Etikettarkiv: Monarkiförstärkande stimulanspaket

Mail till hans Majestät Konungen:Om folkets rätt

Hej
Jag undrar om kungen är för att medborgarna ska ha samma rättigheter som kungen själv, eller om han är emot det, när det gäller en framtida utbyggnad av monarkin.

Rakel

Vi har skrivit lite om ätt på vår Blogg i dag: https://adhd-npf.com/

Vänligen svara via hemsidan eller personligen.

Skickat till Konungen via hovets hemsida idag.

drömmarna igen delight

Förstärk monarkin

Vi känner självfallet vår djupaste plikt gentemot monarkin och ser således inget annat alternativ än att försöka ge monarkin den djupaste möjliga folkliga förankring. Och hur monarkin någonsin skulle kunna få än djupare folklig förankring än om befolkningen som helhet adlades och alla kunde vara kungar och drottningar är svårt att se rent vetenskapligt. Därför är det således av extra dignitet och vikt att konungen självt tar aktiv del i monarkins framtida utbyggnad. Men även tydligt informeras om det rent vetenskapliga klarläggandet vilket föreligger kring möjligheten att ge kungahuset en bred folklig förankring i den faktiska verkligheten, vilket förefaller vara tämligen praktiskt. Se även HD, Dagen.

Såpa socialmonarkins  marmorflugor

I en GP intervju berättar kungen att han anser att istället för att knäcka, ska man lyfta upp och stötta varandra. Läs AB eller Google om Aschbergs kommentar till den monetäre slitvargen.  Kanske man också i samma anda kan påpeka för den borne monarken att om denne verkligen vill hjälpa och stödja befolkningen så föreligger faktiskt en sådan möjlighet, den uti att adla befolkningen, effektvidden av förfarandet blir självfallet det moderna Europas mest folkligt förankrade kungahus igenom alla tidevarv.  Så är ers majestät verkligen för en verkligt djup folkförankrad monarki, eller inte?

point

Bygg ut och modernisera monarkin

Många kanske anser att den gamla monarkin har haltat sig fram till nutiden men knappast utgör sinnebilden för ett Sverige i tiden. Varför inte då koppla bort de gamla stolpskottsmonarkiska styltorna och låta befolkningen utgöra monarkins verkliga underlag i en landsomfattande adlingsreform vilken kommer att göra monarkin odödlig och inte som idag bräckligt beroende av ett fåtal som kanske inte samtliga har den verkliga kapaciteten att axla ämbetets medborgarförankrade regalia.

Tidigare artiklar i ämnet

Stärk Monarkin – Adla befolkningen

Angränsande:

Billigast vinner – Kungahuset på entreprenad

Flera måste få immunitet mot åtal

När så många bara intresserar sig för kungen av pop så tronar vi tillbaka och tänker på våran bernadotte. ( Rimmmar inte det?) Kan man inte se den gamla monarkin precis som DN beskriver poplegendens hädanfärdi en en bädd av blommor?  Något att nostalgiskt minna tillbaka till