CATS systemlogik & Dogmatiken

Vad ska övervakas och försvaras?

Maria Larsson kanske skulle låta FRA övervaka just systemlogiken i den svenska vården, det finns en hel del som öppna källor i dag kan avslöja för oss. Det bör självfallet vara Regeringens plikt av avläsa samhällets organ och fingrar – varför görs inte det? Vad ska vi annars ha avlyssning till om inte för återkoppling av en operativ basverksamhet, det är A1 i alla logiska system, politiken torde inte ha några egna gravitationslagar som frigör dem från det sammanhangets logiska basfot.

Vilka är de egentliga resurserna?

Samhällets egentliga resurser torde vara just folkhälsan men den har leasats ut till en forskning för självändamål och försäljningspotentialer. Kanske kan också Regeringen hjälpa till att utbilda Försvarsmakten vartifrån det verkliga hotet kommer ifrån? Går det förresten att inta ett land vars medborgare hyser en obrottslig lojalitet mot sitt rike? Eller är det så enkelt att försvarsmakten är och alltid har varit en desorienterad kloss utan större verklighetsförankring än att den skapar sina egna uppdrag och därvidlag är en evighetsmaskin. Varje år sker en massa dödsolyckor inom försvarsmakten men är den själv medveten om att den kan utgöra en fara genom att förlänga ett kallt krig? Är det något försvarsmakten någonsin kommer att inse självmant? Eller har stabsledningen: Tillträde förbjudet från den logiken?

CATS får än så länge vara med och leka krig med de stora grabbarna. och det varden gud välsignat för grabbarnas leklusta. Men till vilket pris? Finns det ett större hot än neglekten för de interna ilojalitetskällorna, oavsett om de är assymetriska eller inte? kan man på ett allvarligare sätt vända ryggen till systemlogiken i uppdragets kärna, än att vägra inse vilka värden som ska försvaras.

Dagens system med uppenbara diskrimineringar inom vården är knappast förenligt med en fungerande demokrati som påstår att vården inte diskriminerar, med lite enkel statistik så skulle staten kunna se att den inte alls har avlyssnat sig själv eller sina grundläggande syften, kanske dags att återkoppla lite och slicka tassarna, eller vad säger du min lilla kisse?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *