Etikettarkiv: Carbon Monoxide

Schizofreni: Säsongsvariationer CO2

Schizofreni Orsaker

Förklaring av statistisk konstaterad  säsongsavvikelse vid insjuknande i psykossjukdom.

Grundantagande gravitationsinterferens

1/ Avsteg från supersymmetrisk gravitation med bland annat  Gravitationsanomalier ökar sannolikheten för avvikelser i organismens primära interaktioner med kompressibla media. Påverkan av funktioner i respiratorisk autoreglering har tidigare visats för organismer i planetära system sekundärt till lågfrekventa magnetfält, inte sällan av geomagnetisk typ.

2/ Homo Sapiens Biosfäriska gasomsättning: O.  Till regleringen används CO, CO2. När CO regleringen försvinner blir CO2 funktionen mer utsatt vilket leder fram till CO2 överskott samt låg precision i regleringen av O med fortsatt underreglerat CO.

Säsongsvariationerna utlöst psykossjukdom kan bero på:

Funktionsanomalier i kemo/magnetoreception sekundärt till gravitationsavvikelser

Oreglerat CO sänker systemets CO2 reaktivitet efter en tid

Cflux =  Transient densitet ökning  i CO2 överstigande systemets hanteringsnivå

Hög tidig Cflux gör systemet snabbare på metabol hibernering

Cflux * amplitud –  ger psykos sjukdomen, genom att öppna dörren för prekonditioneringen

De etiologiska bakgrundsfaktorerna till Schizofreni kan handla om fler miljoner interaktioner som korsinteragerar i multituder av pletoriska korsreaktioner.  Faktorerna ovan bör dock vara bland de mest potenta för att belysa säsonsvariationerna i Schizofreni.

Förenklad modell för fältpåverkan

Kompressibla media lösta i icke kompressibla media kommer i denna modell att utgöra ett kärninslag. Vattenytan avger CO2 i förhållande till densitetsförändringar i atmosfären, vilket antas göra områden med gravitationsanomalier som har stora mängder närliggande vattenyta mer påverkade än andra.

Högst densitet flux bör kunna utläsas i områden med stora skiftningar mellan mycket hög och lägre gravitations anomali med närhet till vatten.

En enkel förklaring på en av de mest komplexa medicinska problemen

Det kan kanske finnas några miljoner anledningar att göra en teori om schizofreni så heltäckande och därmed avancerad som möjligt. Men egentligen bara en enda anledning att göra en teori så enkel som möjligt det är att visa att den är såpass sannolik att den omsätts och faktiskt börjar användas i syfte att förhindra att människor blir sjuka.

I stället för att filosofera om huruvida sensorer i magnetsinnet hos människan drabbas av någon typ av Bose-Einstein kondensering tack vare gravitationsanomali originerande  interferensmönster eller korsinteragerande AC/DC fält vilket får protonejektorerna i tex cytochrome C i avvikande spin, levereras här en enklare variant vilken tydliggör några av de predisponerade och utlösande faktorerna.

Jämförelse mellan några av de mest elementära krafterna i planetära system kanske kan belysa frågeställningar om de allvarligaste sjukdomarna på Tellus lokalt. Antagandet att CO2 halter, gravitation och gravitationsavvikelser torde ha god potential att vara korrelerade med självansamlingssystem av genetisk typ förefaller inte speciellt långsökt. Hur ser sambandet ut för arten Homo Sapiens?

Kurva med stor punkt är CO2 nivå vilken lagts in i  latitudfrekvens +50 från: A Systematic Review and Meta-analysis of
Northern Hemisphere Season of Birth Studies in Schizophrenia. Någon som tror det kan finnas ett samband?

Anledningen att börja vid latitudband +50 ligger i den låga mängden 12 – 24 timmars interna gravitationsvågor, så finns det ett klart samband mellan Schizofreni och CO2 nivåerna bör det synas i  de breddgraderna.  Jämförs Global CO2 statistik med global Schizofreni statistik blir resultatet missvisande av den mycket fundamentala anledningen att Jorden är inte rund, ur de mer vägande aspekterna. Detta är dock urtypen av kaos-teori, att få fram en såhär tydlig faktor vid dessa överslag är nog ganska osannolikt om samvariansen inte är betydelsefull för slutresultatet.

Intressant

Schizofreni och CO2

Schizofreni och Co2 Transienter
som tar upp några av de faktorer som brukar anges som epidemiologiska.

Schizofreni CO2 och pCO2 Kort om hur reaktiviteten och mängden CO2 i ditt blod också kan påverka partialtrycket från hjärtat pCO2 och därmed också blodfördelningen i hjärnan CBR.

Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod Om hur mängden CO2 i ditt blod står i direkt relation till mängden protoner i ditt blod.

Schizophrenia och plötslig spädbarnsdöd SIDS Plötslig spädbarnsdöd har säsongsmässiga samvariationer med Schizofreni.

The Etiology of Schizophrenia III

Continued from:

Carbon Disulfide – CS2 Intro

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia 1

Hypo thesis: The Etiology of Schizophrenia II

The pathomorphology of CS2 neuropathy resembles much like other samples orginating from an impaired energy metabolism. (1) A studie in rats shows the oxidative effects of CS2 exposure, a marked increase in cerebral cortex hippocampus, spinal cord and serum. Reactive oxygen species, Malondialdehyd. Ca2+ and Calmodulin levels increased in in Cerebral Cortex, hippocampus and spinal cord. (2) Carbon disulfide is used in viscose rayon plants as a solvent in the spinning process. It is known to have central and peripheral neurotoxic effects, and among the pleiotrophic conditions it causes are atherosclerotic change, diabetes mellitus, and coronary heart disease (3-6). In previous studies, the radiologic findings of carbon disulfide poisoning were diffuse or focal brain atrophy, infarcts in the basal ganglia, subcortial white matter and gray matter, and central demyelination (7-11). A few case reports have described the computed tomographic (CT) (7-10) or magnetic resonance imaging (MRI) findings (10, 11 )

The same study showed a  decrease in the GSH contents and GSH-Px, CAT activities in cerebral cortex, hippocampus, spinal cord and serum. The activities of T-AOC also decreased in all three nerve tissues and serum as time went on and symptom developed. Furthermore, significant correlations between LPO and gait abnormality were observed as symptom developed. Oxidation stress also resulted in Ca(2+) concentrations and calmodulin (CaM) levels increases in cerebral cortex, hippocampus and spinal cord. (2)

A decrease in CO2 reactivity and the pulsatile index of cerebral vessels was related to carbon disulfide exposure, suggesting that decreased cerebral vascularity through atherosclerotic change in cerebral vessels was a possible outcome and the promotion of cell mutation in arterial walls.  (14, 18) the induction of a lipid peroxidation process, leading to the increased likelihood of blood clotting (6)

CS2 will act on different moieties of the p-450 system with an degradation to p-448. (13)   leading to an increase in the endogenous CO by stimulation of Heme oxidase. (12)

Carbon disulfide intoxication results in alternations of microtubule and microfilament expression, and the alternations might be related to its neurotoxicity. fast changes in  beta-tubulin and beta-actin in rats exposed to CS2 could indicate a rapid change in  the cytoskeletal metabolism: The beta-tubulin mRNA increased 207% and beta-actin 94% which might give insights in the metabokinetic prosperities of CS2 on a cytoskeletal level. (15)

Many electrophiles toxicants cause synaptic dysfunction by unknown mechanisms. It is recognized that synaptic activity is regulated by the redox state of certain cysteine sulfhydryl groups on proteins. research indicates that thiolates are receptors for the endogenous nitric oxide (NO) pathway and that subsequent reversible S-nitrosylation finely regulates a broad spectrum of synaptic activities. Electrophilic neurotoxicants like CS2 might, according to a hypothesized mechanism (16) produce synaptic toxicity by modifying these thiols. SNAP-25, NMDA, GAP-43, Methionine adenosyl transferases, v-ATPase are thiol-regulated proteins and protein complexes targeted by NO which further might explains the action of CS2 toxicity.  One study suggests that the effect of CS2 on learning and memory ability in rats is related to the activity of NOS and the expression of nNOS in the hippocampus. (17)

Abnormal cerebral vasoreactivity in humans exposed to CS2 has been recorded. When workers exposed to CS2 where measured with a control group. The differences in CO2 reactivities of both groups were ”remarkable”. The study noted a decrease of CO2 reactivity and pulsatile index of cerebral vessels related with CS2 exposure in workers exposed to CS2.  The findings suggested that CS2 exposure could lead to a decrease of cerebral vasoreactivities by the atheroscleroses change of cerebral vessels. (14), (18)

————————–

(1) Acta Neuropathol. 1984;63(3):255-63.Links
Ultrastructure of carbon disulphie neuropathy.
Jirmanová I, Lukás E.

(2) Ca2+ Calmodulin levels was increased in cerebral cortex, hippocampus and spinal cord. Volume 179, Issues 2-3, 15 May 2009, Pages 110-117 Changes of lipid peroxidation in carbon disulfide-treated rat nerve tissues and serum Da-Qing Suna, b Ai-Wu Lic, , Ju Lid, Dian-Guo Lib, Yi-Xin Lib, Hao-Fengb and Ming-Zhi Gongb, Chemico-Biological Interactions.

(3). Davidson M, Feinleib M. Carbon disulfide poisoning: A review.
Am Heart J 1972;83:100-114

(4). Lee KB, Byoun HJ, Choi TS, Kim SS, Cho WY, Kim HK.
Clinical manifestation of chronic carbon disulfide intoxication.
Korean J Int Med 1990;39:245-251

(5). Choi JW, Jang SH. A review of the carbon disulfide poisoning
experience in Korea. Korean J Occup Med 1991;3:11-20

(6). Yang KS, Choi HR, Kim JJ, et al. Study of carbon disulfide in-
toxication. Seoul: Korean Ministry of Labor Press, 1999

(7) Aaserud O, Gierstad L, Nakstad P, et al. Neurological examina-
tion, computerized tomography, cerebral blood flow and neuro-
physiological examination in workers with long-term exposure
to carbon disulfide. Toxicology 1988;49:277-28

(8) Aaserud O, Hommeren OJ, Tvedt B, et al. Carbon disulfide ex-
posure and neurotoxic sequelae among viscose rayon workers.
Am J Ind Med 1990;18:23-37

(9) Sugimura K, Kabashima K, Tatetsu S. Computerized tomogra-
phy in chronic carbon disulfide poisoning. No to Shinkei 1979;
31:1245-1253

(10) Huang CC, Chu CC, Chen RS, et al. Chronic carbon disulfide
encephalopathy. Eur Neurol 1996;36:364-368

(11) Peters HA, Levine RL, Matthews CGM et al. Extrapyramidal
and other neurologic manifestations associated with carbon
disulfide fumigant exposure. Arch Neurol 1988;45:537-540

(12) Landaw, S. A.; Callahan, E. W., Jr.; Schmid, R. (1970) Catabolism of heme in vivo: comparison of the simultaneous production
of bilirubin and carbon monoxide. J. Clin. Invest. 49: 914-925.

(13) Biochem. J. (1980) 188, 107-1 12 107
The Effects of Carbon Disulphide on Rat Liver Microsomal Mixed-Function
Oxidases, in vivo and in vitro
Maria J. OBREBSKA,* Peter KENTISH and Dennis V. PARKE

(14) Lee E, Kim MH. Cerebral vasoreactivity by transcranial
Doppler in carbon disulfide poisoning cases in Korea. J Korean
Med Sci 1998;13:645-651

(14) Korean J Radiol. 2002 Jul–Sep; 3(3): 158–162. Brain MRI Findings of Carbon Disulfide Poisoning
Joo Hee Cha, MD,1,2 Sam Soo Kim, MD, 2 Heon Han, MD,2 Rok Ho Kim, MD,3 Sang Hyuk Yim, MD,4 and Mi Jung Kim, MD5

(15) Alterations of microtubule and microfilament expression in spinal cord of carbon disulfide intoxicated rats. Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases. Original title: Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2007 Mar;25(3):148-51 Pan GB, Song FY, Zhao XL, Yu LH, Zhou GZ, Xie KQ.

(16)
Toxicological  Sciences 94(2), 240–255. Richard M. LoPachin. David S. Barber
doi:10.1093/toxsci/k?066
Advance Access publication July 31, 2006

(17)
Chin Med J (Engl). 2008 Dec 20;121(24):2553-6.
Effects of carbon disulfide on the expression and activity of nitric oxide synthase in rat hippocampus.
Guo XM, Tang RH, Qin XY, Yang J, Chen GY.

(18)
J Korean Med Sci. 1998 Dec;13(6):645-51. Cerebral vasoreactivity by transcranial Doppler in carbon disulfide poisoning cases in Korea. Lee E, Kim MH.