Etikettarkiv: Dansk ADHD Test

Dansk ADHD Voxen Test

Dansk ADHD Test Voxna WHO

Checklisten er et instrument, som dækker kriterier for ADHD. Man har på
baggrund af et amerikansk materiale identificeret seks ud af de 18 spørgsmål som de mest prædiktive symptomer i  relation til ADHD. Disse seks spørgsmål danner basis for ASRS v1.1 screeningsinstrumentet og udgør samtidig

Som kvalificeret sundhedsfaglig behandler kan du bruge ADHD Test som en hjælp til at screene for  ADHD hos voksne patienter. Informationer fra denne screening kan give et indtryk af om der er  indikation for et mere grundigt klinisk interview. Spørgsmålene i ADHD Test er i overensstemmelse med DSM-IV kriterierne og specifikt rettet mod manifestationerne af ADHD symptomer blandt voksne. Spørgeskemaets indhold afspejler også den vægt DSM-IV tillægger symptomer, påvirkning af dagligdags aktiviterer og personlige relationer samt barndoms anamnesen i forhold til en korrekt diagnose.

Checklisten tager omkring 5 minutter at udfylde og kan være et væsentligt bidrag til den diagnostiske proces.

18Q_Danish_unshaded

– Print it –

ASRS-v1.1 Copyright WHO

Testet är nu också godkänt av ADHD och ADD Digest  Kvalitetskommitté

Dansk ADHD Voxen Test. Quality Approved by  ADHD och ADD Digest  Kvalitetskommitté

Bland våra övriga tester finns 6 frågors test ADHD test för vuxna
ADHD test för vuxna 18 frågor –  Det stora ADHD testet för vuxna
Vi har för enkelhetens skull även en samlingssida om ADHD Test.

Wikipedia ADHD Dansk. Unge med ADHD fylder fængslerne. Forskere løser gåde om mystisk lidelse

Läs även andra godkända åsikter om Jesus ADHD Test, ADHD på Youtube, Flickr ADHD.