Skruvad Magnetisk Blomma

Efter de icke newtonska vätskorna som man både kan gå på och bada i är det nu dags för ett Japanskt konstverk med Ferrofluid.  Mina damer och herrar välkomna att se Morpho Flower en elektromagnetisk blomma som kanske kan skruva lite på dina perspektiv vad gäller dubbla spiralers helix och formidabel metallisk metamorfos.

Morpho Flowers skapare  Sachiko Kodama hälsar er välkommen till framtiden, mer blommar ska det bli, Hai Hai.

Nej det är ingen trick filmning, det är ferrofluid och magnetfält. Eller så enkla principer som får sinusknutan att sända elstötar mot den närliggande muskeln, hjärtat eller vad det heter.


Så visst finns det vackra blommor av metall som rör sig.

Neglektens Socialmagnetiska Historia

Ifrågasättandet av ADHD historiken som dog ut. Eller är det snarare beviset på att människans mest centrala hallucination – det man ser i dem blinda fläcken – är det som skapar det vitalaste fundamentet för verklighetens sociala konstruktionsgrunder när det gäller vitaliserande av neglekten?

ADHD historia Del 1 Alexander Crichton
ADHD historia Del 2 Alexander Crichton
ADHD historia Del 3 Sir George Frederick Still

The history of ADHD: Alexander Crichton
The history of ADHD Sir George Frederick Still

The History of British Pediatrics

Epilepsi – En gudomlig förnekelse?

Är epilepsi en verklig sjukdom? För inte speciellt länge sedan trodde man att det var Gud eller Satan som låg bakom, eller förnekade de verkliga orsakerna av andra anledningar. I en del församlingar tog därför prästerna hand om de som drabbats av eftersom de med epilepsi sades ha närmare band med gud, vilket kanske inte förklarar de graviteter som delar av unga flickor med epilepsi fick efter sina skakande upplevelser. Förnekandet av de epileptiska’s rättigheter är inte lika stort idag det fick ju till och med tillstånd att ingå äktenskap, eller att gifta sig som det också heter redan 1969, därmed kunde de ju också skaffa barn utan att bli än mer helvetedemoniserade  – i praktiken – utan möjlighet till hjälp.

En del spelar friska

Men de är ändå välsignade, de slapp alla lögner om påstådda rättigheter som inte är några rättigheter i praktiken, de slapp en vårdgaranti som inte är någon garanti i praktiken. Så visst sker det en produktutveckling inom den sociala kannibalismen.

Att ifrågasätta är bra, det är också därför vi tar oss rätten att ifrågasätta om det är bra att ifrågasätta som  ni gör. Kanske det är dags att ge en blomma till dem som verkligen med näbbar och klor kämpat för nonchalera av en fenomenologi som varit synlig så länge av så många? Det är starkt jobbat att säga att man bryr sig om barnen och lider men dem, men varför har man aldrig gjort något konstruktivt som kunnat mätas i verkliga vetenskapliga termer?

Hur verklig är er verklighet egentligen?

Ge era spottloskor till forskningen så kan vi se vad som är med er. Vi kanske kan hjälpa er på samma sätt som ni hjälpt alla andra? Det är en sak att vara sjuk och bli spottad på, en annan att låtsas frisk och förhindra andra att bli bättre. Många människor springer idag runt och låtsas vara friska med sina gudomliga visioner om hur allt hänger i hop, men hur ofta har de egentligen rätt?

En liten intressant detalj i det stora hela är att Alexander Crichton redan 1798 beskrev personer med sådan gudomliga visionen och delar av vad de kunde leda fram till. Kanske är dags att fördjupa sig i socialkannibalismens och socialpedofilins alla olika ansikten. De som gör så mycket för att hjälp

Snurrande Ferrofluid, Magnetfält, Förnekelser, Epilepsi, Sachiko Kodama, Socialkannibalismen,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *