Etikettarkiv: TESTOSTERON

Överjaget & Underlivet: källan till Lyckohormonet?

Dagens medicin skriver om att ny Svensk forskning kommit fram till, att låga Serotoninnivåer är kopplat till trottsyndrom (OCD)och uppmärksamhetsstörning. DM rapporterar vidare att man analyserat MAO-A och B samt 5-HTT, forskarna ställer sig dock frågande till varför pojkar men inte flickor visade trottssyndrom när de genetiska förutsättningarna för serotonintransportören 5-HTT var begränsade. DM uppger att forskarna inte vet varför men de har en teori:

– När det gäller stökigheten hos flickor kan det ju vara så omgivningen reagerar starkare på deras beteendestörningar och därför hittar vi en koppling. Mot pojkar finns en mer tillåtande attityd.

Härligt Gafflande
Jodå, låter väl bra. Synd bara att Dagens Medicin missat att Serotonin inte är något lyckohormon och aldrig kommer att bli, serotoninets viktigaste uppgift i kroppen är att reglera delar av tarmfunktionerna, (tänk inte på bajs)det är också i magen vi hittar mest serotonin i hela kroppen. När det gäller de pyttesmå mängderna av serotonin som finns i hjärnan reglerar de det könshormonstyrda beteendet. Eftersom pojkar har andra könshormoner blir effekterna annorlunda svårare än så är det inte. Samma sak gäller f.ö. vid ADHD. De här uppenbara könsskillnaderna mellan könshormonerna är det som skapar skillnaden och det har varit känt ganska länge, bland annat till varför kvinnor svarar bättre på SSRI när det gäller kroniska smärttillstånd. Dagens Medicin kanske skulle ta sig ett snack med Professorn i Farmakologi Elias Eriksson som intervjvades för över 5 år sedan:

En av de viktigaste fysiologiska funktionerna hos serotonin är sannolikt att modulera könshormonstyrt beteende. Kanske är detta en av serotoninets huvuduppgifter. Tankarna framförs av professor Elias Eriksson, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och i så fall, skulle könshormonstyrt beteende kunna moduleras av serotonin? Och vice versa: Har könshormonerna betydelse för alla typer av serotoninrelaterat beteende? Kan könshormonerna även spela en viss roll vid olika typer av serotoninrelaterade sjukdomar som vi normalt inte direkt associerar till könshormoner?

Från kalhyggen till föryngringsytor många kåttar blir de

Det är genom nonchalerandet av detta enkla faktum man ständigt kan låtsas förvånad av att flickor med adhd har ett annat beteende än pojkar med adhd vilket är och förblir en självklarhet för den med bara elementär grundskolning. Könet bestämmer inte beteendet, men könshormonerna som skapar underlaget för ett beteende. Könshormonerna hänger dock ganska ofta samman med könet men inte alltid. Vilket kan bli ganska uppenbart vid ett könsbyte med tillhörande hormonell efterbehandling. Det skulle förvåna mig höggradigt om inte en person med adhd som genomgick ett könsbyte med tilhörande förändringar i hormontraffiken inte skulle reagera på precis samma sätt. Dvs med mer testosteron mer utåtagerande beteende. Mindre så blir det tvärtom. Kunde inte en gammal sönderdopad bodybuilder hjälpt till med den slutsatsen? Eller varför inte analysera DDR´s världberömda simlandslag, för att inte tala om kulstöterskorna. Tränarna upplevde ett stort problem med deras oregerlighet, vilket inte bara hade att göra att de fick kåtslag av steroiderna utan även med att de plockade vad de ville ha i högre grad än annars. Det kan väl aldrig måhända eventuellt kanske finnas en koppling mellan testosteronnivåerna, 5-HTT densitet och beteendeutövning som blir linjär när den eventuellt frikopplande effekten från östrogen på 5-HT1A räknats av?

Vad säger det om det värsta problemen?

Detta säger ju i sak inte ett endaste jota om personens svårigheter att koncentrera sig. Det är och förblir ett sidorspår som man kanske skulle lära sig något av någongång?

Det är inte speciellt konstigt om flickors adhd är värre än pojkars vad gäller kärnproblematiken med uppmärksamhetsstörning, den måste vara bra så mycket värre för att märkas och detta beroende på att diagnosen är gjord för pojkar och sedan dess inte heller speciellt förändrad. Hur smart och rimligt kan det då vara?

Tjejer missas i vården, men helvete ta och fatta varför hur jävla svårt kan det vara??

Fokus

på lökarna

Ack de söta småblommorna små

Huvudsidan om flickors – kvinnors ADD

Vad är ADD?

Ledarbloggens youtube filosoferande runt Bert och Ians drag under galosherna kanske ska besvaras med: Fokus på blommorna under snön. och hur upplyftande det kan vara även för en blomma när FOKUS inte är optimalt. – hey space apollo rockers.

I Framstjärten på Sigmund Freuds Mamma, Del 1

På bloggen har det skrivits en del om duktiga simmare de senaste dagarna, men inte lyckats nämna en av de mer välkända; Michael Phelps som tagit en och annan OS-medalj i simning. Han har haft en lite tuffare barndom där läraren sa åt honom: Du kommer aldrig att bli någonting. Så nu kan detta kännas extra bra för visst går det att bli framgångsrik trotts ADHD och alla stigmatiserande kritiker till diagnosen som inte verkar unna barnen den hjälp, de så väl behöver. Michaels mamma Debbie fick kämpa mycket hårt men varje gång Michaels lärare sa att hennes son inte kunde göra det ena eller andra så frågade hon – vad gör du för att hjälpa honom? Det är också en fråga många kritiker djupt kan ta till sig. Det är lätt att kritisera en person eller en diagnos, men att göra något bättre verkar vara svårare.

”Phelps den störste idrottaren – någonsin” skriver metro , medans DN nöjer sig med ett lite mera distanserat. SVD berättar om Åttonde guldet för Phelps och än är han inte guldmätt efter 7 världsrekord. Men det finns faktiskt ett samband mellan Aspergers syndrom ADHD och dyslexi Sambandet heter högt testosteron under graviditeten vilket grundlägger ett starkt kardiovaskulärt system.
Hmmm. Tänkte också skriva lite om D-vitaminets betydelse, men börjar helst i en helt annan ända, nämligen i framstjärten på Sigmund Freuds mamma. Hänger du med ned, det kan vara bra att läppja på den endokrina neurovetenskapen bakom en beteendevetares personlighet och att åse hans jordiska utgångspunkter rent bio-dynamiskt.

I moderlivet grundläggs ganska mycket och de testosteronnivåer vi exponeras för där kommer antagligen att påverka oss mycket under resterande delar av vårt liv. Moderlivets mysterier och den djupa påverkan det kan ha på oss alla talas det ganska litet om i dag vilket kanske i bland är synd. När det gäller just autism, asperger ADHD och måhända även dyslexi finns det i varje fall en del undersökningar som påvisar att testosteron exponeringen i mammas mage varit hög. Andra undersökningar kopplar hög testosteron exponering maternalt till hög intelligens när det gäller matematiska uppgifter. I Aftonbladet talar de om: En fingervisning om ditt barns begåvning. Men visst, det är ju ingen hemlighet att många med Aspergers syndrom studerat på högskolan och att många av de största matematikerna i vår tid uppvisar slående likheter med många karakteristika drag, Albert Einstein och vår tids kanske främste matematiker Paul Erdös; The Man who Loved Only Numbers.


Förutom hög intelligens och atletisk läggning dvs. ett starkt kardiovaskulärt system finns det också avigsidor med hög halt testosteron i moderlivet. Vissa områden tenderar att mogna betydligt senare och för hög halt utan det skyddande östrogenet eller Estradiol kan vara förödande, så balansen är viktig, vilket man kan se i lite mer vetenskapliga undersökningar
2nd to 4th digit ratios, fetal testosterone and estradiol.

Penisavund?
Men om nu testosteron verkligen ger högre intelligens varför kan då kvinnor vara intelligentare än män? Tja, manlig och kvinnlig intelligens verkar inte vara riktigt samma saker, på djur verkar en injektion av testosteron under fostertiden helt enkelt försena utvecklingen av vissa centra i hjärnan och stimulera andra ifall estradiolnivåerna är tillräckligt höga. Tror du att honorna blir mer ödmjuka av testosteron? Får ökat socialt intresse?

Eftersom pojkar har mer Testosteron rent generellt tidigt i livet så är riskerna för att just de ska drabbas av förhållandevis höga nivåer mycket större. Pojkar skulle alltså påverkas mer av en störnings som till exempelvis brist på D-vitamin.Vitamin D har också en ganska stor roll i förvandlandet av testosteron till estradiol och östrogen, vilket för män kan få en ganska kritisk betydelse när aromatiseringen inte fungerar. Men Vitamin D har också en mycket stor betydelse för Parathyroida funktioner såväl som för andra neurosteroider speciellt under utvecklingen. rökning kan förändra vitamin-D nivåerna negativt samtidigt som det förefaller påverka balansen mellan testosteron och estradiol negativt genom att hindra aromatiseringen, vilket rökning har gemensamt med många andra miljögifter. Men visst är det en del män som bara verkar tänka på att få sig ett nummer.

Överjaget – Underlivet
Det finns gott om gränsöverskridare på gott och på ont i gruppen med ADHD, både entrepenörer och kriminella personer, så testosteronet säger verkligen inte allt. Därför är det kanske viktigt att titta på andra markörer som kan berätta lite mer, för ibland är en Cigarr bara en cigarr vilket också den gode Sigmund Freud till slut lärde sig. Men det finns ganska många tecken som pekar i riktningen mot att autism, ADHD och Asperger’s syndrom har en sak gemensamt: Höga testosteronnivåer i mammas mage. Balansen i mammas mage mellan Testosteron, estradiol, östrogen, vitamin-D och de parathyroidliknande hormonerna grundlägger den senare utvecklingen.

Den mentala efterbörden
Sigmund blev inför åsynen av sin älskade moders så stabila fitta, djupt överväldigad av nostalgisk encyklopedism att han tyngdes för första gången i sitt liv, av sina egna förutfattade meningar. Livet vilket uppslag, jaget vilket inslag, kroppen ett ödets utslag som styras efter behag utbrast han med läppar spräckta inför en ny morgondag.

Efter att ha vägrat praktisera Oidipalmytologin fick jag själv se hur Sigmund började skriva på sin nya tes: Det stereotypa hjärtats trumma (eng. Drum theraphy) + Die autistichse grosseland interstallaris. Alla har en sådan stor fördomsfullhet om att pojkar inte kan leka med dockor…. Scheize .. Utan att med ett enda ord påpeka någon fundamentalsats om varför könshåren i regel är ganska krulliga. Hans lockelse verkade ha bedarrat. Men han lovade oss alla att följa med i resan mot eskapaden att bara bliva till och tilldragelserna strax därefter, så om du inte är alltför strävhårig får du möta Sigmund i muttan igen. Tills dess hejdå.

Länkar
Maternal vitamin D depletion alters neurogen
esis in the developing rat brain.

Maternal vitamin D3 deprivation and the regulation of apoptosis and cell cycle during rat brain development.

Neophobia, sensory and cognitive functions, and hedonic responses in vitamin D receptor mutant mice.

https://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sex/articles/testosterone.shtml Om testosteronets effekter.

Sex Differences in the Brain: Implications for Explaining Autism

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3329488
Biological foundations of dyslexia. A review.

Sigmund direkt från drömlandet

Mer och mer frånvarande blev han, men sluta prata verkade inte stå på dagordningen. -Men några av myterna kring D-Vitamin kanske vi kan halshugga lite försiktigt? Att Rakitis skulle vara orsakat av D-vitaminbrist förefaller vara svårt att se, det finns en rad faktorer som påverkar nybildningen av benmassa och vitamin-d är bara en av de faktorerna. IGF-1 och bindningsproteinerna runt har också en stor betydelse sa Sigmund och blev så bestört över faktafelen kring benurlakningen att han vägrade bevisa Oidipalmytologin på sin egen mamma, nu när han äntligen fick chansen att vara lite praktisk. Vi ljuger alla ibland så gissa när jag gör det, väste han hemtamt, ur skrivmaskinshjärnan.

Sigmund skrev: Den jävla musen som saknar Vitamin-d receptor, VDR-knockout får inte någon vanlig rakitis, så ni kanske ska ta och tänka om litegranna. Jag tänkte ofta på kuken men menade benet, alltså själva märgen och vad som händer där. Dess förmåga att producera uppfostrande progenitorceller och andra förstadier till försvarets grunder, det är exakt det D-vitamin handlar om. Vem jag är och hur jag uppfattas inuti av cellernas etui. Förlåt mig, jag var en själslig dyslektiker och allt jag bara ville var att mata fåglar i en park, som så många äldre människor i parkerna världen över, men nu åker mina sädesärlor, nu åker mina lass. Kom tidevarv ni kom.

Hur vet annars varje cell i kroppen att den tillhör kroppen och inte är främmande, viskade Freud uppgivet ur en nästan orörlig svettpärlemustasch. Överjaget – Underlivet och kakalorumet i cellväggarna, det sprutar ur slemsäckarna och alltet har en hamn. Utanför benet i cellernas famn.

You right, i am left, they are gone.

Freud sjunger
Du ser, många socionomer är förstfödda, deförsöker studera sig till något de inte helt naturligt förstår sig på, psykiatriker har som regel en störning i botten varför skulle annars deras intresse bottna så djupt? Men de bägge älskar verkligen djupt att bli generaliserade som grupp, vilket vi kanske ska göra mer, självklart anger vi också syftet att hjälpa dem som orsak till det hela. Att hjälpa är en evolutionärt lönsamt påstående, varför skulle det annars finnas?

-Sitt ned Sigmund hemligheten med universum är apati. Orthopädusch undfallenheit. Se galaxen kröka sig nedanför lökarna, det är därför gud gråter. Tårarna är rörelse. Men om gravitation var det vi trodde så skulle alltet ha klumpat ihop sig för länge sedan. Mekaniken bakom de periodisk hetrongena strukturernas homogenitet rymmer nog mera obundna funktioner i varierandets kalkyler.

Så välkommen till min djungelbok din gamla gnagare.