Neurotypisk dödsmaskin fick sin dom

Anders Eklund, den neurotypiske personligheten fick sin dom. Visst är inte alla neurotypiska lika våldsamma som han även om just den där förljugenheten kanske är lite typisk för tillståndet.

Ur gruppen neurotypiska personligheter finns det flera mördare än i några andra grupper, vilket vi tycker kan vara väl värt att veta. Dock ska vi inte dra alla ur just den mördargruppen över en kam, även om gruppen som helhet verkar ha lätt att använda lögnen som redskap för att begå övergrepp i kommunikationens förfalskade namn. Ganska få ifall överhuvudtaget någon medicinsk undersökning har gjort på gruppen utifrån något annat perspektiv än gruppens egna internperspektiv vilket kanske är ganska olyckligt för en grupp som normerar sina egna reglers inavel.

Vi tycker det skulle vara bra för neurotypiska att få lite spegling speciellt eftersom den verkar vara så sällsynt och så svår att ta till sig för de som har NT- tillståndet, vilket vi inte vill betraka som en sjukdom eller handikapp även om vi i just det här exemplet mycket tydligt ser vad tillståndet kan leda till och de sociala delusionernas fata morgana.

För den som är intresserad att veta mer om NT-tillståndet rekomenderar vi Institute for studies of the neurologically typicals. Ett väletablerat faktum bland många brottstyper är att förövaren ofta är neurotypisk (NT-personlighet) och har en nära relation till brottsoffret, vilket jag tycker vi kan ta djup lärdom av.

SE ER OMKRING.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *