Etikettarkiv: Kjell Modigh

Detta ville kriminalvården CENSURERA

Det här är som vi förstår det, exakt det dokument som en högt uppsatt kriminalvårdsdirektör ansåg borde censureras med omedelbar verkan i
Kan någon lyckas hitta det kontroversiella?

Örebro 08

Varför leder ett sådant bildspel med verifierbara faktum från en ytterst erfaren kliniker och forskare till detta?

Varför vill Kriminalvården inte stalka sin egen otillräcklighet? Se sitt egna godtycke? Eller ens hålla vad de lovar? Lyssna till vetenskapliga sakargument? Förstå sin roll i samhället och ge fan i att obstruera mot bättre vetande som har tungt vetenskapligt stöd. Eller skulle det alltför hårt skada underlaget till kriminalvårdens egna existens?

Kriminalvardsbyrakrat Vill CENSURERA Forskare

Är det bara så enkelt att kriminalvården inte tål att se sin egen ovetenskapliga hållning? Är det inte så att Kriminalvården borde kunnat göra mycket mer redan för 10år sedan men valde att låta bli av rent ideologiska skäl helt utan några vetenskapliga belägg för den lamflata väg de valde att gå? Det är inte Kriminalvårdens uppdrag att diktera censur eller ställa villkor för forskares frihet att berätta sin historia, ni skall leverera en kriminalvård och jag frågar mig liksom många andra VART är de vetenskapliga beläggen för att vi har en kriminalvård? Fungerar den? För vem fungerar den bäst – För den centrala byråpkratin vars främsta uppgift är att berättiga sig själv, eller för någon annan?

Det lär ju inte direkt ses i er forskningschefs ovetenskapliga uttalanden eller i cocktailbyråkratins besatta censuriver.

De vetenskapliga projekt som startats ganska nyligen borde kunna körts igång redan för 10 år sedan, men på grund av vad som förefaller vara rent trosideologiska skäl och byråkratisk godtycke så gjorde man inte det. I stället valde ni att köra igång några riktigt idiotiska projekt som ofta var verkningslösa men kostade en hel del av skattebetalarnas pengar.