Etikettarkiv: zzzzz

Är Riksförbundet ATTENTION förlamat?

En del reagerade och tyckte det var bra att jag tog upp att riksförbundet attention verkar handlingsförlamade och den låga aktiviteten jag kan se därifrån. Och visst är det beklämmande märkligt att Riksförbundet inte ens har haft kontakt med de politiker som beslutar i vissa centrala frågor, Hur jobbigt kan det vara?

  • Hur lång tid kan det ta?
  • Vad är så mycket viktigare?

Dock har en liten röst kommit in som tycker det är lite synd om anki (som tydligen är ordförande) och att jag inte ska kritisera henne. Mitt svar är nähe, vi kanske ska kritisera de som inte får någon vård i stället? Alla de som på grund av :

  • fel kön
  • fel ålder
  • fel boplats/etnicitet

Ja just de som helt saknar vård i dag kanske är det just de som ska ha kritiken? Kan Riksförbundet inte ens hålla en vettig dialog med beslutsfattarna vad kan man egentlige då göra, är man tillåten att fråga det?

För att ingen ska bli kinkig, vill vi i stället hylla hur riksförbundet verkar styras, förvisso är vi slappa och slöa här på budgetbloggen, men vi är nog inte helt ensamma. Jag tror faktiskt att jag såg riksförbundets truck häromdagen, de är kanske på väg framåt?

-Hejja ordförande anki på Riksförbundet hejja, det går ju framåt i varje fall!! Otroligt bra!! När ni vaknar kanske du ser att det finns ett och annat att göra? Demokratifrågor och insynsarbete är faktiskt inte förbjudna. Men framförallt arbeta för gruppen med AHDH, Asperger, skulle väl vara bra?

Får man ställa frågor?

Vi har väl inte kritiserat, bara ställt lite frågor och det får man väl göra i en demokrati? Att attention arbetar mycket bra lokalt i vissa delar av landet, har jag ingen anledning att tveka till, att det har gjorts mycket i historisk mening är också ett faktum. Frågan är vad har gjort det senaste.

-Hur vill ni förklara att ni inte varit i kontakt med de centrala beslutsfattarna i frågorna kring adhd Asperger och tex bristen på vård?

-Anser ni verkligen det vara för mycket begärt?

-Varför har man inte varit i kontakt med beslutsfattarna?

-Vad har man i stället valt att göra?

-Vad anser man viktigt att göra?

-Vad står i stadgarna?