Etikettarkiv: Samhällets runtskyffling

CAC-Hålet, ADHD gifter och samhället i övrigt

CAC-Hålet goes abroad

The CAC-Hålet Theory har uppdaterats och den engelska versionen nu flyttat ända bort till Science & Nuts,  senaste nytt är en förklaring till  hur CS2 via sin metabolism till dithiocarbamate fungerar som en protease inhibitor. Den centrala CAC-Hålet sidan här är också uppdaterad.

ADHD och gifter

Att organosfosfater och andra bekämpningsmedel skulle kunna medverka till att öka på frekvensen ADHD verkar väldigt logiskt, bland de centrala mekanismerna är att störa mitokondriens enzymsystem vilket ofta verkar kunna framkalla fördröjda nervskador på försöksdjur. Att inte reagera på sådana signaler visar ganska tydligt att de industriella intressena överväger barn och människors hälsa. När gifternas skadlighet väl är bevisade på människa torde det redan vara för sent? Att de yngsta och mest sköra ständigt skadas mest är ett intressant sätt att visa vad mänskligheten har sin kofångare. Expressen,  AB,  Svd, Impaired mitochondrial functions in organophosphate induced delayed neuropathy in rats

DN hade för några dagar sedan en debattartikel om att låta barnläkarna ta hand om barns problem även när det gäller ADHD, Asperger’s syndrom. Intressant för alla som märkt hur dåligt vården fungerar på sina håll – Kanske kommer det en ny ”vårdgaranti” vilken liksom den förra inte innehåller någon garanti, däremot en liten karamelliserad hånfullhet gentemot de som verkligen behöver en bra vård. Kanske kan man skyffla personer med ADHD och ADD fram och tillbaka mellan avdelningarna, eller mellan olika myndighetssektorer som gjort så framgångsrikt till hög kostnad under så många år? Ett samlat ansvar är självfallet gränsöverskridande, samhället som helhet har en väldigt lång historia att skyffla ansvaret för personer i gruppen mellan sig och psykiatrin en stor förmåga att visa godtyckligt ineffektivitet till hög kostnad. Det behövs ett konkret samlat grepp styrt av kunskap om människors problem och hur människor kan stärkas till större oberoende på längre sikt. Att FRA inte används till att samla information om hur staten missköter sina uppdrag mot medborgarna är synd, en analys av hur det sektoriserade tänkandets arkitektur ökar kostnaderna som helhet men ändå minskar kostnaden för sektorn är intressant och bidrar nog till den funktionella inflationen i samhällets insatser. Vad kan vara ett större hot mot samhället än den samlade misstron mot det?

Förr i tiden var kanske människor med ett ben de som hade den bästa balansen i närområdet för de tränade balansen hela tiden, men hade någon sagt att de enbenta hade det bäst utvecklade balanssinnet så hade man skrattat gott, inte kan väl de linkande satarna ha någon god balans inte. Nej då rakt inte. SvD om psykiskt sjuk eller kreativ, tja för att överleva måste man ibland vara ganska kreativ, därmed är det lätt att glömma de som inte kunde bli så kreativa.

Läs även andra bloggares åsikter om ADHD Gifter, CAC-Hålet goes abroad,