2

Schizofreni Orsaker

Förklaring av statistisk konstaterad  säsongsavvikelse vid insjuknande i psykossjukdom.

Grundantagande gravitationsinterferens

1/ Avsteg från supersymmetrisk gravitation med bland annat  Gravitationsanomalier ökar sannolikheten för avvikelser i organismens primära interaktioner med kompressibla media. Påverkan av funktioner i respiratorisk autoreglering har tidigare visats för organismer i planetära system sekundärt till lågfrekventa magnetfält, inte sällan av geomagnetisk typ.

2/ Homo Sapiens Biosfäriska gasomsättning: O.  Till regleringen används CO, CO2. När CO regleringen försvinner blir CO2 funktionen mer utsatt vilket leder fram till CO2 överskott samt låg precision i regleringen av O med fortsatt underreglerat CO.

Säsongsvariationerna utlöst psykossjukdom kan bero på:

Funktionsanomalier i kemo/magnetoreception sekundärt till gravitationsavvikelser

Oreglerat CO sänker systemets CO2 reaktivitet efter en tid

Cflux =  Transient densitet ökning  i CO2 överstigande systemets hanteringsnivå

Hög tidig Cflux gör systemet snabbare på metabol hibernering

Cflux * amplitud –  ger psykos sjukdomen, genom att öppna dörren för prekonditioneringen

De etiologiska bakgrundsfaktorerna till Schizofreni kan handla om fler miljoner interaktioner som korsinteragerar i multituder av pletoriska korsreaktioner.  Faktorerna ovan bör dock vara bland de mest potenta för att belysa säsonsvariationerna i Schizofreni.

Förenklad modell för fältpåverkan

Kompressibla media lösta i icke kompressibla media kommer i denna modell att utgöra ett kärninslag. Vattenytan avger CO2 i förhållande till densitetsförändringar i atmosfären, vilket antas göra områden med gravitationsanomalier som har stora mängder närliggande vattenyta mer påverkade än andra.

Högst densitet flux bör kunna utläsas i områden med stora skiftningar mellan mycket hög och lägre gravitations anomali med närhet till vatten.

En enkel förklaring på en av de mest komplexa medicinska problemen

Det kan kanske finnas några miljoner anledningar att göra en teori om schizofreni så heltäckande och därmed avancerad som möjligt. Men egentligen bara en enda anledning att göra en teori så enkel som möjligt det är att visa att den är såpass sannolik att den omsätts och faktiskt börjar användas i syfte att förhindra att människor blir sjuka.

I stället för att filosofera om huruvida sensorer i magnetsinnet hos människan drabbas av någon typ av Bose-Einstein kondensering tack vare gravitationsanomali originerande  interferensmönster eller korsinteragerande AC/DC fält vilket får protonejektorerna i tex cytochrome C i avvikande spin, levereras här en enklare variant vilken tydliggör några av de predisponerade och utlösande faktorerna.

Jämförelse mellan några av de mest elementära krafterna i planetära system kanske kan belysa frågeställningar om de allvarligaste sjukdomarna på Tellus lokalt. Antagandet att CO2 halter, gravitation och gravitationsavvikelser torde ha god potential att vara korrelerade med självansamlingssystem av genetisk typ förefaller inte speciellt långsökt. Hur ser sambandet ut för arten Homo Sapiens?

Kurva med stor punkt är CO2 nivå vilken lagts in i  latitudfrekvens +50 från: A Systematic Review and Meta-analysis of
Northern Hemisphere Season of Birth Studies in Schizophrenia. Någon som tror det kan finnas ett samband?

Anledningen att börja vid latitudband +50 ligger i den låga mängden 12 – 24 timmars interna gravitationsvågor, så finns det ett klart samband mellan Schizofreni och CO2 nivåerna bör det synas i  de breddgraderna.  Jämförs Global CO2 statistik med global Schizofreni statistik blir resultatet missvisande av den mycket fundamentala anledningen att Jorden är inte rund, ur de mer vägande aspekterna. Detta är dock urtypen av kaos-teori, att få fram en såhär tydlig faktor vid dessa överslag är nog ganska osannolikt om samvariansen inte är betydelsefull för slutresultatet.

Intressant

Schizofreni och CO2

Schizofreni och Co2 Transienter
som tar upp några av de faktorer som brukar anges som epidemiologiska.

Schizofreni CO2 och pCO2 Kort om hur reaktiviteten och mängden CO2 i ditt blod också kan påverka partialtrycket från hjärtat pCO2 och därmed också blodfördelningen i hjärnan CBR.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod Om hur mängden CO2 i ditt blod står i direkt relation till mängden protoner i ditt blod.

Schizophrenia och plötslig spädbarnsdöd SIDS Plötslig spädbarnsdöd har säsongsmässiga samvariationer med Schizofreni.

Missbruksvård utan insikt i missbrukets grundincitament?

Tidigare artiklar i ämnet:

Narkotikapolitikens och missbruksvårdens brist på verklighetsförankring är uppenbar. Den tidigare Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries fick sparken och regeringen klappade igen tillhållet,  men ledningen som kostade mycket -tyckte sig göra ett bra jobb men inte visade några praktiska resultat i verkligheten.

En kampanj förde ut budskapet: Knark är bajs

en rad flaskhalsar i missbruksforskningen?

En 13 åring skrev: Det är skönt att bajsa

Vilket kan symbolisera effektiviteten och var en nog så bra anledning att stänga ned verksamheten och komma med något bättre i stället, men den sittande regeringen Fredrik Reinfeldt stängde ned den gamla ineffektiva narkotikapolitiska avdelningen på Socialdepartementet men satte inte in något bättre.  Det är dags att visa ledaregenskaper – Finns det några resoluta sådana i denna fråga?

Några av de mest initierade vill forska kring substansen. En av de mest namnkunniga psykiatrikerna i landet dr. Susanne Bejerot har själv skrivit en artikel om ämnet Länk pdf1(2) och anser det vara väl värt att forska kring – för det skapar drogfria människor. Hennes erfarenhet av ämnet kan f.ö. anses vara ganska god då hennes far Nils Bejerot skapade den svenska narkotikapolitiken. En annan missbruksläkare med stor erfarenhet av ADHD +ADHD och Missbruk, åkte med ett mycket skeptisk sinnelag för att se en ibogainbehandling. Dr Gunnel Ersson, Hon blev överrumplad och häpen över vad hon såg – Dagens Medicin.

Dags att växa upp?

Själv blir jag häpen över att narkotikapolitiken leasats ut till medicinbolag och att  staten själv inte  styr över en vettig kaka till forskning runt substanser som skapar oberoende och inte alls är lönsamma för en industri som bara vill tjäna pengar och se söta ut. Har Regeringen tillräckligt med kommersiellt sinnelag för att inse att folkhälsan är statens verkliga  kapital, ja då leasar man självfallet inte ut forskningen kring folkhälsan till aktörer med andra incitament. Finns det verkligen ett kommersiellt sinnelag för statliga angelägenheter?

Forskningsfientlig dubbeltydlighet

Tittar vi på medel som verkligen visat sig kunna påverka alkoholvanor på möss och heroinvanor på människor, dvs få dem att sluta att använda heroinprodukter överhuvudtaget ja, då finns det faktiskt lovande medel, ibogain är ett namn på en substans med dessa egenskaperna. En substans som lovordas av tex Lars Lundell som är chef för Sahlgrenska narkotikapoliklinik.

Urgammal Afrikansk Natursubstans – Ibogain

Produkten som för övrigt är en natursubstans från Afrika är icke patenteringsbar, därmed finns det inget kommersiellt intresse för några medicin-krängarbolag att ta sig an produkten,  eftersom enbart pengar driver dem och inte folkhälsointresset. Därför måste jag ställa frågan kan staten se kommersiellt på sina substantiella delar och vad som i all essens bygger dem – Medborgarna. Ja, då kanske personer med ledaregenskaper inser att det är kommersiellt oförsvarligt att gå förbi en funktionsväg som förefaller kunna komma till rätta med en del mycket allvarliga och kostsamma problem för samhället. Har man helt enkelt råd att låta bli?

Regeringen utredare föreslår förändrad missbruksvård -Men kan man ha verkligen en missbruksvård om man inte vet varför människor missbrukar?

Eller är det bara ett finare ord för svammel och att några myndigheter till ska vara med och slåss om att inte ha ansvar? Allvarligt talat är det ens möjligt att vårda ett problem du inte vet orsaken till? Regeringen Frederick Reinfeldt jag vill ha ett svar på den frågan. För hur ska du någonsin kunna ha en verklig missbruksvård i verkligheten om du inte vet varför människor missbrukar?

Statens dubbeltydlighet i missbruksfrågor

Staten är inte med och tar fram medel som kan upphäva missbruk utan i stället har staten aktivt verkat för att illegalisera substanser som förefaller kunna kunna upphäva missbruk på både människor och djur. Ibogain har Läkemedelsverket klassat som utan någon känd nytta för människan och mycket farligt, utan att kunna uppvisa några som helst vetenskapliga belägg för det. Att liksom Fred Nyberg dölja sig bakom ett påstående om att att välkomnar en testning samtidigt som man är en av experterna bakom att klassificera medlet som ”i avsaknad av nytta för människan” är väl ändå ganska intressant. Det visar ju med en överväldigande stringens att de som kan sluta knarka med med hjälp av ibogain inte kan vara människor i vare sig Fred Nybergs eller lagstiftarens ögon, var dessa tunga heroinister som slutade med heroin att betrakta som apor eller fiskar?  Samma Fred Nyberg var den vetenskapligt sakkunnige bakom regeringens f.d. narkotikasamordnare Björn Fries som påstår att det inte finns något vetenskapligt stöd för ibogain. Var inte anledningen till att Björn Fries och hela subdepartementet fick sparken något att de inte kunde uppvisa någon effektivitet rent vetenskapligt? Fred Nyberg var den vetenskapligt sakkunnige bakom det hela. Varför all denna vetenskapsfientlighet?

Till och med regeringens f.d narkotikasamordnare svängde så småningom och presenterade motvilligt en sammanställning av det vetenskapliga faktaunderlag som faktiskt finns. Något han tidigare förnekat skulle finnas.

Howard Lotsof som upptäckte Ibogainets antiaddiktiva egenskaper gick bort nyligen. Ett reportage i New York Times om Howard Lotsof och ibogainet som kom att bli en stor del av hans livsgärning livsgärning. Även i USA har forskningen strandat kring ett påstående om att medlet är farligt och saknar nytta för mänskligheten. Någon som kan gissa hur lätt det är att ordna forskningssponsorer med dessa bisarra grundförutsättningar? Den vetenskapsfientliga inställningen är i grunden farliga och den kommer att fortsätta orsaka skador.

DN regeringens utredare. En del säger att ibogain och andra substanser som förefaller kunna upphäva missbruk är farliga, men vad jämför man egentligen med? Metadon förefaller i vissa stater i USA vara den vanligaste dödsorsaken. Ibogain har varit inblandat i ett tiotal incidenter och de senaste 100 åren. I USA dör 4000 varje år av Metadon. det kanske kan säga något?

Eller är jag helt ute och cyklar? Men allvarligt talat vem skulle veta bästa vad som fungerar mot tung narkotika än den som använt det i några decennier?

Om att använda ibogain i svensk missbruksvård. Ibogaiune Video, Begreppseken at Youtube. Info Science & Nuts Ibogaine, Ibogaine netvibes.

Drottning Silvia vill du veta varför Jeppe Super?

En konferens mot droger kommer denna sommar att hållas i Stockholm. det är  WFAD – Word Federation against drugs som håller i tåtarna under överinseende av hennes majestät drottning Silvia.

Det är väldigt enkelt att sitta i sin egna grupp och stärka sina sociala band genom att säga liksom alla andra i gruppen – fy bubblans vad Jeppe är dum, fy bubblans vad Jeppe super. Men vem av er gör egentligen något åt det? Vem av er vet varför Jeppe super? Vem av er har omtanke nog att forska kring varför Jeppe super? Vad, ja exakt vad är resultatet, det handfasta resultatet av er existens hitintills?

-Ers nåd och ers majestät, hyser ni en allvarlig önskan om att ta reda på varför Jeppe super? Säg mig då, hur ni kan blunda för en substans som till och med får alkis råttan att supa mindre.  Ack, kära ers majestät har ni vänligheten att förtälja det för mig.

BIG News in Alcohol Addiction: New Findings on Growth
Factor Pathways BDNF, Insulin, and GDNF

In recent years, it has become clear that growth factors are not only critical for the development of the central nervous system (CNS) but may also be important contributors to other neuronal functions in the adult brain.

A decrease in the function of a particular growth factor increases the behavioral effect of alcohol. Increases in GDNF and BDNF are reported to decrease al-
cohol intake, whereas decreases in BDNF are associated with increased alcohol intake. In addition, decreases in insulin signaling lead to increases in the intoxicating effects of alcohol. Hence, these 3 factors may be important nervous system defenses against pharmacological effects of alcohol on behavior.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research

Förefaller det inte som om det går att göra något åt ett urgammalt problem? Vi skriver vanligen om ADHD och ADD där missbruk är överrepresenterat liksom kriminalitet

GDNF Mediates the Desirable Actions of the Anti-Addiction Drug Ibogaine against Alcohol Consumption

In this study, we first characterized the actions of ibogaine on ethanol self-administration in rodents. Ibogaine decreased ethanol intake by rats in two-bottle choice and operant self-administration paradigms. Ibogaine also reduced operant self-administration of ethanol in a relapse model. Next, we identified a molecular mechanism that mediates the desirable activities of ibogaine on ethanol intake.

Ibogaine_J_Neurosc._2000

Ibogaine-GDNF & related at Scribd

Att vända andra sidan till räcker inte

Det finns bättre sätt att visa ståndaktighet och vända vetenskapsföraktet ryggen.

Det torde vara dags  att ta reda på varför Jeppe super och vad man kan göra för något åt det, att bara prata räcker inte, det är snarare ett hån mot ett mycket allvarligt folkhälsoproblem. Vem är redo att ta redo på varför Jeppe super och sluta snacka?

-Är ers Majestät redo?

Intressant, Jag är djupt imponerad att så lite har hänt med den oberoende forskningen när ett så lovande behandlingsprincip kommer i dagen. Vad kan det bero på? Personer med ADHD och ADD är överrepresenterade i missbrukssammanhang och det finns mycket att tjäna för alla på att forska adekvat, inte bara kring beroenden utan även på vad som faktiskt skapar oberoenden. Vad får annars en hälsa och stat att växa?

En hel del Fantastiska och mycket  lovande uppslag finns, men hur tas de egentligen tillvara? Tung kritik från Nobelpristagare

Ibogaine Clip

Gäller naturlagarna också kriminella med ADHD och ADD?

Debatten verkar flöda på sina håll om personer med kriminalitet också kan anses värdiga att behandla för sin eventuella ADHD eller ADD. En intressant debatt som har samma strukturella rot som gäller den mesta behandlingen mot negativa ADHD symptom. Törs man fråga om det är sannolikt att naturlagarna för medicinsk funktion skulle ändras bara för att personen i fråga är kriminell. eller kan det vara så att den som vill förneka en person behandling bara på grund av dennes kriminalitet inte heller vill erkänna det som i vissa fall kan vara delar av dess rot?

ADHD och missbruk, ADHD debatt DN,

Bättre med en kontrollerad vård?

Klipper samman två intressanta klipp från nätet och låter den blomstrande kommunikationen fortgå. Det nedre klippet kommer från tidningen: Dagens Medicin om ADHD medicin till kriminella personer.


Kan det någonsin finnas ett bättre omständighet att behandla någon än där du mycket noggrant kan följa hela behandlingens förlopp? Jag är för hårdare kontroll och tycker personligen inte att Amfetamin ska ges på så lösa grunder som man till exempel kan se i dianetikboken av L ron Hubbard, utan jag tycker det är något som bör ges under läkaröverseende, tycker inte du det? Behandlingen som ges i dag i Sverige är dessutom effektivare än det knarket som grundaren av Scientologi delade ut utan utredning eller läkarkontroll. Det är väl bra?

Tittar du bara på resultatet kanske du förstår varför dessa människor behöver  en chans att få fungera bättre, men du kanske inte unnar dina medmänniskor de mänskliga rättigheterna? Handen på hjärtat Olof är det inte bättre att behövande fångar får behandling under noggrant kontrollerbara omständigheter än att den sämsta sortens amfetamin trycks i våra medmänniskor, män kvinnor och barn av en kriminell Scientolog till hög kostnad?

Har även vi icke kriminella rätt till vård?

Av kommentarerna att döma så verkar debatten intressant. Själv tycker jag det är bra med läkarkontroll innan medincinering.  Kanske vi också ska fråga oss exakt vem som ska stå utanför en medicinering som kan hjälpa mot ett bättre och hälsosammare liv. Samt inte minst vem som ska stå där som kommendant och koncentrationslägervakt och säga vem som ska stå i vilken kö till vad. Vilka som inte ska få någon medicinering utan först ska behandlas mot ohyra?

Vem anmäler sig som vakt och tycker det är viktigt att sortera ut de människor som inte ska får någon rimlig vård? Det vill jag verkligen veta, dessutom varför. Den ansiktslösa abstraktionen går ibland för långt, det är trotts allt så att massan består av individer och dessa har ansikten och namn.

Ska jag, FrökenF, Killen i filmen ovan, Alexandra, WitchbithImmanuel, Rosen, Genrep Malix eller  Kattis, ställas i denna intressanta kö? Vem ska då få ett värdigt liv och vem ska dö? Är det ens anständigt att komma med kritik mot en företeelse om man själv inte har något bättre att komma med?

Kom inte med fler frågor – Kom med svar.

Gratis Heroin eller Ibogain?

Delar av missbruksvården har länge stått i valet och kvalet mellan att inget göra och att dela ut underhållsbehandling i form av Subutex, Metadon eller liknande. Visst kan det ha sina poänger men skapar det verkligen något oberoende?

Vid ADHD och ADD kan man se att medicinering med centralstimulerande medel verkar skapa ett ökat oberoende, vilket gör att en hel del barn som behandlats med dessa medel kan sluta så småningom. Men vilket oberoende kan man egentligen anse att mer metadon ger och är det rimligen den första vägen man ska arbeta för, eller finns det alternativ?

Heroin skapar ett av de svåraste beroenden människan känner till men det kan faktiskt upphävas, något som verkar ha visat sig gång på gång. Att det dessutom visat sig fungera på några s.k. elitknarkare, dvs personer som av en eller annan anledning ofta har ganska fri tillgång till droger och därmed snabbt kan komma upp i extrema doseringar kanske säger en del? I vissa innekretsar, bland musiker, langare etc är det inte helt ovanligt.

The Addiction Stopper

AB skriver om heroinutdelningen i Danmark men undviker skickligt att skriva om det som kan ge oberoende, rimligen torde vården ha ett enda mål: Att göra människor mer oberoende. Varför forskas det inte mer om substanser som gör människor oberoende. Det finns naturligtvis flera svar, det mest självklara kanske är att det ligger inga pengar för medicinindustrin i att förse männoskor med något som man inte kan tjäna pengar på, utan som tvärtom hotar den dominerande Subutex och Metadon marknaden.

Ytterligare en musiker med några listettor i USA på samvetet har liksom många av kollegorna ett längre heroinmissbruk bakom sig.  Eftersom frugan har en egen TV-station så gjorde han en egen dokumentär om Ibogain, intressant nog så börjar den på de svartvita trekanterna i Sverige och Segels Torg. Klippet är bara en intro till dokumentären, men visst är det intressant när den som verkligen vet något om knark dvs knarkaren själv gör något åt saken.

En av Ikonerna för extacygenerationen gör film

Ibogaine – The real cure for addiction?

Paul Ryder som tillsammans med sin broder Shaun Ryder satte världen i brand med sitt band Happy Mondays och blev ikoner för exctacy generationen kanske vet ett och annat om droger i allmänhet och heroin i synnerlighet?

Videon kommer frånoch Youtube och GDFN – BDNF som dessutom har några till video’s med Paul.

Yes-Maskindisk.  Ibogaine, , , , Happy Mondays, , Heroin Addiction, . Narkotikabekämpning.

Howard Lotsof 2010-01-31 RIP!

För ungefär två miljarder år startade de första nukleära reaktorerna på planeten Jorden, något senare kom en trädliknande buske att spridas från samma område.  Som några kanske vet fanns de första kärnreaktorerna i Västafrika och var till skillnad mot dagens reaktorer  fullständigt naturliga kärnreaktorer.  NASA gick in i reaktorzon 15 och plåtade.

1962 Ville en heroinist från Bronx bli hög så han hörde med sin vän kemisten om han hade något udda och det hade han. En exotisk drog från Västafrika. Men livet efter det blev inte alls som han hade tänkt sig, för det första så hade han fått fel uppgifter om när drogen skulle börja verka. Den började verka långt tidigare än han trodde och nu satt han i en taxi på väg till sin terapeut och såg kalejdoskopiska bilder av sig själv.

Detta var redan 1962. Men händelsen kom att skapa historia och en del människor har sina liv att tacka för vad ämnet fick Howard att glömma.

Efteråt svor Howard djupt och heligt att aldrig ta den förbannade drogen igen. En så förbannat jobbig drogupplevelse hade han aldrig varit med om tidigare! Helt utpumpad i varenda liten muskel och totalt körd i sinnet. Men något annat hände …. Howard hade glömt att han var heroinberoende och det är inget som ens seniliteten kan få en människa att glömma.  Nu är Howard död efter en längre tids levercancer men upptäckten han gjorde lever vidare. RIP Howard och låt forskningen få ett djup om vad som kan upphäva ett av de svåraste beroendena.

I Sverige gjorde Militärpsykologiska institutet (projekt E 012)  en lam ansträngning att berätta vad busken handlade om men fastnade som många militära projekt i fällan av att inte veta vad som är den verkliga faran.  De bedömde bara medlen för gammaldags militär applikation och tillämpbara sammanhang. Vad som kan vara en bättre applikation än att tillämpa den i fredstid för att terminera ett inre krig kan vara svår att förstå. Staten och alla bör ha det mesta att vinna på att det forskas djupt kring en substans som man bara tar en eller ett fåtal gånger per liv. Frågan kan också ställas vilket blev det bästa långtidsresultatet: En svensk myndighet eller en knarkare i Bronx 1962.

Det är kommersiellt för staten med friska medborgare som inte behöver någon medicin, men är de kommersiellt för pharmaindustrin att forska kring något som gör heroinsubstituten överflödiga? Vem betalar i så fall den forskningen? Vem kommer idag ihåg att heroin inte alls kommer från talibanerna utan är en uppfinning från ett läkemedelsbolag, som marknadsförde en produkt som inte alls var så beroendeframkallande som morfin och dessutom hade en bredare verkan? Det kanske inte stämde så bra?

Här har vi ett större systemfel som syns gång på gång. Det är medicinbolagen som styr forskningen och deras incitament är ju att tjäna pengar, vad finns det egentligen för pengar i något som gör människor oberoende? Det är nog inte bara personer med ADHD och ADD vilka lättare verkar hamna i missbruk som bör ställa sig den frågan. Medicinering mot ADHD och ADD verkar ofta skapa ett ökat oberoende men alla det finns en hel del insatser som inte gör det. Det borde självfallet vara statens uppgift att se över hur medlen fördelas och inte betala dyrt för en forskning man inte har kontroll över eller vars egentliga mening bara är att förse aktieägarna med kapitalavkastning. Staten bör se över sitt egna kapital och råvarorna som bygger den.

Oberoendet är Intressant för samhället, individen på lång sikt. Läs även andra bloggares åsikter om Howard Lotsof, befrielsen från drogbegär, Ibogain, GDNF Facts, GDNF – BDNF, ibogain video, Heroin,

Ibogain forskning.

Vulkaniseringen av människan – Hjärnan

Den 15 Januari 1856 satte sig den 31 åriga läkaren Auguste Delpech för att läsa vad den Franska medicinska akademin sammanställt om ett syndrom som inte riktigt liknade något annat, det föreföll faktiskt vara en nyhet för hela den medicinska vetenskapen.

Den gemensamma nämnaren för personerna som drabbats var att de samtliga arbetat i den relativt unga gummiindustrin. Kolsvavla eller Carbon disulfid började används inom industrin på grund av sina utmärkta lösningsmedel egenskaper. Den användes som fosfor lösningsmedel i tillverkningen av tändstickor och som lösningsmedel i utarbetandet av fetter, lacker och kamfer, vid raffinering av paraffin och utvinning av olja från oliver och till vulkaniseringen av gummi. Vid några fabriker hade man blivit mer och mer medveten om farorna och skyddande stålgaller monterades kring de nya stora vädringsfönstren, inte alls för att förhindra inbrott, utan för att hindra att arbetarna i fabriken slängde sig ut med ett kvitter eller manisk tjutande läte, eller valde att lämna denna världen i tystnad. Fåglar som flög in i för att äta en överbliven brödsmula hittades ibland på golvet, de kan anses vara mästerliga på att hantera gaser, då de anstränger sig som mest i luftlager med extremt lite syre där stor kyla dessutom gör det svårt att andas.

Delpech blev mycket intresserad av fenomenet och började undersöka det själv och var mycket noggrann när han beskrev också personerna han såg:

The man dragged his leg behind him as if it were
inert and lifeless: he made no attempt to move it nor
did he circumduct the limb when he was walking a
would be the case ”dans un hemiplegie ancienne de
cause organique.” The right arm was supple,
undeformed, and without rigidity. The hand,
however, was deformed, being held with the finger
at right angles to the palm so strongly as to resis
movement.

It was important to notice
that while sensation was completely abolished, motor
function was not. This differed from the example of
lesions in the posterior limb of the interior capsule.
More remarkably the face was not affected by the
motor loss. One could readily note a frequent twitch-
ing of the angle of the right side of the mouth
downwards and to the right. Charcot had described
in his previous work all these features as being
classically found only in hysteric paralyses, par-
ticularly the mismatch between motor and sensory
loss and the ”spasme glosso-labiale.

Delpech talar alltså om en förluster av känseln i de yttre nervbanorna kombinerat med kramptillstånd där en del av muskulaturen förefaller ha drivit lemmarna till utfällda eller samanspända lägen. Påminner kanske ganska rejält om tillstånd med lite smörsyra, till slut krampar det osmörjda systemet fast i de mest underligt krampaktiga lägen som om deras närvaro blekts av ett okontrollerat proton  överskott ganska likt bakpulver.

Smärtkanalerna och glömskans flod

Redan 1856 antecknade Auguste Delpech så noggrant att det idag kan vara lätt att fundera om de transienta receptorkanalerna är involverade i effekten av Sulphide Du Carbon, Kolsvavla eller Karbon Disulfid som vi säger i dag.  Effekten förefaller i vissa fall vara skolexemplet på vad som kan anses vara en bifasisk reaktion på flera nervbanor och  system.  Saker och ting går lättare, en initial sexuell upphetsning följd av en alltmer tilltagande impotens, för att gestalta det hela ur en av sina mest dramatiska vinklingar. en dam rapporterade om en  “aphrodisiacal excitation”  en herre rapporterade om en ett tillstånd utan ett påtagligt bultande från undervåningarna gjorde sig påmint. Dessa berättelser visar dock samtliga att den sexuella överretningen efter en tid förbyts i ett sexuellt ointresse. En av de beskrivningarna är och Thomas Oliver’s berättelse om hur fabriksarbetarna kunde drabbas av akut galenskap och grundskakande fälla ut sig från fabrikslokalitetens övre plan. Närmare beskrivning hittas på  CS2 intro. Energin verkar bli svårare att ta upp liksom förmågan till att reagera på  CO2-halten –  det som får oss att andas. (suck)(sic)

Some symptoms could be most readily explained as the direct effects of contact with carbon disulphide. When a small amount was placed on the skin there was first a sensation of unpleasant coldness succeeded by a feeling of heat followed by burning and extreme pain.

Inte bara TRPV förefaller vara  engagerade i signalkaskaden av CS2 måhända tillsammans med en solvent urlakning av pottaska och smörsyra (GABA, Kalium) vilka lett fram till underreglering av CO2, CO och O.  Detta är iofs teckningar från ytterligheterna  men de är knappast några nyheter. Frågan är nu snarare om någon någonstans kan säga att den reaktiva fasen inte beror på CS2 när det gäller Schizofreni. Ämnet kan ge symptomen och återfinns i gruppen.

Hjärtstenen och vulkanen

Den översta Bilden föreställer en kvinna med Kataton Schizofreni London 1850, ett tillstånd där finns väldigt lite  smörsyra och inför inför utbrotten av sjukdomen kan observeras en stigande halt av energirika fosfater i blodet, vid sjukdomen är  förmågan att reagera på omgivande gasbilder nedsatt som efter en svår infektion. Svårt att säga exakt stora eventuella samband kan vara men personer med diagnosen ovan förefaller ha fastställt högre värden med CS2 men antagligen av ett annat ursprung än den gruppen Delpech beskrev 1856.

Dödens och glömskans flod

Den grekiska mytologin ger sinnebilden av mänskligt liv och leverne, där skrivs om Lethe som dödens flod, något mycket likt vad kristendomen talar om som helvetet. Det egentliga helvetet. Achilles hade skolande nog en berättelse att tillföra historien, det var hans ömma ställe, den svagaste delen och sårbaraste punkten. Den punkt hos människan som påverkar mest vid en störning torde vara proton motiv kraften för det är just där Homo Sapiens är upplopplad till denna verkligheten. Protonmotivkraften är den grundläggande drivkällan till resterande system, det är vad som ger dig insikt därinne i skallen nu när du sitter och tittar ut.  -Tittut! Mörkret i en diskupphängd och halsdragen benkonsol underlättas ibland av ögonen i döskallegrottan.

Många religioner beskriver tillstånden men frågan är om inte alla skaparna av religionerna också haft dem. Trons oerhört stora betydelser är underskattade i dagens samhälle men tas fortfarande tillvara i de mest intima relationerna som mellan föräldrar och barn. Mellan nära och kära men också av religionerna själva, för vem skulle egentligen kunna veta mer om trons stora betydelse om de inte varit just de som haft de som enda matsäck i sin tillvaro. Den lilla porslinsspillran av verkligheten de fick med sig blev de väldigt välbekanta med och visste till slut det mesta om. Förunderliga sanningar, förunderlig tro, men också en del i den verklighet där du nu bo. Trons beskrivningar om helvetet är ofta tecknade i eld och svavelsyrade ångor, och vem skulle någonsin kunna tro på något annat än att de som beskriver detta bäst är människor som faktiskt sett vad de skriver och talar om. Smederna till sagornas port. Ett nobelpris gick just till en beskrivning grundat på att ko med namn ger mer mjölk än en ko utan namn. Ko ack ack acka, det skulle vara en synd att inte förstå att detta är en gestaltning av tro. Eller hur tron föder handling.

Slå dig själv och piska andras drömmar med  Dödsglödsstileben, Murkenpyrande,  Självunkningsbegär, Ödeltomten, Desivondrinkarna, SocialpastellernaFitthålsgudomligt

såpa, Ögonsalva. Vad får man egentligen tro tycka säga, skriva och tänka?

Gudomligheten för vulkaner och eld heter i den romerska mytologin Vulkan. De som har Vulkan i sig är ute i verkligheten och bänder i gummit för resten som alla sitter stöpta i meningen efter punkten på denna gummigrop.

De lätta och tunga gaserna

I Fillipinerna fanns för några dekader sedan ett gäng glada dykare som plockade upp skatter från botten och lite annat. De tillägnade sig inte någon större kunskap om ”the bends” eller dykarsjukans lagar utan dök på av bara attans. Tiden gick och de fick svårare och svårare att gå raka och upprätta på ytan, de hade fått the bends i lederna till slut. Men en sak var de alltid noga med att påpeka – Ses vi därnere på havsbotten så kan jag röra mig lika bra som du! Förvisso kan det vara sant men det var nu också den enda värld de kunde röra sig själva fritt uti.

Det påminner om fabriksarbetarna i gummiindustrin vid 1800 talets mitt, flickorna kommer hem efter en dags arbete och har somnat innan de fått i sig en enda tugga mat. De fick dock ingen riktigt uppfriskande sömn utan en konstig dvala. Att däremot somna på riktigt blev svårare och svårare, drömmarna blev konstigare och konstigare. Med ett besynnerligt illamående och välrustad huvudvärk drar de sig till jobbet dan därpå. Först där blev  de lite mer livaktiga, när de kom in i dimman igen så såg de, ungefär som en alkoholists tankedagg, det kliar i tandköttet eller är det tankeflötet. Delpech skriver om en kvinna kännt sig allt mer och mer konstig anormal för varje dag på sitt arbete, till slut satte hon sig bara ned bland ångorna och lät dem ta henne. Luften gick sakta ur henne precis som ballongerna i fabriken där hon dog.