ADHD: Några intressanta notiser 2008

Helagotland belyser det faktum att flest personer med adhd bor och medicineras på ön. Av all statistik att döma så verkar ingen uniformerad nazistmilis växt upp som en följd av det. Däremot skulle det vara oerhört intressant att se vilka följder det får på ett samhälle när fler får hjälp, eller vad säger Socialstyrelsen? Skulle det då inte vara möjligt att helt kallt påvisa om några sociala förlisningar och dödsfall kan knytas till att människor får en bättre hälsa. Då kanske statistiken också gäller omvänt, dvs en bättre hälsa skapar synergieffekter för övriga samhället.

Vården i Gotland bör kunna jämföras med att 13-årige Johan väntade på adhd-medicin i tre år. Eller de som aldrig fått någon diagnos eller hjälp, vilken statistik talar om dem?

Kostnaderna för personer som har brist på melatonin har ökat dramatiskt då Läkemedelsverket har licensbelagt det generiska melatoninet och godkänt en produkt som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Läkemedelsverket licensbeläggning av en produkt som är receptfri i många andra länder har väl bara den enkla logiken att de väntar på medel som deras finansiärer kan patentera och är syntetiska obeprövade varianter av melatonin, eller medel som griper in i melatoninsyntesen. Annars blir det synnerligen svårt att förklara att man kräver samma typ av licens som för tung narkotika som för ett medel som är helt receptfritt i andra länder. Någon som upplever sig ha en bättre mera logiskt underbyggd förklaring är självfallet välkommen med den.

Dementas mediciner dopar forskarhjärnor, en intressant artikel om droger för och nackdelar där allt inte är svart eller vitt. Överraskande och framsynt från sydsvenskan. 1 av 20 barn borde få amfetamin- Intressant artikel där delar av utvecklingen kring förskrivning av de så kallade centralstimulerande medlen som amfetamin och metylfenidat belyses.

Engelska BBC radio har ett litet avsnitt om adhd.

Falsk larm om drogade barn. Larmet om att 200% fler fick sömnmedel visade sig vara falskt och mera beroende på att bokstavsjournalisterna fastnat i siffrorna och fått ett begreppsmässigt handikappsyndrom. Någon som har EAN-koderna till den bakvända journalistiken? Påven verkar dock be för de utsatta barnen, frågan är hur väl det fungerar och hur många år till diskrimineringen ska tillåtas fortsätta.

Men visst att bli bemött med trakasserier i stället för svar, det tar nog priset av alla vi talat med skrivit till eller mött telefonledes. 1 2 3 Här är frågorna man väljer att inte att svara på, som framgår har man haft god tid på sig.

Läs även andra bloggares åsikter om Gotland, 2008, ADHD, medicin, , metylfenidat, Concerta,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *