Etikettarkiv: socionom

Det ligger ingen värdering i det

-Det ligger ingen värdering i det jag säger. Men jag förstår, hur du känner det och att du kan tolka det som en värdering.

-Tack för det socialkärring, det ligger heller ingen värdering i det ordet, det är din tolkning, men jag kan förstå hur du upplever det. Självklart ligger det inte någon värdering i mina ord, för jag vill att du ska förstå att mitt språk ständigt är värdelöst när jag talar med dig. Jag vill inte att din neurotypi sätter hinder i vägen för dig. Men visst är det smickrande att så många förstått spelet för gallerierna som i så många av de sociala ”hjälp”instanserna. Det är faktiskt därför vi måste piska psykiatrin på gator och torg för att visa vår omsorg om psykiatrikerna. Patienternas och klienterna har faktiskt väldigt stark trygghet i hela hånkedjan. Tål den ens en inverterad tankesekvens? Nu ska Vi Hjälpa er… Hur upplever ni det, känner ni ingen tacksamhet trotts att det är ofunktionellt med tolkningsföreträdena i godtycket?

Varför skulle det någon gång ligga en värdering i språket förresten? Det skall alltid vara sterilt och värdelöst, underlättar inte det när man ska kalla sin egen upplevelse för andras, genom att skala av en del av faktumen. Din upplevelse av min upplevelse blir min upplevelse medan min upplevelse av din upplevelse blir min tolkning, tja, vilket trolleri va?

Kan egentligen språk vara värdeneutralt och vart kommer i så fall ett sådant språk från? Origin & content in the seeds of language. Berätta dina hallucinationer om neutralitetsprincipernas hemvist.

Stöd socionomer och psykiatriker
Annars kanske de blir bittra och känner sig utanför, om vi då skramlar in lite värme till dem kan de ju åtminstone rent teoretiskt komma hit och sätta sig vid brasan. ”hjälp”systemens haveri är ganska gammalt, men det förljugna trotsigheten vi kan se hos många som anser sig vara hjälpare trotsar ofta det mesta. Får de inte ha den roll anser sig berättigade till kan de bli väldigt kinkiga. Destruktiva i sin projektionslusta är dock det vanligaste, vet klienten verkligen sitt eget bästa eller?

Läs mina tankar och döda bloggares uppeldade testamenten om socialkärring, socionom, gruppvetenskap, Neurotypisk personlighet, neurofeedback, ADHD, Asperger’s, eller titta på lisas pms bilder.

Saker måste man vara socionom för att inte förstå?

Eller saker som kräver en viss utbildning för att inte kunna förstå…

Gång efter gång ser vi den godtycklighet som drabbar de som mest behöver hjälp. Men hjälpen är påfallande ofta konstruerad utifrån de förutfattade meningarna hos socialsekreteraren eller handikappsekreteraren helt utan något vetenskapligt underlag för det lämpliga i godtycket. Trotts att en massa pengar betalas ut för ändamålet, så kvarstår det enkla faktumet att någon genuin hjälp utifrån klientens verkliga behov ofta kan vara svår att få.

Det är ur ett gigantiskt underläge många får kämpa sig fram för att få någon hjälp överhuvudtaget, de som klarar sig bäst är psykopater, de som klarar sig sämst är tvingade att bli psykopatiska för att få en rimlig hjälp. En historia vi inte alltför sällan hör. Den döva självgodheten kanske inte lyssnar till något annat än den som skriker, men de som verkligen behöver hjälpen sällan kan skrika.

Nu senast ett fall med en kille som har adhd och asperger och fått vänta 1 år på hjälp. Det pinsamma i sådanahär historier kan vara att hjälpbehovet ofta kan vara väldigt klart uttryckt från den hjälpbehövande eller dennes närhet, men utföraren har varit omvittnat kreativ i att negligera behoven. Inte sällan verkar den som bestämmer över hjälpens utformande betinga sig ett så stort tolkningsföreträde framför den som behöver hjälpen att den inte ens behöver lyssna till det sagda och skrivna ordet. Kanske är det också just därför en del med allvarliga problem mer och mer börjat använda den diagnostiska termen socialkärring*, för att beskriva fenomenet.

*Observera att det inte alls ligger någon värdering i ordet utan det är en deskriptiv term satt för att konkretisera ett fenomen som i grunden bygger på nonchalans inför den utsattes grundläggande behov. En socialkärring, flera socialkärringar är också en terminologi som används inom NT-konvservens något instängda språkbruk, viket inte ska sammanblandas. Vi vill bara hjälpa socialkärringarna att det också kan finnas mer synpunkter än de ids uppfatta spontant och vad passar väl då bättre än lite förutfattade meningar utifrån ett komprometterande diagnossystem. Det ligger väl aldrig någon värdering i språk överhuvudtaget? Det är väl därför man använder det som någon sa. Tja, då är det ju per definition dessutom en värdelös terminologi för den som måste äta grismaten från den, lite väl tröttsamma knorrar på den svansen av den symbollogiken.

Att veta allt är mycket store gud

-Jawohl?
Symptomatiskt för den vanliga översittaren är också att vissa bilder upplevs som betungande. Varför är det så?
-Är bildning om realiteten alltför krävande?