Alla inlägg av Concerta ADHD Coaching

All dogs have ADHD – bokrecension


“All dogs have ADHD” Är full med pedagogiska bilder som gör det lätt för många personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), att känna igen sig i vissa situationer, eller känna igen någon annan som har ADHD eller närliggande problematik, boken är skriven utifrån en positiv syn på ADHD snett genom ögonen på människans bäste vän hunden. Ändå blir den inte så puttenuttigt dogmatisk som man kan tro, även om man ibland vill skälla lite på sig själv ibland.

Bildernas uttrycksfullhet gör boken avväpnande för någon som kanske annars inte skulle ta till sig budskapet, kan vara en god början inför en mer långtgående social träning i fall det är vad som man vill åstadkomma.

Här kan du hitta vad andra bloggare skriver om All Dogs Have ADHD av Kathy Hoopmann

Har även recenserats tidigare av Frk F. Lisa kanske står på tur för nästa mästerrecension?

Concerta under graviditeten?

-Nej generellt aldrig.
Concerta och alla andra preparat med Metylfenidat är tvärtom kontraindicerat under graviditeten. Man brukar alltid avråda från det. Samma sak med amfetamin.

 Concerta : Graviditet

Kategori B:3.
Kvinnor i fertil ålder skall använda ett effektivt antikonceptionsmedel. Concerta är kontraindicerat under graviditet (se Kontraindikationer).Tillförlitliga data från behandling av gravida kvinnor med metylfenidat saknas.
Djurstudier har visat att metylfenidat har reproduktionstoxiska (teratogena) effekter (se Prekliniska uppgifter). Den eventuella risken för människa är okänd. Erfarenheter från människa visar att amfetaminer kan vara skadliga för fostret.
Kvinna och ADHD
Uppmärksammar

Personer med mindre social stereotypi

och mer åksjuka

Bli din egen journalist
Ta hand om dina bokstavsbarn
I ordets egentliga mening
begreppen
high 5
Läs även andra bloggares åsikter om Concerta video, Ritalin, Equasym,