Metamina och en Concerta 54 mg


Metamina och en Concerta 54 mg, originally uploaded by iadhd.

Den busiga Concerta verkar ha smugit sig på de 4 små Metamina, går detta att tolka i ett större sammanhang? Något Roschaktest eller så?

Digital numerologisk tolkning av fotografiet vid vilken förstoringsgrad ska den genomföras? Finns det speciella datum som är bäst för den analysen rent astrologiskt?

Länkar Från Vad är ADHD?

Videolänkar om ADHD
Upp till höger ser du Russel Barkley tala om den senaste forskningen om ADHD, klicka på rutan för större bild
ADHD:Kvinnor och flickor lider i tysthet
ADHD Ty Pennington i Home makeover

Living with ADHD ser du härnedan
ADHD resurser:Artiklar Böcker Film Video

Socialstyrelsens vägledningsdokument för vuxna med ADHD
Socialstyrelsens dokument ADHD hos barn och vuxna 2002 pdf 1.6 mb

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Bakgrundsdokumentation

Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009:
– Ny rekommendation

Vår kritik mot Läkemedelsverkets nya riktlinjer
med kompletteringsförslag
Mediciner med Metylfenidat hydroklorid vid ADHD
Metamina uppdaterad produktresumé

ADHD information för läkare utomeuropeisk farmakopé
Amfetamin: effekter på transmittosystemet
Vad är ADD

ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *