Etikettarkiv: Sjukdomsutveckling

Schizofreni – Vissa blir friska andra inte – Sjukdomsutveckling

Schizofreni Orsaker

Schizofreni är en av de största och allvarligaste folksjukdomarna i Sverige. En av hundra personer, alltså en procent av befolkningen, drabbas. De flesta insjuknar i unga år och män drabbas oftare än kvinnor i Sverige, i Kina är det dock tvärtom.  Män drabbas dessutom tidigare än kvinnor i de sena tonåren eller tidigt i 20-årsåldern. Man räknar med att cirka 30 000 – 40 000 personer i Sverige är drabbade av schizofreni

1 av 10 eller  10%
Utvecklar en allvarligare kronisk form av tillståndet som kräver omfattande insatser mer eller mindre livet ut.

6-7 av 10 det vill säga 65%
Kommer att befinna sig på en flytande skala mellan ytterligheterna och ha besvär till och från under större delen av  livet.

1 av 4 25%
utvecklar endast några få återfall och kommer att tillfriskna helt inom 5 år

Suicidrisk
Nästan hälften av alla med schizofreni gör någon gång ett försök att ta livet av sig och livstidsrisken för död i självmord är cirka 10 procent (Inskip 1998, Carlborg 2008).

 

Reservation för siffrorna
Siffrorna ovan är baserade på en uppskattning av sjukdomsutvecklingen då en total statistik över sjukdomsutvecklingen med datahänvisningar inte verkar finnas, däremot en rad olika sätt att mäta sjukdomsutvecklingen vilka kan ge vanskliga resultat i att försöka göra en sammanställning utan att obstruera mot någon av resultaten (vars skillnader ofta förefaller ligga i sättet att mäta) Siffran 1% bygger på en genomgång som WHO gjorde 1975 och är antagligen tilltagen i överkant. Som vi skrivit tidigare finns det en stor anledning att se med tveksamhet på den epidemiologiska statistiken, då det finns uppgifter som rimligen visar på att man beskriver olika verkligheter. Dvs bägge bilderna förefaller inte kunna vara sanningsenliga samtidigt….

När WHO efter en större studie visade att prognosen för personer som drabbades av Schizofreni förefaller vara bättre i U-länder än i den industrialiserade delen av världen blev det lite tumult och uppgiften har ifrågasatts, men allt detta bevisar egentligen bara en sak att någon vetenskapligt kvalitativ helhetsbild inte verkar ha gått att få fram, kanske är det som någon sammanfattade det ”vetenskapen om schizofreni har … vara lika fragmenterad som den kliniska presentationen av sjukdomen själv..

Current research into schizophrenia has remained highly fragmented, much like the clinical presentation of the disease itself. Differing theories as to the cause and progression of schizophrenia, as well as the heterogeneity of clinical symptoms, have made it difficult to develop a coherent framework suitable for animal modelling.
Animal models of schizophrenia: a critical review

 

WHO Schizophrenia: manifestations, incidence and course in different cultures

 

 

 

Läsning i ämnet:

Schizofreni
kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svensk Psykiatri.

Contemporary and Emerging Approaches to Treating Schizophrenia
Michael T Compton, MD, MPH

A Systematic Review of Mortality in Schizophrenia
Is the Differential Mortality Gap Worsening Over Time?
Sukanta Saha, MSc, MCN; David Chant, PhD; John McGrath, MD, PhD, Franzcp

Source: Jablensky A., Satorius N, Emberg G, Anker M, Korten A, Cooper JE, Day R, Bertelsen A. Schizophrenia: manifestations, incidence and course in different cultures. A World Health Organization ten-country study. Psychological Medicine. Monograph Supplement 1992;20:1-97.

Afr J Psychiatry (Johannesbg). 2009 Aug;12(3):200-5.
Dispelling a myth: developing world poverty, inequality, violence and social fragmentation are not good for outcome in schizophrenia.
Burns J.

Psychiatry Neurosci. 2001 November; 26(5): 395–410. PMCID: PMC167198
Animal models of schizophrenia: a critical review
Eric R. Marcotte, Debra M. Pearson, and Lalit K. Srivastava
Marcotte, Pearson, Srivastava — Douglas Hospital Research Centre and Departments of Psychiatry and of Neurology and Neurosurgery, McGill University, Montreal, Que.