Etikettarkiv: Läkemedelsverket

Nya riktlinjer för ADHD behandling

De nya riktlinjerna för behandling av ADHD finns nu tillgängliga hos Läkemedelsverket

Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Bakgrundsdokumentation

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Ny rekommendation

Kommentar

Till behandlingsrekommendationen kring  ADD ADHD.

Läkemedelsverket visar visionslöshet och väljer slappt att anpassa sig till verkligheten och hur den ser ut, för att inte verka alltför bakom. Att vuxna behandlas framgångsrikt mot ADHD med diverse mediciner verkar nu Läkemedelsverket förstått.

Än värre är det kanske när det gäller den okunskap om flickor och kvinnor som uppenbart finns inom hela kåren. Läkemedelsverket skriver: ”SBUs inventering av det vetenskapliga underlaget för behandling av ADHD hos flickor (2005) har också beaktats.” Beundransvärt är väl att nu har vi en statlig myndighet som säger sig ha beaktat det faktum att vi äger kunskap om en väsentlig diskriminering men inte på något sätt gjort något åt det eller fört fram den sannolika skillnaden för att snabbare kunna integrera en behandling som inte längre diskriminerar något kön, men det väljer Läkemedelsverket att inte göra. Man påstår sig ha tagit till sig kunskapen om SBU rapporten som i princip säger två saker (1)vi vet lite men (2) vi vet att det diskrimineras – för att ta hänsyn till. Frågan är att man kan beakta det förhållningssättet som seriöst utan att göra något åt sakförhållandet.

Denna princip strider självfallet med grunderna i Läkemedelsverkets egna styr och regler brev: 1 Verksamhetsstyrning. Det säkerställer ingen god tillgänglighet för flickor eller större valfrihet, vi vet tvärtom att flickor i flera år i själva verket förefaller ha fått andra diagnoser än adhd vilket knappast kan tyda på en kunskapsbaserad valfrihet eller god tillgänglighet för den grupp som av gammal vana tenderar att få fel behandling eller? Är det inte i själva verket för den som läser nedan ganska tydligt att varenda en av de grundläggande reglerna är åsidosatta när det gäller just en grupp?

Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Arbetet inom politikområdet ska särskilt inriktas på att

säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
– säkerställa att hälso och sjukvården är kunskapsbaserad

På vilket sätt menar kan läkemedelsverket sig kunna ta hänsyn till kunskapen att att vi vet att flickor underdiagnostiseras om man inte gör något åt det? Hoppas man på ett tankeöverföringsmirakel när man gör riktlinjerna för den svenska läkarkåren att följa? Eller menar man att just det faktum att man tagit hänsyn till att vi har låg kunskap räcker att meddela? Det har vi väl alltid haft så som nyhetsvärde är det väl inget större scoop?

Mediciner och beredningar

Kanske ska man därför inte vara alltför förvånad att de missat effektivare medel med mindre biverkningar som till exempel Focalin som levererar mer effekt per mg och mindre biverkningar. Ser vi en enda notis om det? Däremot noteras att Dexamfetamin bör användas och att Levoamfetamin i princip är effektlöst. Då kanske man också i konsekvensens namn inte ska luta sig på undersökningar som är gjorda på olika grader av enatiomerinnehåll som Adderall, vilket skulle förefalla logiskare ur konsekvensanalytisk synpunkt.

Interaktionsavsnittet viktiga saknar data!

Att man inte nämner beredningar i farmakopén som påverkar Dopamin / Noradrenalin omvandlingen via DBH tex Disulfiram är allvarligt. Det kan vara intressant ur flera synpunkter men även nödvändigt ur andra synpunkter. Nu har Wikipedia ett bättre utbud av interaktionsbelysning för ämnet än vad FASS har, bra eller dåligt – vad tycker du?

Då en alkoholberoende person med ADHD sannolikt skulle kunna ha stor nytta av kombinationen kan det vara väl värt att veta vilken synergism den leder till när det gäller förhållandet dopamin noradrenalin, varför det inte står i riktlinjerna eller är inskrivet i FASS framstår för mig som en gåta. Att alkoholberoende personer generellt inte ska behandlas med cs är en sak men när undantagsfallen kommer kan det vara bra för behandlande läkare att veta hur ämnena interagerar och att Antabus ökar på dopaminnivåerna men sänker noradrenalin.

Metamina

I länken ovan har vi adderat fakta till den svenska farmakopens rekommendationer gällande Metamina. Jag utgår från att den skrivs om och fakta adderas enligt länk ovan. Sedan bör vi kanske i konsekvensens namn också få ställa frågan varför man hänvisar till Adderall i sitt faktaunderlag när man på en annan sida säger att amfetamin av L-typ är effektlöst mot ADHD  symtomatologin.

Concerta vs. Focalin?

Att Läkemedelsverket heller inte har analyserat effekterna av enantiospecifikt verkande beredningar djupare när det gäller metylfenidat är ganska tveksamt med tanke på att en effektivare beredning antagligen skulle ha mindre hjärt och kärlpåverkan med bibehållen effekt på primärsymptomen preccis som Metamina kontra Amfetamin, varför har man inte utvärderat Focalin? Läkemedelsverkets egna underlag säger väl att det är den ena enantiomeren av metylfenidat som utövar den huvudsakliga effekten, varför använder man sig inte då av den kunskapen?

Konsekvensanalytiskt perspektiv

Läkemedelsverket har inte alls dragit några längre rimliga slutsatser om vad ickemedicinering leder fram till vilket är det enda kliniska relevanta perspektivet de har att jämföra med. De har dock gjort 2 undantag: Längdtillväxt och eventuell förändring i kriminellt beteende. 2 iofs relevanta parametrar. Men de har totalt missat den signifikanta parametern som torde vara funktionsutvecklingen i det stora hela sett genom ett sociometriskt perspektiv, vilket torde vara den största mätfaktorvariabeln.

Redan 1937 började en del inse att Benzedrine kunde fungera bra på barn med stora problem att koncentrera sig, i mitten på femtiotalet kom sedan Metylfenidat. Vad har egentligen hänt sedan dess?

Läkemedelsverket är ute och flummar igen

I stora påkostade inslag kan vi se vårat kära Svenskbyråkratiska läkemedelsverk gå ut och varna för hur farligt det är med medel som inte gått genom deras händer. Detta samtidigt som det juridiska lagrummet gett den kriminella marknaden monopol på försäljningen och tillhandahållandet av diverse droger, måhända med vissa smärre undantag.

Effektivaste är knarket helt legalt

De riktigt starka drogerna är som vanligt helt legala och det finns flertalet sajter som säljer produkter som är flera gånger starkare än metamfetamin helt legalt, vilket en mycket snabb sökning på till exempel desoxypipradol mycket snabbt bevisar. Det gäller som vanligt bara att veta vad man vill ha så kan man mycket snabbt få fram extremt högpotent narkotika helt lagligt till ett billigt pris, knappast någon nyhet. För de som satt sig in i ämnet och ni tror väl inte det handlar om pensionärer enbart som lärt sig datorn bara därför, nej det är självfallet mest barn och ungdomar.
Läkemedelsverket varnar onyanserat för allt icke auktoriserat, som i vissa fall kan vara samma verksamma produkt till ett tio gånger lägre pris. Vilket snabbt kan ses när de gäller generika av Tadalafil typ.
Vi skall inga andra gudar hava än den den auktoritativa FarmakoMessias Läkemedelsverket, samma jävla myndighet som förhindrar förskrivning av melatonin, (det naturliga sömnhormonet) till personer som har fel i omsättningen av melatonin, dvs personer med autistspektrumstörningar eller dess gränsland, ibland även adhd. Säger annonserna något om att dessa personer i stället hänvisas till beroendeframkallande medel?
Övertygande bevis saknas för melatoninets effekter på barn påstår den farmakomessias, tja. Så kan man förvisso se det, men övertygande bevis saknas för att något annat alternativ skulle vara bättre för personer med störningar av just melatoninomsättningen, vilket kanske till och med våra besserwissriga byråkrater kan fatta, även om de jobbar för farmakomessias självt.
På vilket konto skrivs biverkningarna av utebliven medicinering?
Bara genom att se genom det encyklopediska ögats enkeldsidiga primaddonnadogm, kan man lyckas påstå att det inte är bevisat att melatonin inte har övertygande belägg för sitt existensberättigande som medicinering till de som har fel i omsättingen av samma ämne. Hade deras pseudovetenskapliga tänkande bara gått ett litet steg in i ett vetenskapligare förhållningsätt hade de mycket snabbt kunnat konstatera att biverkningarna för personer som INTE medicinerats antagligen är enorma jämfört med den grupp som medicinerats.
Jag utmanar läkemedelsverket att försöka ta fram några bevis för vattnets effektivitet när det gäller barn som inte kan sova. Finns det några? Eller är det så enkelt att det finns betydligt mycket mer vetenskapliga belägg för melatonins effekter på sömn än det finns vetenskapliga belägg för att vatten skulle kunna ha någon funktion på barns sömn?
Läkemedelsverket talar om att:

– I bästa fall är det sockerpiller, men läkemedlen kan också innehålla
tungmetaller eller andra farliga substanser. Ibland innehåller de rätt substans,
men för litet eller för mycket, säger Kerstin Hjalmarsson på Läkemedelsverkets
inspektionsenhet. från DN

Visst de är sant men säger de att melatonin enligt FASS i vissa fall ger MINDRE biverkningar än sockerpiller och det är exakt samma ämne de valt att ha stränga restriktioner kring. Talar den byråkratiska reklamkampanjen om konsekvenserna för de stackars familjer vars barn har störningar i melatoninomsättningen som nu tvingas ta beroendeframkallande medel i stället?
Nej, byråkraternas självbegottelsekampanj har bara börjat och fan vet var den slutar. SKa byråkraterna kräva licenser för insulin också så att vi får lite logisk balans i charaden av paragrafslevad godtycksgröt. Eller har byråkratin fått panik och slänger iväg 20 miljoner för att inte se ut som puckelryggar i ett cirkadiskt klocktorn som de inte förstår?
Vadå propaganda. Var Neurosedyn ett godkänt läkemedel enligt konstens alla regler? Då kanske det stereoselektiva tänkandet kan begagnas på flera fronter. Interorganisatorisk multimodalt.

Hur många dör varje år av godkända medel som heparin?
Hur många dör av obhehandlade sjukdomar i sverige? I vetenskapens namn behövs faktiskt statistik på det också för att kunna avgöra nettonyttograden av obehandlade och behandlade konsekvenser. Allt annat är halvvetenskapliga messyrer och har vi sett en hel del utav nu när de insett att de börjat förlora kontrollen.

Men herregud, ni har ju aldrig haft någon kontroll, bara att kunna hävda sig med halvetenskapliga messyrer imponerar väl inte? Den riktigt tunga narkotikan är helt legal, skadeverkningarna är stora i Sverige på grund av att människor är underbehandlade på vissa håll och sannolikt även robust överbehandlade på andra håll. Då slänger byråkratin in 20 miljoner på en reklamkampanj för att befästa sin ställning som kontrollmyndighet, när de inte haft någon rimlig kontroll någon gång under hela sin existens.
En god början är att ta kontroll över det halvvetenskapliga godtycket som iklädd paragrafuniformering tas som ursäkt för att styra ett synnerligen sjukt regelverk vilket är allt annat än logiskt.

Melatonin blir svårare att skriva ut – Circadin lättare

Sveriges Radio berättar om att Läkemedelsverket fått mycket stark kritik från flera läkare för sitt beslut att göra det ännu svårare för dem att skriva ut melatonin, kroppens naturliga sömnhormon.

Jag kan bara hålla med, det är verkligen mycket besynnerligt att läkemedelsverket inte bara nöjer sig med den vanliga licensen utan dessutom ska göra det än svårare att skriva ut ett naturligt sömnhormon till de som har störningar i omsättningen av det. Men det är klart, Läkemedelsverket livnär ju sig på avgifter från läkemedelsbolagen så det kanske kan förklara varför de nästan samtidigt godkänner ett annat medel (Circadin) vilket är 3 gånger dyrare och har som verksamma beståndsdel just Melatonin.

Det är faktiskt inte alls alla länder som har receptkrav på just Melatonin men i Sverige så går det inte ens för en läkare att skriva ut rent Melatonin på recept (om det inte heter Circadin och är 3 gånger så dyrt förstås) trotts den fria förskrivningsrätten.

Jag är djupt imponerad över hur oerhört mycket läkemedelsbolagen fortsätter att styra och ställa som de vill, givetvis i klädseln av något pseudovetenskapligt förkläde. Varför staten inte satsar mera pengar på forskning om vad som håller människor friska är ett mysterium, inte bara sjukvård utan även friskvård bör forskas kring. Och den forskningen bör inte styras av enbart intressen som vill tjäna pengar för egen del.

Staten kanske ska vakna någon dag och inse att den faktiskt finansierar stora delar av läkemedelsbolagens forskning men kontrollerar den inte alls, så nu betalar staten för att de självtillfredställande intressena skall tillfredsställa sig själva än mer. Skulle det inte vara bättre om staten tog ansvar för forskningen och styrde den i stället för att bara betala för den indirekt via de höga läkemedelskostnaderna?

Skillnad på melatonin och melatonin
Melatonin och Circadin
Det naturliga sömnhormonet blir svårare att skriva ut, men då får läkemedelsbolagen kränga sina guldkalvar: De härligt beroendeframkallande sömnmedlen i stället, ack ja allt är som vanligt … I vilken bransch har man lika trogna kunder?