Nya riktlinjer för ADHD behandling

De nya riktlinjerna för behandling av ADHD finns nu tillgängliga hos Läkemedelsverket

Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Bakgrundsdokumentation

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Ny rekommendation

Kommentar

Till behandlingsrekommendationen kring  ADD ADHD.

Läkemedelsverket visar visionslöshet och väljer slappt att anpassa sig till verkligheten och hur den ser ut, för att inte verka alltför bakom. Att vuxna behandlas framgångsrikt mot ADHD med diverse mediciner verkar nu Läkemedelsverket förstått.

Än värre är det kanske när det gäller den okunskap om flickor och kvinnor som uppenbart finns inom hela kåren. Läkemedelsverket skriver: ”SBUs inventering av det vetenskapliga underlaget för behandling av ADHD hos flickor (2005) har också beaktats.” Beundransvärt är väl att nu har vi en statlig myndighet som säger sig ha beaktat det faktum att vi äger kunskap om en väsentlig diskriminering men inte på något sätt gjort något åt det eller fört fram den sannolika skillnaden för att snabbare kunna integrera en behandling som inte längre diskriminerar något kön, men det väljer Läkemedelsverket att inte göra. Man påstår sig ha tagit till sig kunskapen om SBU rapporten som i princip säger två saker (1)vi vet lite men (2) vi vet att det diskrimineras – för att ta hänsyn till. Frågan är att man kan beakta det förhållningssättet som seriöst utan att göra något åt sakförhållandet.

Denna princip strider självfallet med grunderna i Läkemedelsverkets egna styr och regler brev: 1 Verksamhetsstyrning. Det säkerställer ingen god tillgänglighet för flickor eller större valfrihet, vi vet tvärtom att flickor i flera år i själva verket förefaller ha fått andra diagnoser än adhd vilket knappast kan tyda på en kunskapsbaserad valfrihet eller god tillgänglighet för den grupp som av gammal vana tenderar att få fel behandling eller? Är det inte i själva verket för den som läser nedan ganska tydligt att varenda en av de grundläggande reglerna är åsidosatta när det gäller just en grupp?

Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Arbetet inom politikområdet ska särskilt inriktas på att

säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
– säkerställa att hälso och sjukvården är kunskapsbaserad

På vilket sätt menar kan läkemedelsverket sig kunna ta hänsyn till kunskapen att att vi vet att flickor underdiagnostiseras om man inte gör något åt det? Hoppas man på ett tankeöverföringsmirakel när man gör riktlinjerna för den svenska läkarkåren att följa? Eller menar man att just det faktum att man tagit hänsyn till att vi har låg kunskap räcker att meddela? Det har vi väl alltid haft så som nyhetsvärde är det väl inget större scoop?

Mediciner och beredningar

Kanske ska man därför inte vara alltför förvånad att de missat effektivare medel med mindre biverkningar som till exempel Focalin som levererar mer effekt per mg och mindre biverkningar. Ser vi en enda notis om det? Däremot noteras att Dexamfetamin bör användas och att Levoamfetamin i princip är effektlöst. Då kanske man också i konsekvensens namn inte ska luta sig på undersökningar som är gjorda på olika grader av enatiomerinnehåll som Adderall, vilket skulle förefalla logiskare ur konsekvensanalytisk synpunkt.

Interaktionsavsnittet viktiga saknar data!

Att man inte nämner beredningar i farmakopén som påverkar Dopamin / Noradrenalin omvandlingen via DBH tex Disulfiram är allvarligt. Det kan vara intressant ur flera synpunkter men även nödvändigt ur andra synpunkter. Nu har Wikipedia ett bättre utbud av interaktionsbelysning för ämnet än vad FASS har, bra eller dåligt – vad tycker du?

Då en alkoholberoende person med ADHD sannolikt skulle kunna ha stor nytta av kombinationen kan det vara väl värt att veta vilken synergism den leder till när det gäller förhållandet dopamin noradrenalin, varför det inte står i riktlinjerna eller är inskrivet i FASS framstår för mig som en gåta. Att alkoholberoende personer generellt inte ska behandlas med cs är en sak men när undantagsfallen kommer kan det vara bra för behandlande läkare att veta hur ämnena interagerar och att Antabus ökar på dopaminnivåerna men sänker noradrenalin.

Metamina

I länken ovan har vi adderat fakta till den svenska farmakopens rekommendationer gällande Metamina. Jag utgår från att den skrivs om och fakta adderas enligt länk ovan. Sedan bör vi kanske i konsekvensens namn också få ställa frågan varför man hänvisar till Adderall i sitt faktaunderlag när man på en annan sida säger att amfetamin av L-typ är effektlöst mot ADHD  symtomatologin.

Concerta vs. Focalin?

Att Läkemedelsverket heller inte har analyserat effekterna av enantiospecifikt verkande beredningar djupare när det gäller metylfenidat är ganska tveksamt med tanke på att en effektivare beredning antagligen skulle ha mindre hjärt och kärlpåverkan med bibehållen effekt på primärsymptomen preccis som Metamina kontra Amfetamin, varför har man inte utvärderat Focalin? Läkemedelsverkets egna underlag säger väl att det är den ena enantiomeren av metylfenidat som utövar den huvudsakliga effekten, varför använder man sig inte då av den kunskapen?

Konsekvensanalytiskt perspektiv

Läkemedelsverket har inte alls dragit några längre rimliga slutsatser om vad ickemedicinering leder fram till vilket är det enda kliniska relevanta perspektivet de har att jämföra med. De har dock gjort 2 undantag: Längdtillväxt och eventuell förändring i kriminellt beteende. 2 iofs relevanta parametrar. Men de har totalt missat den signifikanta parametern som torde vara funktionsutvecklingen i det stora hela sett genom ett sociometriskt perspektiv, vilket torde vara den största mätfaktorvariabeln.

Redan 1937 började en del inse att Benzedrine kunde fungera bra på barn med stora problem att koncentrera sig, i mitten på femtiotalet kom sedan Metylfenidat. Vad har egentligen hänt sedan dess?

13 reaktioner på ”Nya riktlinjer för ADHD behandling”

 1. Kritiken mot läkemedelsverket är befogad, maken till fegare verk än detta måste vara svårt att hitta.

  Hade jag haft en fungerande medicinering så hade jag skrivit insändare, försökt påverka på annat sätt etc för att påvisa dessa uppenbara brister hos läkemedelsverket, eller om det är ren och skär okunskap, eller bristande intresse?

  Tusen tack för ert arbete i dessa frågor, försöker själv hitta fakta och sätta mig in i allt detta, då kunskapen i sverige är begränsad, eller intresset för kunskap är begränsat, för kunskap finns ju att tillgå, men då främst från USA verkar det som.

  Sen att ”alla” psykiatriker verkar vilja uppfinna hjulet själva gång på gång är ju idiotiskt, kommentarer som ”vi har ingen erfarenhet av den medicinen här” visar ju på antingen en rejäl dos högmod eller på lathet, då det medicineras friskt med denna medicin inom psykiatrin i sverige (ja, det är metamina jag menar).

  1. Hej Bomek!
   Trevligt att någon förstår syftet att med belysning-kritik och förslag:helt enkelt få bättre och kvalitativare behandling, alltför många har nekats vård av just den där söta frasen “vi har ingen erfarenhet av den medicinen här” där man också fullständigt hemtamt tagit för givet att detta kan vara en orsak till att inte behandla när det borde vara tvärt om – Nähe har ni inte erfarenhet, men så bra då skaffar ni det med en gång. För det hade väl inte varit ok om deras arbetsgivare plötsligt sagt: Nejdu löneutbetalningar det har vi ingen erfarenhet av, vänd dig någon annan stans. Men då kanske förståelsen kommer lite snabbare?

   Men visst behöver hela systemet med medicinering kraftig kritik och det ska inte bara komma från ett enda håll, alla vill ha en bättre fungerande vård men det finns ju liksom ingen knapp att bara trycka på så blir det bättre för alla, först och främst måste vården bli kostnadseffektiv och därmed hållbar på längre sikt. Forskningen är inte heller rationell för folkhälsan. Exvis så ser vi först nu att KBT är effektivare än medicin på länge sikt, vilket ju i mina ögon är ett mycket rationellt och bra påpekande som ofta stämmer, kanske med undantag av kronisk melatoninbrist men där har ju läkemedelsverket visat att det är lättare att skriva ut kokain än melatonin som är receptfritt i texvis usa så visst finns det ett och annat att säga om det hela.

   Vi behöver mer opartisk forskning som visar vad som är bra på sikt, själv tycker jag psykiatrin är sjuk om var psykiatriker i genomsnitt träffar 2 patienter per dag (obekräftad uppgift dock från en psykiatriker) och inte själv förstår den ineffektiviteten totalt sett ur samhällssynpunkt som helhet. … Ja det finns mycket att säga. Men för mycket pengar går åt fel håll och SSRI verkar inte fungera på det syndromet… Dock jobbar en del läkare som bara attan så helt svart-vitt är det ju inte längre, dock en radda systemfel och godtycke.

   1. En undran: Då disulfiram (antabus) tydligen verkar öka det fria dopaminet och hämma fritt nor-adrenalin så är detta kanske en väg att gå för dom som är fast med metylfenidat p.g.a. att läkare inte skriver ut annat?

    Eller tänker jag fel här?

    1. Har mera med att personer med ADHD kan vara överrepresenterade i missbrukssammanhang och att den Svenska farmakopén inte upplyser om fallgroparna med kombinationen CS + disulfiram kan ge negativa 1+1=5 effekter och snarare vara lurigare samt ett problem för den psykosbenägna.

     När det gäller din medicin, kräv besked om varför och ligg på. Kan inte, vet inte, är inga svar.
     -Det är ursäkten att inte svara!

     Kräv specialistvårdsremiss etc, att kollra bort en person med ADHD verkar ibland vara världens lättaste jobb. Skriv ned på en lapp när du ska till läkare nästa gång vilka frågor du vill ha besvarade, skicka den innan mötet…

 2. Vad gäller min medicin så kämpar jag vidare då man har ett amfetamin-missbruk i bakgrunden (nykter och drogfri i 6 år) så verkar det vara svårt att få ut annat än metylfenidad, vilket är trist då jag måste sänka dosen för att orka med biverkningar, vilket innebär att den positiva effekten knappt finns kvar på nuvarande dos :-(

  Dock så är jag en tjurskalle och vägrar ge mig :-)

  1. Ok bomek!
   Stå på dig och sök efter en mer kunnig läkare med en gång, hoppas det ordnar sig till slut.

   1. Kan meddela att min nya läkare (nyss blivit överläkare psykiatri)har efter lite efterforskning om dexamfetamin kommit fram till samma sak som jag gjort för länge sen, nämligen att metylfenidat är ingen medicin för mig och att metamina är ett bättre alternativ, så han vill ha EEG och datortomografi och efter det så skickar han in en licensansökan.
    Dock så ville han att jag skulle prova strattera först, men jag totalvägrar att testa det, vet ingen som har haft god effekt på atomoxetin över längre tid, eventuellt att det kanske finns barn som funkar med strattera, men har aldrig hört om nån vuxen (har hört om en i USA, läst om han i addforums.com) som mått bra med strattera under lång tid, då jag bl.a refererade Gillbergs studie om långtidsbehandling för vuxna med strattera så skrattade min läkare och medgav att jag hade rätt, men att det hade sett bättre ut om jag provat det.
    Jag är verkligen jättenöjd med min nya läkare, trots att han är ny överläkare så vågar han ansöka om licens på metamina fast det inte är nån inom vuxenpsykiatrin i min hemstad (Piteå) som har den medicinen, så det finns ingen som helst efterenhet på vuxenpsyk här, och min bakgrund som ametaminmissbrukare var inte heller nåt hinder för han, han tyckte att min långa drogfrihet samt mitt resonemang runt mediciner i allmänhet och narkotikaklassade i synnerhet var mycket vettigt.
    Så jag tror och hoppas att det blir bättre, det jag gjorde var att stå på mig och inte godta ett nej, tack P-O för dina uppmuntrande ord, behövde dom för att orka stå på mig :)

    1. Hej bomek, trevligt att det går framåt!
     Känner inte någon vuxen som testat strattera och fortsatt med det, inga barn heller. Din läkare vill antagligen kunna skriva en så stark licensansökan som möjligt där man påvisar att samtliga övriga möjligheter uttömts, det kan man förstå, samtidigt finns det inte någon annan större anledning att testa ett medel med betydligt mycket mindre dokumenterat positiv effekt (som jag ser det) men som har visat sig vara behäftat med en rad biverkningar.

     Att vara en strövare utmed gränsmarkerna av socialt liv, farmakologi och livets kost och logi tar sin tull, men det är just det som skapar nya vägar och det fundament många vägar vilar på. Hoppas att Metamina fungerar för dig och hjälper till att ordna upp saker. Metamina kan bevisligen vara beroendeframkallande, likväl som beredningen också kan framkalla Oberoende på flera sätt, ofta med en betydligt minskad benägenhet till drog konsumtion, det är väl just dessa faktumen som din läkare betraktar gissar jag. Att ha en bra och ärlig relation med sin läkare är ibland förutsättningen för ett gott resultat.

    2. Dr PW i Piteå är toppen, inte för att jag frågat om Metamina, men rent generellt :)

     Detta med Metamina när jag ändå hoppat in här (gooooglade hit)… om man får biverkning som svåra kräkningar när metylfenidat (concerta har jag) lämnar kroppen, kan man ha tur att slippa detta med Metamina eller kan Ritalin verka annorlunda trots samma verksamma ämne (strattera har han sagt att jag inte ens ska testa?)? Jag har gjort magnetröntgen och EEG också. EEG normalt och hjärnröntgen visade att jag har medfödd förändring som kopplas ihop med ADHD.

     Jag kan stå ut med mycket biverkningar, men att kräkas upp varje middag känns kanske som ganska skadlig grej i längden? :-/ (får oerhört svårt att hålla vätskebalansen, har fått förhöjt blodvärde, förmodligen pga ”uttorkning”)

     MVH Pitebo…

     1. Ok, rättade ditt stavfel…
      Vad säger läkaren om dessa upplyftande känslor du erfar i magkänslan?

      Testa att variera plasmaprofilen så att du undviker snabba förändringar i plasmaprofilen av Metylfenidat. Med just Concerta så slipper man snabba slut, fråga din läkare vad denne anser om en liten concerta något senare för att undvika problemen, att hulka upp varje middag låter vare sig rimligt eller hållbart, men uppenbart har du fortsatt med medicineringen ändå, så jag antar att det finns mer att säga.

     2. Hej igen, tack för ditt svar :)

      Jag har inte kollat än blodkoncentration (eller vad du syftar på, bra koll jag har)? Eller jag gjorde nyss uppföljning av annan medicin via blodet och där var allt normalt utom HB:t, vet inte vad plasma som du nämnde innebär är det blodplättar? Tidigare har Trombocytnivån varierat lite (innan Concertan). Ska fråga nästa gång jag har kontakt med kontaktpersonen.

      Concertan har mkt positiv effekt MEN om jag jämför med tex bantningspreparatet Lepigen som fanns i början på 2000-talet (innehållandes ganska stor dos ephedra ”naturligt efedrin”) så är det inte i närheten, då kände jag mig som normal människa och har fått höra att det kan likna ”självmedicinering”? Inga biverkningar heller.

      Lite det jag grunnar på hela tiden. Om det ens finns ett preparat som kan likna det.

      Ska få lägga till en två doser till men min ansvariga överläkare jobbar inte för tillfället och det är inte så kul att ha andra att lägga sig i, har valt att ligga kvar på dosen och avvakta ett tag.

      Men efter att varit på föreläsning och fått höra en annan ADHDares självmedicinerande historia började jag hajja till… hon jämförde dessa bantningsmedel med minidoser av amfetamin… att på henne så var det exakt samma effekt. Därav jag grunnat fram och tillbaka att det kanske finns bättre, mindre biverkningar… hon har gått från icke fungerande till ”normal”… och det är väl lite av min högsta dröm.

      (vilken svamlig kommentar). Kan ju tycka att om jag är en av få där hjärnröntgen påvisar ”medfödd förändring” så kanske jag har lite speciella förutsättningar? Har försökt i 2 månader att hitta andra som röntgats med förändring i hjärnan som resultat, men har inte lyckats med det.

      Står i kö för att träffa Dr direkt han återkommer just för att prata mer om min hjärna och diskutera och uppfölja medicinerna, nu uppföljs det på läkarkonferens och det är ju bara andra överläkare som är närvarande nu.

     3. Med plasmaprofilen av metylfenidat menas hur koncentrationen sjunker och stiger av metylfenidat. Har inte koncentrerat mig så mycket på andra delar av blodet än så länge, även om hjärtat ibland sjunger torrt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *