ADHD, Schizofreni, Asperger Spinn-rockens roll

nos mutatis mutandisBetingelsen i en mening

Runt omkring oss har vi en rad former och färger som sitter fast i varandra, de kan röra sig och förflytta sig i lika relationer till varandra. Vid en del skador i hjärnan kan förmågan att förutsätta vad som kommer att hända härnäst om en rörelse är kontinuerlig förminskas eller försvinna helt. Vilket egentligen är den grundläggande formen av total visuell agnosi, du känner inte igen former och inte heller färgerna. Vid schizofreni är det inte alls ovanligt att man kan ha problem ”att se in i framtiden” som de flesta gör hela tiden genom att processa data från liknande situationer enligt förutsägelsemodeller i minnet, vilka först scannar av emotionella övertoner som kan vara associerade med den här händelsen av stor glädje eller fara, vilket är av oerhört stor vikt för organismens överlevnad. Processen är oftast helt automatiserad och löper sedan vidare till att känna igen delfragment av händelsen. Till slut även att förutsäga händelsens resultat och förmodade påverkan på nästa händelse.

Till exempel det ringer på dörren och du väntar besök av tant Agda, du förbereder dig genom att säga men OJ. är det verkligen tant Agda som kommer. för att det kanske är en inledning på en händelserelationskedja som är ett normalt utfall av era relation.

eller

Att se in i framtiden

Men ibland går det inte alls att förutsäga vad som utifrån flera data skulle vara ett rimligt utfall. Vilket egentligen säger två saker, de som ständigt ägnar sig åt förutsägelser sitter fast i en förutsägelsemodell där de bli bra på förutsägelser men kanske betydligt sämre på att agera när de inte kan göra det enligt modellen. Man kan också säga att de egentligen inte är i verkligheten förens de av olika skäl behöver lämna sin modell. Dvs de har automatiserat ADD, ADHD, Schizofreni och Asperger har gemensamt, nämligen att korrekt känna utfallet av en reaktion och att se in i framtiden genom fungerande regelbundna prognosmodeller. Eller verklighetsproteser. Personer med ADH, Schizofreni och Asperger är ur den aspekten mer eller mindre utelämnade till en tidlös verklighet. I olika grader och på olika sätt och områden, visst. Men så är det på gott och ont.

cute cutting cue

Att vara i verkligheten

Personer som har ADHD Schizofreni och Asperger befinner sig med andra ord i högre grad rätt ute i verkligheten och mindre inne i de prognostiska modellernas påpälsade verklighetsflykt, vilken dock ofta visar sig vara fungerande. De hänger sig därför i högre grad än andra åt andra metoder för verklighetsflykt.

Det finns dock en del stygga självmotsägelser i de praktiska modellerna av verkligheten som ofta imiterar varandra höggradigt. De förefaller vara överväldigt skickliga på att ständigt veta vad andra inte kan veta, tex att strålvapen inte fungerar vid schizofreni, trotts att de inte vet vad som verkligen fungerar. Eller påståenden som man kan inte se in i framtiden. – ett påstående som i sak spått rätt in i framtiden vad andra inte kan och kan. Faktum är att alla modeller av verkligheten alltid används för att se in i framtiden eller tillbaka, varför skulle de annars användas?

En del blir bra på att göra modeller, modeller kan vara väldigt bra, men någon genuin entreprenörsanda skapar de kanske inte alltid. rent matematiskt uppstår nog väldigt ofta den största klyvningen mellan verklighet och modell hos de som alltid modellerar, men så länge hallucinationen verklighetsmodellen skapar är synkroniserad med sin omgivning märks den sällan.

Gasteorier om ADHD och Schizofreni

En del av gassystemen tillhör också den mänskliga biologins mest hårdreglerade områden. Vid schizofreni syns inte alltid de snabba rekylsystemen, men du kan se att de är utlösta och manipulerade. Denna funktion är tydligt alternerad, dessutom väldigt ofta på ett sätt som är icke konklusivt.

För personer med Schizofreni finns det många tecken som pekar entydigt mot fel i gasombytet som orsak till sjukdomen. Den senaste teorin om Schzifreni är som några av er kanske vet den genialt blygsamma  CAC-hålsteorin som sammanfattar alla de stora tidigare teorierna i en paraply, fastän teorin ser ut som et solparasoll.  CAC påvisar också avvikande gasflöden som tidig effekt av patologin. En ny undersökning visar att 29,8% av personer med Schizofreni som senare dött, dog pga av sjukdomar i andningsorganen, vilket nödvändigtvis inte behöver säga något men kanse gör det. Mer om det senare.

Orsaken till ADHD: Kväveoxid – NO – En gasteori

Många kanske med en gång vill säga du kan inte förutsäga verkligheten, vilket är en vanlig hallucination reflex hos de med många prognostiska modeller. Man kan fråga sig hur de vet de och om just det inte bygger på en gigantiskt stor förutsägelse i sig självt. Utan att se det har de alltså förutsagt exakt vad andra inte kan, lagomt bra inavlad aritmetik där va? Just den där förutsägelsen har många nog sett för mycket utav. Det är faktiskt just tack vare den bombastiska kraften i denna hallucination som personer med ADHD och Schizofreni under så långa tider haft stora problem med att få hjälp med vettiga åtgärder och fortfarande har.

En av de mer avancerade förutsägelsemodellerna människan begagnar sig av rent matematiskt är oerhört svår för robotar att implementera och tar något år för människan att lära sig, nämligen att gå. Vid normal gång används givetvis ett mycket avancerat system av tyngdpunktsförflyttningar och sammanlagda helkroppsreaktioner på det sett utifrån långsitkiga mål – ska till affären – via de kortsiktiga målen – trottoaren slutar här måste ändra fotvinkeln nu, annars så slår jag i Bengt-Arnes flakmoppe som alltid står vid slutet på trottoaren. Skulle vara roligt att skriva något om Aspergers här men vi kan alldeles för lite. Det kommer nog. Aspergers encyklopedi finns dock här.

Här börjar utförsbacken

Testa expertisen

Våra testningar av psykiatriker och psykologer visar tydligt att de inte på ett äkta sätt kan kittla sig själva så att de börjar skratta. Nog för att både psykologer och psykiatriker snabbt känner lukten av testsituationen och ofta låtsas skratta när de blir ombedda att kittla sig själva, vid tredje eller fjärde försöket. Något de f.ö.  delar med socionomer, sociologer och alla andra generaliserare av mänskligt beteende i grupp. Men diagrammet över blodflöden visar att de inte i äkta mening kan kittla sig själva. Något som faktiskt en del personer med Schizofreni kan. Anledningen till att de kan det är mycket enkel men ingen verkar förstå det. Dock kan en del freudianskt skolade försöka visa upp sin frigjordhet inför testsituationen och börja onanera. Bloflödesmätningar visar att onanin då faktiskt styrs av intelektuella centrum och inget annat vilket iofs är en helt unik bedrift och faktiskt ett av de första vetenskapliga bevisen genom CBR-flödesmätningar som belägger den faktiska intelektuella runkningen. Eller bara gestaltar bakteriers celldelnings processer som en avslagen rosita.

Den som kan kittla sig själv saknar förutfattade meningar och imaginär framtidsprotes. Fullständig Innerlighet finns bara hos den som är helt utom sig.

Profetens skägg oooh blixtrande vidunder

Livets träd

och blixtarna från himmelen

Allt är bara förvirrat så stirra inte nedan

Avig rätsida kväser  NO, Kväveoxid, nitratpannkaka, anginaplanetaris, agnosia, prognos, , Anteckningar vid CAC-hålet och randen bortom den här verkligheten…

reglerna för supersystemen enligt CAC attackmönster och gaslagarna vid CACs rulltårta. Ta det som rör sig, ta det först.Kanske kunde man kalla det lagen om reaktivt schack. Inga attacker kommer att ske koncentrerat om du står stilla. så det gäller att flina stilla. uvar uvar uvar. Genus Brassica, Persika, Broccolli, kanske inte.

Det finns däremot en mycket viktig sak här! Att gå runt och oroa sig för en attack är bland det värsta du kan göra! Det kan hjälpa till att föda och skapa attacken, för sådan är lagen om gasattacker, de kommer att sättas in på de emst energintensiva ställena och därifrån bara följa gaslagar. Ju mer lokal omsättning desto större lokal reaktivitet, som med syret så också med annat. Du är nu i jordgetingboet, blir du rädd och börjar noja så blir du utan tvekan stucken förr eller senare, så det bästa rådet just här är bara ta det lugnt. Se framåt och bakåt och förstå djupet i varför.  Gas är gas och inte sentimentalare än så. Det handlar inte om dig men väl om grunderna du är byggd av så visst handlar det bara om dig, för du är också allt du vet inifrån. eller hur? – vad är klockan ( UR UR UR UR ) Vad är begriplig kultur? För ett klocktorn som vänts till en annan atmosfärs hägran. ruva ruva ruva. Den grunläggande spridningens logik, dislokaliseringens fundamentaletik. Lär av  CAC-hålet att alla uttryck är viktiga, körsbär eller huckleberry finn rollar inte så apig pangea, så länge skörden sållar vålnad åt flathäntheten. Ack du drönare på krönet. Skaver icke klacken ömsom foträcket och den begäckelse upphöjningen ger, säg mig vadan äro det ni egentligen ser.

Vadan kunde någonsin nätet säga fisken. Språket förtälja furan. Stursknedblickandets barrklyka, om denna kottefeber i plommonladet. Sviskonmeningarnas ättikskärna och testamente, sätt ätt o jora.  Skölj hupp du Passiflora med hej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *