Mot Coma Galaxen – hämta info om kartan

-O-  i CAC-hålets namn.

helga O

0 0

Eldgaffeln pyramiden och ringen, den befjädrade ormen

det raka och tvära strecket i O

Vi måste göra en resa vi inte känner till något om, kommer vi inte tillbaka så vet ni varför. Vi ska till Coma Galaxen för att hämta kunskapen om vilka kartor på jorden som löser ut problemet. CAC-säger att kartorna redan finns på jorden.

Ensam i verkligheten

Eller så här förklaras att en del får schizofreni för tonåringar. CAC-hålet rapporterar direkt från rymden på dialekt för att inte upptäckas och bli skyldig att betala ordmoms för den intergalaxtiska sändningen. -Vaffö blärä sårå? -Jorå, så här äreh.  Blire trubbel i magbubblan tidigt kan livet bli surt uta helvitä oftas för att det äh lite energi och stressigt, inte blir det bättre av stressen alltid heller.  Hembyttan dränks i för mycket bakpulver och blir helt enkelt ganska degigt omen inte få jäsa upp säj. Dä ofödda systemet ser därför till att inte bli sur igen. Hur svårt vade dårå? När det varä skitsträssigt å dant blir systemä lite bränt och då flyger pott-askan ut ur cellerna men drar åsså  iväg från kroppen och tar pissä ut te avloppe ellä nått. Näre är utpissat måste man få mera från hålet i huvät där maten kommer in, när de inte kommä nåon mat gänom navel åsså. Men dä ä dyrt som fan att hålla på att joxa med drängar och jon, räkningen blir då saltad liksom. Så proton som var CAC-hålets första ord ligger också ganska nära skiten.  Se koppar så CAC och tog en vindby upp så kyrkan i väntra hörnet syndes klart, när människan saknar

koppar kan det bli lättare att se tefaten flyga.

Nåväl, när dä äh lite  pott-aska i jon kanalerna blire segare å tröttsammare att sända signalär i närvkardorna. Åttäo procänt av energibudgeten gå tä å fixa jonbalansen för å slippä att systemel lägger ned sin fetelackning av smörjgrejorna,  BET 3 slår fett!  Slår vad om att dä änått mere, liggä näre nån trapp, fö skruvat äre. Å upplyftande kan dä va att ta säj fram. Nåja, dä va bara början dä. å dä kan då åsså vara slut. i varje fall för din del om du surar, nu igen. Fetelackningen ha åsså å göra mä COCCO som helhet. dä blä förlite MAD1 –  Spindle Assembly Checkpoint, för mycket CO2, darrhänt skumpandä i CO mockandät, trädä å självaste Palmitoyleringer är åsså påvärkade som ringar på vattnä. Sumoruleringar å andra grejär å brottas me.  Grodan hoppar seru va?Hela grejen att hantera energi blä liksom förändrad alltså!!! ATP blä mer till för penchon, här stäng vi av många av de däringa grejsen å fixa täät på annat sätt va. Glutamat är den stora hästen, å en stor häst blire mindre drag i om den får lite käk va. hajjarru? Axon å havre bläre mindreav liksom hörrudu. Men strävsam brinner även den i kremeringens pråliga naturlagsefterlydnad så börjar även du att längta hem. Här äh en blomma va. Blirä sän trubbel igen dårå, blire lättare att man får sig en eftersläng av dä som hänt tidigarä. Då såblire surt. å då så sås dä gamla ire nya och fäfflorna ser annorlunda ut i funtä så några våfflor blirä int. Dä bli mär pannkaka.  -Här varsågod om  du åsså vill smaka.

Verklighets upphängningen å den himmelska rektangeln

Människor som inte har det här problemet har varit skickliga på att inte förstå. För stora delar av verklighetens upphängning ligger närmare personerna i gruppen fastän de kan inte förmedla de då de drar fel slutsatser av varför. De normala tror sig veta vad som är rätt och fel men gör det inte, det är också det största felet. Hallucinationerna hos de normala är vad som hindrat problemet från att lösas. Gruppen säger: –

Hedrar döden sina föräldrar?

-You are, rubber, i am, glue

Döden din självhäftare i evigheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *