Etikettarkiv: VGregion

ADHD i Vgregion, nonchalansens tempel

bilden från LMV

Expertgruppen som vet mer om ADHD än internationell expertis
VGregionen noterar tvärtemot internationell expertis och internationellt koncensus att det saknas stöd för metylfendidatbehandling av vuxna. Vi bör således kunna bjuda in Läkemedelsverkets egna experter och internationell expertis för att kunna studera vad Hans Holmbergs panelgrupp kommit fram till. Vilket stöd har de hittat som säger att det är lämpligt att inte medicinera vuxenadhd kontra det som säger motsatsen, är nog svårt att förstå, för vilka vetenskapliga data har de upptäckt som är starka nog att upphäva ett internationellt koncensus?

ADHD är ett tillstånd som man föds med och som kan avklinga i symptom med åren men som egentligen aldrig växer bort, så varför det är ok att behandla barn men inte vuxna med ADHD som har samgenetiska variabler som orsaksgrund förefaller svårt att förstå rent logiskt. Är inte genetiken fin nog för kvalitetsgruppens genetiska rasprofil och hållning?


Kafkaistisk renässans
Men en del verkar tacksamt ta emot nyheten, konstigt nog kommer de också från Vgregion Notera gärna skrivningen ”nominerades till processen” det är mer än kafkaistisk barnålder, mera guldåder. Vaskarna kan nog finna en hel del godmodiga små guldkorn i detta språkbruk. Man bedömer det lämpligt att inte sätta in en medicinering som fungerar bra på de vuxna som använder det och detta motiverar man med ”kvalitetstekniska skäl”. När nu dessutom de Europeiska organet rekommenderar behandling med medlen.

Göteborg är iofs sedan tidigare känd för att uppskatta just internationella möten med nyskapande sten och kilskriftspråk och ett allmänt gott förtroende mellan medborgare och myndigheter råder, där alla lever lyckliga och glada i fullständig harmoni sedan flera miljoner år tillbaka, eller åtminstone några år.


Resultatet blir att de som trotts hångarantin inte fått annat än hån och fått stå utanför vården nu får vänta ytterligare längre, förvisso är det sant att de dör folk i vårdköerna, men som de flesta säkert förstå blir ju faktiskt köerna kortare då och vem vill inte det? När vi vet priset på de mesta kan vi som sagt strunta i värdet på allt.

Kronisk logikbrist
Bristen på logik ser man extremt klart om man bara analyserar vad som har blivit rekommenderat att inte skriva ut. Concerta skall inte skrivas ut. Men det går däremot bra med Strattera som är jämförligt i pris men som vi förstått det mindre effektivt. Logik? Javisst för Stratterakrängarna är det säkert ett logiskt beslut, men kanske också bara för dem, de flesta andra kan nog med gott fog vara mycket skeptiska till de tydliga logikbristerna som verkar återupprepa sig när en ”kvalitetsgrupp” går in och påstår saker tvärt emot den kliniska erfarenhetens samlade evidens såväl som internationell koncensus. Vågar man fråga vad expertgruppen HTA egentligen kostar? Eller hur de kan ställas till ansvar inför de fattade besluten?

Ett tidskronologiskt paradigmskifte?

Upphör behandling med cs att fungera på vuxna som har kvar sin ADHD, ja då står vi inför ett tidskronologiskt paradigmskifte som har extremt lite stöd i den vetenskapliga litteraturen. ADHD är nämligen inget tillstånd som bara upphör, det har det aldrig varit och kommer aldrig att bli, däremot kan symptomatologin minskas och det gäller främst hos unga pojkar.
Vgregion har i sina egna prioriteringsriktinjer adhd inte med ett enda ord nämnt amfetamin som är den äldsta medicineringen mot adhd känd av mänskligheten, de verkar bara tala om concerta som är dyrare. Och logiken? Ja, den är lika stark som om de vuxna med svår ADHD plötsligt skulle sakna effekt av medicineringen bara för att de blivit vuxna. Det är däremot sant att ADHD tenderar att minska med uppväxten men det är en helt annan sak.

Hångarantin
Att ens påstå att vi har en vårdgaranti är ett mycket djupt och substantiellt hån, eftersom vi inte är garanterade någon vård! Varför då kalla det en garanti när det inte är någon?

Vad det däremot är, är ett gediget och renodlat hån mot de utsatta grupper som man friskriver sig ansvaret från med en garanti som inte är någon garanti, då gruppen nu har fått allt utom just vård. Vi vet att obehandlade personer med ADHD rent statistisk inte tenderar att gå en vacker framtid tillmötes, så ska vi förneka dem deras förintelse av möjligheter och sätta alla i ett koncentrationsläger så att de lära sig att koncentrera sig?

Kriminaliteten bakom det statistiska miraklet
Hade man bara från statligt håll varit lite mindre kriminell i sina tankebanor hade man fört statistik över diagnosfördelning och läkemedelsanvändning per region för då hade det oundvikligen stått klart att diskrepanserna mellan regionerna måste förklaras med gudomliga mirakel i friskhet på sina håll alternativt med en så usel vård att diagnoserna inte ens har blivit ställda – ett ultimat sätt att ha en frisk befolkning i regionen va?

De säljer sina bokstavsbarn men förstår dem inte
När AB skriver om att var fjärde landsting inte klarar av vårdgarantin har inte AB ens brytt sig om att först konstatera det basala faktumet att det som kallas vårdgaranti ald
rig varit en garanti för att få vård, så varför kallar bokstavsjournalisterna det då en garanti? vet bokstavsjournalismen inte vad garanti betyder?

Är det ständigt så viktigt att gå i statens ledband? Tydligen viktigare än folkhälsan och vården? Men påståendet bygger på det grundlösa antagandet att alla vårdbehov är kända inom vården, vilket de aldrig har varit.

Journalistikens Bokstavsbarn – Ordens rätta bemärkelse
AB struntar i att att jämföra statistiken bakom de oskrivna diagnosbilderna blaskfullkomligheten överstiger alltid osedda, odiagnostiserade och därmed också ohjälpta delarna av medmänniskor i behov av vård. Varför skulle AB bry sig om verkligheten, de är ju bara lösnummer som gäller. Men de måste ändå notera att var fjärde får vänta för länge, vilket med stor sannolikhet är en betydligt underdriven siffra. AB och DN och SvD, Ystad allehanda, TV4 kopierar TT’s felaktiga information rakt av som den uppmärksamma trollhare noterar, kanske journalister kan lära sig att hålla reda på sina bokstavsbarn, de så kallade orden? Är verkligen vikt och längdtillväxt en biverkan av medlen? När ska journalisterna lära sig mera av sina egna bokstavsbarn – de s.k. orden?

När de beskriver verkligheten blir det mycket edit, medan judit inte får ens någon undersökning, hur ska man då kunna säga att hon är i avsaknad av medicinering när hon inte ens fått någon diagnostisk prövning? Det är så grunderna för det statistiska miraklet ser ut. Det är heller inget mirakel det är en del av en planerad hånfullhetsstruktur kallad vårdgarantin. Vgregionen skriker i örat på de hjälpbehövande:

-Ät våra förljugna skitord era grisar!

Det är vad man egentligen säger men för att det inte ska verka lika illa som det är lägger man inte det med lite papper emellan. Ojdå vårdgarantin fungerar inte version 5812, när får vi höra den då? Svar: det har aldrig funnits någon vårdgaranti så varför ens prata om den? Klart att det som inte finns inte heller fungerar, vad trodde du egentligen?

Varför mäter inte socialstyrelsen?

Vi har tidigare varit på socialstyrelsen lokalt om att få en mätning till stånd som kan påvisa praktiken bakom de statistiska miraklen, där gotland tydligen har 7 gånger så många med ADHD som andra regioner, men Socialstyrelsen väljer att skylla uppåt och hänvisa till att de behöver regeringens eller socialdepartementets order för att agera i folkhälsans intresse. Då får vi väl skicka frågan vidare till Maria Larsson och Fredrick Reinfeldt då, för Socialstyrelsen verkar inte själv vilja sticka ned näsan i den fullständiga orimlighetens getningbo, då står det ju ganska snabbt fullständigt klart att det som en del kallar vårdgaranti, inte rymmer ett enda mått av någon garanti.

– varför så rädda för verkligheten?

ADHD ett genetiskt betingat syndrom i det moderna Europa som ständigt ska vara utsatt för andras diskriminerande stigmatiseringar, när skall man inse att det inte är något annat än renodlad genetisk diskriminering. Och sedan när kan den anses vara rimlig?

Läs andra opassande eller intressanta bloggares åsikter om ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, VGregion, Hångarantin, vanvård, Kafkaistisk Kvalitet, Hångarantin, förljugenhet,

Erbjuda Maria åt profeterna?

VANVÅRDEN I VGREGION


Jesus med den oskuldsfulla Maria

Gratisservice åt profeterna?
Har funderat lite vad vi ska erbjuda de pseudovetenskapliga profeterna
Och om jag ska göra en Lex Maria anmälan med anledning av Vgregionens mycket speciella inställning att vägra nymedicinering av vuxna med ADHD. Det står i och för sig ganska tydligt hos Socialstyrelsen, att det är vårdgivaren som måste anmäla fel eller skaderisker inom vården, men jag har inte hittat något som säger emot att någon annan kan göra en anmälan enligt Lex Maria, någon som kan ämnet och är insatt i prejudikaten?

Skulle vara trevligt och nyttigt och höra andra aspekter på vad som bör göras åt detta scoop som vgregionen ägnar sig åt, vilket går helt emot klinisk/praktisk erfarenhet. Att det är tveksamt är vi nog många väldigt överens om. Men vad att mera göra?

Pseudovetenskapen emot Internationell konsensus
SVT rapport kommer i kväll att berätta, (om inga andra nyheter ”kommer i vägen”) att de berörda medlen rekommenderas av Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté.

Vilket gör det än mer uppenbart att en grupp i Göteborg ledd av en gynekolog påstår sig ha mera kunskap än de Europeiska myndigheternas egna expertorgan. Så mycket kunskap att de kan vägra nymedicinera vuxna. Är det inte ganska imponerande, har vi en ny profetisk messiasfigur bland oss? Då kanske Maria är en regal väg att gå för våra profeter?

Nuläge
Socialstyrelsen har redan uppmärksammats på tveksamheterna men ingen Lex Maria anmälan är gjord.

Bakgrund
VGregionen har under lång tid kreativt undvikit att ge personer med ADHD bra vård, ursäkterna har varit väldigt varierande men den vanligaste har varit påståendet att det visst erbjuds bra vård. Ett påstående som självfallet inte bör hålla vid en statistisk granskning av antalet behandlade personer med ADHD, eller diagnostiserade med för den delen. Beror det på ett statistisk mirakel från herren Jesus själv eller på att vården är rejält undermålig? Tja, fundera själv.

Kapitel 4 paragraf 1 ur Lex Maria från Socialstyrelsen: Anmälan kan gälla:
-utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,
-felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling,
-felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående,
-felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid information till personalen vid behandlande eller mottagande vårdenhet,.

Någon som själv tänker göra något åt det hela, eller har några konstruktiva förslag?

Läs även andra intressanta åsikter om ADHD, VGregion, vanvård, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Lex Maria,

Att veta priset på allt men inte värdet på något

Nedan Västra Götalandsregionens minst sagt verklighetsfrämmande utvecklingsplaner , vilka inte kan ses några tecken att man arbetar emot. Men ser det inte vacker ut, så säg.

ADHD: Vuxna ska inte nymedicineras i Göteborg
Den djupt arroganta hållningen mot personer med ADHD i Göteborg säkrar sina nivåer, i dagarna kom ytterligare ”vetenskapliga” besked (öppnas som word dok) om att det inte skall nyförskrivas någon Concerta till vuxna i Göteborg enligt rekommendationerna. Alltså precis i linje med vad Hans Holmberg tidigare proklamerat. Nu är det dock av kvalitetstekniska skäl som man rekommenderar att avvakta med införande av metylfenidat behandling (Concerta) i Göteborg. Den ”rekommendationen” är det nog få läkare som är rädda om jobbet som kommer att våga gå emot.

språkets säd?

Välkommen till Göteborg
-Här har vi en påstått fungerande vårdgaranti, men ingen speciellt fungerande vård.
-Här har stringenta rekommendationer i strid med evidensbaserat medicinskt tänkande.
Men visst är det imponerande att man nu måste vänta på grund av kvalitetstekniska skäl. Vad kan nästa tänkbara invändning bli?

Tidigare artikel i samma ämne

Orimlig väntan i Göteborg

Kritik mot bristande vård i Göteborg

Diskrimineringsplats Göteborg

Hur ökar vi nonchalans och klyftor?
Finns det ett mycket mer potent sätt att urholka de utsattas tro på livet än att förneka dem vård eller ett rimligt liv och påstå att det är av kvalitativa skäl? Det är enligt min mening ett av de potentaste sätten att misshandla som är känt av mänskligheten, det förtar tron på det vi har gemensamt, språket och de kommunikativa grundvärdenas inbyggda trossats. Är det då inte bättre att bli misshandlad fysiskt, då förstår åtminstone de flesta vad det egentligen är för skeenden som försiggår.

Det är i min mening ärligare att misshandla människor på gatan, då förstår åtminstone alla som passerar förbi vad som sker. Att veta priset på allt men inte värdet på något Fredrik Reinfeldt, Maria Larsson och Christina Husmark Pehrsson är det något vi ska sträva efter? Är helt ok att förneka personer med en problematik grundad i genetiska komponenter en rimlig vård och livssituation i dagens Sverige, Ja eller Nej? Att svara nej men inte upphäva den rådande diskrimineringen som varit känd i årtionden är att ytterligare missbruka språket.

Genetiska markörer för ADHD
Många stora forskningsprojekt visar tämligen entydigt på att det finns många genetiska orsaks bilder till ADHD. Vilket sammantaget ger en bild av en störning av samvariativt genetiskt ursprung som inte behandlas av kvalitativa skäl. Hur ofta har det hänt i det moderna Europas historia?

Förebyggde många demenssjukdomar

En modern hjälte?


Kvalitetssäkringen och tankeminan
Mina damer och herrar välkomna till de mörka kulisserna av språklig mening, förståelse och kommunikativ nektar. Tidigare i det moderna Europa har vi haft en mycket stark och gedigen kvalitetssäkring mot demenssjukdomar, framförallt en person (se bilden ovan) är känd för att ha förebyggt Parkinsons sjukdom, Alzheimer och Multipel skleros hos oräkneliga miljoner människor i det moderna Europa. Tobaksindustrin har använt liknande argument, rökare får mindre Parkinson osv, den som vill kanske också kan inse varför ? Är du död får du inga demenssjukdomar, precis som armlösa inte får speciellt många handskador osv. En av de största pionjärerna inom kvalitetstänkande som förhindrade demenssjukdomar ser du ovan han hette Adolf Hitler och en del kanske idag också kan förstå priset för att demenssjukdomarna förebyggdes. Men visst det är en ganska smal och ovanlig retorik. Den armamputerade får liksom inga handskador…. Metoden är tillnärmelsevis perfekt i många av avseenden, ja faktiskt det mesta, men inte i det enda som på sikt betyder något – slutresultatet.

Mer om kvalitetssäkringsretorik med konsekvens, vill du äta den?

Högst upp den bedårande verklighetsfrämmande projektiva skönmålningen från Vgregion. Med det språket hur skulle man vilja beskriva verkligheten nedan?

Planlagd kvalitet direkt till kontoret
Förvisso sant men vad blir slutresultatet? Nästa gång Vgregionen öppnar munnen bör det vara för att säga något annat eller försöka kyssa sina syften. Men att kyssa ihjäl oss, det kan ta sin lilla tid för vi har mycket kärlek kvar att ge. Kvalitetssäkrad kärlek förstås. Var förvissade om det. Puss och kram! Aftonbladet skriver om de långa vårdköerna, är inte detta ett ärligare sätt att kapa köerna? än den förljugna dubbelmoral vi vant oss att se?

Vad i helvete är det egentligen för jävla mening med att utfärda en vårdgaranti som inte garanterar något? Vad kan det finnas för mening annat än cover you ass politik och dess kosmetiska bihang. samma förljugenhet med präster som stjäl, misshandlar och våldtar barn, det nya i vår tid är att man ibland kan tala om det även om det bara gäller trekanter. Den som börjar mäta kommer kanske att se att de inte är några småsiffror det handlar om. Man vet priset på allt men struntar i värdet på allt utom sin skenfyllda korg som man kränger med galhuggen omsorg och lite suggering.

AA takes you straight to the office – 3 seconds to go

ett andetag kvar

Läs även andra bloggares hädanfärd, vi är mutanterna eller omConcerta  metyfenidat, VGregion, ADHD, vanvård, diskriminering, satanisk retorik. Döden åker sällan kälke eller bara få ett rungande psykbryt med låglandets hyenor vilka dovt yla till döds utmed mänsklighetens natt. liksom smular ned hela sin livsmening i de sista lätena. Alla kan inte äta Frolic, men vi kan alla bli, så sug på orden ditt jävla helvete.

Månen det ultimata krateransiktet här kommer jag och ylar mitt utanför din balkong.

Stopp för nybehandling av vuxna med ADHD i Göteborg

Ett dekret om att införa stopp för nybehandling av vuxna ADHD patienter gäller nu. Direktivet ser ut att komma från från Hans Holmberg och är tänkt att stoppa all nyförskrivning av Concerta, Ritalin till vuxna med adhd inom regionen. Nya segrar för pseudovetenskapen och de pseudoetiska ställningstagandena.

Det statistiska miraklet
Nu ska den orimliga väntan i Göteborg alltså bli värre, men vad säger statistiken om de som inte ens fått diagnos? De kan ju faktiskt inte ens kräva vård, men friska siffror kan det se ut som, när de i själva verket är mycket sjuka! vuxna med adhd får kanske inte superbra vård i Göteborg. Då skulle alla väl må jättebra tack vare arbetsmarknaden och regeringens stora förståelse för gruppen? Men hur ska vi kunna förklara detta statistiska mirakel genom någon annat än just nonchalans av renaste slaget? Försäkringskassan myndigheterna, ja hela sociaförsäkringssystemet samarbetar i ett jättestort lyckohjul? Och det är tack vare just detta som alla med den här problematiken har så jättelätt att komma ut på arbetsmarknaden nuförtiden, eller hur? Jippie!!! Regeringen gör tavla efter tavla men ändå är det de funktionshindrade som drabbas av dessa målande beskrivningar vilka inte stämmer är det inte konstigt, eller är det ingen tavla? Men åter till Göteborg

Kafkaismens reinkarneras
I sann Kafkaistisk anda har även Göteborgsregionen infört en egen vetenskaplig kommitté, eller vi kan kalla den HTA-Kvalitetssäkringsgruppen, som dragit en rad intressanta slutsatser när det gäller behandlingen av adhd. Bland annat att ”Evidensgraden för en effekt av metylfenidat eller derivat därav på missbruk blir därför 4, dvs. otillräckligt vetenskapligt underlag. ”

Den s.k. kvalitetsäkringsgruppen förefaller inte vara sakkunniga inom området (såvitt vi kan se det, i nuläget) eller ens utbildade i vad de skall berätta och besluta om, vilket är ganska imponerande med tanke på att de verkar dra större slutsatser än vad Läkemedelsverket själva lyckats göra när det gäller effektiviteten vid metylfenidatberedningar till addikterade samt effektiviteten av behandling av vuxna med adhd. (vi är i nuläget inte säkra på alla deltagarnas proffesion men återkommer måhända med det senare, )

Artikeln kanske kommer att byggas på under dagen och veckan… i takt med att mer information strömmar in och tid finns..

Läs även andra bloggares åsikter om ADD; ADHD, Göteborg, VGregion, concerta, vård, vårdgaranti, diskriminering,