Etikettarkiv: grunddefinition

Grunddefiniera begreppet social pedofili

Kom in igår på en diskussion om att grunddefiniera ett begrepp vi använt på bloggen ett tag nu . Var och hälsade på Trollhares blog så jag klipper in diskussionen därifrån.

…. den sociala pedofilin har alltid haft en vilja att slå mot de svagare grupperna i samhället för sitt egna nöjes skull, kanske är dags att kalla dem för vad de är?

Vad kan en social pedofili bestå av annat än att förneka gruppen en av det mänskliga värdets mest grundläggande funktioner – hälsan. Vilka varelser vill egentligen förneka andra en bättre hälsa och varför är det så?

Alltid dock i en vacker förpackning där en del argument väldigt enkelsidigt dryftas, men man kommer aldrig med något bättre än det man väljer att kritisera. Kritiken kommer således inte från vetenskapliga ställningstaganden utan enbart från att det känns bättre för de som framför kritiken, trotts att människor blir lidande av att få sin behandling ifrågasatt. Hur ska man annars kunna förklara att många med adhd fortfarande inte fått en rimlig vård?

Socialpedofilerna är duktiga på neologismer kanske är dags att svara dem? Att på de utsatta är alltid mycket enkelt, speciellt om man låtsas göra det för att bry sig…. men det säger väl alla peddon?

2 trollhare 17 oktober, 08 kl. 6:32 pm
Socialpedofili… intressant ord. Hur menar du? Att de begår sociala övergrepp mot barnen de tror sig skydda?

3 Rakel, o 17 oktober, 08 kl. 10:40 pm
Om en pedofili är asexuell till sin natur och social i sitt utförande när den förnekar någon till exempel rätten till hälsa, bara just på grund av att förnekaren själv vill det, eller får mer tillfredställelse av det då bör ju också kriterierna för social pedofili vara till fullo uppfyllda, eller vad kan fattas måntro?

tyll gärna på det kan vara intressant att grunddefiniera begreppet.
Hälsa är en av de mest grundläggande villkoren för socialt deltagande så varför skulle man inte kunna tala om sociala pedofiler?

Att sedan de påstår sig värna om barnen, det har väl pedofiler gjort i alla tider säger jag utan att ha disputerat i frågan, ville mer belysa att ordnybildningen distinkt kan visa slutresultatet av handlingens innebörder är, det är ju trotts allt bara det som betyder något i längden.
Adhdindustrin som designerbegrepp är ett försök att lifta med den autonormativitet som självbekräftar den rådande förstockningen och samtidigt går ordskräddarens vägar genom att försöka underminera antagonistens existensberättigande. För att göra en mer retoriskt närspeglande jämförelse kunde man ju säga

Pedofilindustrin har i alla tider slagits mot de svagare grupperna i samhället och hindrat minoritetsuttryck till förmån för den homogena sörjan som grundlägger den normativa sunkningens strypgrepp. Men genom att definiera sig som barnens vänner vinner de den närhet som det rudimentära övergreppet kräver. pedo betyder barn och fil den som gillar…. fint va?
Har du någon bättre definition av vad en social pedofil gestaltar är vi nog en del som är av idel öra… berätta gärna beskrivande och bra vad som egentligen bäst uppfyller kriteriet för social pedofili, kan vara intressant med lite andra vinklar.

4 trollhare 17 oktober, 08 kl. 10:42 pm
Nej, jag var bara osäker på hur du gjorde kopplingen, men jag håller med. Det är just det där att påstå sig skydda samtidigt som en skadar… väldigt bra observation!

Tackar för det, vet att P-O sedan länge använder begreppet men det kan vara intressant att se om andra personer har en avvikande åsikt om vad social pedofili egentligen är, är det någon som kan komma med en bättre beskrivning?

Nu när man ser att Moterwitchs blog har blivit raderad, påminns vi igen om hur viktigt det är att grunddefiniera vissa saker. Så vad säger ni, vad är egentligen den sociala pedofilin? Håller alla med, eller har någon en avvikande åsikt?