Etikettarkiv: ADHD depression

Elchocker ECT och Depression

ADHD på youtube

En baggis

Uppdrag granskning visar i kväll ett inslag om ECT. Eftersom jag inte stött på någon med ADHD eller ADD som sagt att det var en bra terapi men en del som sagt tvärtom tycker jag det finns all anledning att säga just det.  ECT verkar minska den kognitiva reservkapaciteten och på en person med ADHD problematik verkar just detta få större negativa konsekvenser än på andra, vilket kanske inte heller är så konstigt. Självfallet har ämnet en massa sidor och bör belysas därefter. Att bara skapa en svartvit debatt kring ämnet gynnar inte någon, inte heller att det är bara en sida som står för kritiken av psykiatrin eller någon annan metod som anger sig vara själavårdande.

Personer med ADHD förefaller känsligare för ECT

Vid en depression så förekommer en naturlig sänkning av den aktuella funktionsförmågan vilket kan visa sig i bland annat intelligenstestning. Med detta sagt kan ju vem som helst förstå att det är lätt att visa hur IQ stiger när depressionen försvunnit, vilket också är en sanningen om ingen speciell metodik används. Enligt exakt samma logik går det också att använda en metod som sänker IQ men ändå påstå att IQ stiger. Problemet med metodiken ECT är att den lämnar kognitiva defekter (vilka inte behöver märkas) i sina fotspår och att dessa förtigs, vilket är ett synnerligen allvarligt faktum. Vid den största sammanställning som gjort av ECT effekterna visas detta ganska tydligt dock är det inget som patienten upplyses om utan där uppmanas läkarna i stället snarare att ljuga patienten rätt upp i ansiktet. Låt oss titta lite på Gurun i ämnet och hur Dr. Håkan Odelbergs bok:ECT – historik och teknik,  presenterar sina slutsatser i ämnet:

•Det finns inga belägg för att ECT påverkar generell
kognitiv nivå och förmågan att lära in nya kunskaper och
färdigheter. Däremot har behandlingen en selektiv och i
de flesta fall övergående effekt på minnesfunktionen.

-Är Herr Odelberg inte medveten om att minnet är en av de vitalaste delarna för den kognitiva förmågan som mänskligheten känner till? Att separera minnesförmågan och den generella förmågan verkar här komma väldigt väl till pass. Den enda anledningen till att det inte finns några generella belägg för kroniska skador av ECT är väl för att man nonchalerat verkligheten. Det ytterst smala empiriska underlag Håkan Odelberg har för marknadsförandet av sina egna åsikter  verkar bara kunna emanera från kortsiktiga studier på intagna patienter vilka maximalt sträcker sig 2 månader framåt i resultat sedan senaste behandlingstillfället. Detta ger inte alls Håkan Odelberg något som helst underlag att uttala sig om några långtidseffekter.

När det sedan kommer välunderbyggda studier som är breda och tar hänsyn till ett resultat som sträcker sig lite längre inte i framtiden (där patinten skall tillbringa resterande delarna av sitt liv) så visar det sig självfallet att resultaten ser annorlunda ut.  Neuropsychopharmacology (2007)


• Patienten bör noggrant informeras om förekomsten av
minnesstörningar, men också om att detta fenomen inte
beror på hjärnskada.

OK,  Gurun Håkan säger att minnesstörningen  inte beror på hjärnskada.  Ursäkta mig men herrn kanske behöver lite utbildning i vad som kan förorsaka kognitiva defekter i allmänhet? Att ECT förvisso ökar på mängden av tillväxtfaktorer är och förblir en sanning som brukar användas som svar för metoden och visst låter det bra. Att det inte4 finns några vetenskapliga undersökningar som bevisar att ärtsoppa kan framkalla mustiga gaser i andra änden är förvisso en sanning, men ger det någon rätt att påstå att det är ett faktum bara för att man blundat för den verkligheten?

Håkan Odelberg fortätter:

•Narkosens betydelse för utfallet
Även narkosdjup och valet av narkosmedel har avgörande betydelse
för effekten av ECT.

Det är ett intressant uttalande mot av bakgrund av senare  resultat (1) som tyder på att valet av narkosmedel mycket väl kan leda till en betydligt större och snabbare effekt än med ECT inblandat, dessutom med färre biverkningar.  Då det dessutom råkar vara den mest ansedda tidskriften inom området som publicerar dessa rön så bör det väl inte råda någon tvekan om dess väderhäftighet.

Den främsta anledningen till att detta skrivs är att jag inte känner till några fall där personer med ADHD har behandlats med ECT och resultatet varit tillfredsställande enligt personen som fått behandlingen. Det är tråkigt när man bara presenterar den ena sidan av saken och tiger om den andra. Självfallet finns det alltid en massa andra aspekter på ämnet som sådant, det är helt tveklöst. Men att skriva om det bra för personer med ADHD tycker jag också kräver att man tar upp den behandling som förefaller dålig eller tveksam, i den mån att kunskap finns.  Har du själv ADHD och har fått ett bra resultat av ECT, låt mig gärna få veta. ADHD och Depression är ett stort problem värt att ta på stort allvar, just därför bör man också upplysa tydligt om en del metoders avigsidor vilket ibland inte görs.

Hurting feets of Concerta ADHD coaching

(1) A Randomized Trial of an N-methyl-D-aspartate Antagonist in Treatment-Resistant Major Depression. ARCH GEN PSYCHIATRY/VOL 63, AUG 2006.

Conclusions: Robust and rapid antidepressant effects re-
sulted from a single intravenous dose of an N-methyl-D-
aspartate antagonist; onset occurredwithin 2 hours postin-

fusion and continued to remain significant for 1 week.

Dödsintressant,  ADHD Jesus i underbyxor rösta idag.

Stress & Flickor utan Utåtriktad hyperaktivitet

Hår ding

Stressar du så påskyndas telomerernas förkortning. Kanske en nyttig och intressant läxa för alla och en var i alla och en var av de celler som bygger er.  Men för mycket stress under tillväxten skapar mer sneda mentala skelett, kanske också en nyttig läxa för personerna som bygger samhället och samhället i det stora hela.

Flickor utan utåtriktad hyperaktivitet

En del unga flickor får inte den hjälp de behöver för att deras hyperaktivitet inte är utåtriktad. Den vänds inåt i stället, vilket på kort sikt kanske gör att den inte märks för den som är van att bara lyssna till de som skriker och slåss. Jag vill hävda att det finns ganska goda grunder att anta att hyperaktiviteten hos flickor och pojkar, kvinnor och män i grunden är ganska lika fast inte sällan vänds åt olika håll. När det inte vänds utåt så vänds den i stället inåt vilket gör att stressen inte levs ut – den levs in.

-Att leva ut sin stress.

Men detta gör också att allt du kommer att vara med om efter den tunga tidiga stressen kommer att uppfattas på ett annat sätt än tidigare, än innan. Ett före och ett efter.

Barberaren klipper hår – barbariet deras klipper livspotentialer

Cellernas innersta ristar ned stressen som organismen utsätts för mitt i den digitala grundplåten. Jagets ”dig” i tal och skrift. De är bara att digga läget eller vad tänker du egentligen? För hur påtagligt blir inte egentligen just detta för unga flickor som redan tidigt halkar efter i grundfärdigheterna men som plötsligt har en ryggsäck att bära, när hennes två sköraste delar är just kontinuerliga viljestyrda riktandet av uppmärksamheten och en låg stresstålighet. Här menas att det går en skiljelinje, då flickorna ofta för hjälp alldeles för sent och när den väl kommer så är den otillräckligt i ett läget som är fruktansvärt stressande hur man än vänder och vrider det så måste det i vissa lägen bli värre innan det kan bli bättre.

Därför och just därför ska detta läge förebyggas, det bör också kunna vara spårbart att unga flickor utan den yttre formen av hyperaktivitet också just på grund av denna fundamentala händelse kommer att drabbas av andra sjukdomar senare i livet som har sin egentliga rot i just detta. Med andra ord kan skolan inte bara ta barnens nyfikenhet på kunskapen och livet den kan även ta barnens livspotentialer. Det var bara precis just det den inte fick göra.

Skolan.

Detta gäller inte enbart flickor med ADD, men antagligen är unga flickor just den grupp som drabbas mest och hårdast av fenomenet eftersom deras hyperaktivitet vänds inåt och alltid kommer att vara svår att se för en värd blind och döv.

Med andra ord är det en grupp som drabbas mycket hårt i ett väldigt känsligt läge, då deras mentala skelett egentligen bara behöver ro för att växa får det i stället extra packning att bära. Den som väljer att inte förstå kan ta deras lass. Eller se på bilden av hur ett skelett som är tänkt att bära deras mentala kapaciteter livet ut nu börjar växa snett. Detta är deras enda skelett, detta är deras enda chans.

indoiktrininerings centralen nästa

Det kommer surt efter

Och detta stod ristad i mitten av alla deras celler. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Skolan. Skolan livet, kan det lära oss något. Vad kan den normativa indoktrineringscentralen ta till sitt fyrkantiga svängsdörrshjärta för egentliga lärdomar? Att skolans öppningar, in och utgångar egentligen bara är fyrkantiga och det enda som avviker från skolans fyrkantigheter är soppnedkasten för de är runda. Finns det några mer samband mellan ADD stress och att tidigt stressas av att inte kunna bemästra sin situation på egen hand?

Childhood trauma in borderline personality disorder.

Med tunga laster redan från början blir det mentala skelettet lättare snett och kanske i vadbenen något kortare. Hind limb instability.

Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personalitydisorder (pdf) En möjlig och bra förklaring till att en del får en mindre bra chans från början att växa upp till ett drägligt liv som de själva kan styra och forma, men det finns antagligen flera förklaringar än den.

Vissa verkar trotts allt klara sig bra men de har fått förlita sig på den goda turen. Avslutningsvis handlar detta naturligtvis inte bara om unga flickor, men det är just de som verkar få minst hjälp trotts att det finns en hel del tecken på att hjälpen behövs som bäst hos den grupp som inte skriker eller slåss i första läget. Men vi alla måste kanske någon dag undra varför en del väljer ett liv i ett livslångt paincry.

Stress öken, Dödsförhårligande  Telomerer, , ADD symptom, Pedagogik, Sociallingvistik, Paincry, Låt dödsbegråtenheten  …. Den pedagogiska böjelsen för vem är den egentligen bra för? Tja det beror på vem du är.

sug-yoga

Huvudsidan om flickors – kvinnors ADD

Plastålderspedagogikens yoga kanske inte har samma visdomsbakgrund som andra yogaformer och dessutom verkar den mer ihålig och suger hårdare. Men det är min personliga uppfattning.

ABC för att slå ett bokstavsbarn 1

hi ho CAC ringmärkning

ABC för att slå ett Bokstavsbarn

Att sparka skiten ur snorungar genom att frontkicka dem i magen är ofta lätt, men inte längre praktiskt, förvisso får skitungarna inte så mycket blåmärken genom den gamla välbeprövade metodiken. Nu har man dock i stället gått över till en mer kött-mörar metod, den renodlade psykiska misshandeln, givetvis under skenet av att vara hjälpsam. Dock ska de svagaste alltid glömmas bort och de tystaste få tyna åt helvete. Det är därför faktiskt bara extremt logiskt att flickor ofta inte alls får någon rimlig vård, de skriker ju och slåss inte. Vad trodde du egentligen, detta är Sverige här är till och med diskrimineringen ytterst välorganiserad. I dag är det dock mera modeinriktat med psykiska misshandel av typen: Visst vi ska hjälpa dig, vi vet att det behövs och att du har rätt till det, men på grund av vår organisations beskaffenhet kan vi tyvärr inte ge dig den hjälp du så väl behöver. För den som verkligen ser sitt barn kanske också kan slå det med häpnad, en häpnad så stor att de glömmer sin dagliga gråt över saker som inte fungerar och betingelser som går långtifrån lätt. Återkomsten av nyfikenheten, glädjen och hoppet är halva livet, mycket av det vi måste göra verkar dock ganska ofta ta bort allt eller delar av detta.

Det pedagogiska horandet och Bokstavsapparaten

När vi skriver och frågar professorn i idé och lärdomshistoria om pedagogikens bildbarhet eller hur ofta hon sett in i sina egna ögons blinda fläckar, då får vi inget svar. För ett svar kräver naturligtvis insikter om den lilla kanske inte alltid så söta bolmpelare som sakta står och sakta bolmar ut krematoriumrök från helvetets förorter. – Ack en vind så skön och sval rakt igenom dödsskuggans dal. Några gånger har jag föreslagit att vi skulle ta askan och blanda med lite salt för att ge till politiker, journalister och andra att ha att slicka på innan de kommer in till arbetet, där de ibland behandlar barnen som boskap i.  Kyss askan av de som inte fick se nästa morgondag. Behöver vi inte alla göra just det?

Vad kan lärdomshistorian lära sig?

I skolan kan man också fråga sig om pedagogik handlar om konsten att lära ut eller om konsten att lära in. Om pedagogik handlade om något av de två tidigare är det väl konstigt att det behövs specialpedagoger för att lära vissa personer, när det är samma sak som ska läras in eller ut, dock varierar förutsättningarna hos alla individer. Men det kanske pedagogiken behöver en specialpedagog för att kunna inse? M.a.o. prygla alltid pedagogerna och sätt betyg på lärarna för det fungerar så helvetes bra. Lärarnas pedagogik når sitt maximum när lärarna får både betyg och utlärningsbaserad lön, pedagogerna behöver dock oftast lite prygel för att vakna ordentligt. För att många barn efter skolan fått sin nyfikenhetstörst på livet dämpad är nog ganska vanligt, vad skulle en pedagog säga om det tillståndet? Kan det ens ligga i närheten av att kallas pedagogik eller uppvisar tillståndet precis alla tecken på att vara den raka motsatsen till en pedagogisk fulländning. men hur lär man egentligen upp den centrala skolpedagogen i detta genuina skolexempel på att det som kallas pedagogik ofta kan vara dess raka motsats. Barnen som av skolan lär sig att de ständigt är otillräckliga, vilket betyg har de all anledning att sätta på samhället? DN 2

Kommer sedan barnet i kontakt med kriminalitet och annat, låt det alltid få vänta länge på åtgärder som inte leder till något positivt! Låt barnet hela tiden träffa en massa olika typer av auktoritativa missbrukare som har sin egna yrkesroll mest för att bevisa för omvärlden hur bra de egentligen är, det skapar en våldsamt genuin avsmak för det självgoda självrunkandet som ofta är signifikant för många ”hjälpinstanser” för den med problematik av olika typ. Hela samhället genomsyras egentligen av en djup nonchalans mot avvikelser eller avvikande som behöver extrahjälp. Varför tror du egentligen att så många med ADHD hamnar i fängelse om de nu verkligen kunde följa med i skolan? Och varför tror du att Kriminalvården först alldeles nyligen upptäckte att ADHD går att att behandla framgångsrikt, även om det förstås kan innebära att kriminalvården mister en del av sina klienter.

Vandrande Idiot

Ovan en teckning som föreställer ” en vandrande idiot” Han brukade gå framåt tillbaka vid begravningstågen i Edinburgh för för flera 100 år sedan. varför tror du han gick där ? För att han hade en stor kärlek till döden eller för att det först var när de egna dött alla kunde inse livets skörhet och dela med sig till andra av omtanke och förstånd? Man har i vissa fall talat om en häxprocess, och det må vara hänt men vem är då häxan och vilka har egentligen drabbats.

Great wits are sure to madness near allied,
And thin partitions do their bounds divide.

ABC för att slå ett bokstabarn 2

ADD Symptom, ADHD Fakta, ADD Pedagogik I tårar och spott. Tittar var regndroppe en sista gång upp, efter att ha drösat i sörplet. Ploff. Röken. Den där idioten är också du och jag.