Schizofreni Orsaker – Hypoxia Syrebrist

Schizofreni Orsaker

 

Hur ser vi att något saknas?

För den som inte sitter på flotten kan det vara svårt att förstå hur flotten rör sig, antagligen till största del beroende på att man inte ser vad flotten vilar på och därför inte kan tolka vågrörelsens natur. Egentligen inte alls är speciellt konstigt då grunderna till det som inte syns så lätt är frånvaro; eller närvaron av avsaknad  om man så vill – en  spökprocess. Precis som när någon dött, är det allt man ser, tänker på och minns, men ändå så finns det inte, eller gör de? (hon han den det, sjunger den ryska flickkören)

Och inte kan väl personer med Schizofreni ha syrebrist? Finns det ens en sådan möjlighet rent tekniskt?

 

Vad talar för Hypoxia?

Den här lilla substansen syre är lite speciell för hela den mänskliga drivprocessen för den är inte speciellt lagringsbar, vilket rimligen ger substansen en relativt unik ställning bland livets alla nödvändiga byggstenar då många av de andra livsnödvändigheterna är lagringsbara till sin natur.

Som vi redan tidigare berättat så kan många av de förändringar som syns vid Schizofreni vara sekundära till bristtillstånd. De sammanvägda analyser som gjort visar att över 50 % av de gener som är förändrade vid Schizofreni kan regleras av hypoxia och/eller är uttryckta i vaskulaturen (Schmidt-Kastner et al 2006). Gener som CHRNA7, CNR1, COMT, DNTBP1, GAD1, GRM3, ILIO, MLC1, NOTCII4, NRG1, NR4A2/NURR1, PRODII, RELN, RGS4, RTN4/NOGO och TNF. Det är således inte bara i hjärnan förändringar sker utan i stora delar av kroppen.

 

Bestående förändringar efter tidig syrebrist

Neuregulin har fått en hel del uppmärksamhet i Schizofreniforskningen de senaste åren, när man undersökte hjärnan hos råttor som utsatts för hypoxia så visade det sig att Neuregulin ökat med 32% (NRG-1a).  Så visst finns det en hel del kopplingar mellan Schizofreni och för lite syre även på en rent genetisk nivå. Det intressanta med råttstudierna ovan är att dessa råttor utsattes för hypoxia när de var 7 dagar gamla och förändringarna mättes upp när de var vuxna enligt studien. (Carmit Nadri, R.H. Belmaker, Galila Agam 2007)

Men det är faktiskt inte allt, det finns några märkliga detaljer kvar…

Personer med Schizofreni konsumerar mindre syre

Det var mycket länge sedan den första rapporten kom om att personer med Schizofreni hade en liten speciell egenskap: De konsumerade mindre syre än andra personer. Till och från har de vetenskapliga rapporterna tagit upp ämnet även om resultaten om sakförhållandet varierat fram och till baka på ett sätt som inte förefaller vara helt ovanligt när det gäller schizofreni. Med en söksträng som: ”Schizophrenia Oxygen Consumption” kan du se att det redan under de tidiga 1900-talet kom en och annan undersökning kring detta underliga fenomen.

 

Reaktionen på CO2 går långsammare

Det som styr andningsreflexen är CO2. Att personer med Schizofreni reagerar långsammare på CO2 än andra, ett faktum som kanske kan vara väl värt att belysa i sammanhanget, såväl som att ämnen som försämrar CO2 responsen återfinns i utandningsluften från personer med schizofreni i betydligt högre grader än normalt, något som tidigare berört i CAC-Hålsteorin om Schizofrenins orsaker.

Vem skulle inte vända in sitt spinn, och förändras i orbit av att va mindre på G, när allt när D E mindre av ABC.

Övrigt

Sedan kan man fråga sig vad man egentligen kan se i genförändringar hos personer som ofta dött förtidigt pga. av en sjukdom där några av de starkaste medicinerna vi känner till används under stora delar av livet. Skriver generna ut att: Vi körde rätt? Vi körde fel. Efter ”några 100 fantastiska genombrott” i genstudiernas områden är det dags att inse att de inte lett fram till någon större praktisk betydelse för de som verkligen behöver hjälpen. Sedan bör vi också av mycket goda skäl undra om genetikens mamma och pappa är döda, eller om principerna som lade grunden för genetiken inte existerar i dag också osv.

Näringsbrist ökar prevalensen av Schizofreni

Om vi nu lämnar genstudiernas område med konstaterandet att majoriteten av de epigenetiska förändringar som noterats vid Schizofreni förefaller kunna vara reglerade från hypoxia och/eller vaskulaturen och går vidare, så ser vi snabbt att bland de tidigaste nämnda orsakerna till Schizofreni har varit komplikationer vid eller innan förlossningen d.v.s. tillstånd då den lille ofödde är som känsligaste och både denne och modern står inför en oerhört påfrestande process, att syrebrist skulle kunna uppstå under dessa omständigheter råder det ingen som helst tvekan om, det vet vi. Dock är det ganska många barn som föds under liknande omständigheter vilka inte alls förefaller drabbas av några senare komplikationer av det, vilket i princip säger att syrebrist kan vara en orsakande faktor men att känsligheten förefaller vara variabel och samexistera med andra än okända faktorer.

Svälten i Holland under andra världskriget visade senare att andelen med personer vilka sedan utvecklade Schizofreni ökade. Nedan samma förvirrade reklam som i resten av samhället, det behöver inte alls ha med saken att göra, mera ett tecken på att jag vill äga allt det du har det vill säga din tid.

Vibrations frekvens orbitalt O2

 

Riktigt samma vibbar blir det nog inte med mindre syre. Forskare har dock vägra att ansluta sig till vårt stryptest men Att personer med Schizofreni har snabbare minskningar av den syresatta hemoglobinnivån råder det ingen tvekan om, det syns tydligt i BOLD (Blood Oxygenation Level-Dependent)

Att ha en dålig distribution av syre  innebär behöver inte alls utesluta att man under stora delar av den tiden också har för mycket syre i sig eftersom distributionen är försämrad, precis som den som bara kan äta 2-3 dagar per vecka inte sällan kan utveckla fetma. Eller som den vars hjärta slår 100 slag per minut men alla sker under de första 30 sekunderna.

 

Referenser:
Schizophrenia Research 84 (2006) 253– 271
Gene regulation by hypoxia and the neurodevelopmental origin of schizophrenia.
Rainald Schmidt-Kastner, Jim van Os, Harry W.M. Steinbusch, Christoph Schmitz.

Neurochemistry International 51 (2007) 447–450
Oxygen restriction of neonate rats elevates neuregulin-1a isoform levels: Possible relationship to schizophrenia.
Carmit Nadri, R.H. Belmaker, Galila Agam, Stanley Research Center, Faculty of Health Science, Ben-Gurion University of the Negev, and Mental Health Center, Beersheva, Israel.

7 reaktioner på ”Schizofreni Orsaker – Hypoxia Syrebrist”

 1. Jag vill veta om man kan ta naturläkemedel som innehåller syre, för att syresätta blodet?

  Normal syresättningsnivå ska vara kontrollerbar. Varför testar ingen överläkare då syresättningen i blodet hos patienter som står på Litarex?

  Är det farligt att köpa naturläkemdel som stimulerar syrebristen i blodet? jag har läst att man kan på cellnivå eliminera gifter som samlas i cellerna?

  Är det då möjligt att ha både Lithiumbehandling och syresätta blodet för att eliminera slaggprodukter och biverkningar som litium har?

  Kan man ta risken och prova ta droppar som syresätter blodet från naturapotek?
  Var God svara på mina frågor

  1. Hej Negar
   Du skriver frågor i ett inlägg om schizofrenins orsaker och hypoxia syrebrist men dina frågor handlar om framförallt om Litarex, syrebrist och kombinationer med olika okända medel utan någon vetenskapligt klarlagd effekt.

   1 rent teoretiskt borde det väl gå men finns det något sådant då?
   2 Borde inte den frågan bäst kunna besvaras av en överläkare?
   3 Alla effektiva medel kan vara farliga, jag kan omöjligen uttala mig för alla tänkbara naturläkemedel, känner du till något naturläkemedel med den effekten?
   4 Känner inte till några kombinationer som skulle ha en sådan effekt så jag kan inte uttala mig om det.
   5 Vad är det för droppar som syresätter blodet menar du?

   Vart har du fått det från att du kan ta några droppar som skulle hjälpa dig att syresätta ditt blod?
   Varför blandar du samman det med litarex?
   Varför tror du att vi skulle veta något om okända preparats syresättningseffekter på ditt blod?
   Finns det några tillgängliga naturmedel med den effekten?

   Medlen du länkade till i två andra inlägg är såvitt jag kan se det inte något annat än ren bluff. Jag tror inte alls att de fungerar på annat sätt än att den som säljer den får lite mer pengar på fickan, det är min absoluta övertygelse och jag hoppas att jag har rätt till den.

   Att dölja sig bakom frågor är väl ganska enkelt men har du några svar att komma med? Varför skulle några droppar från hälsokosten egentligen hjälpa dig att få mer syre?

   1. Syremättnad i blodet – mäts med en pulsoximeter

    Posted on oktober 7, 2011

    Jag läste även i Runners World om syremättnad i blodet, något jag aldrig har hört talas om innan. Det kan tydligen ge en indikation på hur stort ditt behov av återhämtning är. Mäts med en pulsoximeter.
    Men om det är en bluff att de oxy-drops som finns hos naturläkemedelsföretag, vet jag väl inget om. Det var en fråga som ska besvaras av Professor Mikal Landén hoppas jag! Jag skickade nu en annan vetenskaplig artikel som jag läste idag till honom. Det bör finnas lösning för människor som pga syrebrist i hjärnan drabbas av sjukdomar, som det framgick av denna artikel ovan. Jag vill också få klart för vad man kan göra förutom fysisk träning och yoga och fruktintag och rätt kost för att andas tillräckligt luft som har bra effekt på kropp och själ.
    Jag visste inte att dropparna som säljs kan vara ren bluff.
    Hitta lösningen då tack!

    1. Japp visst
     Det går kanske inte snabbare att hitta en lösning om du tar mitt syre eller bombar med en massa inlägg?
     Att ställa en massa frågor få svar och sedan ignorera motfrågorna är kanske inte kommunikation? Verkar mera som ett sätt att försäkra sig om att kunna skapa nya frågor på ett mindre kreativt sätt för den allmänna dialogen. Det är alltid enkelt att dränka någon i frågor och ignorera svaren eller motfrågorna, men vart leder det egentligen?

     Stressar du mig tar du mer av mitt syre. Har jag inte rätt att andas som jag vill?
     Börja träna först och fråga dig själv varför du får de svar du får, tack!

    2. Är det inte bra att någon sammanfattar forskningsläget om schizofreni, eller ska de ägna sig åt att svara på dina frågor om magiska piller och droppar i hälsokosten i stället?

     Kan du inte skärpa dig lite i stället tack!

   2. Hej P-O!
    Jag läser en hel del artiklar på internet och försöker ta reda på hur man kan leva ett bättre liv och hindra utvecklingen av sådana sjukdomar.
    Det var intressant för mig att ta reda på kroppens syreupptagningsförmåga och hur det mäts alltså med Pulsoximeter.
    Men ingen läkemedel har rekommenderats för att förbättra syresättningen i blodet.
    Jag tvekade på naturläkemedel som jag hittade på nätet. Det var bra att ni säger att det kan vara ren bluff. Då ska jag invänta ett svar från en professor.
    Då gäller det att motionera och träna yoga för att på naturligt sätt kunna andas in rätt mängd syre, samt äta rätt och andas rätt hela tiden djupa andetag som rekomenderas på yoga lektionerna. Det bör forskas fram då något som passar för att öka syresättningen i blodet.
    Lycka till
    Jag har fortfarande frågor kvar och har inga svar!

    1. De medel som förbättrar blodets förmåga att transportera syre är i det här fallet främst medel som ökar nybildningen av röda blodkroppar. När EPO eller eryhropoietin har getts till personer med schizofreni blev det också uppenbart att effekten förefaller vara unik när det gäller vissa aspekter:

     ”EPO is the first substance shown to improve the cognitive deficit in schizophrenia. Although EPO is certainly not a primary causal treatment, the data are exciting because they open new therapeutic strategies. ”

     Hemoglobin-Independent Organ Protection by EPO in Humans: Amelioration of Cognitive Loss in Chronic Schizophrenia. Heter hela studien, så sök där. Att ställa en massa frågor om medel eller metoder som inte har någon bevisad effekt, tar väl tid från oss alla. Vi tillhandahåller inga mediciner så vänd dig gärna till de som gör det och påstår att de har mediciner mot schizofreni, vad vi håller på med är att förklara varför schizofreni uppkommer. Dvs lösningen på problemet. Vi tjänar inga pengar på det utan får betala ur egna fickor för att komma med en lösning.

     Med syre finns det två vägar att öka försörjningen eller att minska konsumtionen jag gissar att yoga och meditation främst är involverade i den sista delen vilket inte alls är något dumt att satsa på. Genom att minska konsumtionen och inte stressas så jävligt så får ju blodet en högre möjlighet att försörja alla delar av kroppen fullt ut. Att träna är ett sätt att öka som de flesta mår bra utav för att de har en stor tendens att sänka stressnivåerna, så stressa mindre är ett mycket bra sätt för att få mer verklig kraft över. Men glöm inte bort att träna dvs att hålla din syreförsörjning effektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *