Etikettarkiv: kåta

Den pedagogiska Censuren, vad kan vi lära oss?

Ett oroande faktum är att olika grupper inte känner att de verkligen kan säga vad de tycker, eller sin åsikt rätt ut! På vilket sätt hör det hemma i en demokrati? Senast ut är det lärarna som inte känner att de verkligen vågar säga till om missförhållanden, vilket låter synnerligen allvarligt. Enkäten från lärarnas riksförbund visar att allt inte är riktigt friskt i skolans värd, vilket i och för sig framgår tydligt när man ser hur friskolor förefaller vägra att ta emot handikappade elever, med tanke på ytterst låga andelen de verkar ha.
Men att problem med yttrandefriheten inte bara återfinns i föreningslivet kan vi se på flera sätt.
Musiklärare avstängd efter att ha talat med lokalblaskan.
Varannan lärare rädd att kritisera sin skola. (artikeln borttagen från ooriginalsajten)
Jag frågar mig djupt och allvarligt om vi verkligen ska ha lärare som inte vågar säga ifrån mot sin arbetsgivare, är det ens lämpligt att den typen av ynkryggning grundlägger våra barns pedagogiska skolning? Kanske just därför är det extra viktigt att eleverna får sätta betyg på lärarna och inte bara tvärtom. Lite terrorbalans kan väl inte skada åt bägge hållen?
Regeringskansliet och rikspolisstyrelsen
Vi tackar djupt för er uppmärksamhet kring ADHD det är alltid trevligt när berörda aktörer tar sig tid till riktiga långläsningar och går igenom stora delar av materialet, dock är den noggrannaste myndigheten hitintills Riksrevisionen, ingen snabbskummning där inte. Vi vill inte sprida någon missämja myndigheterna emellan men det kan väl vara bra att känna till fakta så att ni inte blir paranoida eller svartsjuka på varandra. Men visst känns det betryggande när myndigheter verkligen stannar och läser ordentligt. Bra gjort. Det som oroar i sammanhanget är att vi inte hade några besökare från just Socialstyrelsen och Kriminalvården vid samma datum, men de verkar ha intressantare saker för sig, om det beror på kommande omorganiseringsplaner som Socialstyrelsen väljer att studera Svensk självmordsguide eller inte, vågar vi inte svara på.
Över hälften av våra läsare verkar vara myndigheter och inte alla myndigheter porrsurfar hej villt nu längre, skönt att ingen myndighet hittat oss den senaste veckan tack vare ett idogt porrsurfande eller bara en väldigt utstuderad jakt på sexnoveller. Händerna på täcket! Kanske ska återuppta projektet; Mest porrsurfande myndighet och utdela priser till en sängkammarröd generaldirektör? om inte annat för sin socialpedagogiska förståelse för sitt egna uppdrag och dess topologier.  Trevlig helg!

Sex unga flickor i en kåta – ville ha sig ett nummer

Kåta gjorde dem våta

Kåtan läckte in och Musen blev snabbt blöt

De blir kraftigt våta om taket inte är tätt, tänk om det bara droppar in! Alla sex satt och gned musen fram och tillbaka såsom den stolta pekaren gled över skärmen så att de äntligen skulle kunna få sig ett nummer till livs och inte backa så fort det kom på tal!
För alla de sex unga flickorna i kåtan hade dyskalkyli dvs svårt med att bara få sig ett nummer till sinne. De var liksom sifferblinda. Detta ska man dock bör dock nogsamt och heligt skiljas från den sociala dyslexin i större upphetsad allmänhet som har lättare att bli avskärmad
Dyskalkyli
är motsvarigheten till dyslexi, det behöver inte alls finnas någon funktionsnedsättning för övrigt, även om just svårigheten att hantera siffror ibland kan verka oöverstiglig.
Svd skriver om dyskalkyli och hur ämnet tydligen vållar strid, men faktum är att dyskalkyli inte är något nytt fenomen utan har vart känt länge av läkarvetenskapen. Ofta är det medfött men kan även uppkomma plötsligt till följd av att man åkt på en propp, eller liknande traumatiskt skada av hjärnan. Flera kända personligheter har dyskalkyli, men det kanske du kunde räkna ut själv?

Dyskalkyli ska inte sammanblandas med lappsjukan, erotomani eller neurotypisk syndrom där man ibland uppfattar sexuella signaler på ett överdrivet sätt och sedan styrs av dem i sitt liv. Det är vanliga analytiska taskspel av det pittoreska slaget.

Dagens Boktips 1
Vanna Beckmans talbok , den anorextiska gråsparven skiter väl i trädet, förlåt mig, jag menar: Strider under hjärnåldern, om ADHD, biologism…. går tydligen att ladda ner från piratebay, om man inte vill köpa den från den billigaste butiken just nu… Vad har vi annars för bra böcker och filmer om ADHD, har du något bra tips?
Varför baktalas framstjärten?
Ett annat intressant tips kan var att ladda ner något att läsa om sin utgångspunkt här i livet och hur vi ser på den. S. Nilsson skrev en C-upp-sats och gjorde en undersökning bland kvinnliga gymnasieelever om värdeladdning och användbarhet hos ord för det kvinnliga könsorganet; Vagina, fitta, mus, heter undertexten. Vi vill å det bestämdaste varna våra känsligaste läsare för att det eventuellt i texten från Uppsala universitet även kan förekomma ord som kan verka ångestframkallande för en del, framstjärten till exempel. Nedan följer en kort sammanfattning av uppsatsen. (ladda ned som pdf).

Den mänskliga utgångspunkten
”Syftet med uppsatsen är att belysa värdeladdning och användbarhet hos nio ord för det kvinnliga könsorganet. De ord som behandlas är vagina, fitta, snippa, muff, mutta, sköte, vulva, mus och springa. Uppsatsens grundläggande hypotes är att samtliga nio ord är värdeladdade och att inga ord är neutrala i den bemärkelsen att de kan användas oproblematiskt i uppsatsinformanternas vardag. Undersökningens resultat analyseras och förklaras med stöd av Laclau & Mouffes diskursteori, Sapir & Whorfs hypotes om språkets inverkan på vår uppfattning av omvärlden, Hirdmans genusteori samt tidigare forskning som är relevant för uppsatsämnet.Uppsatsens resultat visar att hypotesen verifieras.”

I uppsatsen finns även diagrammatiska beskrivningar över ”fittans användbarhet” och de andra begreppens användbarhet. Vi rodnar å det grövsta å detta grova språk i dagens skolor och känner självfallet en abrupt nyväckt och sjangdobel moralisk indignation över tilltaget, förfärligt förfasande, men ändå gladda över att ha något att tala om. Tråkigare är det bara när riksdagsmän påstår att fittan är ett invektiv. Dags att reclaima fittan tror jag en anings torrt.

Tycker du själv att det är Ok att fitta är dåligt? (nu närmar vi oss slutet på bloggens självpåtagna Freudvecka och det är dags att få svar på en del frågor)

 

Unga flickor i en kåta som blir väldigt våta gagnar inte alls deras studier även om de unga flickorna inte kan rå för att de blir väldigt våta, då vår kåta inte är tät, utan läcker in. Detta har inte så mycket med taktilitet att göra utan mer att pulla fram statistiken bakom alla nya läsare som kom tack vare rubriken. Har aldrig sett så många besökare på en gång tidigare och aldrig heller sett en besökare som statistiskt sett stannar exakt en sekund, snacka om att komma snabbt och gå fort.

 

Read this document on Scribd: Advanced Memory Techniques