Etikettarkiv: estradiol

I Framstjärten på Sigmund Freuds Mamma, Del 1

På bloggen har det skrivits en del om duktiga simmare de senaste dagarna, men inte lyckats nämna en av de mer välkända; Michael Phelps som tagit en och annan OS-medalj i simning. Han har haft en lite tuffare barndom där läraren sa åt honom: Du kommer aldrig att bli någonting. Så nu kan detta kännas extra bra för visst går det att bli framgångsrik trotts ADHD och alla stigmatiserande kritiker till diagnosen som inte verkar unna barnen den hjälp, de så väl behöver. Michaels mamma Debbie fick kämpa mycket hårt men varje gång Michaels lärare sa att hennes son inte kunde göra det ena eller andra så frågade hon – vad gör du för att hjälpa honom? Det är också en fråga många kritiker djupt kan ta till sig. Det är lätt att kritisera en person eller en diagnos, men att göra något bättre verkar vara svårare.

”Phelps den störste idrottaren – någonsin” skriver metro , medans DN nöjer sig med ett lite mera distanserat. SVD berättar om Åttonde guldet för Phelps och än är han inte guldmätt efter 7 världsrekord. Men det finns faktiskt ett samband mellan Aspergers syndrom ADHD och dyslexi Sambandet heter högt testosteron under graviditeten vilket grundlägger ett starkt kardiovaskulärt system.
Hmmm. Tänkte också skriva lite om D-vitaminets betydelse, men börjar helst i en helt annan ända, nämligen i framstjärten på Sigmund Freuds mamma. Hänger du med ned, det kan vara bra att läppja på den endokrina neurovetenskapen bakom en beteendevetares personlighet och att åse hans jordiska utgångspunkter rent bio-dynamiskt.

I moderlivet grundläggs ganska mycket och de testosteronnivåer vi exponeras för där kommer antagligen att påverka oss mycket under resterande delar av vårt liv. Moderlivets mysterier och den djupa påverkan det kan ha på oss alla talas det ganska litet om i dag vilket kanske i bland är synd. När det gäller just autism, asperger ADHD och måhända även dyslexi finns det i varje fall en del undersökningar som påvisar att testosteron exponeringen i mammas mage varit hög. Andra undersökningar kopplar hög testosteron exponering maternalt till hög intelligens när det gäller matematiska uppgifter. I Aftonbladet talar de om: En fingervisning om ditt barns begåvning. Men visst, det är ju ingen hemlighet att många med Aspergers syndrom studerat på högskolan och att många av de största matematikerna i vår tid uppvisar slående likheter med många karakteristika drag, Albert Einstein och vår tids kanske främste matematiker Paul Erdös; The Man who Loved Only Numbers.


Förutom hög intelligens och atletisk läggning dvs. ett starkt kardiovaskulärt system finns det också avigsidor med hög halt testosteron i moderlivet. Vissa områden tenderar att mogna betydligt senare och för hög halt utan det skyddande östrogenet eller Estradiol kan vara förödande, så balansen är viktig, vilket man kan se i lite mer vetenskapliga undersökningar
2nd to 4th digit ratios, fetal testosterone and estradiol.

Penisavund?
Men om nu testosteron verkligen ger högre intelligens varför kan då kvinnor vara intelligentare än män? Tja, manlig och kvinnlig intelligens verkar inte vara riktigt samma saker, på djur verkar en injektion av testosteron under fostertiden helt enkelt försena utvecklingen av vissa centra i hjärnan och stimulera andra ifall estradiolnivåerna är tillräckligt höga. Tror du att honorna blir mer ödmjuka av testosteron? Får ökat socialt intresse?

Eftersom pojkar har mer Testosteron rent generellt tidigt i livet så är riskerna för att just de ska drabbas av förhållandevis höga nivåer mycket större. Pojkar skulle alltså påverkas mer av en störnings som till exempelvis brist på D-vitamin.Vitamin D har också en ganska stor roll i förvandlandet av testosteron till estradiol och östrogen, vilket för män kan få en ganska kritisk betydelse när aromatiseringen inte fungerar. Men Vitamin D har också en mycket stor betydelse för Parathyroida funktioner såväl som för andra neurosteroider speciellt under utvecklingen. rökning kan förändra vitamin-D nivåerna negativt samtidigt som det förefaller påverka balansen mellan testosteron och estradiol negativt genom att hindra aromatiseringen, vilket rökning har gemensamt med många andra miljögifter. Men visst är det en del män som bara verkar tänka på att få sig ett nummer.

Överjaget – Underlivet
Det finns gott om gränsöverskridare på gott och på ont i gruppen med ADHD, både entrepenörer och kriminella personer, så testosteronet säger verkligen inte allt. Därför är det kanske viktigt att titta på andra markörer som kan berätta lite mer, för ibland är en Cigarr bara en cigarr vilket också den gode Sigmund Freud till slut lärde sig. Men det finns ganska många tecken som pekar i riktningen mot att autism, ADHD och Asperger’s syndrom har en sak gemensamt: Höga testosteronnivåer i mammas mage. Balansen i mammas mage mellan Testosteron, estradiol, östrogen, vitamin-D och de parathyroidliknande hormonerna grundlägger den senare utvecklingen.

Den mentala efterbörden
Sigmund blev inför åsynen av sin älskade moders så stabila fitta, djupt överväldigad av nostalgisk encyklopedism att han tyngdes för första gången i sitt liv, av sina egna förutfattade meningar. Livet vilket uppslag, jaget vilket inslag, kroppen ett ödets utslag som styras efter behag utbrast han med läppar spräckta inför en ny morgondag.

Efter att ha vägrat praktisera Oidipalmytologin fick jag själv se hur Sigmund började skriva på sin nya tes: Det stereotypa hjärtats trumma (eng. Drum theraphy) + Die autistichse grosseland interstallaris. Alla har en sådan stor fördomsfullhet om att pojkar inte kan leka med dockor…. Scheize .. Utan att med ett enda ord påpeka någon fundamentalsats om varför könshåren i regel är ganska krulliga. Hans lockelse verkade ha bedarrat. Men han lovade oss alla att följa med i resan mot eskapaden att bara bliva till och tilldragelserna strax därefter, så om du inte är alltför strävhårig får du möta Sigmund i muttan igen. Tills dess hejdå.

Länkar
Maternal vitamin D depletion alters neurogen
esis in the developing rat brain.

Maternal vitamin D3 deprivation and the regulation of apoptosis and cell cycle during rat brain development.

Neophobia, sensory and cognitive functions, and hedonic responses in vitamin D receptor mutant mice.

https://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sex/articles/testosterone.shtml Om testosteronets effekter.

Sex Differences in the Brain: Implications for Explaining Autism

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3329488
Biological foundations of dyslexia. A review.

Sigmund direkt från drömlandet

Mer och mer frånvarande blev han, men sluta prata verkade inte stå på dagordningen. -Men några av myterna kring D-Vitamin kanske vi kan halshugga lite försiktigt? Att Rakitis skulle vara orsakat av D-vitaminbrist förefaller vara svårt att se, det finns en rad faktorer som påverkar nybildningen av benmassa och vitamin-d är bara en av de faktorerna. IGF-1 och bindningsproteinerna runt har också en stor betydelse sa Sigmund och blev så bestört över faktafelen kring benurlakningen att han vägrade bevisa Oidipalmytologin på sin egen mamma, nu när han äntligen fick chansen att vara lite praktisk. Vi ljuger alla ibland så gissa när jag gör det, väste han hemtamt, ur skrivmaskinshjärnan.

Sigmund skrev: Den jävla musen som saknar Vitamin-d receptor, VDR-knockout får inte någon vanlig rakitis, så ni kanske ska ta och tänka om litegranna. Jag tänkte ofta på kuken men menade benet, alltså själva märgen och vad som händer där. Dess förmåga att producera uppfostrande progenitorceller och andra förstadier till försvarets grunder, det är exakt det D-vitamin handlar om. Vem jag är och hur jag uppfattas inuti av cellernas etui. Förlåt mig, jag var en själslig dyslektiker och allt jag bara ville var att mata fåglar i en park, som så många äldre människor i parkerna världen över, men nu åker mina sädesärlor, nu åker mina lass. Kom tidevarv ni kom.

Hur vet annars varje cell i kroppen att den tillhör kroppen och inte är främmande, viskade Freud uppgivet ur en nästan orörlig svettpärlemustasch. Överjaget – Underlivet och kakalorumet i cellväggarna, det sprutar ur slemsäckarna och alltet har en hamn. Utanför benet i cellernas famn.

You right, i am left, they are gone.

Freud sjunger
Du ser, många socionomer är förstfödda, deförsöker studera sig till något de inte helt naturligt förstår sig på, psykiatriker har som regel en störning i botten varför skulle annars deras intresse bottna så djupt? Men de bägge älskar verkligen djupt att bli generaliserade som grupp, vilket vi kanske ska göra mer, självklart anger vi också syftet att hjälpa dem som orsak till det hela. Att hjälpa är en evolutionärt lönsamt påstående, varför skulle det annars finnas?

-Sitt ned Sigmund hemligheten med universum är apati. Orthopädusch undfallenheit. Se galaxen kröka sig nedanför lökarna, det är därför gud gråter. Tårarna är rörelse. Men om gravitation var det vi trodde så skulle alltet ha klumpat ihop sig för länge sedan. Mekaniken bakom de periodisk hetrongena strukturernas homogenitet rymmer nog mera obundna funktioner i varierandets kalkyler.

Så välkommen till min djungelbok din gamla gnagare.