Etikettarkiv: Journalistik

Konsten att diskriminera ADD och ADHD

Konsten att diskriminera personer med ADHD och ADD har gamla anor. Från att kalla diagnosen för stigmatiserande samtidigt som man i nästa andetag säger att diagnosen kan vem som helst få bara man är tillräckligt misslyckad…  Vad är den verkliga stigmatiseringen om inte i just det påståendets konkreta mening? (Klippet ovan från korren citerande Leif Elinder)

Det andra sättet att ifrågasätta en grupp är att påstå sig bry om den men själv aldrig komma med något som gör det bättre för personerna i gruppen, historiskt sett en mycket framgångsrik teknik för massiv och substantiell diskriminering. Om en del personer med ADHD kan få hjälp av ADHD Medicin så ifrågasätts medicinen och andra sätt som kan underlätta livet för den enskilde i gruppen.

Kan inte faktumet att flera verkar vara nöjda med sin medicinering ifrågasättas tillräckligt hårt så måste ju den grävande journalisten projicera sitt egna innehåll på något, eftersom bara företagen återstår och personerna.

Den svenska koncernen bakom amfetaminpreparatet metamina omsatte exempelvis 3,5 miljarder kronor under förra året.

3 500 000 000 kronor

Det är hisnande siffror.

Det bolaget har sitt huvudkontor i Sverige – men övriga bolag bakom adhd-medicinerna är svenska filialer som ingår i amerikanska och schweiziska medicinjättar som gör enorma vinster.

Tja, en journalist bör väl kunna känna till skillnaden mellan signifikans och relevant, även om uppgifterna är korrekta så är det enda relevanta faktumet hur mycket av omsättningen som Metamina står för och den uppgiften har man nogsamt valt att tiga om för  den beredningen tillhör högst troligen företagets lägre omsättningssiffror.

Siffrorna är därför helt intetsägande men har ett stort värde bara för den som vill vilseleda, men escortpressen och kvällstidningsjournalistiken kanske tjänar på det?

 

Med andra ord är allt som vanligt, man försöker stigmatisera mycket runt diagnoser som ADHD och ADD men väljer skickligt att bortse från dess historia. ADHD History

Men visst kommer den här typen av spekulationer lika osökt som hela skandalen om Google milky way. ADHD och ADD på facebook verkar inte imponerade men å andra sidan vem är det?

Det finns alltid möjlighet att kritisera en utveckling, varför inte börja med att kritisera medicinutvecklingen vilken i princip stått still sedan 1950?  Principen upptäcktes 1937 då amfetaminpreparatet Benzedrine verkade ha paradoxala effekter på ungdomar.

 

Det journalistiska kastväsendets inavelsprinciper

Massmedial människovärdering vid lösnummerkrängning
Mediciner till de mycket värdefulla människorna i Sverige: Svenskarna, rapporteras av Svenska tidningar ha haft en roll i att Indien förgiftar sina egna vattendrag. Bara att Indien nämns och att Indier också nämns är ganska sensationellt, men det beror på det massmediala kastsystemet och där är Indien och indier mycket litet värda, kanske beror de på att Indien är ett så oerhört litet land med så få ytterst få innevånare. Ingen journalist har velat vara ansvarig och därmed kunna svara när bloggen undrat lite om kastsystematiken inom den dagliga massmediala rasvärderingen.

Horandet med rimliga värdegrunder
Du behöver inte vara speciellt genial för att räkna ut vad som lönar sig i det journalistiska kastsystemet genom att bara läsa vad de skriver, för att också kunna inse vad som kan finnas kvar efter en längre evolution av journalistiskt människovärderande kastväsende. Just själva konsten att skriva en kartbok eller reseguidie över verkligheten och berätta om 316 hotell och dubbla antalet barer, är det inte en bedrift från början till slut? Hur hinner man med allt det man ska berätta om? Är det inte egentligen bara gamla fördomar man berättar om och det är väl alltid bra?

Journalister och politiker måste slippa verkligheten!
Kan vi inte på något sätt renodla det värdeideologiska tänkandet så att politiker och journalister avkärmas från verkligheten än mer, då slipper de ta del av obehagliga faktorer i verkligheten och därmed också påverkas av verkligheten i stället för att bara kunna regera och styra som sig bör, skulle inte det vara jättebra?

Därför kanske vi också måste tänka på att förstärka pressnärvaron i de ständga rummens inavelstimmar så att den hermetiska förljugenheten slipper kontamineras av verkligheten.

Se även förra året lyckliga stipendiat: Fröken Badboll 2008. Vilket i mången mening är ett pedagogiskt resultat av det broiler tänkandet om bara SR kunnit låta bli att sticka hål på ballongen.

Läs även Fetprinsen och bloggares åsikter Som ClaesCrantz om Jouralistiska Dvärgflator, Journalistik, Journalistiskt Kastsystem, Människovärdering,