Etikettarkiv: ADHD Test

Dansk ADHD Voxen Test

Dansk ADHD Test Voxna WHO

Checklisten er et instrument, som dækker kriterier for ADHD. Man har på
baggrund af et amerikansk materiale identificeret seks ud af de 18 spørgsmål som de mest prædiktive symptomer i  relation til ADHD. Disse seks spørgsmål danner basis for ASRS v1.1 screeningsinstrumentet og udgør samtidig

Som kvalificeret sundhedsfaglig behandler kan du bruge ADHD Test som en hjælp til at screene for  ADHD hos voksne patienter. Informationer fra denne screening kan give et indtryk af om der er  indikation for et mere grundigt klinisk interview. Spørgsmålene i ADHD Test er i overensstemmelse med DSM-IV kriterierne og specifikt rettet mod manifestationerne af ADHD symptomer blandt voksne. Spørgeskemaets indhold afspejler også den vægt DSM-IV tillægger symptomer, påvirkning af dagligdags aktiviterer og personlige relationer samt barndoms anamnesen i forhold til en korrekt diagnose.

Checklisten tager omkring 5 minutter at udfylde og kan være et væsentligt bidrag til den diagnostiske proces.

18Q_Danish_unshaded

– Print it –

ASRS-v1.1 Copyright WHO

Testet är nu också godkänt av ADHD och ADD Digest  Kvalitetskommitté

Dansk ADHD Voxen Test. Quality Approved by  ADHD och ADD Digest  Kvalitetskommitté

Bland våra övriga tester finns 6 frågors test ADHD test för vuxna
ADHD test för vuxna 18 frågor –  Det stora ADHD testet för vuxna
Vi har för enkelhetens skull även en samlingssida om ADHD Test.

Wikipedia ADHD Dansk. Unge med ADHD fylder fængslerne. Forskere løser gåde om mystisk lidelse

Läs även andra godkända åsikter om Jesus ADHD Test, ADHD på Youtube, Flickr ADHD.

Det Bästa ADHD Testet för Vuxna

 

ADD Test för vuxna av WHO

ADHD Verkar vara rena kinesiskan för en del, mest för att de inte vill känna igen nyanserna i  språk som vi alla talar inom oss. Då passar det bättre för en del att tala om bokstavsbarn i stället för ord, bara för att kränga sin egen mening.
Här hittar du det största ADHD vuxen testet i original. Nu har vi gjort det ännu enklare att göra testet.

Vi vill bestämt avråda från att dra några större slutsatser av testet, det är och förblir ett underlag för din läkare att dra slutsatser från samt för dig att bedöma din egna funktionsförmåga. Vilket självfallet begränsar testets validitet, testet är dock ansett som de bästa och mest kvalitativa på någon webbplats, så varför nöja dig med kopior när du kan få originalet.

ADHD TEST 18 frågor

(Testa att ”spara som” ifall du inte lyckas öppna testet genom att klicka på länken)

Här kan du ladda ned testet, skriv ut det och gå sedan noggrant igenom frågorna. Testet är tänkt som ett underlag för dig och din läkare att försöka förstå dina bra och dåliga sidor. Testet är utarbetat av W.H.O och är att de absolut mest kvalitativa testen som finns per ”postorder” och ska tas för vad det är, varken mer eller mindre. Det är ett underlag för dig och din läkare att ta ställning till.

ADHD Vuxen Test

Stora sidan om ADHD test med bland annat det lilla ADHD testet.

Vad är ADD?

En del har frågat om det inte finns något speciellt framtaget ADD test för vuxna, svaret är att vi inte sett något. Men tänk på att ADD är en form av ADHD där man inte har en fysisk hyperaktivitet, vilket är den egentliga skillnaden. Det är egentligen bara att räkna bort frågor kring hyperaktivitet.

ADHD ADD fakta youtube
Om ADHD, Concerta Metylfenidat Mediciner eller inte  m m.
 

ADHD test uppgraderat (skit ändå)

klicka och skriv ut

Vuxen ADHD testet uppgraderat. Som en extraservice till våra läsare har vi uppgraderat testet men också visat varifrån alla har kopierat det.
I våran tidigare så bejublade bantarskola har vi tagit upp konsten att gå ned 10 kilo i vikt per vecka utan risk för jojjoeffekten, dvs att du snabbt går upp igen. Nu är det dags för att gå ytterligare ett steg nämligen till det lilla hjärnimplantaget som vid lämpliga tillfällen kan ge lite stötande signaler till hjärnkontoret. Metoden verkar dock inte alls vara lika effektiv som någon av våra metoder inte ens lika effektiv som usama-bantningen med Gwerzulky. Men det finns fallgropar och dem skall ni undvika säger Gwerzulky och ser lite plurigt morgonkåt ut, med alla sina små aknegropar stående rätt ut.

Jag har gdo lust att skrika till honom att inte kalla runda personer för fetton men just då säger han Mycket överraskande och plötsligt: Jag vill bli älskad som alla andra och rodnar.

Vem vet, kanske står han där än idag och känner just samma sak.

Läs även andra bloggares åsikter om Vuxen ADHD Test, ,

IKEA har en gås oplockad med KinaPå sex-kant med tillvaron
IKEA meddelas nu ha en gås oplockad med sin kinesiska underleverantör som har slitit dun, fjäder av fåglarna medan de ännu levde. Cheferna för inköps avdelningen um-gås nu med tanke på att avsluta affärerna med leverantören. Vilket ibland i praktiken bara betyder att de köper fjädrar från samma plockare men av en annan mellanhand. Att bara umgås med handplockade fjäderfäs leverantörer ställer till mycket extra arbete för de redan så segslitna IKEA medarbetarna som kan drabbas av psykosociala stresseksem och annat med tanke på just detta.
Organisationen ”Rör inte mitt fjäderfä” befinner sig än på planeringsstadiet så de kan inte sända några stoppande äggläggninskommandon till fabrikören även om de ville och som många andra får fullständigt pippi på dessa primitiva kuddtillverknigsmetoder som ingen kan sova gott utav allra minst fågeln. Ty den är död.

Klarar sig den kinesiska fågelhandlaren undan IKEA´s onda öga har de en enorm flax. Inköpscheferna känner sig inte alls äggade av att handla med dem igen. Men ska man göra ägg får man fantanimej också krossa äggen upplevs någon av de inblandade parterna ha sagt.

Läs även andra bloggares åsikter om IKEA, Huvukudde, Dun, betäcknig, djurskydd, Fjäderfän, oplockad gås, VAVVA?´ADHD på youtube. .

ADHD Test: Har du Vuxen ADHD

 

 Testa om du har vuxen ADHD
Gång efter annan dyker det upp möjligheter att testa om man har ADHD på nätet, naturligtvis är det inte speciellt seriöst eller någon säker metod, men många verkar vara väldigt förtjusta i skiten. Eftersom vi saknar ryggrad och alltid vänder kappan efter vinden kommer här en test har du vuxen ADHD.
Aftonbladets Testa om du har Vuxen ADHD
Aftonbladet hade tidigare i år ett upplägg om ADHD test som man fick betala för. Någon annan tidning härmade snabbt efter, Men som sagt ta det med några skopor salt.

 

ADHD Test
ADHD Test för vuxna

Aftonbladets test bygger egentligen på exakt samma 6 frågor som de flesta sajter kopierat rakt av från WHO´s original test vilket du ser nedan.

ADHD TestASRS v1.1 Copyright WHO

Originaltestet ligger här –  6  Frågors-ADHD Test för Vuxna – (Pdf) bästa är att printa ut testet först och sedan göra det, återkom gärna med hur det gick!

Det är just det testet ovan som  alla  har kopierat rakt av, Expressen Aftonbladet med flera men det brukar de inte skriva. Varför nöja sig med en kopia när du kan få originalet direkt här.

En test på nätet kan aldrig kan ersätta en riktig diagnos osv, men kanske kan det ge ett litet större hum om det hela.

Lägg ihop antalet kryss som hamnar inom det skuggade området. Fyra eller flera kryss pekar på att dina symptom kan överensstämma med vuxen ADHD. Det kan vara bra att tala med din läkare eller annan specialist angående utredning.

Se även det stora
ASRS v1.1 Copyright WHO