Etikettarkiv: ADHD

Horan och Forskningens Integritet


Vad är vetenskap?
En rad affärer kring forskning runt beteendevetenskapen är redan kända och flera lär det bli, ett i mitt tycke ganska självklart fenomen eftersom mycket av våran världsbild inte är grundad på vetenskap utan på något annat.

Det som gärna framhäver sig som vetenskap visar sig vara mestadels tro, psykiatrin till exempel visar genom sin synnerligen bisarra historia bestå mest av tro som dessutom varit skadlig i flera aspekter. Om vi nu tar den väldigt erkända och nobelprisbelönade uppfinningen Lobotomi så är det bara en i raden av betingelser inom psykiatrin som påståtts vara vetenskapliga och var det vetenskapliga ligger i något som dödar var sjätte patient kanske någon annan kan vara snäll att svara på.

Staten bör kräva mer
Det är därför oerhört viktigt att staten ser över sina egna intressen om det grundläggande statliga kapitalet människan och hennes samarbetsformer. Forskningen ska inte leasas ut till läkemedelsföretag eller enskilda intressenter som bara har sina egna vinstdrivande intressen som drivfjädrar. Staten bör kunna forska mer i just folkhälsofrågor och vara distinkt pådrivande när det gäller att hålla efter de påstådda vetenskapligheterna som duggar tätt när läkemedelsbolagen väljer att profilera sina små guldkalvar i det ljus de anser vara bäst, samtidigt som de också ser till att skuggan faller rätt. Studier som förefaller negativa för medlet publiceras inte och så vidare.

Det ställer krav på framförallt staten som faktiskt är finansiären av kalaset att utkräva lite långsiktig kvalitet för pengarna, när vi ser auktoritet efter auktoritet visa sig var mycket framstående horor. Nu senast var det Professor Biederman en av de mest välciterade forskarna inom den psykiatriska världen som horade med sanningen när han berättade hur mycket ersättning han fått från läkemedelsbolag.

-De måste ställas högre krav på forskningen!

-Det bör kunna ställas högre krav på att den ska skapa oberoende, men inte bara för aktieägarna.

För vilket oberoende skapar egentligen en forskning som är självupptagen och inte ser till det långsiktiga resultatet? När det gäller psykiatrin i allmänhet har jag sett ganska lite långsiktiga resultat i positiv bemärkelse dock verkar ADHD vara ett undantag därifrån, en adekvat medicinerad ADHD symptomatologi verkar skapa tydliga förbättringar och i högre grad oberoende individer, vilket är ett tydligt framsteg för de som blir hjälpta.

Begreppshoreri och sugapparaten
Ett SSRI preparat är lönsamt men det får inte kallas beroendeframkallande (vilket det väldigt ofta är enligt flera utsagor) Måhända bildas det hos en delpopulation något som kanske kan sägas vara utsättningssymptomatologi. Tjovars – kanske är det också samma eventuella utsättningssymptomatologi som drabbar alla alkisar, men de kanske ljuger om sina problem på samma sätt.

Hade det inte varit bättre för mänskligheten om de som horar med sanningen i hälsofrågor sålde sina kön i stället, då kanske vi hade sluppit allt horande inom något som är viktigt för oss alla. Så ut på gatan med alla samvetslösa forskare som inte kan skilja på ditt och mitt eller ens vet hur mycket ersättning man får av en produkt man marknadsför, hur kan en sådan ”forskare” ens komma med något annat trovärdigt än just sin rätt att kallas hora?

Det är en diagnos jag sätter för att hjälpa er självfallet.

NT-passus
Hora är ett intressant ord, används ofta för att nedtrycka en speciell del av befolkningen i speciella syften. Men det verkliga horandet kanske sker någon annanstans än det som verkar tas i folkmun. Har egentligen inte horande med sanningen betydligt mycket allvarliga och långtgående konsekvenser än horandet med könen?

Är det inte fundamentet till det som skapar misstro mellan människor, i sin essens?

Och vad lögnen har med forskningen att göra återstår att se. De mellanmänskliga sminkklicheérna och förljugenhetskulisserna är välutvecklade på sina håll. God jul.

Finns det en Kriminalvård?

Balloney eller Respekt?
Att begreppen kan förlora sin mening genom tidens lopp är kanske ingen större nyhet och att staten eller någon annan makt gärna vill definiera vad som är vad är heller ingen nyhet. Men ibland kanske man måste ifrågasätta vad som är vad, för att det inta alls verkar vara vad det säger sig att vara. Om vi försöker se kriminalvården genom lite mera vetenskapliga ögon, kan vi då se resultatet av kriminalvården?

 • Vad är i så fall resultatet?
 • Är det ens anständigt att kalla det kriminalvård om det inte finns en sådan nettoeffekt?

1 April Professorn
Martin Grann som är Kriminalvårdsverkets utvecklingschef har tidigare gjort sig känd för uttalanden som ”ADHD är en modediagnos” o.s.v. sedan den 1 april 2007 är han även professor vid kriminalvården. Vi önskar givetvis 1 April professorn lycka till och hoppas att han en dag ganska snart kan komma med några vetenskapliga tecken på att vi verkligen har en kriminalvård i praktiken, inte bara en kontraproduktiv och dyr betongklump som ockuperar namnet.

De har tydligen också upprättat en handikapplan inom kriminalvården där de talar om att ingen ska diskrimineras pga sina funktionsnedsättningar, kanske det också vore på sin plats att man tittar på vilka funktionsnedsättningar klienterna som bebor kriminalvårdens faciliteter har? För handikapplanen är väl inte bara till för att 1 April Professorn ska ge sken av något som inte finns?

-Sesså, schaaas på dig tillbaka till verkligheten Martin. Rapporter av högt vetenskapligt värde är det vi kräver förutom konkreta resultat, vad har du levererat hitintills egentligen?

Ifall det finns en kriminalvård bör den också har ett vetenskapligt resultat, var är det?

– Tips för ADHD:aren –

? De vanligaste myterna om ADHD

? Lugnande Yoga för barn med ADHD

? Har kvinnor med ADHD allvarligare symptom än män?

? Speciellt dietförslag till dig som har ADHD

? 101 tips för klassrummet

? Coping with ADHD – några praktiska tips.

De vanligaste myterna om ADHD

Myths about ADD ADHD – Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: Myths about ADD ADHD

Lugnande Yoga för barn med ADHD

Yoga Calm for Children – Introduction – Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: Yoga Calm for Children – Introduction

Har kvinnor med ADHD allvarligare symptom än män?

Women with ADHD: More Severe Symptoms than Men? – Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: Women with ADHD: More Severe Symptoms than Men?
ADHD Diet in PDF Format – Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: ADHD Diet in PDF Format

101 tips för klassrummet

101 ADHD Interventions for the Elementary School Classroom Teacher – Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: 101 ADHD Interventions for the Elementary School Classroom Teacher

Coping with ADHD – några praktiska tips.

Coping with ADHD – Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: Coping with ADHD

ADHD % världen över, några skillnader?

Efter Efter några skämtsamma inlägg i frågan kanske det är dags att verkligen fråga sig på allvar om ADHD finns världen över eller om det bara är en myt från psykodynamiska föreningen och socionomernas riksförbund som kanske känner sig arbetslösa om alla problem inte kan lösas genom deras snacksaliga metoder?

Tja, för en del jobb verkar ADHD till och med vara en fördel enligt The Telegraph.

Ingen ADHD i Afrika?
The Worldwide Prevalence of ADHD: A Systematic Review and Metaregression Analysis. I den studien blir slutsatsen att det inte verkar spela så stor roll vart du bor för att få ADHD, det går liksom bra här som där, skillnaderna länder i mellan verkar mera handla om metodologiska skillnader och avvikelser i sättet att mäta. Till och med i Kongo Kinshasa verkar det finnas. En undersökning i USA undrade om fenomenet var mest var Amerikanskt, men nej då ADHD verkar finnas världen över…

The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition? – Upload a Document to Scribd

Read this document on Scribd: The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition?
Däremot visar den undersökningen att ADHD prevalensen ökade strax efter Tjernobyl katastrofen på vissas ställen rent geografisk, vilket också blir också temat för nästa artikel.

Och visst verkar ADHD finnas i Afrika – varför skulle det inte det? Är alla ADHD förnekare rasister?

Moment-to-moment dynamics of ADHD behaviour in South African children – Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: Moment-to-moment dynamics of ADHD behaviour in South African children

ADHD i Kina – Allt upp och ned?


På grund av det stora trycket och alla enträgna önskemål från många OS-tittare i befolkningen som verkligen vill veta hur situationen ser ut för de med adhd i kina, presenterar BLOGGEN härmed den officiella och godkända versionen av adhd i kina. lite upp och ned känns det i kina.

????ADHD“????????”??
????9???????????????6?????????????????????
1????????????????????????????????????
2??????????????????
3????????????
4?????????????????????????????????????????
5????????
6??????????????????????????????????
7??????????????????????????????????
8??????????
9???????????

ADHD???????
l ?????????????????????????????????????????????????????????????????
l ??????????????????????????
l ?????????????????????????????????

???????????ADHD????????????
2006-6-2 7:40:29 ??? ????

???????5?29?? ADHD?????????????????????????????????4.31%-5.83%?????????1461-1979??ADHD??????70%?????????????30%?????????????????????????????????????

???????????????????ADHD????????????????????????????????????????????????ADHD?????????????????????????????????????????????15%???????8????????40????????????ADHD?????ADHD????????????????ADHD???????ADHD??????????????????
???????????????ProjectHOPE?????????????????????ADHD(????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????5.26?5.27???????????????????????????????????30?????40????????????????ADHD?????????????????????????????????????????5?28???????????.????????????????????????120?????ADHD??????????????????????????????????????3?23????????????????????????????????????????????????????????
??ADHD????????ADHD?????????????????????????????????????????????????“???”??????????????????????????????????????????????????????????ADHD??????????????????ADHD??????????????????

English Club
EnglishClub in Wuzhou China

damp BLOGGEN analyserar texten genom ögonen på google translation och får då fram följande fakta att presentera för våra kära läsare:

Hur identifierar ADHD ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” I följande nio egenskaper, om problemet med barn 6 barn i detta avseende uppmärksamhet kan vara ett problem. 1, oförmögen att koncentrera sig på de uppgifter om arbete, eller arbete, arbete, eller när spelet några slarvfel begås. 2, komplettering av uppgifter eller aktiviteter är det svårt att behålla uppmärksamheten. 3, direkt dialog på uppmärksamhet höra. 4, kan inte följa direktivet och kunde inte slutföra skolarbetet, ansvar för familjen eller arbetet (varför inte från avsiktlig konfrontation). 5, är det svårt att ordna aktiviteter. 6, undgå, och inte gillar dem på behovet av att behålla andemeningen i fokus på uppgiften, eller slutföra det mycket motvilligt. 7, Diusanluosi, såsom leksaker, skolans verksamhet, pennor, böcker eller slutföra ett arbete som krävs verktyg. 8, utsatta för yttre störningar incitament. 9, lätt glömsk i det dagliga livet. De tre centrala symptom på ADHD ? Attention Deficit, hyperaktivitet, impulsivitet. För många aktiviteter, bristande självkontroll, extra uppmärksamhet fokuserad, instabilitet, emotionell instabilitet, mer impulsiva beteende, göra saker utan att tänka på konsekvenserna, och willfulness; ? dåligt uppförande, god striderna, kärlek Fapi Qi, kör, vägrade att acceptera disciplin; ? inlärningssvårigheter, dåliga resultat, även om de normala mentala utveckling, men misslyckades med att få, Yanxue humör. Kina Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har blivit ett folkhälsoproblem i Kina 2006-6-2 7:40:29 https://news.tom.com Kinas Wang Peng Kina Peking den 29 maj – ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är den vanligaste mentala störningar hos barn. Kinas skolbarn i prevalens på 4,31% -5,83% för den uppskattade nationella sammanlagt 000 barn med 1461-1979. ADHD det dålig prognos, 70 procent av barn med symtom kommer att fortsätta även under ungdomsåren, 30 procent kommer att fortsätta för livet för patienter med låg akademiska och yrkesmässiga prestationer i högriskgrupper, till familjer och samhället är en tung börda. Även på senare år som sociala förbättrad levnadsstandard, ADHD problemen börjar så småningom vara oroliga, men hela samhället mot sjukdomen och kunskaper är långt ifrån tillräckligt. Status: Child psykiatriker mindre, ADHD-diagnos och behandling av patienter inom pediatriken, pediatric hand vill kroppen, sjukdom, bristande medvetenhet om denna sjukdom med hög olycksfallsfrekvens i strid med låg diagnos skattesats (15 procent) och den låga styre (8%) och den höga fel diagnos (40%), föräldrar, lärare och gemenskap medvetenhet om ADHD är låg; ADHD är ofta beroende tidig upptäckt av rollen som lärare, ADHD utbildning och begränsade resurser. ADHD har blivit
Kinas ett allvarligt folkhälsoproblem. Nyligen USA World Health Foundation (ProjectHOPE) i genomförandet av ännu en multi-kinesiska samarbetet inom medicinsk pedagogik projekt i Kina ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) solsken projektet igång ceremoni hölls i Peking, märkning den tvååriga formella offentliga välgörenhet projekt Rafah Den ridå öppnas. USA-World projektet arrangörer, sponsorer den U. S. Eli Lilly and Company, kapitalbasen för samarbete i Beijing Medical University Children’s Hospital för att stödja de nationella hälsovårdsministeriet, det kinesiska läkarförbundet barnpsykiatrin grupper, senior expert konsulter till projektgruppens medlemmar, liksom från Stora nationella pediatrisk sjukhus, psykiatriska och barns psykiska hälsa läkare, deltog i invigningsceremonin för projektet. Efter ceremonin, håller ett tvådagars (5.26-5.27) första fasen av projektet läkare kurser för lärare, från Peking, Shanghai, Guangdong, Fujian, Jiangsu, Zhejiang och andra ställen mer än 30 sjukhus i mer än 40 barn och psykiatriska Läkare kommer att acceptera ryggraden i ADHD-diagnos, missbrukarvård, behavioral intervention, pedagogiska färdigheter som att förbättra utbildningen. Därefter, den andra fasen av projektet kurser för lärare kommer att vara den 28 maj i Beijing, staden lyser i grundskolan befolkningen. Dongcheng District of Beijing grund-och gymnasieskolor, förskolor och psykologiska ledning av ungefär 120 lärare kommer att få utbildning i ADHD-relaterad kunskap. Verksamheten i Peking Dongcheng District Health Bureau, Pedagogiska institutionen stöd. Detta är den andra punkten på den 23 mars i Shanghai Zhabei District framgångsrikt lärarutbildning och samarbete i utbildningssystemet igen. Senior expert konsulter till projektgruppens medlemmar för ovanstående två kurser de skyldigheter de har medellång av instruktion. Kina ADHD ADHD Sunshine Project tanke på den rådande status quo, genom att etablera samarbete med medicinska institutioner för medicinsk personal utbildningscentrum, med de lokala Pedagogiska institutionen att skapa en modell för lärarutbildning modellen, att undervisa lärare ”projekt, utbildning för en större stad i Kina Godkändes vårdpersonal och lärare att bli ryggraden av lärare genom sin uppföljning, en punkt upp till markytan effekt, höjer mer ADHD-diagnos och behandling av medicinsk personal, förbättra grundskola och gymnasieskola lärare och föräldrar, allmänhetens medvetenhet om ADHD, avskaffande av diskriminering, tidig upptäckt, Tidig behandling.


??????????ADHD????????
???????”???”??????”?????????” (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, ADHD)????????????????????????????????????????????????????
??????????ADHD?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????
1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. ?????????????????????????????ADHD??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ADHD??????????????????????????????????????????????????
3. ?????????????????????????????????
a. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
d. ????????????????????????????????????????????????????
4. ???????????????????????????????????
5. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????personalized?????????????????????????
6. ??????????????????????????(???)?????????????????????????????????????(???????????)?
7. ?????????????????????????????????…?
8. ???????????????????(???????)??????????????????????????????????????(????????)?
9. ???????????????????????????????????????
10. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11. ??????????????????????????????ADHD????????????????ADHD????????????????????????????
12. ????????????????????????????????????????
13. ??????????????????????????????????????????,?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
14. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……?
b. ?????????????????????????????????????
c. ??????? ??????????????????????????????????????????????????ADHD?????????????????????????
d. ??????????????????????????????????????????????
15. ???????????????????????????????????
16. ????????ADHD????????????????????????????????????????????????????????????????
17. ???????????????ADHD?????????????????????????????????????????
18. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
19. ?????????????????????????????????????
20. ??????????????
21. ??????????????????????????????????????????
22. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…..???
23. ????????????????????????????????
24. ????????1.??????2.??????
25. ?????????????????????????????????????????
26. ??????????????????????????(????????????????????)
a. ?????????????????????(??????????????????????????)
b. ????????????????????????
c. ??????????????????????????
d. ??????????????????????????????????????
e. ??????????????????????
f. ???????????
27. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
28. ???????1.?????????2.????????????3.???????(????????????????????)?
29. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
30. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……??
31. ???????ADHD?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :??????????????????????????????
32. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
33. ?????????
34. ????????????????????????????

Damp BLOGGENs luxuösa översättningsmotor av den statligt godkända versionen lyder vidare:
Föräldrar och lärare inför hyperaktiva barn med ADHD-uppfödning strategi rådgivning På Xueli Shang, ”hyperaktiva barn,” det officiella namnet är ”brist på uppmärksamhet hyperactivity disorder” (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, ADHD). Det största problemet i tre dimensioner; svårt att fokusera uppmärksamheten på alltför många aktiviteter, handlingar av impulskontroll. Mot bakgrund av motgångar, då ett raseri inte styra hennes eget. Men utländska forskare anser att ADHD studenter av originalitet kreativa bra. Hyperaktiva barn och unga, aktiva situationen gradvis förbättrats, en tredjedel av barnen vuxit upp efter symptom och återgå till det normala, även om en tredjedel av de aktiva fall av försvinnande, men uppmärksamhet är inte inriktat Och impulsköp fortfarande existerar, och en tredjedel av fallen på grund av oförmåga att anpassa sig till skola och familj, och bli Buliangshaonian eller utveckla asocialt beteende, känslomässiga åkommor eller drogmissbruk. Upprättandet av förbindelser med utbildning, rådgivning strategi 1. Förstått honom och acceptera honom, tolerera honom, prisa honom: Var inte over-the Keze, för att inte straffa sina brister, kan han inte förlåta de misstag att undvika, han tålmodigt följa förändringar, medan endast det bästa att begära 23 , Alltför många krav och förväntningar kommer bara att öka spänningen mellan lärare och studenter. Om ett misstag att skylla på, lätt att låta barn i den olyckliga livssituation, han lätt leda till impulsköp till resistens och därmed lättare att göra misstag, så att föräldrar eller lärare mer arg. Att undervisa i stället för anklagelserna, med positiva incitament i stället för negativ straff, låt honom använda lämpligt beteende för att kompensera för sin
a misstag. Samtidigt mer uppmärksamhet för att prisa hans förtjänster, föräldrar eller lärare ta initiativ till att uppmärksamma lärare och elever så att fokus övergå från negativ till positiv betydelse. 2. Uppmuntrar inbördes acceptans: lärare eller föräldrar bör ta tillvara möjligheter till hela klassen av studenter eller människor omkring dem att de symtom på ADHD-barn, så att alla kan förstå hans beteende och vidare till förståelse och tolerans. Samtidigt kan uppmuntra lite mer vårdande studenter eller vänner, att små grupper och det sätt han gör vänner, eller ges ”lite lärare” ansvaret och uppmuntra dem att ta hand om barn med ADHD. Alltså inte bara kommer inte att göra honom en ”ensamma barn” kan öka möjligheterna till samverkan och andra att förbättra interpersonella färdigheter, lärande god social anpassning. 3. Effektiv utbildning processen: hur man effektivt genom verksamheten, ”hyperaktiva barn” kan förstå och minnas. a. användning av ögonen, ”watch”: att ge dem vissa instruktioner, det första steget är att låta dem titta i ögonen på våra ögon, vilket också påpekas att vi talar till dem. Till exempel, och de måste tala med och runt dem, deras ögon ser dig, kan också skapa sin uppmärksamhet kommer att medföra att ljud eller lem rörelser och så vidare. b. målet att ”märkas” med specifika saker och ting kommer att hyperaktiva barn mer lätt att komma ihåg. Denna del av verksamheten fungerar effektivt, det bör vi förvänta oss att göra särskilda handlingar, så att de kan förstå och uppskatta vi menar. Till exempel att packa upp sina leksaker rena, bör vi först låta dem förstå att ”rensa upp i rena” Vad är status! Om ”frågan” frågade barnet: ”Alla leksaker som sätts i en korg, dessa små saker som fortfarande finns kvar i marken anses klara upp rena?» ” c. ”visa” target givetvis: till exempel: att hjälpa barn att skriva läxor, måste hjälpa honom konstruera loppet av skriftlig hemuppgift, inklusive skriftliga hemuppgifter, läxor, skriva och skriva läxor efter vad som måste vara beredda på att uppmärksamma vad de som gör Materia. d. ”praxis och stärka” målet: Låt barnen genom rollspel eller sand tabellen övningar att öva agera, och i processen för att öva på ett lämpligt sätt att uppmuntra och stärka. 4. Learning förlåta: spendera lite tid, tycker om barn till dagens resultat och försöka förlåta honom olämpligt. 5. Bör inte betraktas som problemet med föräldrar till elever eller lärare personliga problem: Ta inte över hans framförande med sin utbildning eller undervisning effektivitet är zoned lika, och tror inte att hans störning är medvetet söker problem du, eller anser du inte tillräckligt Nåväl, dessa över-personliga (personliga) psykologiska, kommer bara att öka spänningen mellan, oförmögen att knyta vänskapliga relationer. 6. Aktivt och effektivt för att undvika märkning och psykologisk konstruktion: Vi borde låta alla vet att han (full exponering), inbegripet sitt eget, eftersom det är omöjligt att alltid förlita sig på lärare och föräldrar att skydda honom, han bör få möjlighet att lära sig strategier för att komma överens med sina (hyperaktiva barn Bör vara en neutral term). 7. Förväntningarna på den etikett som fästs beröm: till exempel ”Jag tror du kommer att bli bättre och bättre!” Och ”kan du hjälpa andra”…. 8. Effektiv inställning justering: en rimlig tolerans, effektiv undervisning (hitta effektiva metoder) hyperaktiva barn är inte flyttar Gegou vill, men det dynamiska rörliga ? de behöver är mer disciplin och vägledning Och hålla sig till (en moderat progressiv). 9. Minska onödiga störningar: i och runt sina platser för lärare, så att lärare kan alltid kontrollera var studenter och ge dem stöd. 10. Ge nödvändiga begränsningar och tips: Som de fattiga ta emot meddelanden, ofta svårt att undervisa eller påminna effektiva, alltså, lärare eller föräldrar till sina ordinarie bör vara rimliga i omfattningen av de nödvändiga och självklara begränsningar, till exempel klart att han inte kunde berätta Lämna plats. 11. Inrätta klassrummet regler: kan ställas in i klassrummet följa de regler och bestämmelser för familjen, hjälpa barn med ADHD av lagen. Om det inte finns några regler, ADHD-barn kommer att bli mer förvirrad än vanligt barn, fler vuxna kommer att testa den tolerans. 12. Givetvis utformningen av systemet för polletter rekord: användning av färg-omvandling, så att han kan klara att konsekvenserna av sina handlingar. 13. Användningen av omedelbar feedback: feedback till tydliga, och så långt som möjligt efter det att handla ägde rum. Detta hyperaktiva barn i utvecklingen av gott uppförande och att få vanan stor hjälp. Inklusive barnets återgång till beröm, uppmuntra eller fysiska kram. Eller han kan för att belöna, till exempel, han kan få mer rättigheter, eller för att ta honom att köpa något att äta. 14. Öka användningen av Princip: fel, till exempel hållas lek med en penna låda eller en penna, försöker göra några små knep för att locka till sig uppmärksamheten hos de människor, den bästa förfogande metoder får användas undergräva principen, och medvetet inte svara, för att undvika Den ökade negativa. Men för deras goda beteende, de bör ta vara på det tillfälle att uppmuntra och stärka de moderata, inrättandet av en normal reaktion på den modell för att förbättra olämpligt. a. förstärkt social karaktär: inklusive oral-exempel: ”Good Boy, du har inte tid att lämna platser, riktigt bra!” ”Hao Bang! du kan koncentrera sig på bilden Huawan” ”Bra!” s nice för er att göra. ” Till exempel icke-verbal stil: nickar, ler, tummen upp, beröm, klappa axlar, handskakning grepp, och så vidare……. b. symbol för förbättringar: inklusive digitalt, Cabriolet, leende ansikte masker och speciella symboler, till exempel belöning kort, och det med ära. c. verksamhet förbättringar inkluderar: hemma, i likhet med barn i skolans verksamhet, såsom friheten att läsa, delta i skolsittning, från en familj, till exempel spelar. Ibland kan barn med ADHD till en del av fritiden, är en mycket effektiv för att förbättra sexuella aktiviteter. d. slags ökning: för att stärka den reala ex av när till exempel mat, popcorn, anteckningsböcker, pennor, stämplar, comic books, små leksaker och så vidare. 15. Design lugnt hörn och känslomässiga områden: rastlös, så han kan få lite lugn, Shujie sina känslor. 16. Korrekthet tidsplanen: ADHD-barn att det bästa för resten, alltså kommer den typ av verksamhet av olika rutiner och processer han får veta att om det är en så svår dag, morgon, kväll studie läxor tabellen, men också som en Påminn verksamhet. 17.: S verksamhet utgöra en lämplig tid och rum: ADHD-barn är livliga och aktiva karaktär, helst varje dag låt honom vent på gång, inte varje dag i den statiska inomhus aktiviteter. 18. Olika skeden har olika lärande fokus: lärande kan inriktas på olika stadier och det finns skillnader, så eleverna i skolans rutiner, kan vara två eller tre månader eller en gång per termin bedömning att göra det möjligt för studenter att få lämpliga lärande erfarenhet. Jia också ja. 19. Aktiviteter för att minska inaktiv tid: För fritid, att vidta åtgärder så att han inte kommer att göra ingenting utan problem. 20. Strukturen på verksamhet: driftsförfaranden klart. 21. Påskynda längd enhet som svar på den uppmärksamhet studenter längd: Låt fall tycker inte samma saker i (privat undervisning mer tillämpligt). 22. Att tillhandahålla alternativa inlärningsmetoden: Om vi verkligen inte kan koncentrera sig på lektioner eller en längre tid, lärare föräldrar kan ge alternativa insatser så att han inte ens kan klasser eller arbete, kan göra något meningsfullt och inte inkräkta på andra människors lärande , Såsom läsa böcker, teckning… .. och så vidare. 23. Erbjuda olika kurser: att tillhandahålla olika utbildning, till exempel koncentration, social kompetens, emotionell kontroll utbildn
ing. 24. Inrätta ett utrymme prioriteringar influensa: 1. Första göra en sak 2. Rengör tabellen. 25. Uppmuntras att frekventa: de behöver mer frekvent feedback och uppmuntran. Liksom ägg, plocka benen om var att hitta. 26. Beteendeförändring teknik: hyperaktiva barn att vara medveten och påminna nedbrytning av snabba åtgärder. (Beteendeförändring ? tekniskt stöd missbruksbehandling har de bästa resultaten) a. val av flera slags beteende bör förbättras, med konkreta positiva listan tillvägagångssätt (exempel: en god måltid att äta ordentligt ? inom 30 minuter efter att ha ätit, inte ut Caifan.) b. påminna sina Ercongmuming: lyssna noga, noggrant, användning av öron och ögon. c. att stärka den. Inte bara för att sub-point system. Stärka det positiva, ignorera negativt beteende. d. påminna och uppmuntra: behovet för vissa av sina tidigare försök, annars måste de ge upp de psykologiska (ned av lägre motstånd). e. sade han och hyperaktiva barn är samma sida, tillsammans med ansträngning. f. lär de normer före och efter överenskommelse. 27. Flexibilitet i användningen av individuella utbildningsprogram: den svåra frågan, genomförandet av avhjälpande undervisning, som ger en intressant erfarenhet att lära sig och privat undervisningsmetoder så att eleverna skall lyckas feedback, att effektivt förbättra lärandet. Också hemma så. 28. Puberty bör noteras: 1. Särskild uppmärksamhet åt jämställdhet mellan utbildning. 2. För att minska deras incitament att se onödiga. 3. Odla vana Movement (kollision kontakter, mer intensiva, det finns vissa regler att följa). 29. Odla speciella färdigheter och hobbyer: att balansera sina känslor (att hindra från att gå vilse), och den samlade erfarenheten av framgång (kan ge förtroende), behovet av tidiga och långsiktiga erkännande och beröm i och godkännas i tillväxt. 30. Bestraffning utbildning före barnets motivation: en mycket viktig sak är att undvika de allra första början med den straff vi inte räkna med att undertrycka barnets beteende. Tänk på utbildning av barnets beteende förändras program för att uppmuntra positivt beteende prioritet i det straff som negativt beteende. Till exempel, uppmuntra barn att utveckla goda vanor i en vecka, innan vi påföljder inte vill handlingar av motstånd. Det bör noteras att straffet är minimal som möjligt, men inte att ventilera sina känslor för barnet. Och bara en viss speciell negativa beteende. Ej upp gamla värderingar, till exempel, sade: ”Detta är din……”. 31. En lämplig grad av bestraffning: ADHD-barn fel, inte använder kroppslig bestraffning, men användningen av lämpliga straff, för att förbättra sitt beteende har ett visst värde. Exempelvis att ”stoppa verksamheten”, från sin pågående verksamhet i zonen öppna eller använda ”Baozu principen” och låt honom göra ett enda handling upprepas många gånger att deras trött av, eller i brist på skydd, användning av ”En fysisk bestraffning”, han smakade konsekvenserna av dåligt uppförande. Visst, användning av straff, måste vi också beakta barnets fysiska och psykiska belastningen och den faktiska situationen, att inte skada hans självkänsla och säkerhet principer, och bör delningar av: ”bestraffning är din” dåliga ”beteende, Men jag fortfarande älskar dig ”folk” i denna. ” 32. Parental rådgivning och föräldraskap utbildning: Låt föräldrarna veta barnets förändring är inte Yicukeji, långvarig behandling och rådgivning är oundvikliga. Och även om krav på föräldrarna att träffa lärare, hemma förbli konsekvent, bestämt regler för att vägleda sina barn, till följd av kondition och form goda vanor. 33. Att söka professionell medicinsk: 34. För att hitta ett bra sätt att lösa problemet: de hem med samma princip måste gälla på utsidan.


Tack vare extrasponsorpengar från grisfeta läkemedelsbolag kan vi också kosta på oss lyxen med en bonusöversättning som kommer direkt efter ursprungstexten:

?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Kirk, S. & Gallagher, J.?1989?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????91??
??????????
1???????1? ?????????????????????????????2? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2?????????????1? ??????????????????2? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?3? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?4? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4???????????1????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2??????????????????????????????????????
5??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6????????1? ?????????????????????????????????????2? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3? ??????????????????????????????????????????

??????????
1????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2?????????????????????????????????????????????????????????????????????
3????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5??????1?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Fjärde, typ av inlärningssvårigheter Fastställandet av lämpliga inlärningssvårigheter klassificeringssystem, jag kommer att bidra till inlärningssvårigheter, inlärningssvårigheter och förmåga att få en preliminär förståelse, så att omedelbart vidta korrigerande åtgärder avseende befälhavaren effektiv rådgivning. I stort sett följer de främsta hindren för inlärningssvårigheter typer är: dyslexi, skriver hinder, beräknat hinder, hinder matematiska resonemang, uppmärksamhet, minne eller trodde fel, och andra typer av hinder, så att lärare funnit studenter av problemet kan försvåras Inte liknande. Enligt Kirk, S. & Gallagher, J. (1989) klassificering, inlärningssvårigheter kan delas in i ”utveckling av inlärningssvårigheter” och ”uppnå inlärningssvårigheter.” ”Utveckling av ett lärande funktionshinder: den personliga hinder för lärande grundläggande kapacitet hos de studerande där innan, precis före ingången svårare att bli upptäckt, om inte nivån på de allvarliga svårigheter i skolan, utvecklingen av en lärande funktionshinder kommer att påverka studenternas lärande och Studieresultat, en ”skola för inlärningssvårigheter.” Det beskrivs nedan (exempelvis Meng Ying, 91 min): (A) utveckling av inlärningssvårigheter 1, uppmärksamhet i (1) indelas i fokus, slack, bristen på uppmärksamhet, uppmärksamhet upptagning, fyra kortsiktig uppmärksamhet. (2) och slapp uppmärksamhet, avsaknad av kortsiktiga problem för studenter, kan vara mer livlig eller reträtt på grund av oförmåga att koncentrera uppmärksamhet, läsa, lätt att buller störningar. När världen utanför irrelevant att stimulera för mycket, ibland inte koncentrera sig på att lyssna på läraren tala, och på grund av oförmåga att koncentrera och fokusera uppmärksamheten, så inlämningsuppgifter är mycket långsamt, ibland svårt att självständigt slutförda insatser, kräver en längre tid att slutföra, och ofta Vissa personer behöver hjälp i nästa. (3) vissa elever är hyperaktiva situation kan vara svårare att hålla tyst och röra sig på kommer i de platser som hålls??pappersvaror, distraktion eller brist på tålamod, och den överdrivna uppmärksamhet för studenter, ofta inte uppmärksammar viktig del av , Men alltför stor betoning på små detaljer, eller ens en upptagning, som inte automatiskt självständiga kön, till exempel, då han talade om behandlingen i studien kommer att upprepa samma ord eller fras flera gånger i behandlingen och är ofta störs på grund av triviala frågor, Och deras hyperaktivitet är också tendensen att sitta under en tid inte kan fastställas, inte det normala slutförandet av den undersökning. 2, upplevd förmåga och kapacitet att veta dynamisk (1) upplevda hindren kan delas in visual perception och uppfattningen lyssna på båda sidor. (2) uppfattas som hinder: ofta omöjligt att bekräfta snabbt ordet, eller behovet att tillbringa en längre tid kan bekräftas visuell stimulans. Ofta gnugga ögonen eller skelning, uppenbarligen Wai Zhaotou, klagar ofta över huvudvärk eller Hunxuan, eller när man läser böcker för ögonen eller för långt bort från ögon, lätt förvirrad ord eller symboler, till exempel: att bygga ?, uppifrån och ned), läsa eller kopiera svarta tavlan Det finns svårigheter, har skriftligen hard-line, oförmögna att snabbt räkna ut en massa saker, eller uppskatta antal studier av orsakerna till problemet. Examination, för att se föremål än andra studenter på länge, eller på grund av förvirring och förstår de ord eller symboler, såsom fel. (3) upplevda hinder för att lyssna på en analys av röst, röststyrning eller auditiva minnet är ganska dåliga, de är oftast gillar sitt eget tänkande, inte ägna uppmärksamhet åt vad andra människor, ibland till de frågor som tas upp Dafeisuowen andra, eller be att upprepa det. Lyssna till upplevda hinder också ofta leda till att deras språkutveckling försening, långsam språkutveckling och lärande-impaired students skulle också leda till förhör eller visuell informationsbehandling tid och effektiviteten i deras kommunikativa färdigheter också ha inverkan, effekten av sådana undersökningar, såsom diktamen, hörsel Test, särskilt missgynnade. (4)
att hyperactivity disorder: den möjliga inriktningen av utrymme eller tid med problemet med otillräcklig kapacitet, t.ex. dålig samordning rörelser, kroppsrörelser långsamt, åtgärder integration kapacitet än de fattiga, små motoriska utvecklingen problem, inte Paotiao, inte av Skoband, skrivsvårigheter. 3, i minnet Learning-impaired students i minnet, ofta kortsiktiga minne kodning klassificering och sökning av information på lång sikt minne svårigheter, till exempel glömmer att sätta operationer, ofta verkar felplacerad, för att sätta saker i skolan eller hemma, och så vidare. Dessa studenter är inte avsiktliga, men i syn, hörsel har minnesproblem kan det inte ha minne av saker, ofta i dag, glömd i morgon, eller till och med svårt att Fusong just hört antalet ord, dialog, eller på grund Svårt att bekräfta eller uttryckliga villkor, grafiska symboler, och effekten på resultatet av granskningen. 4, tänkande och färdigheter (1) kan bildas i konceptet, organisation och integration har problem, och visar en brist att tänka organisation eller konsekvens, inte formen eller förstå abstrakta begrepp, tänker för mycket betoning på uppgifter om vanvård i fokus, kan inte förstå orsak och verkan, ett beslut Svårigheter och andra frågor. Till exempel i program som gör matte, studerande kan läsa ämnet i all hast efter impulsen att svara, eller inte kan använda korrekta problemlösning strategier, eller förståelse av sökord som ”totalt”, ”Hur mycket värre.” (2) räknekunskaper, i texten till den nuvarande situationen, domaren har valt ut fyra computing symboler eller förfaranden svårigheter. 5, språkkunskaper De hinder omfatta språkliga förmåga: tal, språk, syntax, semantisk, pragmatisk, och andra aspekter, till exempel studerande visar bristande fonologiska identifiering, långsam språkutveckling, grammatik, meningen misstag, lärande ordförråd svårigheter, dålig förståelse av talat språk problem, vilket påverkar deras Meddelande kompetens, social kompetens, läsa, skriva, och så vidare. 6, social förmåga (1) inkluderar: bristande sociala färdigheter och emotionella problem, men på grund av känslomässiga problem som orsakas av nedsatt, lärande-störd är inte orsaken. (2) Utöver den regelbundna Zuobairimeng, spänning, ångest, ilska, självkontroll kapacitet brist sannolikt har frustration, lätt att ge upp och svårt att kontrollera känslor, bristande självförtroende och andra egenskaper, det kan också ha överdrivet beroende av vuxna, inte lätt att acceptera Konventionella förändringar, svårt att etablera vänskap, krympa blyg, vägrat ansvar, med lite läxor och andra sociala anpassning funktioner. (3) test, det kan verka oförmögen att slutföra prövningen preparat eller en oberoende granskning av fallet, den lösning att förlita sig för mycket på andra, som tips. (B) akademiska inlärningssvårigheter 1 läsning Inklusive: läskunnighet, läs hastighet, minne Ziyin, Modu, förstår ordet rättvisa, och så vidare, dess orsaker kan uppfattas som att lyssna till de upplevda problemen, språkliga problem, såsom utveckling av inlärningssvårigheter. Sådana elever i behandlingen kan visa panik, instabilitet, läsning från det förflutna, utelämna ord av en mening, läsa stavfel, långsamma behandlingen, inte flytande, och så vidare. 2, i stavning Språk stavning av akademisk fråga, eftersom eleverna kanske inte kan identifiera fonologi, dålig förståelse för muntlig förhandling, röster är svåra att identifiera de frågor som orsakar, vilket påverkar deras språkinlärning. 3, skriftliga uttryck Skriftliga uttryck, bland annat: ordförråd, orden och artiklar, till exempel skriftligen. Sådana studerande skriftligen, endast ett begränsat ordförråd och en mycket korta meningar, testet kan visa dålig syntax innehållet, inte fullständiga meningar, eller Xiebu Chu sade att svaret är svaret på situationen. 4, skriva i Skriva skälen för de svårigheter som inkluderar: uppfattning av rymden, beroende på dynamiska koordination, förmåga muskel kontroll, vilket resulterar i nedsatt studenter att skriva på typsnittet svårt att identifiera eller utrymme för fattiga, dess funktioner är: skriva långsammare, skiljetecken mix Skall orden skrivas upp och ned, och så vidare. Sådana studenter i undersökningen kan inte skriva kontroller av sina egna misstag. 5, räknekunskaper (1) innebär att eleverna inte kan lära sig matte begrepp och kalkyler, möjliga orsaker är: Symbol behandlingen svårigheter, till exempel begreppet utrymme sekvens för svårigheter, språk lässvaghet, saknas matematik inlärningsstrategier, upplevda eller minnesproblem. Dessa elever kanske inte begreppet tid än på grund av bristen på förståelse för betydelsen av tid, ibland vårdslösa sent dessutom dessa studenter begreppet rumslig orientering är inte bra, får ofta i en välbekant miljö i labyrinten, och Storlek, distans och nivå av förbindelserna mellan domen kommer att visas med den verklighet de större gap, svårt att skilja mellan den riktning eller inflytande, och så vidare. (2) dessa svårigheter så att eleverna i undersökningen, oförmögna att förstå den undersökning tid, ofta matematiska symboler identifiering, computing, minne och användning av formel och svårigheten att lösa problem eller på att lösningen inte kan inte helt avsett eller inte Känna till de ”grundläggande fakta” of computing betydelse, så att studenter i Kanada, multiplikation av ärendet, har visat på svårigheter och inte säker på vilken typ av beräknings-metod att använda för att ut-data.

Nedan kommer texten som helhet för våra kinesiska vänner på Shanghais DAMPBLOGGAR och ADHD FÖRENINGARNA I BEI-JING Samt några HEMLIGA BLOGGAR i Jing-hongs Café Mei-Mei, Zhu Zhe-Qin och några till utmed Mekong flodens kulturdelta.

????ADHD“????????”
????9???????????????6???????????????????
1??????????????????????????????????
2??????????????????
3????????????
4?????????????????????????????????????????
5????????
6??????????????????????????????????
7??????????????????????????????????
8??????????
9???????????

ADHD???????
l ?????????????????????????????????????????????????????????????????
l ??????????????????????????
l ?????????????????????????????????

???????????ADHD????????????
2006-6-2 7:40:29 ??? ????

???????5?29?? ADHD?????????????????????????????????4.31%-5.83%?????????1461-1979??ADHD??????70%?????????????30%?????????????????????????????????????

???????????????????ADHD????????????????????????????????????????????????ADHD????????
???????????????????????????????????????15%???????8????????40????????????ADHD?????ADHD????????????????ADHD???????ADHD??????????????????
???????????????ProjectHOPE?????????????????????ADHD(????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????5.26?5.27???????????????????????????????????30?????40????????????????ADHD?????????????????????????????????????????5?28???????????.????????????????????????120?????ADHD??????????????????????????????????????3?23????????????????????????????????????????????????????????
??ADHD????????ADHD?????????????????????????????????????????????????“???”??????????????????????????????????????????????????????????ADHD??????????????????ADHD??????????????????

??????????ADHD????????
???????”???”??????”?????????” (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, ADHD)????????????????????????????????????????????????????
??????????ADHD?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????
1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. ?????????????????????????????ADHD??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ADHD??????????????????????????????????????????????????
3. ?????????????????????????????????
a. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
d. ????????????????????????????????????????????????????
4. ???????????????????????????????????
5. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????personalized?????????????????????????
6. ??????????????????????????(???)?????????????????????????????????????(???????????)?
7. ?????????????????????????????????…?
8. ???????????????????(???????)??????????????????????????????????????(????????)?
9. ???????????????????????????????????????
10. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11. ??????????????????????????????ADHD????????????????ADHD????????????????????????????
12. ????????????????????????????????????????
13. ??????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a. ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……?
b. ?????????????????????????????????????
c. ??????? ??????????????????????????????????????????????????ADHD?????????????????????????
d. ??????????????????????????????????????????????
15. ???????????????????????????????????
16. ????????ADHD????????????????????????????????????????????????????????????????
17. ???????????????ADHD?????????????????????????????????????????
18. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
19. ?????????????????????????????????????
20. ??????????????
21. ??????????????????????????????????????????
22. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…..???
23. ????????????????????????????????
24. ????????1.??????2.??????
25. ?????????????????????????????????????????
26. ??????????????????????????(????????????????????)
a. ?????????????????????(??????????????????????????)
b. ????????????????????????
c. ??????????????????????????
d. ??????????????????????????????????????
e. ??????????????????????
f. ???????????
27. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
28. ???????1.?????????2.????????????3.???????(????????????????????)?
29. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
30. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……??
31. ???????ADHD?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :??????????????????????????????
32. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
33. ?????????
34. ????????????????????????????

????ADHD??????????

??????(LD)?????????
??????(Learning Disabilities)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1???????????

? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2???????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????26-7?61-4?3×?8-6?????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(Learning Disabilities)?????????????????????????????????????????????????????????????????

1??????

?1???????????????????

? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?2?????????????????????????????????

???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????

2??????

?1??94-142???????1975??

? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????? ???????????????????

?2??????????????????1988??

? ??????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

A.B.C ?????

???????

?????????????????????????????

1???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3???????????????
?1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?2?????????????????????????????????????????88?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????
???????????????????????

1???????(Learning Disabilities)???????????????????????????
2????????????3-5 %??????????3-6%???????4?1?
3??????????????????????????
4???????????????????????????????????????????????????????????????????????
5?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????

??????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1?????????????
???????????????????????????????20?????????????????????????????????????????89??

2?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????30?50???????????????????????????????????????????????????????????????????????????89??

3?????
????????????????????????????????????????????????????????

4?????
??????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????

????????????3??6????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Dr. Abraham Schmitt?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????

?? ?????????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ????????????????
? ?????
? ??????????
? ???????
? ???????
? ?????
? ?????????????
? ??????????
? ??????????????????????
? ???????
? ????????????????????????
? ???????????????
? ?????
? ????????
? ???????????????
? ????????
? ??????????????????
? ???????????
? ????????????????
? ?????
? ??????????
? ?????????
? ??????????????????????
? ???????

???????????????????162?

?????????

???????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1??????????????
2?????????????????????????????
3???????????????????
4?????????????????
5???????????????????????????????????????????????????

??

?

?

?

?

?
??

?
?

???????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????

????
???????
???????
?????
?????
????????
????
????
????
????
???????
????
????
????
????
???????
??????????
????
?????????
?????????
???????????
????????????????????????????
????
?????
?????
????

?? ???????????????????

?????????

????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??Kirk, S. & Gallagher, J.?1989?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????91??

??????????

1??????
?1? ????????????????????????????
?2? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?3? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2????????????
?1? ?????????????????
?2? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?3? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?4? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4??????????
?1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?2??????????????????????????????????????

5???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

6???????
?1? ????????????????????????????????????
?2? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?3? ??????????????????????????????????????????

??????????

1?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2?????
????????????????????????????????????????????????????????????????

3???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

5?????
?1????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?2????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Vi vill tacka den kinesiska statens folkdemokratiska härlighetsuppbådande idrottsmirakel för allt gotti-gott-gott och folkdemokratiska spel som OS med tillhörande invigning vars fantastiska härlighet är outalbar.

Den självgoda psykiatrins sjukdomar

Ångesten inom psykiatrin forsätter.
Helsingborgs dagblad berättar om nya kryptiska uttalanden av region Skånes politiker.

-Psykiatrins problem löses inte med mindre pengar än i dag. Säger ordföranden i hälso och sjukvårdsnämnden. Men psykiatrin är som vanligt inte sen med att visa vad det leder till om de inte får mer resurser. Alla kommer att lida och helvetet är outsägligt. Själv är jag nog inte ensam om att fråga mig varför en psykiatriker inom regionen inte kan träffa mer än 2-3 patienter per dag. Samtidigt som jag är otroligt imponerad av denna självuppblåsta tanken på, att man arbetar med människor och därmed inte behöver angöra verkligheten och alla andra praktiskt syftesmotsägande floskler vars verkan aldrig uttalas. Tvärtom är det alltid viktigt att låta fördomsfri och öppensinnad.

Vad tror psykiatrin att göra lite mer skäl för pengarna? Gör det för ont i självgodheten att angöra verkligheten lite mera? Ska vi bilda stödteam för de stackars missförstådda psykiatrikerna som bara kan träffa 2 patienter per dag men sluka en massa resurser? Vad ska stödteamet heta, någon som har förslag på dopnamn? Är det någonsin tillräckligt synd om den vanvettiga psykiatrin självuppoffrelse?
Har psykiatrin några raka besked om varför den här låga verklighetsanknytningen tillåts att fortgå om vi nu ska ha en psykiatri? Eller gäller fortfarande slagdängan vi jobbar med människor och därför behöver vi inte angöra verkligheten där människorna bor? Inklätt i ett gyllene omslagspapper som säger något annat)
Helsingborg kanske skulle ta efter Göteborgs extremt floskelartade utvecklingsplaner för psykiatrin som enligt en Professor i just psykiatrin knappast kan kallas verklighetsförankrade. Nu lyssnar vi med andakt på flosklerna:

Befolkningen i Västra Götaland (Har enligt VGregion)

 • Har bäst utveckling av psykisk hälsa i Sverige
 • Får lätt tillgänglig vård i öppna och samhällsnära vårdformer ”när och där vården behövs”
  Erbjuds en vård som är nationellt ledande.
  får en vård som kännetecknas av ett respektfullt bemötande i en läkande vårdmiljömöter
 • En vård som planerats och utformats i nära samverkan med brukar- och anhörigorganisationer
 • erhåller en gränsöverskridande vård av olika vårdgivare i samverkan och där organisatoriska gränser ej märks
 • lever i ett samhälle fritt från fördomar gentemot psykisk ohälsa och psykiskt sjuka

Tja, det säger Vgregionen:Finn 10 fel kanske är en mer adekvat verklighetsbeskrivning med tanke på att det som skrivs i de vackra broschyrerna faktiskt inte alls stämmer överens med verkligheten, så+ frågan är snarare i vems intresse lögnerna livnärs, när psykiatrin verkar mer intresserad av floskler än verkligheten. Vgregionens högste tjänsteman Johan Assarsson tjänar bara 130 tusen i månaden, kanske räcker inte det för att angöra verkligheten?

Vad säger Lars-Olof Rönnqvist Göteborgs hälso och sjukvårdsdirektör om det? Håller du med med i flosklerna eller sitter du för långt från verkligheten du också? Gör det för ont i era stackars hjärtan att inse faktum att en del inte fått en rimlig vård i Göteborg på över 10 år?

Är det dags för en liten stödinsamling så att ni kan angöra verkligheten? Ska vi stödja era stackars utsatta direktörsfamiljer med lite förbön nu när flosklerna till folket, inte verkar fungera längre?

I Framstjärten på Sigmund Freuds Mamma, Del 1

På bloggen har det skrivits en del om duktiga simmare de senaste dagarna, men inte lyckats nämna en av de mer välkända; Michael Phelps som tagit en och annan OS-medalj i simning. Han har haft en lite tuffare barndom där läraren sa åt honom: Du kommer aldrig att bli någonting. Så nu kan detta kännas extra bra för visst går det att bli framgångsrik trotts ADHD och alla stigmatiserande kritiker till diagnosen som inte verkar unna barnen den hjälp, de så väl behöver. Michaels mamma Debbie fick kämpa mycket hårt men varje gång Michaels lärare sa att hennes son inte kunde göra det ena eller andra så frågade hon – vad gör du för att hjälpa honom? Det är också en fråga många kritiker djupt kan ta till sig. Det är lätt att kritisera en person eller en diagnos, men att göra något bättre verkar vara svårare.

”Phelps den störste idrottaren – någonsin” skriver metro , medans DN nöjer sig med ett lite mera distanserat. SVD berättar om Åttonde guldet för Phelps och än är han inte guldmätt efter 7 världsrekord. Men det finns faktiskt ett samband mellan Aspergers syndrom ADHD och dyslexi Sambandet heter högt testosteron under graviditeten vilket grundlägger ett starkt kardiovaskulärt system.
Hmmm. Tänkte också skriva lite om D-vitaminets betydelse, men börjar helst i en helt annan ända, nämligen i framstjärten på Sigmund Freuds mamma. Hänger du med ned, det kan vara bra att läppja på den endokrina neurovetenskapen bakom en beteendevetares personlighet och att åse hans jordiska utgångspunkter rent bio-dynamiskt.

I moderlivet grundläggs ganska mycket och de testosteronnivåer vi exponeras för där kommer antagligen att påverka oss mycket under resterande delar av vårt liv. Moderlivets mysterier och den djupa påverkan det kan ha på oss alla talas det ganska litet om i dag vilket kanske i bland är synd. När det gäller just autism, asperger ADHD och måhända även dyslexi finns det i varje fall en del undersökningar som påvisar att testosteron exponeringen i mammas mage varit hög. Andra undersökningar kopplar hög testosteron exponering maternalt till hög intelligens när det gäller matematiska uppgifter. I Aftonbladet talar de om: En fingervisning om ditt barns begåvning. Men visst, det är ju ingen hemlighet att många med Aspergers syndrom studerat på högskolan och att många av de största matematikerna i vår tid uppvisar slående likheter med många karakteristika drag, Albert Einstein och vår tids kanske främste matematiker Paul Erdös; The Man who Loved Only Numbers.


Förutom hög intelligens och atletisk läggning dvs. ett starkt kardiovaskulärt system finns det också avigsidor med hög halt testosteron i moderlivet. Vissa områden tenderar att mogna betydligt senare och för hög halt utan det skyddande östrogenet eller Estradiol kan vara förödande, så balansen är viktig, vilket man kan se i lite mer vetenskapliga undersökningar
2nd to 4th digit ratios, fetal testosterone and estradiol.

Penisavund?
Men om nu testosteron verkligen ger högre intelligens varför kan då kvinnor vara intelligentare än män? Tja, manlig och kvinnlig intelligens verkar inte vara riktigt samma saker, på djur verkar en injektion av testosteron under fostertiden helt enkelt försena utvecklingen av vissa centra i hjärnan och stimulera andra ifall estradiolnivåerna är tillräckligt höga. Tror du att honorna blir mer ödmjuka av testosteron? Får ökat socialt intresse?

Eftersom pojkar har mer Testosteron rent generellt tidigt i livet så är riskerna för att just de ska drabbas av förhållandevis höga nivåer mycket större. Pojkar skulle alltså påverkas mer av en störnings som till exempelvis brist på D-vitamin.Vitamin D har också en ganska stor roll i förvandlandet av testosteron till estradiol och östrogen, vilket för män kan få en ganska kritisk betydelse när aromatiseringen inte fungerar. Men Vitamin D har också en mycket stor betydelse för Parathyroida funktioner såväl som för andra neurosteroider speciellt under utvecklingen. rökning kan förändra vitamin-D nivåerna negativt samtidigt som det förefaller påverka balansen mellan testosteron och estradiol negativt genom att hindra aromatiseringen, vilket rökning har gemensamt med många andra miljögifter. Men visst är det en del män som bara verkar tänka på att få sig ett nummer.

Överjaget – Underlivet
Det finns gott om gränsöverskridare på gott och på ont i gruppen med ADHD, både entrepenörer och kriminella personer, så testosteronet säger verkligen inte allt. Därför är det kanske viktigt att titta på andra markörer som kan berätta lite mer, för ibland är en Cigarr bara en cigarr vilket också den gode Sigmund Freud till slut lärde sig. Men det finns ganska många tecken som pekar i riktningen mot att autism, ADHD och Asperger’s syndrom har en sak gemensamt: Höga testosteronnivåer i mammas mage. Balansen i mammas mage mellan Testosteron, estradiol, östrogen, vitamin-D och de parathyroidliknande hormonerna grundlägger den senare utvecklingen.

Den mentala efterbörden
Sigmund blev inför åsynen av sin älskade moders så stabila fitta, djupt överväldigad av nostalgisk encyklopedism att han tyngdes för första gången i sitt liv, av sina egna förutfattade meningar. Livet vilket uppslag, jaget vilket inslag, kroppen ett ödets utslag som styras efter behag utbrast han med läppar spräckta inför en ny morgondag.

Efter att ha vägrat praktisera Oidipalmytologin fick jag själv se hur Sigmund började skriva på sin nya tes: Det stereotypa hjärtats trumma (eng. Drum theraphy) + Die autistichse grosseland interstallaris. Alla har en sådan stor fördomsfullhet om att pojkar inte kan leka med dockor…. Scheize .. Utan att med ett enda ord påpeka någon fundamentalsats om varför könshåren i regel är ganska krulliga. Hans lockelse verkade ha bedarrat. Men han lovade oss alla att följa med i resan mot eskapaden att bara bliva till och tilldragelserna strax därefter, så om du inte är alltför strävhårig får du möta Sigmund i muttan igen. Tills dess hejdå.

Länkar
Maternal vitamin D depletion alters neurogen
esis in the developing rat brain.

Maternal vitamin D3 deprivation and the regulation of apoptosis and cell cycle during rat brain development.

Neophobia, sensory and cognitive functions, and hedonic responses in vitamin D receptor mutant mice.

https://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sex/articles/testosterone.shtml Om testosteronets effekter.

https://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/310/5749/819 Sex Differences in the Brain: Implications for Explaining Autism

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3329488
Biological foundations of dyslexia. A review.

Sigmund direkt från drömlandet

Mer och mer frånvarande blev han, men sluta prata verkade inte stå på dagordningen. -Men några av myterna kring D-Vitamin kanske vi kan halshugga lite försiktigt? Att Rakitis skulle vara orsakat av D-vitaminbrist förefaller vara svårt att se, det finns en rad faktorer som påverkar nybildningen av benmassa och vitamin-d är bara en av de faktorerna. IGF-1 och bindningsproteinerna runt har också en stor betydelse sa Sigmund och blev så bestört över faktafelen kring benurlakningen att han vägrade bevisa Oidipalmytologin på sin egen mamma, nu när han äntligen fick chansen att vara lite praktisk. Vi ljuger alla ibland så gissa när jag gör det, väste han hemtamt, ur skrivmaskinshjärnan.

Sigmund skrev: Den jävla musen som saknar Vitamin-d receptor, VDR-knockout får inte någon vanlig rakitis, så ni kanske ska ta och tänka om litegranna. Jag tänkte ofta på kuken men menade benet, alltså själva märgen och vad som händer där. Dess förmåga att producera uppfostrande progenitorceller och andra förstadier till försvarets grunder, det är exakt det D-vitamin handlar om. Vem jag är och hur jag uppfattas inuti av cellernas etui. Förlåt mig, jag var en själslig dyslektiker och allt jag bara ville var att mata fåglar i en park, som så många äldre människor i parkerna världen över, men nu åker mina sädesärlor, nu åker mina lass. Kom tidevarv ni kom.

Hur vet annars varje cell i kroppen att den tillhör kroppen och inte är främmande, viskade Freud uppgivet ur en nästan orörlig svettpärlemustasch. Överjaget – Underlivet och kakalorumet i cellväggarna, det sprutar ur slemsäckarna och alltet har en hamn. Utanför benet i cellernas famn.

You right, i am left, they are gone.

Freud sjunger
Du ser, många socionomer är förstfödda, deförsöker studera sig till något de inte helt naturligt förstår sig på, psykiatriker har som regel en störning i botten varför skulle annars deras intresse bottna så djupt? Men de bägge älskar verkligen djupt att bli generaliserade som grupp, vilket vi kanske ska göra mer, självklart anger vi också syftet att hjälpa dem som orsak till det hela. Att hjälpa är en evolutionärt lönsamt påstående, varför skulle det annars finnas?

-Sitt ned Sigmund hemligheten med universum är apati. Orthopädusch undfallenheit. Se galaxen kröka sig nedanför lökarna, det är därför gud gråter. Tårarna är rörelse. Men om gravitation var det vi trodde så skulle alltet ha klumpat ihop sig för länge sedan. Mekaniken bakom de periodisk hetrongena strukturernas homogenitet rymmer nog mera obundna funktioner i varierandets kalkyler.

Så välkommen till min djungelbok din gamla gnagare.

Bok & filmpaketet om ADHD, Asperger och Tourette

Har tagit reda på lite mer om video och bokpaketet: ADHD, Tourette syndrom, Aspergers syndrom, Autism och Dyslexi på piratebay. Förteckningen där var ganska kort.

Boken om Tourette syndrom heter konstigt nog:

Tourette syndrom. ;-)
”Provides a summary review of the research initiatives related to Tourette Syndrome. This volume discusses issues, such as: the prevalence of TS, the nature of the TS phenotype, the role of autoimmunity in the development of TS, the role of comorbidity in functional outcomes of TS patients, and approaches to identifying the TS gene/genes.”

Mera info: https://www.bokus.com/b/9780781799706.html

Asperger’s Syndrome And High Achievement
Identifies famous figures from the past, whose behaviour suggests that they may have had autism, a disorder that was not defined until the mid 20th century. This book looks at the lives of 20 individuals, examining their interests, successes, indifferences and shortcomings. It is for anyone with a personal or professional interest in autism.

Mera info: https://www.bokus.com/b/9781843103882.html

American Normal
The Hidden World of Asperger Syndrome
Asperger’s Syndrome is a growing phenomenon or at least a growing fashion in psychology. Annual diagnoses of the condition have increased 300 percent over the last 10 years. This book seeks to find out why.

Mer info: https://www.bokus.com/b/9780387953076.html

Attention Deficit Hyperactivity Disorder:
Concepts, Controversies, New Directions (Medical Psychiatry)
Compiling the expertise and research of many of the most widely-cited opinion leaders in the field, this reference spans the etiology, assessment, and management of ADHD and covers all the essential data required to care for patients with this disorder including clinical definitions, psychosocial management approaches, medication dosing ranges, and trends in public policy and third-party reimbursement.

Multicoloured Mayhem
Parenting the Many Shades of Adolescents and Children With Autism, Asperger Syndrome, and AD HD.

Jacqui Jackson has seven children. Luke (author of ”Freaks, Geeks and Asperger Syndrome”) has Asperger syndrome, Joe has ADHD and Ben has autism. Life is anything but straightforward, but the chaos of the Jacksons’ lives is threaded through with humour and common sense.;Full of anecdotes, this title explains vividly what it is like to parent young people with such a range of conditions and provides helpful and creative advice for other parents and carers.

CRC – Fish, Omega-3 and Human Health
Publisher Comments:
A report from research in the MIT Sea Grant College Program. Discusses the relationship between particular fatty acids found only in fish oil, and human health. Presents and evaluates information on the health effects of dietary fats generally; evidence that fish oil consumption affects the incidenc

Book News Annotation:
A report from research in the MIT Sea Grant College Program. Discusses the relationship between particular fatty acids found only in fish oil, and human health. Presents and evaluates information on the health effects of dietary fats generally; evidence that fish oil consumption affects the incidence of hypertension, coronary disease, rheumatic diseases, and cancer; the effect of omega-3 fatty acids on blood lipids and platelet activity; epidemiological studies; and implications for public policy. Also considers the science, technology, economics, and legal aspects of delivering these acids to the consumer, addressing the sources of the acids and the availability of the lipids; the production, standardization, and preservation of fish oil; and regulatory aspects.

The Ultimate Omega-3 Diet
Live longer, better, and healthier with omega-3s!
The Ultimate Omega-3 Diet is the first book to offer simple, practical steps for striking the proper balance between miraculous omega-3 fats and the less-healthy omega-6 fats to get the most out of your diet. Armed with the practical information in The Ultimate Omega-3 Diet, you’ll be able to: Discover delicious omega-3-rich foods that are right in your supermarket
Cook mouthwatering meals using the 40 included recipes and meal plans
Navigate the often-confusing supplements aisle
Read food labels to identify hidden omega-6 fats found in many foods
Pack in omega-3s even when eating out

Learn the omega-3 and omega-6 content of more than 900 foods

About the Author
Evelyn Tribole, M.S., RD, is an award-winning dietitian and the author of many books, including Healthy Homestyle Cooking, which has sold more than a million copies, and Intuitive Eating. She was a contributing editor to Shape magazine for 11 years, has appeared on “Good Morning America,” “Today,” CNN, and Fox News, and been featured in USA Today, Prevention, People, and other national publications. A former spokesperson for the American Dietetic Association, she has a nutrition counseling practice in Irvine, California.

Dyslexia stundents in need
”Dyslexia: Students in Need” offers a positive approach to students with dyslexia in further and higher education. Students with dyslexia gain degrees and professional qualifications, and successes of this kind often depend on appropriate educational and technological support and upon funding. ”Dyslexia: Students in Need”, in an easy-to-read typeface, tackles the problems and challenges identified by students themselves. It provides information on applications and admissions to colleges and universities, and on seeking information, support and funding about dyslexia from institutions. It provides information on how to apply for funding from the Disabled Students’ Allowance (DSA), and study skills relevant to dyslexia and to course requirements, with examples of how to maximise the strengths and abilities associated with dyslexia. It also presents ideas about the use of computers, software and other technologies relevant to dyslexia, and how to cope with revision and exams. It includes personal case studies written by undergraduate and postgraduate students with dyslexia.
This book is not only invaluable for dyslexic students, but valuable reading for Heads of Departments, admissions tutors, Equal Opportunities co-ordinators, lecturers, personal tutors and librarians.

Sammanfattning
8 dokumentär filmer och 8 böcker, ska bli spännande att titta på lite närmare. En del titlar verkar vara ganska svårtlästa och mer tillägnade en professionell publik, vad det nu kan tänkas vara … Målgruppen kanske är tänkt som läkare etc. vem vet men lite kunskap om de här frågorna ska nog inte bara vara dem förunnat

Videopaket om ADHD, Asperger, Tourettes syndrom och dyslexi och autism

Fick just höra att den länge efterlängtade super-mega torrenten om ADHD, Asperger’s syndrom, Autism och Dyslexi getts ut efter mycket snack hit och dit. Dock verkar beskrivningen vara ganska bristfällig på vilka e-böcker som medföljer torrenten. En noggrannare beskrivning av torrenten kommer så snart jag är hemma igen och sitter vid en rimligt snabb lina.
Enligt torrent beskrivningen kommer de här E-böcker med:
 • Asperger’s Syndrome and High Achievement
 • American Normal THE HIDDEN WORLD OF ASPERGER SYNDROME
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Concepts, Controversies, New DirectionsMulticoloured Mayhem
 • Parenting the Many Shades of Adolescents and Children With Autism, Asperger Syndrome, and AD HD-Tourette Syndrome
 • Fish, Omega-3 and Human Health
 • The Ultimate Omega-3 Diet
 • Dyslexia stundents in need

En del av filmerna verkar vara gamla bekanta men tydligen finns det en del nya också , jag måst elära mig att ladda upp själv, så i stället för att sitta här och klaga kanske man skulle göra någt bättre själv.

Video innehållet:

 • PBS Independent Lens – Asperger Syndrome, Today’s Man (2008.TVRip.SoS)
 • Tourette BBC – Horizon – 2007 – Mad But GladBBC – Horizon – 2006
 • The Woman Who Thinks like a CowADHD dyslexia PBS Special
 • Headstrong, Inside the Hidden World of Dyslexia and ADHD (2007.HDTV.SoS)
 • Asperger Planet.Parent.SE06.23.Asperger Syndrome.DivX-
 • NewWorldDocumentary.Asperger.School.make.me.normalAsperger Grampa
 • BBC4 – The Autism Puzzle
 • BBC Horizon 2005 Living With Adhd

Återkommer som sagt med en närmare beskrivning så fort jag vet lite mer. Om du hinner före mig vilket du säkert kan göra, skriv gärna ned en beskrivning av paketet och dess delar, skulle vara roligt om alla hjälps åt att sprida lite annat än bara porr på nätet, eller vad tycker du. Om du vill göra porr går det också bra, jag snarkar ganska fett när det är förkylningstider så du kanske kan dubba porrfilmen med mina äkta snarkningar för att få en genuin ljudbild?

Det blev ganska mycket i ett paket på 4 gig. Torrenten finns på bland annat piratebay, kanske på andra ställen också. har som sagt lite dålig koll just nu… Hoppas du har bättre koll och berättar vad som gäller…

När jag är hemma så lovar jag att börja ta min medicin igen som jag glömde och skriva lika tråkigt som vanligt igen, tills dess får ni stå ut med lite mera av det som den neurotypiska brukar kalla snusk

ADHD Aspeger NPF Video

Spermabouquet och näsa för det goda

De vita soldaterna luktar om och kring sig.
Väldoftande sperma verkar klara sig längre i varje fall hos en mus. Tack vare den stora responsen till det tidigare inägget om saggens taskiga stresstålighet har vi nu fördjupat oss ytterligare i spermans bouquet och vad just det kan föra med sig. Det har visat sig att sperman beroende på sin doft får tillbaka olika doftsignaler att rätta sig efter i slidan. Den spermie som har bäst huvud för det som luktar gott verkar också kunna ha stora fördelar av det. Det verkar dock vara ganska förkylt för den spermie som är täppt i näsan.

Det är bara att acceptera att det mutta-gena styr utvecklingen på gott och ont och en del har näsa för det goda.

Referenser:
Talented sniffer: A Receptor Known For Guiding Sperm To Egg Plays A Role In The Nose. Fler och fler rön påvisar hur spermierna både sniffar och luktar.

A Bouquet Of Responses: Olfactory Nerve Cells Expressing Same Receptor Display A Varied Set Of Reactions.

Lite mera lättsamt kan vi konstatera att Carl Gustav inte kommentar om det kungliga ståndet eller blått blod kan inverka menligt på det sociala ståndet, eller om det påverkar klassklyftorna. Om robotar också ger en sämre såskvalitet är också något man verkligen kan fråga sig men kanske fertilitetslabben har fått något bättre än plasthandske/mugg romantiken? – Bara för sköterskan att gå in i skrubben och tömma Dolly i båset, då slipper man ju hanteringen av porrtidningar och annat. Men hur skall nästa klient reagera när han hittar skäggstråna i Dollys mun från den tidigare klienten som kysste hennes latexläppar så ömsint. Högtryckslang till Dolly eller bara sanitetsservetter för att snabbt kunna göra henne redo för nästa donator? Ja, det finns en del tekniska frågor kvar att lösa. De verkligt paranoida kanske ska akta sig för att få orgasm för då kanske någon avlyssnar din hemliga genetiska kod och kontrollerar vilka sjukdomar du kan ha, kanske det också är ett inlägg i FRA debatten?

Sperman mår inte bra
Mänskligheten är i fara och världsnaturfonden är oroade. När värnpliktiga soldater fått såsa av sig, har det visat sig att sperman hos varannan av dem var så sunkig att det knappt gick att befrukta med dem. Så var rädda om ert ejakulat, här på bloggen vill vi varna för dålig sagge, dock verkar ADHD inte går att mäta i saggen än så länge men det kanske kommer i och med att adhd ofta beskrivs som en genetisk betingad störning.

En del socionomer har haft andra åsikter om de genetiska betingelserna för problematiken och visst kan det vara så, att vare sig ADHD, påsjuka, eller mänsklighet inte har något med genetik att göra, det låter väldigt intressant, men varför kommer ingen bättre förklaring som har stöd i verkligheten och sådandär…. det kanske är bättre än att ständigt fingra på något annat?

Saggig Politik
Tja, ibland är det kanske tur att man har en någorlunda skruvad humor för att klara av den politiska verklighet man lever i och den tydligt diskriminerande vården, kommer att skriva om det så fort jag kommer hem igenom och fått reda på alla detaljer om vad våra kära politiker / byråkrater påstår och inte, men någon större moralisk erektion har vi nog inte sett. Vare sig från såsialdemokrater eller mer moderata krafter från mittens rike.

 • Faktum är att unga flickor med ADHD inte får samma vård som unga pojkar.
 • Faktum är att många vuxna med ADHD inte får någon vård.
 • Faktum är att många interner inte heller får någon vård trotts att en del påstår att ADHD är mycket tydligt överrepresenterat inom krimimalvården.

Har man rätt att fråga sig varför det är så?