TEST CONCERTA 36 MG

Sulle vart 18 men blä enteh dä!

Ha du inte rätt Jinätäk kan du skriv åm annat, ellä sä på video. Fö du ä int så mykke värd at tinigarna skräv om dä. Så äre mät. Mädisin säg de e dålitt för oss åsså. Häng du mä?

Dää andra preseesah hättä Maddäläään

ADHD MEDICINEN CONCERTA: FARMACEUTISKA UPPGIFTER
hjälpämnä å Grejs

Butylhydroxitoluen (E321), cellulosaacetat 398-10, hypromellos 3cp, koncentrerad fosforsyra,
poloxamer 188, polyetenoxid 200K och 7000K, povidon K29-32, natriumklorid, stearinsyra,
bärnstenssyra, svart järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).
54 mg-tabletten innehåller även röd järnoxid (E172).

Ytbehandling: karnaubavax, hypromellos 6cp och makrogol 400.

Tryckfärg: svart järnoxid (E172), hypromellos 6cp, isopropylalkohol, propylenglykol och renat
vatten.

Filmdragering: hypromellos 15cp, laktosmonohydrat, titandioxid (E171) och triacetin.
18 mg-tabletten innehåller även gul järnoxid (E172) och stearinsyra.
36 mg: Kapselformad vit tablett med svart tryck, ”alza 36”, på ena sidan
54 mg-tabletten innehåller även röd och gul järnoxid (E172).

ADHD TEST MÄ,CONCERTA avdelningen 36 Mg.
Sätter mig ned och bläddrar i ab något och skriver ned vad som händer och de spontana reaktionerna.

  • Så att någon tatuera sig – blä trött
  • Någon bagge stånkade sig – blä änö trötere
  • Har madonna utnyttja jesus – blä seg åsså
  • Vill du tappa tänderna – Näää vell entäh dää
  • Ja ha addähådää å ringfingre äh längre än pekafingrä, så äddäh.

-Äärruh åsså sån, dåh?

(to bått länkanna ojka enteh ha rem kvaj)
-Nu, känns rä som om Makrogolen hålla på å sätta in
Hasa mä tä sängs ja
, hasääh så bra tu mä

Relä ADHD, Så äre määt, Örebro, Västerås, Makrogol, 15cp, 6cp, CONCERTA, Obehandlad ADHD, ADD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Flickor ADD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *