Etikettarkiv: pengar

Sitt ned och pissa horor! Del 2

Forts från Sitt ned och pissa horor 1

Ni säljer något ni inte äger, det värsta horeriet
Att det finns ett ansikte bakom varje en av de förlorade miljoner som läcker ut i felaktiga läkemedelsbehandlingar är självklart. Att det finns ett ansikte bakom varje person som Inte får en rimlig vård tack vare att det inte finns pengar kanske också är självklart? Att onödiga behandlingen som kostade 10 miljarder och försämrade hälsan på flera också hindrade många andra från att få en adekvat vård är väl också ganska självklart.

Hur många till?

Jag frågar mig vad vi ska kalla dessa krafter som säljer saker de inte äger, nämligen andra personers själar när de går in och tar 30 miljarder från den allra svagaste och utsattaste gruppen samhället har, de sjuka och lytta. Är inte ordet hora som skräddarsytt för den mentala kräftgången? Är det verkligen någon person som är så hänsynslöst kortsiktig att den inte förstår att om man tar 30 miljarder från de svagaste och utsattas kassa kommer också flera att dö ganska sannolikt som en följd av det? Den själalösa gubbhoran kanske oftare behöver höra sitt verkliga namn? Det har alltför länge gått att sälja det man inte äger dyrt.

Läkare som får information av läkemedelsproducenter förskriver mindre rationellt än de som inte får sådan information.

Ska Dö

Denna månad, detta år på grund av resurserna som försvinner och felanvänds?

BLÅST PÅ 30 MILJARDER Kan det någonsin finnas några rimliga ursäkter för dessa horor som säljer andras själar? Vi vet att många äldre har drogats bort till en sämre hälsa, några har skott sig på det hela men har det någonsin kostat något att våldta de svagas hälsa och krossa deras sista hopp?

Hångarantin kan kanske tillsammans med lite av det välkända journalistiska kastsystemet försöka få det hela att se rimligt ut? Kanske debattörererna önskar se om sitt egna hus något innan de tittar på andras? För kapaciteten finns väl att inse vart incitamenten till en kontraproduktiv neddrogning vilken försämrade hälsan för en massa och dödade en del kommer ifrån? Jultomten storken eller Uttern kanske inte är lika starka kandidater som industrin självt? Men visst ut och slåss för patienten med era kalla fötter och skyll på allt annat, låter som en intressant idé. Skulle den vara något trovärdigare om industrin hade någon kapacitet att kritisera sitt egna beteende? Måhända eventuellt kanske?

Sitt ned och pissa horor!

Fel styr incitament inom vården?

Två anställda vid ett läkemedelsföretag gick i dagarna ut i en debattartikel i AB och beklagar att vårdens styrs av fel ekonomiska incitament och att vårdkvaliteten för den enskilde patienten därmed riskerar att drabbas. De belyser därmed delar av en större kataklysm och ett prudentligt systemfel.

Rätt incitament?

Debattörerna verkar stödja sig bakom den enskilda patientens rätt att få vård. Förslagen är intressanta, låt mig bara börja med att konstatera att företaget de är anställda vid antagligen skulle tycka att det var ett ingrepp i deras integritet om staten gick ut på samma sätt och beskrev hur de skulle bedriva sin verksamhet och vad de skulle prioritera i stället. Men för den goda saken skull kanske vi ändå skulle låta oss gissa fram några punkter.

-förbjud mörkning av forskning

-tvinga fram totalnyttoresultat på lång sikt

-förbjud den lönsamma påverkan av läkarna som är legio

-billigare medel

-adekvat bestraffning av fiffel och båg

10 Miljarder till att försämra hälsan

Eller varför inte låta de anställa på läkemedelsföretaget själv läsa vad till exempel chefen för socialstyrelsen själv skriver i SvD: Sjuka blir sjukare av läkemedel, i artikeln anger generaldirektören kostnaden för felbehandlingen i bara rena läkemedelskostnader till 10 miljarder, är det så?  Man kanske inte heller behöver vara speciellt insatt för att kunna förstå några av de delfaktorer som gjort att en synnerligt kostsam överförskrivning fått fortgå från år till år. Men man kanske också skulle låta det kosta lite mera att droga ned människor med medicineringar som ger dem sämre hälsa? Hur ställer sig representanterna för läkemedelsbolaget till den annars så självklara idén om att den som är delaktig i en handling vilken kan jämställas med misshandel också bär ett ansvar för den?  Bara där lär väl staten kunna få tillbaka lite av de sköna penningar som andra lättvindigt och hänsynslöst gärna lägger beslag på.

Sitt ned och pissa horor! Del 2