TEST CONCERTA 36 MG

Sulle vart 18 men blä enteh dä!

Ha du inte rätt Jinätäk kan du skriv åm annat, ellä sä på video. Fö du ä int så mykke värd at tinigarna skräv om dä. Så äre mät. Mädisin säg de e dålitt för oss åsså. Häng du mä?

Dää andra preseesah hättä Maddäläään

ADHD MEDICINEN CONCERTA: FARMACEUTISKA UPPGIFTER
hjälpämnä å Grejs

Butylhydroxitoluen (E321), cellulosaacetat 398-10, hypromellos 3cp, koncentrerad fosforsyra,
poloxamer 188, polyetenoxid 200K och 7000K, povidon K29-32, natriumklorid, stearinsyra,
bärnstenssyra, svart järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).
54 mg-tabletten innehåller även röd järnoxid (E172).

Ytbehandling: karnaubavax, hypromellos 6cp och makrogol 400.

Tryckfärg: svart järnoxid (E172), hypromellos 6cp, isopropylalkohol, propylenglykol och renat
vatten.

Filmdragering: hypromellos 15cp, laktosmonohydrat, titandioxid (E171) och triacetin.
18 mg-tabletten innehåller även gul järnoxid (E172) och stearinsyra.
36 mg: Kapselformad vit tablett med svart tryck, ”alza 36”, på ena sidan
54 mg-tabletten innehåller även röd och gul järnoxid (E172).

ADHD TEST MÄ,CONCERTA avdelningen 36 Mg.
Sätter mig ned och bläddrar i ab något och skriver ned vad som händer och de spontana reaktionerna.

  • Så att någon tatuera sig – blä trött
  • Någon bagge stånkade sig – blä änö trötere
  • Har madonna utnyttja jesus – blä seg åsså
  • Vill du tappa tänderna – Näää vell entäh dää
  • Ja ha addähådää å ringfingre äh längre än pekafingrä, så äddäh.

-Äärruh åsså sån, dåh?

(to bått länkanna ojka enteh ha rem kvaj)
-Nu, känns rä som om Makrogolen hålla på å sätta in
Hasa mä tä sängs ja
, hasääh så bra tu mä

Relä ADHD, Så äre määt, Örebro, Västerås, Makrogol, 15cp, 6cp, CONCERTA, Obehandlad ADHD, ADD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Flickor ADD.

En reaktion på ”TEST CONCERTA 36 MG”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *